ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Archiwum

Wcześniejsze zmiany
(2007 – 2017)

2017

8.12.2017
Pkt 5.1.1(c): okładka (nota informacyjna) (zmienione)
20.11.2017
Pkt 9.5.1 i załącznik А9, instytucje i organy: Prokuratura Europejska (dodane)
24.10.2017
Pkt 9.5.2 i załącznik А9, służby międzyinstytucjonalne: CERT-EU (dodane)
6.10.2017
Pkt 7.1.1 (kraje) i 7.2.1 (języki), Serbia: transliteracja łacińska (dodane)
13.7.2017
Załącznik A2, emblematy: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
30.6.2017
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): ACER (akt zmieniający w przygotowaniu)
12.5.2017
Pkt 4.4 (sygnatury), 5.1.1 (okładka) i 5.3 (sa odwrocie strony tytułowej): nowe instrukcje dotyczące umieszczania identyfikatorów i informacji o wydawcy (częściowo zmienione)
1.5.2017
Pkt 9.5.3 i załączniki А2, А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), Europol: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania zamiast Europejski Urząd Policji
15.2.2017
Pkt 9.5.1 i załączniki А2 i А9 (instytucje i organy):
nazwę „Komitet Regionów Unii Europejskiej” zastępuje się nazwą „Europejski Komitet Regionów”, która jest obecnie nazwą powszechnie stosowaną (zob. listę w 24 językach); w tekstach czysto prawnych i w Dzienniku Urzędowym, seria L, należy posługiwać się nazwą „Komitet Regionów”. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27.1.2017
Pkt 5.9.3, odesłania do spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu (publikacje Trybunału Sprawiedliwości): zmiany
1.1.2017
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury zamiast Dyrekcja Generalna ds. Edukacjiu i Kultury (… w 24 jezykach)

Załączniki A5 i A7, waluty: Białoruś (BYR, wycofany)

2016

21.12.2016
Pkt 2.5, podpisy: zmiany (Komisja)
8.12.2016
Pkt 9.1.4 i 9.1.5, adresy: zmiany (Irlandia, Eircode)
7.11.2016
Załącznik A10, regiony (Hiszpania): Kastylia i León zamiast Kastylia-Leon
11.10.2016
Pkt 3.2 i 3.2.2: zasady odesłań do aktów (aktualizacja)
6.10.2016
Pkt 9.5.3 i załączniki А2, А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), Frontex: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zamiast Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
23.9.2016
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: nowa służba (Grupa Zadaniowa ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie Art. 50 TUE)
(… w 24 jezykach)
1.9.2016
Pkt 5.9.3 i 9.5.1 i załącznik А9, Trybunał Sprawiedliwości: rozwiązanie Sądu ds. Służby Publicznej
6.7.2016
Załącznik A2, emblematy: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
1.7.2016
Pkt 9.5.3 i załączniki А2, А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania zamiast Europejskie Kolegium Policyjne

Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: nazwą DG ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) zamiast nazwę DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)
(… w 24 jezykach)

Załączniki A5 i A7, waluty: Białoruś (BYN, nowy)
22.6.2016
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Europol (zmienione)
15.6.2016
Pkt 9.5.3 i załączniki А2 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zamiast Europejska Agencja Kolejowa
3.6.2016
Załącznik A5, Kambodża, podjednostka (zmienione)
19.5.2016
Pkt 4.2.3, zalecenia dotyczące pisania tekstu: apostrof (dodane)
13.5.2016
Załącznik A2, emblematy: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
20.4.2016
Załącznik A5, Falklandy, podjednostka (pens zamiast nowy pens)
23.3.2016
Pkt 9.5.3 i załączniki А2, А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zamiast Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (UHRW)
8.3.2016
Pkt 9.1.1, 9.1.4 i 9.1.5, adresy: zmiany (Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy)
7.3.2016
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), „W fazie planowania”: Europol (zmienione)
26.2.2016
Pkt 1.2.2 i 1.2.3, numeracja aktów (zmienione)
25.2.2016
Załączniki A5 i A7, Peru, waluta (sol zamiast nuevo sol)
23.2.2016
Pkt 7.1.1 oraz załącznik A5, Islandia, nazwa pełna (Islandia zamiast Republika Islandii)
19.2.2016
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): „Przyjęte zmiany” + „W fazie planowania” (dodane)
16.2.2016
Załącznik A5, Samoa Amerykańskie, stolica (przypis)

2015

6.11.2015
Załącznik A2, emblematy: Eurostat
21.10.2015
Pkt 9.5.6 oraz załącznik A9: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (dodane)
14.9.2015
Załącznik A2, emblematy: Europejski Inspektor Ochrony Danych
31.7.2015
Załącznik A5,
Turks i Caicos, nazwa skrócona i nazwa pełna: Turks i Caicos zamiast Wyspy Turks i Caicos;
Turks i Caicos, obywatel/mieszkaniec: mieszkaniec(-ka)(-ńcy) Turks i Caicos zamiast mieszkaniec(-ka)(-ńcy) Wysp Turks i Caicos;
Turks i Caicos, przymiotnik: z Turks i Caicos zamiast z Wysp Turks i Caicos
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, obywatel/mieszkaniec: mieszkaniec(-ka)(-ńcy) Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych zamiast mieszkaniec(-ka)(-ńcy) Wysp Dziewicze Stanów Zjednoczonych;
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, przymiotnik: z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych zamiast z Wysp Dziewicze Stanów Zjednoczonych;
Zimbabwe, przymiotnik: zimbabwejski, zimbabweński zamiast z Zimbabwe
16.6.2015
Pkt 4.4.1 i 5.1.1: ISBN i kod kreskowy (dodane)
10.6.2015
Załącznik A5, Nepal, nazwa pełna (Federalna Demokratyczna Republika Nepalu zamiast Nepal)
12.5.2015
Pkt 9.5.6 oraz załącznik A9: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (dodane) + Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (dodane)
30.4.2015
Załącznik A2, emblematy: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
22.4.2015
Załącznik A2, emblematy: Parlament Europejski
8.4.2015
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zmienione)
8.4.2015
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, Centrum Satelitarne Unii Europejskiej: Satcen zamiast CSUE
13.3.2015
Pkt 9.5.6 oraz załącznik A9: wspólne przedsięwzięcie ECSEL (dodane)
13.2.2015
Załącznik A5, Mariany Północne, obywatel/mieszkaniec: mieszkaniec(-ka)(-ńcy) Marianów Północnych zamiast mieszkaniec(-ka)(-ńcy) Marianów
6.2.2015
Załączniki A5 i A7, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, przymiotnik: z Georgii Południowej i Sandwicha Południowego zamiast —; Małe Oddalone Wyspy Stanów Zjednoczonych, przymiotnik: z Małych Oddalonych Wysp Stanów Zjednoczonych; Republika Zielonego Przylądka zamiast —, waluta: escudo Zielonego Przylądka zamiast escudo Republiki Zielonego Przylądka
5.2.2015
Pkt 5.1.1(c): informacja na temat serwisu EU Bookshop (zmienione)
20.1.2015
Pkt 9.5.4 i 9.6 i załącznik А9, agencje wykonawcze: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (17.12.2014) zamiast Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności
16.1.2015
Pkt 9.5.3 i 9.6 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (1.1.2015)
1.1.2015
Pkt 1.2.2 i tabele podsumowujące, numeracja aktów (nowy sposób)

Pkt 7.3.2, załączniki A5 i A7, Litwa, waluta (przez euro zamiast lit)

Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji (zmienione)

2014

30.11.2014
Pkt 9.6 i załącznik А4, Europejski Ośrodek Strategii Politycznej (1.11.2014)
14.11.2014
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, Europejskie Kolegium Policyjne, siedziba: Budapeszt zamiast Bramshill
31.10.2014
Załącznik A5, Wyspa Bouveta, przymiotnik: z Wyspy Bouveta zamiast —
30.10.2014
Załącznik A5, obywatele/mieszkańcy Guernsey, Jersey, Niue, Wyspy Man, Wyspy Cooka: mieszkaniec zamiast obywatel
29.10.2014
Załącznik A5, Mołdawia, nazwa pełna: Republika Mołdavii zamiast Republika Mołdowy
27.10.2014
Załącznik A5, obywatele/mieszkańcy i przymiotniki: uzupełniono brakujące nazwy
20.10.2014
Załącznik A10, regiony (zmienione)
25.9.2014
Załącznik A1, wskazówki graficzne dotyczące symbolu europejskiego: zmienione
24.9.2014
Załącznik A5, Tajwan, nazwa pełna: Tajwan zamiast Republika Chińska, Tajwan; uwaga (zmienione)
4.9.2014
Załącznik A2, emblematy: Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej
16.7.2014
Załącznik A2, emblematy: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
27.6.2014
Albania (nowy kraj kandydujący)
19.5.2014
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem: IUESB zamiast EUISS
2.5.2014
Załącznik A2, emblematy: EMCDDA, ENISA, FRA i GSA; nowe emblematy: ACER, BEREC, EUNB, EIOPA, ESMA i eu-LISA
8.4.2014
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: struktura
2.4.2014
Pkt 9.5.4 i 9.6 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (UHRW) zamiast Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM)
10.3.2014
Załącznik A10, regiony (zmienione)
7.3.2014
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (przeniesiony z pkt 9.5.6)
6.3.2014
Załącznik A2, emblematy: Trybunał Obrachunkowy i Centrum Satelitarne Unii Europejskiej
25.2.2014
Pkt 5.3 i 5.4: dane katalogowe
1.1.2014
Pkt 9.5.4 i 9.6 i załączniki А4 i А9, agencje wykonawcze: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) zamiast Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI), Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) zamiast Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zamiast Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA)

Pkt 7.3.2, załączniki A5 i A7, Łotwa, waluta (przez euro zamiast łat)

2013

6.12.2013
Pkt 5.3.2 i 5.11: prawa autorskie
23.10.2013
Pkt 9.5.6 i załączniki А4 i А9, inne jednostki organizacyjne: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (więcej na ten temat…)
18.9.2013
Pkt 5.9(c): odesłania do spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (zmienione)
1.8.2013
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: eu-LISA (Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) (więcej na ten temat…)
25.7.2013
Załącznik A5, Somalia, nazwa pełna: Federalna Republika Somalii zamiast Republika Somalijska; przypis (usunięty)
16.7.2013
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji zamiast Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (więcej na ten temat…)
1.7.2013
Pkt 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 i 9.1.5; załączniki A7 i А8: Chorwacja (państwo członkowskie)

Pkt 3.2 i 3.2.2: Nowe zasady odesłań do aktów
19.6.2013
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (więcej na ten temat…)
13.6.2013
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (więcej na ten temat…)
7.6.2013
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (więcej na ten temat…)
4.6.2013
Załącznik A5, Jordania, podjednostka: qirsh (100), [fil (1 000) (lm. D. filów)] zamiast 100 qirsh, 1 000 fil (lm. D. filów)
27.5.2013
Pkt 5.1.1(c): informacja na temat serwisu EU Bookshop (zmienione)
Pkt 5.3.1(a): na odwrocie strony tytułowej (zmienione)
24.5.2013
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (więcej na ten temat…)
21.5.2013
Załącznik A5, Sri Lanka, stolica: Sri Dźajawardanapura Kotte zamiast Kolombo; przymiotnik: lankijski zamiast lankijski, cejloński
30.4.2013
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne: ACER i GSA (więcej na ten temat…)
25.4.2013
Załączniki A5, A6 i A7, Mjanma/Birma zamiast Birma/Mjanma
18.4.2013
Załączniki A5 i A7, Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, waluta: funt Świętej Heleny (Święta Helena i Wyspa Wniebowstąpienia) i funt szterling (Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha) zamiast funt Świętej Heleny
12.4.2013
Załącznik A1, emblemat europejski: użycie przez osoby trzecie (zmienione)

Załącznik A5, Sint Maarten: przymiotnik
15.3.2013
Załączniki A5, A6 i A7, nazwa: Birma/Mjanma zamiast Birma/Myanmar
12.3.2013
Załączniki A5, A6 i A7, Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, nazwa skrócona: Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha zamiast Święta Helena
26.2.2013
Załącznik C: dokumenty (dodane)
1.1.2013
Załączniki A5 i A7, Zambia, waluta (ZMW zamiast ZMK)

2012

12.12.2012
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9: nazwą Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego zamiast nazwę Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
4.12.2012
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu: skrót EASO (dodane)

Załącznik A2, emblematy: EASO (dodane)

Załącznik A5, Aruba, Curaçao i Sint Maarten: uwagi
27.11.2012
Załącznik A10, regiony: nowy
5.11.2012
Załącznik A2, emblematy: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (dodane)
17.10.2012
Pkt 9.5.2 i załączniki А4 i А9, Europejska Szkoła Administracji: EUSA zamiast EAS
1.10.2012
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: nazwą DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej zamiast nazwę DG ds. Polityki Regionalnej
(… w 23 jezykach)
1.9.2012
Załączniki A5 i A7, Wenezuela, waluta (nazwą boliwar zamiast nazwę boliwar fuerte)
23.7.2012
Załącznik A2, emblematy: Europejska Agencja Chemikaliów (zmienione)
1.7.2012
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: nazwą DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) zamiast nazwę DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (INFSO)
(… w 23 jezykach)
18.6.2012
Pkt 2.4: aktualizacja
27.3.2012
Załącznik A2, emblematy: Frontex (zmienione)
1.3.2012
Serbia (kraje kandydujące)

Załącznik A1, emblemat europejski: kontakt/Komisja (zmienione)

Załącznik A2, emblematy: Europejska Agencja Obrony (zmienione); agencje wykonawcze (zmienione)
24.2.2012
Załącznik A5, Birma/Myanmar, stolica (nazwą Naypyidaw zamiast nazwę Yangon)
7.2.2012
Załącznik A5, Wyspy Kokosowe, stolica (nazwą West Island zamiast nazwę Bantam)
30.1.2012
Załącznik A2, emblematy: Komisja (zmienione)
17.1.2012
Załącznik A2, emblematy: Europejska Szkoła Administracji (zmienione)
1.1.2012
Pkt 7.1.1 i załącznik A5, Węgry, nazwa pełna (nazwą Węgry zamiast nazwę Republika Węgierska)

Pkt 9.5.3 i załączniki A2, A4 i A9: nazwą Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) zamiast nazwę Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)

2011

9.12.2011
Chorwacja (kraj przystępujący)
8.12.2011
Załącznik A2, emblematy: Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (zmienione)
11.2011
Wersja zaktualizowana na potrzeby wydania drukowanego
(tekst niniejszy staje się nową wersją podstawową).
22.9.2011
Załącznik A5, Libia, nazwa pełna (Libia zamiast Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna)
22.8.2011
Załączniki A5, A6 oraz A7: była jugosłowiańska republika Macedonii zamiast Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
12.8.2011
8.8.2011
Załączniki A5, A6 oraz A7: Sudan Południowy (nowy)

Załączniki A5, A6 oraz A7: Birma/Myanmar, nazwa skrócona (Birma/Myanmar zamiast Myanmar), nazwa pełna (Birma/Myanmar zamiast Związek Myanmar)
20.5.2011
Załącznik A2, emblematy: EPSO
16.5.2011
Załącznik A5, Majotta, nazwa pełna (Majotta zamiast zbiorowość departamentalna Majotty) (Majotta stała się departamentem i regionem zamorskim (DOM-ROM) w dniu 31.3.2011)
28.4.2011
Załącznik A5, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, centrum administracyjne: King Edward Point (Grytviken); Hongkong (aktualizacja); Somalia, nazwa pełna (Republika Somalijska zamiast Somalia)
16.4.2011
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: FPI (zmienione)
8.4.2011
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: DEVCO (zmienione)
30.3.2011
Załącznik A5, Fidżi, nazwa pełna (Republika Fidżi zamiast Republika Wysp Fidżi)
28.2.2011
Pkt 7.1.1, kraje, 7.2.1, języki oraz 7.3.2, waluty; załącznik A7 oraz streszczenie „EU-27 i kraje kandydujące” (en, fr): nowy kraj kandydujący, 17. 12. 2010 (Czarnogóra)
11.2.2011
Pkt 9.5.3, załączniki A2, A4 oraz A9: „Organ Nadzoru Europejskiego GNSS” zmienił nazwę na „Agencja Europejskiego GNSS”
10.2.2011
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: RTD (zmienione), FPIS, DEVCO (dodane), RELEX, DEV, AIDCO (usunięte)
24.1.2011
Załączniki A5, A6 oraz A7, Antyle Holenderskie: rozwiązane; Curaçao i Sint Maarten uzyskały status krajów stowarzyszonych z Królestwem Niderlandów. (10.10.2010).
19.1.2011
Pkt 9.5.3 oraz załącznik A9: EIGE (Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn) – jeden skrót dla wszystkich wersji językowych

Załącznik A2, Kody języka (Unia Europejska)
7.1.2011
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: aktualizacja (EMPL)
1.1.2011
Pkt 7.3.2, załączniki A5 oraz A7, waluty: Estonia (euro)

2010

21.12.2010
Załącznik A2: nowe logo (Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn)
13.12.2010
Pkt 7.1.1, Cypr, nazwa skrócona, języki oryginalne (Κύπρος)
8.11.2010
Pkt 9.5, Europejska Służba Działań Zewnętrznych (dodane)
7.10.2010
Załączniki А4 oraz A8, Europejska Służba Działań Zewnętrznych (dodane)
14.9.2010
Załącznik A5, Tuvalu, stolica (Funafuti zamiast Fongafale)
10.9.2010
Pkt 9.5.3, załączniki A2 oraz A8: Frontex, nazwa „Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej” (aktualizacja)
27.8.2010
Pkt 9.5, załączniki A4 oraz A8, Europejska Szkoła Administracji: skrót (EAS; jeden skrót dla wszystkich wersji językowych)
 
Pkt 9.6 oraz załącznik A4, Wspólne Centrum Badawcze: skrót (JRC; jeden skrót dla wszystkich wersji językowych – nie należy używać skrótu WCB)
11.8.2010
Załącznik A5, Mariany Północne, stolica (Saipan zamiast Garapan)
5.8.2010
Załącznik A4: COST – europejska współpraca naukowo-techniczna (dodane)
30.7.2010
Pkt 5: online
16.7.2010
Pkt 9.5.6 oraz załącznik A8: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
1.7.2010
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: aktualizacja (HOME + JUST, DEV, ECHO)
29.3.2010
Załącznik A5, kraje: Święta Helena, nazwa pełna (Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha zamiast Święta Helena i dependencje)
25.3.2010
Pkt 4.3, rodzaje publikacji, oraz 4.4, identyfikatory: on-line
24.3.2010
Załącznik A5, kraje: Nepal, nazwa pełna (Nepal zamiast Federalna Demokratyczna Republika Nepalu)
17.3.2010
Pkt 9.5.1, załączniki A4 oraz A8: EIOD (Europejski Inspektor Ochrony Danych)
9.3.2010
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: aktualizacja (ENER, MOVE, CLIMA)

Załącznik A2: nowe logo (Europol)
8.3.2010
Załącznik A8, lista wielojęzyczna: Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz Agencja Dostaw Euratomu (nowy)
2.3.2010
Załączniki A5 oraz A7, waluty: Turkmenistan (TMM, wycofany)
26.2.2010
Pkt 9.5.3, 10.7, załączniki A4 oraz A8: EMA (Europejska Agencja Leków) zamiast skrótowiec EMEA

Pkt 9.3, numery telefonów: aktualizacja (grupowanie numerów telefonów)
24.2.2010
Załącznik A2: nowe emblematy (ETF oraz Europejska Agencja Leków)
20.1.2010
Załącznik A8, lista wielojęzyczna: aktualizacja (traktat lizboński)

Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa zamiast DG ds. Personelu i Administracji
8.1.2010
Pkt 9.5, struktura administracyjna Unii Europejskiej: aktualizacja (traktat lizboński)

2009

22.12.2009
Pkt 4.2: on-line
17.12.2009
Pkt 9.5.6 oraz załącznik A8: wspólne przedsiębiorstwa
14.12.2009
Załączniki A5, A6 oraz A7, kraje: Saint-Barthélemy, Saint Martin (nowy)
1.12.2009
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
11.11.2009
Pkt 9.5.5 oraz załącznik A8: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
14.10.2009
Załącznik A2: nowe logo (Europejska Agencja Kolejowa)
13.10.2009
Załączniki A5, A6 oraz A7, kraje: Guernsey, Jersey, Man (nowy)
30.9.2009
Pkt 9.5.4 oraz 9.6: EAHC zamiast skrótowiec PHEA został, a ERCEA zamiast skrótowiec ERC został
28.9.2009
Pkt 9.5.6 oraz załącznik A8: Nowa agencja (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki)
2.9.2009
Pkt 4.1: on-line
14.7.2009
„Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich” zmienił nazwę na „Urząd Publikacji Unii Europejskiej”, z dniem 1.1.2009 (aktualizacja).
10.7.2009
Załącznik A2: nowe logo (Urząd Publikacji)
1.7.2009
Załączniki A5 oraz A7, waluty: Zimbabwe (ZWR, wycofany)
24.6.2009
Załącznik A2: nowe emblematy (ERC, FRA, REA)
5.5.2009
Załącznik A5, kraje: Boliwia, nazwa pełna (Wielonarodowe Państwo Boliwii)
21.4.2009
Załącznik A2: nowe logo (Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej)
15.4.2009
Załączniki A5 oraz A7, waluty: Kuba (CUC, nowy)
26.3.2009
Pkt 9.5, aktualizacja (9.5.5, 9.5.6)
19.3.2009
Załącznik A2: nowe logo (Europejski Fundusz Inwestycyjny)
24.2.2009
Załączniki A5 oraz A7, waluty: Zimbabwe (ZWL, nowy)
6.2.2009
16.1.2009
Załączniki A5 oraz A7, waluty: Turkmenistan (TMT, nowy), Zimbabwe (ZWD, wycofany; ZWR, nowy)
1.1.2009
Pkt 7.3.2, załączniki A5 oraz A7, waluty: Ghana (GHC, wycofany), Słowacja (euro)
Rodział 9, adresy i numery telefonów: zmiana reguł zapisu.
Nowe reguły obowiązują 1 stycznia 2009 r. w stosunku do wszystkich nowych tekstów. Istniejące źródła (dokumenty, strony internetowe, bazy danych itp.) będą stopniowo modyfikowane.
Z uwagi na konieczność uaktualnienia zmieniono numerację kilku punktów w spisie treści:

  Stare punkty Nowe punkty
Adresy 7.1.3
(suppressed)
9.1 (9.1.1–9.1.5)
Adresy elektroniczne 9.3 9.2
Numery telefonów 9.2 9.3
Przytaczanie źródeł
Odesłania do Dziennika Urzędowego
9.1
9.4
9.4

2008

19.12.2008
Pkt 7.3.1 oraz 7.3.3: euro oraz zasady zapisu jednostek monetarnych
12.9.2008
Część I (Dziennik Urzędowy): on-line
Część I dostępna jest również w wersji PDF (wersja robocza).
1.9.2008
Załącznik A2: nowe logo (Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej)
25.7.2008
Pkt 9.5.3, załączniki A2 oraz A8: nowa agencja (Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej)

Załącznik A2: nowe logo (Europejska Agencja Obrony)
23.7.2008
11.7.2008
Pkt 9.5.4, 9.6 oraz załącznik A8: Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów zamiast Agencję Wykonawczą Programu Zdrowia Publicznego.
27.6.2008
Załączniki A6 oraz A7: on-line
9.6.2008
Załącznik A3, Rodział 8 oraz 9: on-line
4.6.2008
Rodział 7: on-line
22.5.2008
21.5.2008
30.4.2008
Rodział 6: on-line
28.3.2008
Część IV (Publikacje w języku polskim) oraz załącznik B: on-line

Część IV dostępna jest również w nowej wersji PDF.
29.1.2008

2007

11.2007
Część IV zostały ukończone i trwają prace nad opracowaniem stron internetowych. Tymczasem można korzystać z wersji PDF (wersja ostateczna).
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona