ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Arkiv

Tidigare ändringar
(1997–2017)

2017

8.12.2017
Punkt 5.1.1(c): omslag (Kontakta EU/EU-information) (ändring)
20.11.2017
Punkt 9.5.1 och bilaga А9, institutioner och organ: Europeiska åklagarmyndigheten (tillägg)
14.11.2017
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: skriv Berecbyrån i stället för Berec-byrån
24.10.2017
Punkt 9.5.2 och bilaga А9, interinstitutionella tjänsteavdelningar: Cert-EU (tillägg)
6.10.2017
Punkterna 7.1.1 (länder) och 7.2.1 (språk), Serbien: latinsk transkription (ändring)
13.7.2017
Bilaga A2, logotyper: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
30.6.2017
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: ACER (ändringsrättsakt under utarbetning)
12.5.2017
Punkterna 4.4 (identifikationsnummer), 5.1.1 (omslag) och 5.3 (titelsidans baksida): nya anvisningar om hur identifikationsnummer och andra upplysningar gällande en publikation ska placeras (delvis reviderat)
1.5.2017
Punkt 9.5.3 och bilagorna А2, А4 och А9, decentraliserade byråer, Europol: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning i stället för Europeiska polisbyrån
23.9.2016
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: arbetsgruppen för förberedelse och genomförande av förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget i stället för arbetsgruppen för förhandlingarna med Förenade kungariket enligt artikel 50 i EU-fördraget
15.2.2017
Punkt 9.5.1 och bilagorna А2, А4 och А9 (institutioner och organ):
benämningen ”Europeiska unionens regionkommitté” ska ersättas med ”Europeiska regionkommittén”, som nu vanligen används (se lista på 24 språk); i rent juridiska texter och i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning används ”Regionkommittén”. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27.1.2017
Punkt 5.9.3, hänvisningar till domstolens och tribunalens domar (domstolens offentliggöranden): ändring
1.1.2017
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat: generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur i stället för generaldirektoratet för utbildning och kultur (… på 24 språk)

Bilagorna A5 och A7, valutor: Vitryssland (BYR, upphör)

2016

21.12.2016
Punkt 2.5, underskrifter: ändring (Kommissionen)
8.12.2016
Punkterna 9.1.4 och 9.1.5, adresser: ändringar (Irland, Eircode)
8.11.2016
Bilaga A10, regioner (Spanien): Kastilien och León i stället för Kastilien-León
11.10.2016
Punkterna 3.2 och 3.2.2: hänvisningar till en rättsakt (uppdatering)
6.10.2016
Punkt 9.5.3 och bilagorna А2, А4 och А9, decentraliserade byråer, Frontex: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i stället för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
23.9.2016
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: ny tjänsteavdelning (Arbetsgruppen för förhandlingarna med Förenade kungariket enligt artikel 50 i EU-fördraget)
(… på 24 språk)
1.10.2016
Punkterna 5.9.3 och 9.5.1 och bilaga А9, domstolen: personaldomstolen avskaffas
6.7.2016
Bilaga A2, logotyper: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning
1.7.2016
Punkt 9.5.3 och bilagorna A2 och A9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning i stället för Europeiska polisakademin

Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat: ändring av namn (GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) till GD Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo))
(… på 24 språk)

Bilagorna A5 och A7, valutor: Vitryssland (BYN, införs)
22.6.2016
Punkt 9.5.3 och bilaga A9, decentraliserade byråer: Europol (anmärkning)
15.6.2016
Punkt 9.5.3 och bilagorna A2 och A9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens järnvägsbyrå i stället för Europeiska järnvägsbyrån
3.6.2016
Bilaga A5, Papua Nya Guinea, medborgare/invånare: papuan i stället för från Papua Nya Guinea; adjektiv: papuansk i stället för från Papua Nya Guinea
Bilaga A5, Kambodja, skiljemynt (anmärkning)
19.5.2016
Punkt 4.2.3, inskrivning: apostrof (tillägg)
13.5.2016
Bilaga A2, logotyper: Gemensamma resolutionsnämnden
23.3.2016
Punkt 9.5.3 och bilagorna A2, A4 och A9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i stället för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)
8.3.2016
Punkterna 9.1.1, 9.1.4 och 9.1.5, adresser: ändringar (Luxemburg, Nederländerna, Spanien)
25.2.2016
Bilagorna A5 och A7, Peru, valuta: sol i stället för nuevo sol
23.2.2016
Punkt 7.1.1 och bilaga A5, Island, fullständigt namn: Island i stället för Republiken Island
19.2.2016
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: ”Antagna ändringar” + ”Planeras” (tillägg)
16.2.2016
Punkterna 1.2.2 och 1.2.3, numrering av akter (uppdatering)

Bilaga A5, Amerikanska Samoa, huvudstad (anmärkning)
5.1.2016
Bilaga A4, initialförkortningar och benämningar: Unece i stället för ECE

2015

6.11.2015
Bilaga A2, logotyper: Eurostat
21.10.2015
Punkt 9.5.6 och bilaga A9: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (tillägg)
14.9.2015
Bilaga A2, logotyper: Europeiska datatillsynsmannen
16.6.2015
Punkterna 4.4.1 och 5.1.1: ISBN och streckkod (ändring)
10.6.2015
Bilaga A5, Nepal, fullständigt namn: Demokratiska förbundsrepubliken Nepal i stället för Nepal
12.5.2015
Punkt 9.5.6 och bilaga A9: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (tillägg) + det gemensamma företaget Shift2Rail (tillägg)
30.4.2015
Bilaga A2, logotyper: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
22.4.2015
Bilaga A2, logotyper: Europaparlamentet
15.4.2015
Punkt 9.5.3 och bilaga A9: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (ändring)
8.4.2015
Punkt 9.5.3 och bilagorna А4 och А9, Europeiska unionens satellitcentrum: Satcen i stället för EUSC
26.3.2015
Bilaga C: Europaparlamentets politiska grupper
13.3.2015
Punkt 9.5.6 och bilaga A9: det gemensamma företaget Ecsel (tillägg)
5.2.2015
Punkt 5.1.1(c): uppgifter om EU Bookshop (ändring)
20.1.2015
Punkterna 9.5.4, 9.6 och bilaga А9, genomförandeorgan: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor i stället för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (17.12.2014)
16.1.2015
Punkterna 9.5.3, 9.6 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Gemensamma resolutionsnämnden (1.1.2015)
1.1.2015
Punkt 1.2.2 och översiktstabeller, numrering av akter (ny metod)

Punkt 7.3.2 och bilagorna A5 och A7, Litauen, valuta: euro i stället för litas

Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat (uppdatering)

2014

30.11.2014
Punkt 9.6, Europeiska centrumet för politisk strategi (1.11.2014)
26.11.2014
Bilaga A5, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, medborgare/invånare: — i stället för från Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
14.11.2014
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, Europeiska polisakademin, säte: Budapest i stället för Bramshill
24.9.2014
Bilaga A5, Taiwan, långform: Taiwan i stället för Republiken Kina, Taiwan; anmärkning (ändring)
8.9.2014
Bilagorna A5 och A7: Litauen, skiljemynt: centas i stället för cent
Taiwan, valuta: Taiwandollar i stället för Taiwan-dollar
4.9.2014
Bilaga A2, logotyper: Europeiska rådet och Europeiska unionens råd
4.9.2014
Bilaga A2, logotyper: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
27.6.2014
Albanien (nytt kandidatland)
2.5.2014
Bilaga A2, logotyper: ECNN, Enisa, FRA och GSA; nya logotyper: Acer, Berec, Eba, Eiopa, Esma och eu-Lisa
8.4.2014
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: struktur
7.3.2014
Punkt 9.5.3, decentraliserade byråer: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (flyttad från punkt 9.5.6)
6.3.2014
Bilaga A2, logotyper: revisionsrätten och Europeiska unionens satellitcentrum
28.2.2014
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, förkortning CdT
25.2.2014
Punkterna 5.3 och 5.4: kataloguppgifter
24.2.2014
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, förkortning: Esma i stället för ESMA
5.2.2014
Bilaga A10, regioner: uppdatering
24.1.2014
Bilaga A4: Eujust Lex-Irak (tillägg)
1.1.2014
Punkterna 9.5.4 och 9.6 och bilaga А9, genomförandeorgan: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) i stället för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI), Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea) i stället för Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) och Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i stället för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA)

Punkt 7.3.2 och bilagorna A5 och A7, Lettland, valuta: euro i stället för lats

2013

25.11.2013
Punkterna 5.3.2 och 5.11: upphovsrätt
6.11.2013
Punkt 9.5.3 och bilagorna А4 och А9, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk: ECNN i stället för EMCDDA
23.10.2013
Punkt 9.5.6 och bilaga А9, andra byråer: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (läs mer …)

Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: eu-LISA (rättelse)
1.8.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: eu-LISA (Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa) (läs mer …)
25.7.2013
Bilaga A5, Somalia, långform: Förbundsrepubliken Somalia i stället för Republiken Somalia; anmärkning (borttagen)
16.7.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet i stället för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (läs mer …)
12.7.2013
Punkt 5.9(c): Hänvisningar till domstolens, tribunalens och personaldomstolens domar (ändring)
1.7.2013
Punkterna 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 och 9.1.5; bilagorna А7 och А8: Kroatien (medlemsland)

Punkterna 3.2 och 3.2.2: Ny metod för hänvisning till en rättsakt
19.6.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (läs mer …)
13.6.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (läs mer …)
7.6.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska bankmyndigheten (läs mer …)
4.6.2013
Bilaga A5, Jordanien, skiljemynt: ”qirsh (100), [fils (1 000)]” i stället för ”fils”
29.5.2013
Punkt 9.5.3 och bilagorna А4 och А9, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk: EMCDDA i stället för ECNN (ändring annullerad den 6.11.2013)
27.5.2013
Punkt 5.1.1(c): uppgifter om EU Bookshop (ändring)
Punkt 5.3.1(a): titelsidans baksida (ändring)
24.5.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (läs mer …)
21.5.2013
Bilaga A5, Sri Lanka, huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte i stället för Colombo
30.4.2013
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, decentraliserade byråer: Acer och GSA (läs mer …)
25.4.2013
Bilagorna A5, A6 och A7, Myanmar/Burma i stället för Burma/Myanmar
18.4.2013
Bilagorna A5 och A7, Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha, valuta: Sankt Helena-pund (Sankt Helena och Ascension) och brittiskt pund (Ascension och Tristan da Cunha) i stället för Sankt Helena-pund
12.4.2013
Bilaga A1, Europeiska emblemet: användning (ändring)
12.3.2013
Bilagorna A5, A6 och A7, Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha: kortform (Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha i stället för Sankt Helena), invånare (från Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha i stället för helenian) och adjektiv (från Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha i stället för heleniansk)
22.2.2013
Bilaga A5: Saint Kitts och Nevis, fullständigt namn: Federationen Saint Kitts och Nevis i stället för Saint Kitts och Nevis

Punkt 10.5, latinska beteckningar (ändring)
14.2.2013
Bilaga C: dokument (ändring)
9.1.2013
Bilaga A4: EBA, Eiopa, Esma (tillägg)

Punkt 9.5.4: Ercea i stället för ERCEA, Eaci i stället för EACI, Eacea i stället för EACEA
1.1.2013
Bilagorna A5 och A7, Zambia, valuta: ZMW i stället för ZMK

2012

18.12.2012
Punkt 9.5.2 och bilagorna А4 och А9, Europeiska förvaltningsskolan: Eusa i stället för EUSA (rättelse)
4.12.2012
Punkt 9.5.3 och bilaga А9, Europeiska stödkontoret för asylfrågor: förkortning Easo

Bilaga A2, logotyper: Easo (tillägg)

Bilaga A5, Aruba, Curaçao och Sint-Maarten: fotnoter
5.11.2012
Bilaga A2, logotyper: Europeiska utrikestjänsten (tillägg)
17.10.2012
Punkt 9.5.2 och bilagorna А4 och А9, Europeiska förvaltningsskolan: EUSA i stället för EAS
1.10.2012
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring av namn (GD Regionalpolitik till GD Regional- och stadspolitik)
(… på 23 språk)
1.9.2012
Bilagorna A5 och A7, Venezuela, valuta: bolívar i stället för bolívar fuerte
23.7.2012
Bilaga A2, logotyper: Europeiska kemikaliemyndigheten (ändring)
1.7.2012
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring av namn (GD Informationssamhället och medier (INFSO) till GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT))
(… på 23 språk)
27.3.2012
Bilaga A10, regioner: uppdatering
27.3.2012
Bilaga A2, logotyper: Frontex (ändring)
1.3.2012
Serbien (kandidatland)

Bilaga A1, europeiska emblemet: kontakt/kommissionen (ändring)

Bilaga A2, logotyper: Europeiska försvarsbyrån (ändring); genomförandeorgan (ändring)
24.2.2012
Bilaga A5, Burma/Myanmar, huvudstad: Naypyidaw i stället för Yangon
14.2.2012
Bilaga A5, Kokosöarna, huvudstad: West Island i stället för Bantam
30.1.2012
Bilaga A2, logotyper: kommissionen (ändring)
27.1.2012
Bilaga C: dokument (ändring)
17.1.2012
Bilaga A2, logotyper: Europeiska förvaltningsskolan (ändring)
1.1.2012
Punkt 7.1.1 och bilaga A5, Ungern, fullständigt namn: Ungern i stället för Republiken Ungern

Punkt 9.5.3 och bilagorna A2 och A9: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) i stället för Gemenskapens kontrollorgan för fiske

2011

9.12.2012
Kroatien (anslutande stat)
10.2011
Ny tryckt version (ny basversion)
22.9.2011
Bilaga A5, Libyen, fullständigt namn: Libyen i stället för Socialistiska folkliga libyska arabiska Jamahiriya
16.9.2011
8.9.2011
Bilaga A5, Colombia, huvudstad: Bogotá i stället för Santa Fé de Bogotá
8.8.2011
Bilagorna A5, A6 och A7: Sydsudan (införs)
28.7.2011
Bilaga A5: Burma/Myanmar, namn: Burma/Myanmar i stället för Myanmar och för Unionen Myanmar
20.5.2011
Bilaga A2: logotyper: Epso
17.5.2011
Bilaga A5: Mayotte, fullständigt namn: Mayotte i stället för Departementsområdet Mayotte (Mayotte blev utomeuropeiskt departement och region [DOM-ROM] den 31.3.2011)
28.4.2011
Bilaga A5, Hongkong (uppdatering); Somalia, fullständigt namn: Republiken Somalia i stället för Somalia; Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, administrativt centrum (King Edward Point (Grytviken)), FKP (upphör)
16.4.2011
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: FPI (ändring)
8.4.2011
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: DEVCO (ändring)
30.3.2011
Bilaga A5, Fiji, fullständigt namn: Republiken Fiji i stället för Republiken Fijiöarna
14.3.2011
Bilaga A5, Niue, fullständigt namn: Niue i stället för Republiken Niue
28.2.2011
Punkterna 7.1.1, länder, 7.2.1, språk, och 7.3.2, valutor, bilaga A7 och sammanställning ”EU-27 och kandidatländerna” (en, fr): nytt kandidatland, 17.12.2010 (Montenegro)
11.2.2011
Punkt 9.5.3, bilagorna A2, A4 och A9: ”Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet” har ersatts med ”Europeiska byrån för GNSS”
10.2.2011
Punkt 9.6, kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: RTD (ändring), FPIS, DEVCO (tillägg), RELEX, DEV, AIDCO (borttagna)
19.1.2011
Punkt 9.5.3 och bilaga A9: EIGE (Europeiska jämställdhetsinstitutet) – enda förkortning för samtliga språkversioner
14.1.2011
Bilagorna A5, A6 och A7: Netherlands Antilles: dissolved; Curaçao and Sint Maarten become autonomous States of the Kingdom of the Netherlands (10.10.2010)
12.1.2011
Ny bilaga A8, Språkkoder (Europeiska unionen)
7.1.2011
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: uppdatering (EMPL)
6.1.2011
Gamla bilaga A8, ‘Institutioner, organ, interinstitutionella tjänsteavdelningar och organisationer: flerspråkig förteckning’, blir bilaga A9 och gamla bilaga A9, ‘Regioner’, blir bilaga A10
1.1.2011
Punkt 7.3.2, bilagorna A5 och A7, valutor: Estland (euro)

2010

21.12.2010
Bilaga A2: ny logotyp (Europeiska jämställdhetsinstitutet)
13.12.2010
Punkt 7.1.1, Cypern, kortform på landets språk (Κύπρος)
16.11.2010
Punkt 9.5, Europeiska utrikestjänsten (tillägg)
7.10.2010
Bilaga A9, Europeiska utrikestjänsten (tillägg)
28.9.2010
Bilagorna A5 och A7, Nicaragua, valuta: córdoba oro i stället för córdoba
14.9.2010
Bilaga A5, Tuvalu, huvudstad: Funafuti i stället för Fongafale
10.9.2010
Punkt 9.5.3, bilagorna A2, A4 och A8: Frontex, benämning ”Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser” (uppdatering)
27.8.2010
Punkt 9.5, bilagorna A4 och A8, Europeiska förvaltningsskolan: förkortning (EAS; enda förkortning för samtliga språkversioner)
 
Punkt 9.6 och bilaga A4, Gemensamma forskningscentrumet: förkortning (JRC; enda förkortning för samtliga språkversioner – använd inte GFC längre)
11.8.2010
Bilaga A5, Nordmarianerna, huvudstad: Saipan i stället för Garapan
4.8.2010
Bilaga A4: COST (ny benämning)
16.7.2010
Punkt 9.5.6 och bilaga A8: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
1.7.2010
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: uppdatering (HOME + JUST i stället för JLS; DEV; ECHO)
16.6.2010
Punkt 5, publikationens struktur: ny version
11.6.2010
Bilaga C, rådskonstellationer: uppdatering
28.5.2010
Bilaga A10, regioner: ny version
29.3.2010
Bilaga A5, länder: Sankt Helena, fullständigt namn (Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha i stället för Sankt Helena)
24.3.2010
Bilaga A5, länder: Nepal, fullständigt namn (Nepal i stället för Demokratiska förbundsrepubliken Nepal)
9.3.2010
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: uppdatering (ENER, MOVE, CLIMA)

Bilaga A2: ny logotyp (Europol)
8.3.2010
Bilaga A9, flerspråkig förteckning: Europeiska institutet för innovation och teknik och Euratoms försörjningsbyrå (tillägg)
4.3.2010
Bilaga A4: CEEP (EPCE)
2.3.2010
Bilagorna A5 och A7, valutor: Turkmenistan (TMM, upphör)
26.2.2010
Punkt 9.5.3 och bilaga A8: Emea ändrat till EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten)
 
Punkt 9.3, telefonnummer: uppdatering (grupper av nummer)
24.2.2010
Punkterna 10.4.9, 10.5 och 10.8: anpassningar och förtydliganden (bindestreck i sammansättningar med förkortningar, svenska politiska partier, initialförkortningar)

Bilaga A2: nya logotyper (ETF och Europeiska läkemedelsmyndigheten)
3.2.2010
Punkterna 4.3, publikationstyper, och 4.4, identifikationsnummer (nytt)
20.1.2010
Bilaga A8, flerspråkig förteckning: uppdatering (Lissabonfördraget)
19.1.2010
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring av namn (GD Personal och administration till GD Personal och säkerhet)
8.1.2010
Punkt 9.5, Europeiska unionens administrativa struktur: uppdatering (Lissabonfördraget)

2009

17.12.2009
Punkt 9.5.6 och bilaga A8: gemensamma företag
1.12.2009
Punkt 5.2.2, upphovsrätt: uppdatering
Amendments by the Treaty of Lisbon/Modifications en raison du traité de Lisbonne:
see the summary document (en)/voir document de synthèse (fr)
23.11.2009
Punkt 4.2: uppdatering (ny version, 2009)
11.11.2009
Punkt 9.5.5 och bilaga A8: Gemensamma Sesar-företaget
14.10.2009
Bilaga A2: ny logotyp (Europeiska järnvägsbyrån)
13.10.2009
Bilaga C: Europaparlamentets politiska grupper
21.8.2009
Bilaga A5: revidering av de franska territorierna
30.9.2009
Bilagorna A5, A6 och A7: Guernsey, Isle of Man och Jersey (tillägg)

Punkterna 9.5.4 och 9.6: PHEA ersatt av EAHC, ERC ersatt av ERCEA
23.9.2009
Punkt 9.5.6 och bilaga A8: ny byrå (Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter)
11.9.2009
Bilaga C: Europaparlamentets politiska grupper
21.8.2009
Punkt 4.1: uppdatering (ny version, 2009)
13.7.2009
”Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer” har ersatts med ”Europeiska unionens publikationsbyrå”, med verkan från och med den 1 januari 2009 (uppdatering)
10.7.2009
Bilaga A2: ny logotyp (Publikationsbyrån)
1.7.2009
Bilagorna A5 och A7, valutor: Zimbabwe (ZWR, upphör)
24.6.2009
Bilaga A2: nya logotyper (ERC, FRA, REA)
15.5.2009
Bilaga A5: länder: Bolivia, fullständigt namn (ändring)
21.4.2009
Bilaga A2: ny logotyp (Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet)
15.4.2009
Bilagorna A5 och A7, valutor: Kuba (CUC, införs)
31.3.2009
Punkt 9.5, uppdatering (9.5.5, 9.5.6)
19.3.2009
Bilaga A2: ny logotyp (EIF)
24.2.2009
Bilagorna A5 och A7, valutor: Zimbabwe (ZWL, införs)
Bilaga A4, initialförkortningar och benämningar: ändring (Nafo)
16.1.2009
Bilagorna A5 och A7, valutor: Turkmenistan (TMT, införs), Zimbabwe (ZWD, upphör; ZWR, införs)
1.1.2009
Punkt 7.3.2, bilagorna A5 och A7, valutor: Ghana (GHC, upphör), Slovakien (euro)
 
Punkt 9, adresser och telefonnummer: ändring av skrivregler
Denna ändring träder i kraft den 1 januari 2009 för alla nya texter. För existerande texter (dokument, webbsidor, databaser …) kommer ändringarna att införas fortlöpande.
Med hänsyn till denna uppdatering kommer innehållsförteckningen att ändras enligt följande:

  Tidigare numrering Ny numrering
Adresser 7.1.3 9.1 (9.1.1 till 9.1.5)
Elektroniska adresser 9.3 9.2
Telefonnummer 9.2 9.3
Citat ur andra verk
Hänvisning till EUT
9.1
9.4
9.4

2008

13.11.2008
Bilaga A4, initialförkortningar och benämningar: ändring (Cogeca, Copa)
14.10.2008
Punkt 9.5.3, bilagorna A2 och A8: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor heter numera Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, med Eurofound som förkortning
24.9.2008
Bilaga A4: Trips (rättelse)
28.8.2008
Bilaga A2: logotyp (Översättningscentrum för Europeiska unionens organ)
25.7.2008
Punkt 9.5.3, bilagorna A2 och A8: ny byrå (Europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi)

Bilaga A2: ny logotyp (Europeiska försvarsbyrån)
11.7.2008
Punkterna 9.5.4, 9.6 och bilaga A8: Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet blir Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor
17.6.2008
Punkterna 7.3.1, 7.3.2 och 7.3.3 (nya punkt): euron, uppdatering
12.6.2008
Bilaga A5, länder: Nepal, fullständigt namn (ändring)
24.4.2008
Punkt 9.6: namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring av namn (GD Hälsa och konsumentskydd)
29.3.2008
Punkt 9.6: namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring av namn (GD Fiske och havsfrågor till GD Havsfrågor och fiske)
19.3.2008
Bilaga A2: logotyp (Cedefop)
19.2.2008
Bilaga A4, initialförkortningar: tillägg (Eufor, Eupat)
15.2.2008
Punkt 10.8 och bilaga A4: nya regler för skrivningen av initialförkortningar
11.2.2008
Punkterna 9.5.4, 9.6 och bilaga A8: nya exekutiva byråer (genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och genomförandeorganet för forskning)
5.2.2008
Punkt 9.5.3, bilagorna A2, A4 och A8: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, ny initialförkortning (GSA)
31.1.2008
Bilaga C: Parlamentets generaldirektorat
3.1.2008
Punkt 7.3.2: Cypern, Malta (euro)

2007

12.12.2007
Bilaga A2: logotyp (Emsa)
30.11.2007
Bilaga A7, valutakoder: Cypern/Malta (euro, 1.1.2008), Ghana (ghanansk cedi), Venezuela (bolivar fuerte)
20.11.2007
Bilaga A2, nya logotyper: rådet, datatillsynsmannen, Europeiska kemikaliemyndigheten
19.11.2007
Bilaga A5, länder: Montenegro, fullständigt namn (ändring)
8.10.2007
Bilaga A1, det europeiska emblemet – en grafisk guide: uppdatering
18.9.2007
Stavningsreform: hädanefter används formen ”ska” i stället för ”skall” i samtliga fall
24.8.2007
Punkt 6 (6.1–6.5): uppdatering
27.7.2007
Punkt 9.6: namnen på kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: ändring (TENEA)
1.7.2007
Bilaga A7, Sudan: den sudanesisk dinar (SDD) tas bort
22.6.2007
Punkt 7, länder, språk och valutor: anpassning till utvidgningen 2007

Bilagorna A5, A6 och A7, länder, språk och valutor: Slovenien, Sudan, Zimbabwe (valutor); Montenegro, Serbien (länder)
13.6.2007
Bilaga A2: logotyp (EFSA)
7.6.2007
Punkterna 9.5, 9.6, bilagorna A4 och A8, byråer och exekutiva byråer: uppdatering
21.5.2007
Bilaga A8: uppdatering
2.5.2007
Bilaga A2: nya logotyper
24.4.2007
Sökfunktionen är nu tillgänglig.
7.3.2007
Punkt 7, länder, språk och valutor: anpassning till utvidgningen + sammanställning ”EU-27 och kandidatländer” (en, fr)

2006

Utvidgning 2007: viktig information (länder, språk, valutor)
31.12.2006
28.9.2006
Punkterna 5.4.4, 10.4.3 och 10.4.7: Hakparenteser för egna avbrott i citat
9.5.2006
Det nya domännamnet för Europa är europa.eu och ersätter eu.int.
11.4.2006
Bilaga C: ”ordförandeskap” (viktigt påpekande)
22.3.2006
Bilaga A2, logotyper: ny logotyp (Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet)
10.3.2006
Bilaga A2, logotyper: ny logotyp (Europeiska järnvägsbyrån)
7.3.2006
Punkt 7.3.2 och bilaga A7, valutor:
Rumänien, RON
3.3.2006
Punkt 7.3.2 och bilaga A7, valutor:
Azerbajdzjan, ny manat (AZN)
Moçambique, ny metical (MZN)
Turkiet, gamla liran (TRL) tas bort
28.2.2006
Bilaga A4: initialförkortningar och benämningar (Intosai)
24.2.2006
Punkt 7.3.1: euron: euroområdet (förtydligande)
21.2.2006
Bilaga A4: initialförkortningar och benämningar (AU)
16.2.2006
Punkt 9.5: Europeiska unionens administrativa struktur: officiella benämningar och uppräkningsordning (uppdatering och tillägg av exekutiva byråer)

Punkt 9.6: namnen på kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: ändring (COMM), nya tjänsteavdelningar (exekutiva byråer)

Bilaga C: parlamentets politiska grupper

2005

20.5.2005
Bilaga A2: logotyper: ny logotyp för parlamentet

Bilagorna A4 och C: initiativ och program uppdaterade och flyttade
18.5.2005
Punkt 9.6: namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring (BEPA)
4.5.2005
Punkt 9.6: namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring (IAS)
9.3.2005
Bilagorna A5 och A6 (länder): Afghanistan (långform), Åland, Serbien och Montenegro (huvudstad + fotnot [Kosovo])

Punkt 7.3.2 och bilaga A7 (valutor): Madagaskar (madagaskisk franc [MGF] tas bort), Rumänien (RON), Turkiet (TRY)
22.2.2005
Punkt 9.5: Institutioner, organ, interinstitutionella tjänsteavdelningar och decentraliserade organisationer (byråer och andra organisationer): officiella benämningar och uppräkningsordning (ny + uppdatering av protokollsordningen)

Ny bilaga A8: Institutioner, organ, interinstitutionella tjänsteavdelningar och decentraliserade organisationer (byråer och andra organisationer): flerspråkig förteckning

Bilaga A2: ny upplaga (nya byråer samt logotyper i färg)
11.2.2005
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: ändring (INFSO)
7.2.2005
Punkt 9.6, namnen på kommissionens generaldirektorat: ny version

2004

19.10.2004
Punkt 8.2: fotnoter, avslutande punkt
3.9.2004
Punkterna 7.1.1, länder, 7.2.1, språk, och 7.3.2, valutor, bilaga A7 och sammanställning ”EU-25 och kandidatländerna” (en, fr): nytt kandidatland (Kroatien)
1.9.2004
Bilaga A4, initialförkortningar och benämningar: ny version (efter fullständig genomgång)

Bilaga C: ändring (namnen på parlamentets generaldirektorat)
4.6.2004
Punkt 7, länder, språk och valutor (7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2), och bilagorna A6 och A7: anpassning till utvidgningen
1.5.2004
Punkt 9.6, officiella benämningar på kommissionens generaldirektorat:tillägg av nytt GD (generaldirektoratet för informationsteknik) fr.o.m. 1.5.2004
20.4.2004
Ny bilaga A8 ”Institutioner, organ och byråer (flerspråkig lista)” under arbete. Gamla bilaga A8 ”Grupperingar av länder och territorier samt regioner” blir bilaga A9.

Bilaga A1, Det europeiska emblemet – en grafisk guide: i delen ”tredje parts användande”, ändring av e-postadress

Bilaga A2, Logotyper – institutioner och organ: ”Europeiska gemenskaperna” i den första logotypen ersätts med ”Europeiska unionen”
23.3.2004
23.2.2004
Punkt 9.6, generaldirektoratet för tolkning: bokstavskoden för internt bruk INCO har ändrats till SCIC
16.2.2004
Bilagorna A5 och C: ändring (parlamentets generaldirektorat) och rättelse (Myanmars huvudstad, Yangon)
12.2.2004
Bilagorna A5 och A6, länder: ändring (stavningen av Yemen ändras till Jemen)
30.1.2004
Bilaga A7, valutor: Colombia (COU), Madagaskar (MGA), Ryssland (den gamla rubeln (RUR) tas bort), Surinam (SRD)

2003

13.11.2003
Namnen på kommissionens generaldirektorat: ny version (ersätter versionen från juni 2001)
10.10.2003
Punkt 7.3, valutor: tillägg
7.3.1 Euron
7.3.2 Valutor: ISO-koder och uppräkningsodning

Sammaställning ”Kandidatländerna – maj 2004” (en, fr)
15.9.2003
Fullständig uppdatering av första delen
10.9.2003
Bilagorna A5 och A6, Serbien och Montenegro: ISO-kod = CS (ersätter provisoriska koden YU)
1.9.2003
Förkortningen EUR-OP ska inte längre användas, utan i stället kortformen Publikationsbyrån (anpassning).
28.8.2003
Bilaga A2: (logotyper – institutioner och organ)

Bilagorna A2: KHIM (Alicante)
15.7.2003
Bilaga A5, länder: Afghanistan (fotnot), Cooköarna, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kiribati (huvudstad), Komorerna (långform), Niue, Somalia (långform)

Bilaga A6, landskoder: Cooköarna, Heliga stolen (Vatikanstaten)

Bilaga A7: valutakoder (fotnot)
26.5.2003
Språk, anpassning (punkterna 7.2, 7.2.1 och 7.2.2)
19.5.2003
Punkt 10.4.9: ändring (Sokratesprogrammet)
30.4.2003
Hädanefter ska ISO-koder användas för medlemsländerna, utom för Grekland och Förenade kungariket där koderna EL och UK behålls: anpassning (punkterna 7.1.1 och 7.1.2, bilagorna A5 och A6)
20.3.2003
Bilaga C: dokument, EESK/ESK, KOM, rådskonstellationer, SEK
18.2.2003
Jugoslavien har upplösts och ersatts av Serbien och Montenegro (bilagorna A5 och A6).
1.2.2003
Den 1 februari 2003 byter Europeiska gemenskapernas officiella tidning namn. Den heter Europeiska unionens officiella tidning från och med denna dag då Nicefördraget träder i kraft.

2002

2.12.2002
Bilaga A3: mn (miljon/miljoner), md (miljard/miljarder)

Bilaga C: ombudsmannen, rådskonstellationer
25.11.2002
Bilaga A4: Eurydike
14.10.2002
Bilaga A4: FATF
16.9.2002
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: ändring
(ej längre ”Ekonomiska och sociala kommittén” ej heller ”Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté”)
28.8.2002
Bilaga A5: länder (Bahrain)
21.8.2002
Punkt 3.4.3: ordet ”skall” strykes i exemplet
Bilaga A4: Eurocontrol (ändring av namn), UNRWA (stor begynnelsebokstav i ”Palestinaflyktingar”)
12.7.2002
Bilaga A5: länder (Afghanistan, Östtimor)

Bilaga A6: landskoder (TL/Östtimor)

Bilaga A7: valutakoder (EUR, BGN, ILS + 2 nya tabeller)
9.7.2002
Bilaga C: generaldirektorat: ändring
22.5.2002
Bilaga A5: Moldova, Slovakien, Tjeckien: ändring av namn

Bilaga C + punkt 10.4.9, program, rådskonstellationer (Agrifinrådet, Ekofinrådat): utan bindestreck
25.3.2002
Eurostat = officiella benämningen (”europeiska statistikkontoret” används endast då ytterligare förklaring är nödvändig): ändringar (bilaga A2, A4 och registret)

2001

16.10.2001
Medlemsländer: tredje stycket stryks (punkt 7.1.1 + ändring i bilaga 5)
12.9.2001
Iriska/gaeliska: definition + iriskans ställning (punkterna 7.2.1 samt 7.2.2)
22.8.2001
Namnen på kommissionens generaldirektorat: ny version (ersätter versionen från juni 2001)
(två tillägg: Gruppen av politiska rådgivare och Internrevisionstjänsten
en ändring: koden för GD Ekonomistyrning = FC)
18.6.2001
Namnen på kommissionens generaldirektorat: ny version (ersätter versionen från maj 2001)
21.5.2001
Namnen på kommissionens generaldirektorat: ny version (ersätter versionen från februari 2001)
(ändring: Generaldirektoratet för press och kommunikation)
17.4.2001
Punkt 7.2.1, språkbeteckningar: ändringar + länk till ISO:s webbplats
30.3.2001
Anpassning till euro
(punkterna 3.1.3, 7.3, bilaga A7, bilaga C samt registret)
22.2.2001
Namnen på kommissionens generaldirektorat: ny version (ersätter versionen från oktober 2000)

Nya namn på kommissionens generaldirektorat (bilaga C)

2000

21.11.2000
25.10.2000
Namnen på kommissionens generaldirektorat
9.2000
För att förbättra organisationen av denna webbplats (för att det ska vara möjligt att bläddra mellan olika språkversioner och med tanke på framtida förändringar) har vi ändrat bilagornas struktur, som i den svenska versionen nu ser ut så här:
Tidigare numrering Ny numrering
Bilaga 1 Bilaga A1
Bilaga 2 Bilaga A2
Bilaga 3 Bilaga A3
Bilaga 4 Bilaga A4
Bilaga 5 Bilaga A5
Bilaga 6 Bilaga A6
Bilaga 7 Bilaga A7
Bilaga 8 Bilaga A8
Bilaga 9 Bilaga C
Anm.:
Bilagorna A1, A2 osv. är bilagor som är gemensamma för alla språkversioner, bilaga B (eller bilagorna B1, B2 osv.) är bilagor som är specifika för språket i fråga, bilaga C är till för övriga uppgifter.

Före september 2000

KOLUMN 1: filens namn • KOLUMN 2: nyckelord (under ändring) • KOLUMN 3: själva ändringen • KOLUMN 4: 11 = ändring i alla versioner; SV = ändring endast i den svenska versionen; tomt = ändring i ett flertal versioner • KOLUMN 5: datum (tidigare ändringar återfinns under "Arkiv")
introduktion kontaktadresser ändring av kontaktadresser 11 4.2000
bilaga A2, Logotyper – Institutioner och organ logotyp
EIB
EIB: ändring av logotyp 11 6.2000
bilaga A4 förkortningar Phare, Tacis (nytt) 11 5.2000
bilaga A5, Landskoder länder
ISO-koder
Australien, Eritrea, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Fiji, Heliga stolen, Kazakstan, Kiribati, Libyen, Papua Nya Guinea, Saint Christopher och Nevis, Venezuela: ändringar   7.2000
bilaga A6, Landskoder länder
ISO-koder
under MK: ”f.d. jugoslaviska republiken Makedonien” (+ fotnoter)   7.2000
bilaga A7, Valutakoder valutor
ISO-koder
ILS (Israel): valutan heter nu ”ny israelisk shekel”   7.2000
EU-medlemsstater: lägg till euro 11 7.2000
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida