ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.3. Numery telefonów

Formy zapisu numerów telefonów podlegają różnym normom międzynarodowym, wydanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (zob. w szczególności zalecenia ITU-T E.122, E.123 oraz E.126).

Jednak w praktyce powyższe normy – zwłaszcza te dotyczące formatu – stwarzają wiele trudności. W celu uproszczenia Unia Europejska przyjęła jednolity format dla wszystkich języków UE, zgodnie z poniższymi zasadami:

Numer podaje się w formacie międzynarodowym.
Międzynarodowy numer kierunkowy poprzedza się znakiem „+” (bez spacji).
Po międzynarodowym numerze kierunkowym i spacji podaje się pełny numer, w tym regionalny numer kierunkowy (jeżeli istnieje), w jednym bloku:
+33 140633900
Numer wewnętrzny oddzielany jest od głównego numeru łącznikiem. Cyfr numeru wewnętrznego nie rozdziela się, ale podaje w jednym bloku:
+32 222020-43657
Uwaga:
W wypadku rozmów krajowych numer międzynarodowy należy zmodyfikować zgodnie z aktualnymi zasadami urzędu telekomunikacyjnego danego kraju (np. przez dodanie lokalnego prefiksu między międzynarodowym numerem kierunkowym a właściwym numerem telefonu). Z powodu różnych uregulowań krajowych oraz ich ciągłych zmian numery telefonów w tekstach instytucji i organów Unii Europejskiej zawsze podawane są w formacie międzynarodowym.

Grupowanie numerów telefonów

Gdy podaje się więcej niż jeden numer telefonu, należy oddzielić je ukośnikiem ze spacją po każdej stronie:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Gdy podaje się numery telefonów w formie skróconej, końcówki numerów rozdziela się ukośnikiem bez spacji. Od numeru głównego oddziela się je łącznikiem, podobnie jak w przypadku numerów wewnętrznych (zob. tiret czwarte powyżej):

+33 1406339-00/01/02

Określenia poprzedzające

Przed numerami zwykle stosuje się następujące formy zapisu:

„Tel.” lub „tel.” (z kropką),
„Faks” lub „faks” (bez kropki),
„Teleks” lub „teleks” (bez kropki),
„Tel. kom.” lub „tel. kom.” (bez przecinka, z kropkami).

Można też użyć symbolu graficznego:

+33 1406339-00/01/02
Uwaga:
Przy podawaniu numerów telefonów komórkowych nie należy stosować skrótu „GSM”. GSM to tylko jeden z wielu standardów telefonii komórkowej (GPRS, UMTS itd.).
Europe Direct

Wyjątkiem jest numer Europe Direct (zwykle drukowany na odwrocie strony tytułowej), który zapisuje się następująco:

00 800 6 7 8 9 10 11

Ostatnia aktualizacja: 9.12.2014
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona