ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.5. Formuła końcowa (miejsce, data i podpis)

Na końcu aktu znajdują się:

słowa „Sporządzono w … dnia …”, wskazujące miejsce i datę podpisu,
poniżej podpis (lub podpisy).

Miejsce i data

W aktach prawa wtórnego zapis miejsca i daty wygląda następująco:

Sporządzono w Brukseli dnia 1 września 2010 r.

Podana data to albo data podpisania aktu (w wypadku aktów przyjętych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę), albo jego przyjęcia (w pozostałych wypadkach).

W traktatach, umowach międzynarodowych itd. całą datę zapisuje się słownie:

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego sierpnia roku dwa tysiące ósmego w dwóch egzemplarzach w języku (językach) […].

Miejscem podpisania aktów przyjętych przez instytucje może być Bruksela (najczęściej), Luksemburg (podczas posiedzeń Rady w kwietniu, czerwcu i październiku), Strasburg (szczególnie w wypadku Parlamentu Europejskiego, również wtedy, kiedy przyjmuje on akty wspólnie z Radą) lub Frankfurt nad Menem (dla większości aktów Europejskiego Banku Centralnego).

Podpisy (lista niewyczerpująca)

W aktach prawa wtórnego:
Parlament Europejski Rada Europejska Rada

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący/
Przewodnicząca

(inicjał imienia i nazwisko)

W imieniu Rady Europejskiej

Przewodniczący/Przewodnicząca

(inicjał imienia i nazwisko)

W imieniu Rady

Przewodniczący/Przewodnicząca

(inicjał imienia i nazwisko)


Komisja
Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje niewskazujące adresata Decyzje wskazujące adresata

W imieniu Komisji

Przewodniczący/
Przewodnicząca

(pełne imię i nazwisko)


lub


W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,/za Przewodniczącą,

(pełne imię i nazwisko)

Wiceprzewodniczący/Wiceprzewodnicząca


lub

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,/za Przewodniczącą,

(pełne imię i nazwisko)

Członek Komisji


lub


W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,/za Przewodniczącą,

(pełne imię i nazwisko)

Dyrektor Generalny/Dyrektor Generalna

Dyrekcja Generalna ds. …

W imieniu Komisji

(pełne imię i nazwisko)

Wiceprzewodniczący/Wiceprzewodnicząca


lub


W imieniu Komisji

(pełne imię i nazwisko)

Członek Komisji


Wspólny Komitet EOG Europejski Bank Centralny
Rozporządzenia, wytyczne Decyzje, zalecenia

W imieniu Wspólnego
Komitetu EOG

Przewodniczący

(pełne imię i nazwisko)

W imieniu Rady Prezesów EBC

Prezes EBC

(pełne imię i nazwisko)


lub


W imieniu Zarządu EBC

Prezes EBC

(pełne imię i nazwisko)

Prezes EBC

(pełne imię i nazwisko)


W umowach międzynarodowych:
Umowy, protokoły, konwencje

W imieniu Unii Europejskiej

(podpis)

W imieniu państw członkowskich

(podpis)


Porozumienia w formie wymiany listów

W imieniu Rady Unii Europejskiej

W imieniu Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: 1.4.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona