ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Arhiv

Prejšnje spremembe (2007–2017)

2017

8. 12. 2017
Oddelek 5.1.1(c): platnice (informativno obvestilo) (spremenjeno)
20. 11. 2017
Oddelek 9.5.1 in Priloga А9, institucije in organi: Evropsko javno tožilstvo (EJT)
24. 10. 2017
Oddelek 9.5.2 in Priloga А9, medinstitucionalni organi: CERT-EU
6. 10. 2017
Oddelka 7.1.1 (države ) in 7.2.1 (jeziki), Srbija: latinična transliteracija (spremenjeno)
13. 7. 2017
Priloga A2, emblemi: Evropska agencija za pomorsko varnost
30. 6. 2017
Oddelek 9.5.3, decentralizirani organi (uradi in agencije): ACER (akt o spremembi se pripravlja)
30. 5. 2017
Priloga A5, Madagaskar, uradno polno ime: „Republika Madagaskar“ namesto „Demokratična republika Madagaskar“, Srbija, uradno polno ime: „Republika Srbija“ namesto „Srbija“
12. 5. 2017
Oddelki 4.4 (identifikatorji), 5.1.1 (platnice) in 5.3 (hrbtna stran naslovnice): nova navodila glede mesta identifikatorjev in podatkov o založniku (delno spremenjeno)
1. 5. 2017
Oddelek 9.5.3 in priloge А2, А4 in А9, decentralizirani organi (uradi in agencije), Europol: „Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj“ namesto „Evropski policijski urad“
24. 4. 2017
Oddelek 2.5, zaključno besedilo, kraj in datum (spremenjeno)
15. 2. 2017
Oddelek 9.5.1 in priloge А2, А4 in А9 (institucije in organi):
poimenovanje „Odbor regij Evropske unije“ je treba nadomestiti z imenom „Evropski odbor regij“, ki se zdaj na splošno uporablja (glej seznam v 24 jezikih); v strogo pravnih besedilih in Uradnem listu serije L se uporablja „Odbor regij“. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27. 1. 2017
Oddelek 5.9.3, napotila na zadeve Sodišča in Splošnega sodišča (publikacije Sodišča): sprememba
19. 1. 2017
Oddelek 10.4.1, polni uradni naslovi dokumentov (spremenjeno)
1.1.2017
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: „Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo“ namesto „Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo“ (… v 24-ih jezikih)

Prilogi A5 in A7, valute: Belorusija (BYR, ukinjeno)

2016

21. 12. 2016
Oddelek 2.5, podpisi: sprememba (Komisija)
8. 12. 2016
Oddelka 9.1.4 in 9.1.5, naslovi: spremembe (Irska, Eircode)
11. 10. 2016
Oddelka 3.2 in 3.2.2: napotila na akt (spremenjeno)
6. 10. 2016
Oddelek 9.5.3 in priloge А2, А4 in А9, decentralizirani organi (uradi in agencije), Frontex: „Evropska agencija za mejno in obalno stražo“ namesto „Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije“
23. 9. 2016
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: nova služba (Projektna skupina za pripravo in vodenje pogajanj z Združenim kraljestvom po členu 50 PEU)
(… v 24-ih jezikih)
1. 9. 2016
Oddelka 5.9.3 in 9.5.1 in Priloga А9, Sodišče: razpustitev Sodišča za uslužbence
6. 7. 2016
Priloga A2, emblemi: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
1. 7. 2016
Oddelek 9.5.3 in priloge A2, A4 in A9, decentralizirani organi (agencije): „Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj“ namesto „Evropska policijska akademija“

Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: GD za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) se je preoblikoval v GD za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO)
(… v 24-ih jezikih)

Prilogi A5 in A7, valute: Belorusija (BYN, novo)
22. 6. 2016
Oddelek 9.5.3 in Priloga A9, decentralizirani organi (agencije): Europol (spremenjeno)
15. 6. 2016
Oddelek 9.5.3 in prilogi A2 in A9, decentralizirani organi (agencije): „Agencija Evropske unije za železnice“ namesto „Evropska železniška agencija“
3. 6. 2016
Priloga A5, Kambodža, podenota valute (spremenjeno)
19. 5. 2016
Oddelek 4.2.3, tipkarska pravila: opuščaj (novo)
13. 5. 2016
Priloga A2, emblemi: Enotni odbor za reševanje
20. 4. 2016
Priloga A5, Falklandski otoki, podenota valute: „peni“ namesto „novi peni“
23. 3. 2016
Oddelek 9.5.3 in priloge A2, A4 in A9, decentralizirani organi (agencije): „Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)“ namesto „Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)“
8. 3. 2016
Oddelki 9.1.1, 9.1.4 in 9.1.5, naslovi: spremembe (Luksemburg, Nizozemska, Španija)
4. 3. 2016
Oddelek 9.5.3, decentralizirani organi (agencije), „V pripravi“: Europol (spremenjeno)
25. 2. 2016
Prilogi A5 in A7, Peru, valuta: „sol“ namesto „novi sol“
23. 2. 2016
Oddelka 1.2.2 in 1.2.3, številčenje aktov (spremenjeno)

Oddelek 7.1.1 in Priloga A5, Islandija, uradno polno ime: „Islandija“ namesto „Republika Islandija“
19. 2. 2016
Oddelek 9.5.3, decentralizirani organi (agencije) : „Sprejete spremembe“ + „V pripravi“ (novo)
16. 2. 2016
Priloga A5, Ameriška Samoa, glavno mesto (opomba)

2015

6. 11. 2015
Priloga A2, emblemi: Eurostat
21. 10. 2015
Oddelek 9.5.6 in Priloga A9: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (nova)
14. 9. 2015
Priloga A2, emblemi: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
16. 6. 2015
Oddelka 4.4.1 in 5.1.1: ISBN in črtne kode (sprememba)
10. 6. 2015
Priloga A5, Nepal, novo polno ime: „Federativna demokratična republika Nepal“ namesto „Nepal“
12. 5. 2015
Oddelek 9.5.6 in Priloga A9: Skupno podjetje Shift2Rail (nova) + Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (nova)
30. 4. 2015
Priloga A2, emblemi: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
29. 4. 2015
Priloga A5, Samoa, uradno polno ime: „Neodvisna država Samoa“ namesto „Neodvisna država Zahodna Samoa“
22. 4. 2015
Priloga A2, emblemi: Evropski parlament
15. 4. 2015
Oddelek 9.5.3 in Priloga A9: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (sprememba)
8. 4. 2015
Oddelek 9.5.3, prilogi A4 in A9, Satelitski center Evropske unije: „Satcen“ namesto „EUSC“
13. 3. 2015
Oddelek 9.5.6 in Priloga A9: Skupno podjetje ECSEL (nova)
11. 2. 2015
Oddelka 7.1.1(b) in 7.3.2(a) in priloge А5, А6 in А7, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: „nekdanja“ namesto „Nekdanja“
5. 2. 2015
Oddelek 5.1.1(c): opomba v zvezi s knjigarno EU Bookshop (sprememba)
20. 1. 2015
Oddelka 9.5.4 in 9.6 in Priloga А9, izvajalske agencije: „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano“ namesto „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano“ (17. 12. 2014)
16. 1. 2015
Oddelka 9.5.3 in 9.6 in Priloga А9, decentralizirani organi (uradi in agencije): Enotni odbor za reševanje (1. 1. 2015)
1. 1. 2015
Oddelek 1.2.2 in zbirne tabele, številčenje aktov (nova metoda)

Oddelek 7.3.2, prilogi A5 in A7, Litva, valuta: litas je bila nadomeščena z eurom

Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije (sprememba)

Priloga A4, glavne kratice in okrajšave: MSP

2014

30. 11. 2014
Oddelek 9.6, Evropsko središče za politično strategijo (1. 11. 2014)
14. 11. 2014
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, Evropska policijska akademija, sedež: „Budimpešta“ namesto „Bramshill“
24. 9. 2014
Priloga A5, Tajvan, uradno polno ime: „Tajvan“ namesto „Republika Kitajska, Tajvan“; opomba (sprememba)
4. 9. 2014
Priloga A2, emblemi: Evropski svet in Svet Evropske unije
16. 7. 2014
Priloga A2, emblemi: Evropska agencija za varnost v letalstvu
27. 6. 2014
Albanija (nova država kandidatka)
2. 5. 2014
Priloga A2, emblemi: EMCDDA, ENISA, FRA in GSA; novi emblemi: ACER, BEREC, EBA, EIOPA, ESMA in eu-LISA
8. 4. 2014
Oddelek 9.5.3, decentralizirani organi: sestava
21. 3. 2014
Priloga A10, regije: nova priloga
7. 3. 2014
Oddelek 9.5.3, decentralizirani organi: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (prej v oddelku 9.5.6)
6. 3. 2014
Priloga A2, emblemi: „Računsko sodišče“ in „Satelitski center Evropske unije“
3. 3. 2014
Priloga A5, Azerbajdžan, uradno polno ime: „Republika Azerbajdžan“ namesto „Azerbajdžanska republika“
25. 2. 2014
Oddelka 5.3 in 5.4: kataloški podatki
24. 2. 2014
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, decentralizirani organi: ENISA, „Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij“ namesto „Evropska agencija za varnost omrežij in informacij“ (več informacij …)
1. 1. 2014
Oddelka 9.5.4 in 9.6 in Priloga А9, izvajalske agencije: „Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)“ namesto „Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI)“, „Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)“ namesto „Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)“ in „Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)“ namesto „Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA)“

Oddelek 7.3.2, prilogi A5 in A7, Latvija, valuta: lats je bila nadomeščena z eurom

2013

6. 12. 2013
Oddelka 5.3.2 in 5.11: avtorske pravice
23. 10. 2013
Oddelek 9.5.6 in Priloga А9, druge organizacije: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (več informacij …)
27. 8. 2013
Oddelek 5.9(c): napotila na zadeve Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence Evropske unije (sprememba)
1. 8. 2013
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, decentralizirani organi: eu-LISA (Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (več informacij …)
25. 7. 2013
Priloga A5, Somalija, uradno polno ime: „Zvezna republika Somalija“ namesto „Somalska republika“; opomba (izbrisano)
16. 7. 2013
Priloga A4, glavne kratice in okrajšave: ACER, EASO, EBA, EIOPA, ESMA
1. 7. 2013
Oddelki 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 in 9.1.5; prilogi А7 in А8: Hrvaška (država članica)

Oddelka 3.2 in 3.2.2: nova pravila glede napotil na akt
19. 6. 2013
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, decentralizirani organi: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (več informacij …)
13. 6. 2013
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, Decentralizirani organi: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (več informacij …)
7. 6. 2013
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, Decentralizirani organi: Evropski bančni organ (več informacij …)
4. 6. 2013
Priloga A5, Jordanija, podenota valute: „piaster (100), [fils (1 000)]“ namesto „fils“
27. 5. 2013
Oddelek 5.1.1(c): opomba v zvezi s knjigarno EU Bookshop (sprememba)
Oddelek 5.3.1(a): hrbtna stran naslovnice (sprememba)
24. 5. 2013
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, Decentralizirani organi: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (več informacij …)
21. 5. 2013
Priloga A5, Šrilanka, glavno mesto: „Šri Džajavardenapura Kote“ namesto „Kolombo“
30. 4. 2013
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, Decentralizirani organi: ACER in GSA (več informacij …)
25. 4. 2013
Priloge A5, A6 in A7, „Mjanmar/Burma“ namesto „Burma/Mjanmar“
18. 4. 2013
Prilogi A5 in A7, Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha, valuta: „funt Svete Helene (Sveta Helena in Ascension); funt šterling (Ascension in Tristan da Cunha)“ namesto „funt Svete Helene“
15. 4. 2013
Priloga A5, Japonska: „jen“ namesto „japonski jen“
12. 4. 2013
Priloga A1, Evropski emblem: uporaba s strani tretje osebe (sprememba)
12. 3. 2013
Priloge A5, A6 in A7, Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha: uradno kratke ime („Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha“ namesto „Sveta Helena“), državljan/prebivalec („prebivalec Svete Helene, Ascensiona in Tristana da Cunhe“ namesto „Svetohelenec“) in pridevnik („(s) Svete Helene, Ascensiona in Tristana da Cunhe“ namesto „svetohelenski“)
28. 2. 2013
Priloga C: dokumenti
1. 1. 2013
Prilogi A5 in A7, Zambija, valuta: „ZMW“ namesto „ZMK“

2012

12. 12. 2012
Oddelek 9.5.3 in prilogi А4 in А9, Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije se je preoblikoval v Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije
4. 12. 2012
Oddelek 9.5.3 in Priloga А9, Evropski azilni podporni urad: kratica „EASO“

Priloga A2, emblemi: EASO

Priloga A5, Aruba, Curaçao in Sint Maarten: opombe
5. 11. 2012
Priloga A2, emblemi: Evropska služba za zunanje delovanje
18. 10. 2012
Oddelek 9.5.2 in prilogi А4 in А9, Evropska šola za upravo: „EUSA“ namesto „EAS“
1. 10. 2012
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: GD za regionalno politiko se je preoblikoval v GD za regionalno in mestno politiko
(… v 23-ih jezikih)
1. 9. 2012
Prilogi A5 in A7, Venezuela, valuta: „bolívar“ namesto „bolívar fuerte“
23. 7. 2012
Priloga A2, emblemi: Evropska agencija za kemikalije (sprememba)
1. 7. 2012
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: GD za informacijsko družbo in medije (INFSO) se je preoblikoval v GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (CNECT)
(… v 23-ih jezikih)
31. 3. 2012
Besedilo je bilo posodobljeno ob pripravi tiskane različice (to besedilo je nova temeljna različica).
31. 3. 2012
Priloga A2, emblemi: Frontex (sprememba)
10. 3. 2012
Prvi del (Uradni list): sprememba
1. 3. 2012
Srbija (države kandidatke)

Priloga A1, evropski emblem: kontakt/Komisija (sprememba)

Priloga A2, emblemi: Evropska obrambna agencija (sprememba); izvajalske agencije (sprememba)
27. 2. 2012
Priloga A5, Burma/Mjanmar, ime glavnega mesta: „Najpjidav“ namesto „Yangon“
16. 2. 2012
Priloga A5, Kokosovi otoki, ime glavnega mesta: „West Island“ namesto „Bantam“
30. 1. 2012
Priloga A2, emblemi: Komisija
17. 1. 2012
Priloga A2, emblemi: Evropska šola za upravo
1. 1. 2012
Oddelek 7.1.1 in Priloga A5, Madžarska, novo polno ime: „Madžarska“ namesto „Republika Madžarska“

Oddelek 9.5.3 in priloge A2, A4 in A9: „Agencija Skupnosti za nadzor ribištva“ (CFCA) je bil preimenovan v „Evropska agencija za nadzor ribištva“ (EFCA)

2011

9. 12. 2011
Hrvaška (država pristopnica)
22. 9. 2011
Priloga A5, Libija, novo polno ime: „Libija“ namesto „Velika socialistična ljudska libijska arabska džamahirija“
12. 8. 2011
Priloge A5, A6 in A7, Južni Sudan (novo)
30. 6. 2011
Priloga A5, Burma/Mjanmar, novo kratko ime: „Burma/Mjanmar“ namesto „Mjanmar“; novo polno ime: „Burma/Mjanmar“ namesto „Zveza Mjanmar“
20. 5. 2011
Priloga A2, emblemi: EPSO
19. 5. 2011
Priloga A5, Svalbard in Jan Mayen, novo polno ime: „Svalbard in Jan Mayen“ namesto „Otoka Svalbard in Jan Mayen“
17. 5. 2011
Priloga A5, Mayotte, novo polno ime: „Mayotte“ namesto „Departmajska skupnost Mayotte“ (Mayotte je 31. marca 2011 postal čezmorski departma in regija (DOM-ROM))
20. 4. 2011
Priloga A5, Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki, upravno središče (King Edward Point (Grytviken)); Somalija, novo polno ime („Somalija“ namesto „Somalska republika“)
16. 4. 2011
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: FPI (sprememba)
8. 4. 2011
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: DEVCO (sprememba)
30. 3. 2011
Priloga A5, Fidži, novo polno ime: „Republika Fidži“ namesto „Republika otoki Fidži“
22. 3. 2011
Oddelek 10.4: na spletu
14. 3. 2011
Priloga A5, Niue, novo polno ime: „Niue“ namesto „Republika Niue“
28. 2. 2011
Oddelki 7.1.1, države, 7.2.1, jeziki, in 7.3.2, valute; Priloga A7 in zbirni dokument „EU-27 in države kandidatke“ (en, fr): nova država kandidatka, 17. 12. 2010 (Črna gora)
11. 2. 2011
Oddelek 9.5.3 in priloge A2, A4 in A9: „Nadzorni organ za evropski GNSS“ je bil preimenovan v „Agencija za evropski GNSS“
10. 2. 2011
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: RTD (sprememba), FPIS, DEVCO (nova), RELEX, DEV, AIDCO (ukinjeni)
24. 1. 2011
Priloge A5, A6 in A7, Nizozemski Antili: razpuščeni; Curaçao in Sint Maarten sta postala avtonomni državi Kraljevine Nizozemske (10. 10. 2010)
19. 1. 2011
Oddelek 9.5.3 in Priloga A9: EIGE (Evropski inštitut za enakost spolov) – enotna kratica za vse jezikovne različice Priloga A8, Oznake jezikov (Evropska unija)
7. 1. 2011
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: EMPL
1. 1. 2011
Oddelek 7.3.2, prilogi A5 in A7, valute: Estonija (euro)

2010

21. 12. 2010
Priloga A2: nov emblem (Evropski inštitut za enakost spolov)
13. 12. 2010
Oddelek 7.1.1, Ciper, kratko ime v izvirnem jeziku (Κύπρος)
5. 11. 2010
Oddelek 9.5, Evropska služba za zunanje delovanje
7. 10. 2010
Prilogi А4 in A8, Evropska služba za zunanje delovanje
14. 9. 2010
Priloga A5, Tuvalu, ime glavnega mesta: „Funafuti“ namesto „Fongafale“
25. 8. 2010
Priloga A4, glavne kratice in okrajšave: na spletu
11. 8. 2010
Priloga A5, Severni Marianski otoki, ime glavnega mesta: „Saipan“ namesto „Garapan“
10. 8. 2010
Priloga A3, kratice, simboli in okrajšave v skupni rabi: na spletu
16. 7. 2010
Oddelek 9.5.6 in Priloga A8: Evropski azilni podporni urad
9. 7. 2010
Oddelek 5, sestava publikacije: na spletu
1. 7. 2010
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: HOME + JUST, DEV, ECHO
29. 3. 2010
Priloga A5, države: Sveta Helena, novo polno ime („Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha“ namesto „Saint Helena in pridružena območja“)
25. 3. 2010
Oddelka 4.3, tipologija publikacij, in 4.4, identifikatorji: na spletu
24. 3. 2010
Priloga A5, države: Nepal, novo polno ime („Nepal“ namesto „Zvezna demokratična republika Nepal“)
9. 3. 2010
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: ENER, MOVE, CLIMA
Priloga A2: nov emblem (Europol)
8. 3. 2010
Priloga A8, večjezični seznam: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo in Agencija za oskrbo Euratom
2. 3. 2010
Prilogi A5 in A7, valute: Turkmenistan (TMM, ukinjena)
26. 2. 2010
Oddelek 9.3, telefonske številke: posodobitev (skupine telefonskih številk)
Oddelka 9.5.3, 10.7 in Priloga A8: kratico EMEA je nadomestila kratica EMA (Evropska agencija za zdravila)
24. 2. 2010
Priloga A2: novi emblemi (ETF in Evropska agencija za zdravila)
23. 2. 2010
Oddelek 4.2: na spletu
22. 2. 2010
Priloga C: na spletu
26. 1. 2010
Oddelek 9.5, administrativna sestava Evropske unije: Lizbonska pogodba
20. 1. 2010
Priloga C, večjezični seznam: Lizbonska pogodba
Oddelek 9.6, generalni direktorati in službe Komisije: GD za kadrovske zadeve in administracijo se je preoblikoval v GD za človeške vire in varnost

2009

17. 12. 2009
Oddelek 9.5.6 in Priloga A8: skupnih podjetij
1. 12. 2009
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:
see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
11. 11. 2009
Oddelek 9.5.5 in Priloga A8: Skupno podjetje SESAR
14 .10. 2009
Priloga A2: nov emblem (Evropska železniška agencija)
30. 9. 2009
Oddelka 9.5.4 in 9.6: kratico PHEA je nadomestila kratica EAHC, kratico ERC pa kratica ERCEA
28. 9. 2009
Oddelek 4.1: na spletu
24. 9. 2009
Oddelek 9.5.6 in Priloga A8: nova agencija (Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev)
15 .7. 2009
„Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti“ je bil preimenovan v „Urad za publikacije Evropske unije“, z začetkom veljavnosti od 1. julija 2009
10 .7. 2009
Priloga A2: nov emblem (Urad za publikacije)
1 .7. 2009
Prilogi A5 in A7, valute: Zimbabve (ZWR, ukinjena)
24. 6. 2009
Priloga A2: novi emblemi (ERC, FRA, REA)
5. 6. 2009
Priloga A5, države: Bolivija (novo polno ime)
21. 4. 2009
Priloga A2: nov emblem (Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje)
17. 4. 2009
Prilogi A5 in A7, valute: Kuba (CUC, nova)
14. 4. 2009
Oddelek 9.5, posodobitev (9.5.5, 9.5.6)
19. 3. 2009
Priloga A2: nov emblem (EIS)
24. 2. 2009
Prilogi A5 in A7, valute: Zimbabve (ZWL, nova)
16. 1. 2009
Prilogi A5 in A7, valute: Turkmenistan (TMT, nova), Zimbabve (ZWD, ukinjena; ZWR, nova)
1. 1. 2009
Oddelek 7.3.2, prilogi A5 in A7, valute: Gana (GHC, ukinjena), Slovaška (euro)
 
Section 9, addresses and telephone numbers: modification of the writing rules:
This modification is to be implemented on 1 January 2009 for all new texts. Existing tools (documents, websites, databases, etc.) will have to be adapted progressively.
Due to the importance of the update, the contents list has been modified as follows.
  Old New
Addresses 7.1.3
(suppressed)
9.1 (9.1.1 to 9.1.5)
Electronic addresses 9.3 9.2
Telephone numbers 9.2 9.3
Citation of works
References to the Official Journal
9.1
9.4
9.4

2008

1. 12. 2008
Poglavje 9: na spletu
27. 11. 2008
Priloge A5, A6 in A7: na spletu
23. 9. 2008
Oddelka 7.3.1 in 7.3.3 (euro): na spletu
28. 8. 2008
Priloga A2: nov emblem (Prevajalski center za organe Evropske unije)
25 .7. 2008
Prilogi A2 in A8: nova agencija (Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije)

Priloga A2: nov emblem (Evropska obrambna agencija)
11. 7. 2008
Oddelka 9.5.4 in 9.6 in Priloga A8: Izvajalska agencija za program javnega zdravja se je preoblikovala v Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike
30. 5. 2008
Priloga A2: na spletu
26. 5. 2008
Priloga A8: na spletu
7. 5. 2008
Poglavji 7 in 8: na spletu
28. 4. 2008
Poglavje 6: na spletu
18. 2. 2008
PDF: četrti del
29. 1. 2008
Priloga A1: na spletu

2007

11. 2007
Besedilo prvega (Uradni list) in četrtega dela (Objave v slovenščini) je končano in spletne strani so v izdelavi. V tem času je prva različica končnega besedila na voljo v obliki PDF.
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran