ISSN 1831-5380
Klauzula prawna | Mapa strony | FAQ | Kontakt | Drukuj

Załącznik A2 Emblematy

Emblematy zamieszczono poniżej jedynie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla szczegółowych zasad dotyczących ich powielania ustanowionych przez każdą instytucję, organ, służbę międzyinstytucjonalną czy agencję.

Niektóre emblematy zawierają nazwę instytucji, organu lub agencji, dlatego różnią się w poszczególnych wersjach językowych. W celu uproszczenia prezentacji emblematy poniżej zamieszczono bez tych nazw.

Zob. również pkt 9.5 (oficjalne nazwy i porządek wymieniania).

Instytucje i organy

Flaga europejska – emblemat w kolorze Unia Europejska Flaga europejska – emblemat czarno-biały
Parlament – emblemat w kolorze Parlament Parlament – emblemat czarno-biały
Rada Europejska – emblemat w kolorze Rada Europejska  
Rada – emblemat w kolorze Rada  
Komisja – emblemat w kolorze Komisja (*) Komisja – emblemat czarno-biały
Trybunał Sprawiedliwości – i Sąd Pierwszej Instancji – emblemat w kolorze Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Sprawiedliwości – i Sąd Pierwszej Instancji – emblemat czarno-biały
Europejski Bank Centralny – emblemat w kolorze Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny – emblemat czarno-biały
Trybunał Obrachunkowy – emblemat w kolorze Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy – emblemat czarno-biały
Europejska Służba Działań Zewnętrznych – emblemat w kolorze Europejska Służba Działań Zewnętrznych Europejska Służba Działań Zewnętrznych – emblemat czarno-biały
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – emblemat w kolorze Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – emblemat czarno-biały
Komitet Regionów – emblemat w kolorze Komitet Regionów Komitet Regionów – emblemat czarno-biały
Europejski Bank Inwestycyjny – emblemat w kolorze Europejski
Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny – emblemat czarno-biały
Europejski Fundusz Inwestycyjny – emblemat w kolorze Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Inwestycyjny – emblemat czarno-biały
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – emblemat w kolorze Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – emblemat czarno-biały
Europejski Inspektor Ochrony Danych – emblemat w kolorze Europejski Inspektor Ochrony Danych Europejski Inspektor Ochrony Danych – emblemat czarno-biały

Międzyinstytucjonalne służby i agencje
(organy zdecentralizowane)

Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki  
Agencja Europejskiego GNSS – emblemat w kolorze Agencja Europejskiego GNSS Agencja Europejskiego GNSS – emblemat czarno-biały
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – emblemat czarno-biały
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – emblemat w kolorze Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (*) Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – emblemat czarno-biały
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej – emblemat w kolorze Centrum Satelitarne Unii Europejskiej Centrum Satelitarne Unii Europejskiej – emblemat czarno-biały
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej – emblemat w kolorze Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej – emblemat czarno-biały
Eurojust – emblemat w kolorze Eurojust Eurojust – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy – emblemat w kolorze Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego – emblemat w kolorze Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego  
ECHA – emblemat w kolorze Europejska Agencja Chemikaliów ECHA – emblemat czarno-biały
EMSA – emblemat w kolorze Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu  
eu-LISA — coloured emblem Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości eu-LISA — black and white emblem
Europejska Agencja Kolejowa – emblemat w kolorze Europejska Agencja Kolejowa  
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa – emblemat w kolorze Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Leków – emblemat w kolorze Europejska Agencja Leków Europejska Agencja Leków – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Obrony – emblemat w kolorze Europejska Agencja Obrony Europejska Agencja Obrony – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Ochrony Środowiska – emblemat w kolorze Europejska Agencja Środowiska Europejska Agencja Ochrony Środowiska – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Praw Podstawowych – emblemat w kolorze Europejska Agencja Praw Podstawowych  
Frontex – emblemat w kolorze Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej Frontex – emblemat czarno-biały
ETF – emblemat w kolorze Europejska Fundacja Kształcenia ETF – emblemat czarno-biały
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – emblemat w kolorze Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – emblemat czarno-biały
Europejska Szkoła Administracji – emblemat w kolorze Europejska Szkoła Administracji Europejska Szkoła Administracji – emblemat czarno-biały
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – emblemat w kolorze Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – emblemat czarno-biały
ECDC – emblemat w kolorze Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC – emblemat czarno-biały
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – emblemat w kolorze Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii  
Cedefop – emblemat w kolorze Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Cedefop – emblemat czarno-biały
Cepol – emblemat w kolorze Europejskie Kolegium Policyjne Cepol – emblemat czarno-biały
EPSO – emblemat w kolorze Europejski Urząd Doboru Kadr  
EFSA – emblemat w kolorze Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA – emblemat czarno-biały
European Banking Authority — couloured emblem Europejski Urząd Nadzoru Bankowego  
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych  
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych  
Europol – emblemat w kolorze Europejski Urząd Policji Europol – emblemat czarno-biały
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – emblemat w kolorze Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – emblemat czarno-biały
Eurostat – emblemat w kolorze Eurostat Eurostat – emblemat czarno-biały
Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem – emblemat czarno-biały Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem – emblemat czarno-biały
Body of European Regulators for Electronic Communications — couloured emblem Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej  
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) – emblemat czarno-biały Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) – emblemat czarno-biały
Urząd Publikacji – emblemat w kolorze Urząd Publikacji Unii Europejskiej Urząd Publikacji – emblemat czarno-biały
wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy” – emblemat w kolorze Wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy” wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy” – emblemat wczarno-biały
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – emblemat w kolorze Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – emblemat wczarno-biały
(*)
Począwszy od lutego 2012 r., emblemat Komisji Europejskiej powinien być również stosowany przez następujące agencje wykonawcze:
— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
— Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
— Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności
— Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Jedynie Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zachowuje swój dotychczasowy emblemat.
Ostatnia aktualizacja: 4.9.2014
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona