ISSN 1831-5380
Fógra dlíthiúil | Léarcsáil an tsuímh | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Iarscríbhinn A2Na hionchomharthaí

Is ar mhaithe le faisnéis amháin a atáirgtear na hionchomharthaí anseo, gan dochar do na coinníollacha arna leagan síos ag gach institiúid, comhlacht, rannóg idirinstitiúideach nó gníomhaireacht maidir lena n-úsáid chun críocha atáirgthe.

Ní foláir ainm na hinstitiúide, an chomhlachta nó na gníomhaireachta a bheith ar ionchomharthaí áirithe, a bheidh difriúil de réir na teanga. Ar mhaithe leis an leagan amach a shimpliú, fágadh ar lár na teidil athraitheacha sin.

Féach freisin Pointe 9.5 (ainmneacha oifigiúla agus ord liostaithe).

Na hinstitiúidí agus na comhlachtaí

An tAontas Eorpach — feathal dath (Bratach na hEorpa) An tAontas Eorpach An tAontas Eorpach — feathal dubh is bán
An Pharlaimint — feathal daite An Pharlaimint An Pharlaimint — feathal dubh is bán
An Chomhairle Eorpach — feathal daite An Chomhairle Eorpach  
An Chomhairle — feathal daite An Chomhairle  
An Coimisiún — feathal daite An Coimisiún (*) An Coimisiún — feathal dubh is bán
An Chúirt Bhreithiúnais — feathal daite An Chúirt Bhreithiúnais An Chúirt Bhreithiúnais — feathal dubh is bán
An Banc Ceannais Eorpach — feathal daite An Banc Ceannais Eorpach An Banc Ceannais Eorpach — feathal dubh is bán
An Chúirt Iniúchóirí — feathal daite An Chúirt Iniúchóirí An Chúirt Iniúchóirí — feathal dubh is bán
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí — feathal daite An tSeirbhís Eorpach
Gníomhaíochta Seachtraí
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí — feathal dubh is bán
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa — feathal daite Coiste Eacnamaíoch
agus Sóisialta na hEorpa
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa — feathal dubh is bán
Coiste na Réigiún — feathal daite Coiste na Réigiún Coiste na Réigiún — feathal dubh is bán
An Banc Eorpach Infheistíochta — feathal daite An Banc Eorpach Infheistíochta An Banc Eorpach Infheistíochta — feathal dubh is bán
An Ciste Eorpach Infheistíochta — feathal daite An Ciste Eorpach Infheistíochta An Ciste Eorpach Infheistíochta — feathal dubh is bán
Ombudsman — feathal daite Ombudsman Ombudsman — feathal dubh is bán
An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí — feathal daite An Maoirseoir Eorpach
ar Chosaint Sonraí
An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí — feathal dubh is bán

Seirbhísí idirinstitiúideacha
agus na heagraíochtaí díláraithe

An Coláiste Eorpach Póilíneachta — feathal daite An Coláiste Eorpach Póilíneachta An Coláiste Eorpach Póilíneachta — feathal dubh is bán
An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna — feathal daite An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna — feathal dubh is bán
An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú — feathal daite An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú – feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán — feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil — feathal dubh is bán
Frontex — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh Frontex — feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS — feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid  
eu-LISA — coloured emblem An Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistíocht Oibríochtúil Chórais IT ar Mhórscála sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais eu-LISA — black and white emblem
An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint — feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach — feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair — feathal dubh is bán
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta  
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí — feathal daite An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí  
An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach — feathal daite An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach — feathal dubh is bán
An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne — feathal daite An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne — feathal dubh is bán
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh  
An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna — feathal daite An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna — feathal dubh is bán
An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú — feathal daite An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú — feathal dubh is bán
An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí — feathal daite An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí  
An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí — feathal daite An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí — feathal dubh is bán
An Oifig Eorpach Póilíní — feathal daite An Oifig Eorpach Póilíní An Oifig Eorpach Póilíní — feathal dubh is bán
An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) — feathal daite An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) — feathal dubh is bán
An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne — feathal daite An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne  
European Banking Authority — couloured emblem An tÚdarás Baincéireachta Eorpach  
An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia — feathal daite An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia — feathal dubh is bán
European Securities and Markets Authority — couloured emblem An tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí  
Comhghnóthas Fusion for Energy — feathal daite Comhghnóthas “Fusion for Energy” Comhghnóthas Fusion for Energy — feathal dubh is bán
Body of European Regulators for Electronic Communications — couloured emblem Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach  
Eurojust — feathal daite Eurojust Eurojust — feathal dubh is bán
Eurostat — feathal daite Eurostat Eurostat — feathal dubh is bán
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha — feathal daite Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha  
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa — feathal daite Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa (*) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa – feathal dubh is bán
Gníomhaireacht um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise de chuid an Aontais Eorpaigh — feathal daite Gníomhaireacht um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise de chuid an Aontais Eorpaigh Gníomhaireacht um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise de chuid an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála — feathal daite Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála — feathal dubh is bán
Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh — feathal daite Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh — feathal daite Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn — feathal daite Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn — feathal dubh is bán
Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh — feathal daite Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh — feathal dubh is bán
Scoil Riaracháin Eorpach — feathal daite Scoil Riaracháin Eorpach Scoil Riaracháin Eorpach — feathal dubh is bán
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Údarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach  
(*)
Ó mhí Feabhra 2012 ar aghaidh, ní mór do na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin (a liostaítear thíos) ionchomhartha an Choimisiúin Eorpaigh a úsáid chomh maith:
— an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir,
— an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde,
— an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide,
— an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin,
— an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia.
Coimeádann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa, áfach, a hionchomhartha féin.
Nuashonraithe: an 4.9.2014
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile