ISSN 1831-5380
Aviz juridic | Planul site-ului | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A2Iconografie instituțională

Logourile sunt reproduse aici cu titlu informativ, fără a aduce atingere condițiilor specifice fixate de fiecare instituție, organ sau organism privind folosirea acestora în scopul reproducerii.

Unele logouri cuprind și numele instituției, al organului sau al organismului, care diferă de la o versiune lingvistică la alta. Pentru simplificarea prezentării, aceste denumiri au fost omise.

A se vedea, de asemenea, punctul 9.5 (titluri oficiale și ordinea enumerării lor).

Instituții și organe

Drapelul european – color Uniunea Europeană Drapelul european – alb-negru
Parlament – logo color Parlament Parlament – logo alb-negru
Consiliul European – logo color Consiliul European  
Consiliu – logo color Consiliu  
Comisia – logo color Comisia (*) Comisia – logo alb-negru
Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă Instanță – logo color Curtea de Justiție Court of Justice și Tribunalul de Primă Instanță – logo alb-negru
Banca Centrală Europeană – logo color Banca Centrală Europeană Banca Centrală Europeană – logo alb-negru
Curtea de Conturi – logo color Curtea de Conturi Curtea de Conturi – logo alb-negru
Serviciul European de Acțiune Externă – logo color Serviciul European
de Acțiune Externă
Serviciul European de Acțiune Externă – logo alb-negru
Comitetul Economic și Social European – logo color Comitetul Economic
și Social European
Comitetul Economic și Social European – logo alb-negru
Comitetul Regiunilor – logo color Comitetul Regiunilor Comitetul Regiunilor – logo alb-negru
Banca Europeană de Investiții – logo color Banca Europeană de Investiții Banca Europeană de Investiții – logo alb-negru
Fondul European de Investiții – logo color Fondul European de Investiții Fondul European de Investiții – logo alb-negru
Ombudsman – logo color Ombudsman Ombudsman – logo alb-negru
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – logo color Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – logo alb-negru

Servicii interinstituționale
și organisme descentralizate

Agenția a Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Informațiilor Agenția a Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor – logo alb-negru
Agenția Europeană a Căilor Ferate – logo color Agenția Europeană a Căilor Ferate  
Agenția Europeană de Apărare – logo color Agenția Europeană de Apărare Agenția Europeană de Apărare – logo alb-negru
Agenția Europeană de Mediu – logo color Agenția Europeană de Mediu Agenția Europeană de Mediu – logo alb-negru
Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – logo color Agenția Europeană de Siguranță a Aviației  
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – logo color Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – logo alb-negru
Frontex – logo color Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene Frontex – logo alb-negru
eu-LISA — coloured emblem Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție eu-LISA — black and white emblem
Agenția Europeană pentru Medicamente – logo color Agenția Europeană pentru Medicamente Agenția Europeană pentru Medicamente – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Produse Chimice – logo color Agenția Europeană pentru Produse Chimice Agenția Europeană pentru Produse Chimice – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă – logo color Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă – logo color Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă  
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – logo color Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (*) Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – logo alb-negru
Agenția GNSS European – logo color Agenția GNSS European Agenția GNSS European – logo alb-negru
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei  
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – logo color Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene  
European Banking Authority — couloured emblem Autoritatea Bancară Europeană  
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaționale  
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – logo color Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – logo alb-negru
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe  
Biroul European de Sprijin pentru Azil – logo color Biroul European de Sprijin pentru Azil Biroul European de Sprijin pentru Azil – logo alb-negru
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – logo color Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – logo alb-negru
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – logo color Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – logo alb-negru
Cedefop – logo color Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale Cedefop – logo alb-negru
Centrul Satelitar al Uniunii Europene – logo color Centrul Satelitar al Uniunii Europene Centrul Satelitar al Uniunii Europene – logo alb-negru
Colegiul European de Poliție – logo color Colegiul European de Poliție Colegiul European de Poliție – logo alb-negru
Eurojust – logo color Eurojust Eurojust – logo alb-negru
Eurostat – logo color Eurostat Eurostat – logo alb-negru
Fundația Europeană de Formare – logo color Fundația Europeană de Formare Fundația Europeană de Formare – logo alb-negru
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – logo color Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – logo alb-negru
Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați – logo color Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați – logo alb-negru
Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene – logo color Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene – logo alb-negru
întreprinderea comună Fusion for Energy – logo color întreprinderea comună Fusion for Energy întreprinderea comună Fusion for Energy – logo alb-negru
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie – logo color Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie  
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – logo color Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – logo alb-negru
Europol – logo color Oficiul European de Poliție Europol – logo alb-negru
Oficiul European pentru Selecția Personalului – logo color Oficiul European pentru Selecția Personalului  
Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice — logo color Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice  
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) – logo color Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) – logo alb-negru
Oficiul pentru Publicații – logo color Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene Oficiul pentru Publicații – logo alb-negru
Școala Europeană de Administrație – logo color Școala Europeană de Administrație Școala Europeană de Administrație – logo alb-negru
(*)
Începând cu februarie 2012, utilizarea logoului Comisiei Europene devine obligatorie pentru următoarele agenții executive:
— Agenția Executivă pentru Cercetare,
— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente,
— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură,
— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele,
— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.
Excepție: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare continuă să folosească logoul propriu.
Actualizat la: 22.4.2015
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare