li Oficiul pentru Publicații – Ghid de redactare interinstituțional – Anexa A2 – Iconografie instituțională
ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A2Iconografie instituțională

Logourile sunt reproduse aici cu titlu informativ, fără a aduce atingere condițiilor specifice fixate de fiecare instituție, organ sau organism privind folosirea acestora în scopul reproducerii.

Unele logouri cuprind și denumirea instituției, a organului sau a organismului, care poate să nu fie unică pentru toate versiunile lingvistice. Pentru simplificarea prezentării, aceste denumiri variabile au fost omise.

A se vedea, de asemenea, punctul 9.5 (titluri oficiale și ordinea enumerării lor).

Instituții și organe

Drapelul european – color Uniunea Europeană Drapelul european – alb-negru
Parlament – logo color Parlament Parlament – logo alb-negru
Consiliul European – logo color Consiliul European Consiliul European – logo alb-negru
Consiliu – logo color Consiliu Consiliu – logo alb-negru
Comisia – logo color Comisia (*) Comisia – logo alb-negru
Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă Instanță – logo color Curtea de Justiție Court of Justice și Tribunalul de Primă Instanță – logo alb-negru
Banca Centrală Europeană – logo color Banca Centrală Europeană Banca Centrală Europeană – logo alb-negru
Curtea de Conturi – logo color Curtea de Conturi Curtea de Conturi – logo alb-negru
Serviciul European de Acțiune Externă – logo color Serviciul European de Acțiune Externă Serviciul European de Acțiune Externă – logo alb-negru
Comitetul Economic și Social European – logo color Comitetul Economic și Social European Comitetul Economic și Social European – logo alb-negru
Comitetul Regiunilor – logo color Comitetul European
al Regiunilor
Comitetul Regiunilor – logo alb-negru
Banca Europeană de Investiții – logo color Banca Europeană de Investiții Banca Europeană de Investiții – logo alb-negru
Fondul European de Investiții – logo color Fondul European de Investiții Fondul European de Investiții – logo alb-negru
Ombudsman – logo color Ombudsman Ombudsman – logo alb-negru
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – logo color Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – logo alb-negru

Servicii interinstituționale
și organisme descentralizate

Agenția de Aprovizionare a Euratom – logo color Agenția de Aprovizionare a Euratom Agenția de Aprovizionare a Euratom – logo alb-negru
Agenția de Sprijin pentru OAREC — logo color Agenția de Sprijin pentru OAREC Agenția de Sprijin pentru OAREC — logo alb-negru
Agenția Europeană de Apărare – logo color Agenția Europeană de Apărare Agenția Europeană de Apărare – logo alb-negru
Agenția Europeană de Mediu – logo color Agenția Europeană de Mediu Agenția Europeană de Mediu – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – logo color Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Medicamente – logo color Agenția Europeană pentru Medicamente Agenția Europeană pentru Medicamente – logo alb-negru
Frontex – logo color Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Agenția Europeană pentru Produse Chimice – logo color Agenția Europeană pentru Produse Chimice Agenția Europeană pentru Produse Chimice – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – logo color Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă – logo color Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă – logo alb-negru
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – logo color Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (*) Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – logo alb-negru
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – logo color Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Azil – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Azil Agenția Uniunii Europene pentru Azil – logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate — logo color Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate — logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei — logo color Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei  
Europol – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii Europol – logo alb-negru
Eurojust – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală Eurojust – logo alb-negru
CEPOL – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii CEPOL – logo alb-negru
eu-LISA — logo color Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție eu-LISA — logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial — logo color Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial — logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică – logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației  
Autoritatea Bancară Europeană – logo color Autoritatea Bancară Europeană  
Autoritatea Europeană a Muncii – logo color Autoritatea Europeană a Muncii Autoritatea Europeană a Muncii – logo alb-negru
Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale – logo color Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale – logo alb-negru
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – logo color Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – logo alb-negru
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe – logo color Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe  
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – logo color Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – logo alb-negru
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – logo color Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – logo alb-negru
Cedefop – logo color Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale Cedefop – logo alb-negru
Centrul Satelitar al Uniunii Europene – logo color Centrul Satelitar al Uniunii Europene Centrul Satelitar al Uniunii Europene – logo alb-negru
Comitetul unic de rezoluție – logo color Comitetul unic de rezoluție Comitetul unic de rezoluție – logo alb-negru
Eurostat – logo color Eurostat Eurostat – logo alb-negru
Fundația Europeană de Formare – logo color Fundația Europeană de Formare Fundația Europeană de Formare – logo alb-negru
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – logo color Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă  
Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați – logo color Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați – logo alb-negru
Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene – logo color Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene – logo alb-negru
întreprinderea comună Fusion for Energy – logo color întreprinderea comună Fusion for Energy întreprinderea comună Fusion for Energy – logo alb-negru
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie – logo color Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie  
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – logo color Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – logo alb-negru
Oficiul European pentru Selecția Personalului – logo color Oficiul European pentru Selecția Personalului Oficiul European pentru Selecția Personalului – logo alb-negru
Oficiul pentru Publicații – logo color Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene Oficiul pentru Publicații – logo alb-negru
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – logo color Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – logo alb-negru
Parchetul European — logo color Parchetul European Parchetul European — logo alb-negru
Școala Europeană de Administrație – logo color Școala Europeană de Administrație Școala Europeană de Administrație – logo alb-negru
(*)
Începând cu februarie 2012, utilizarea logoului Comisiei Europene devine obligatorie pentru agențiile executive (a se vedea punctul 9.5.4). Excepție: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare continuă să folosească logoul propriu.
Actualizat la: 1.6.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare