ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A2Iconografie instituțională

Logourile sunt reproduse aici cu titlu informativ, fără a aduce atingere condițiilor specifice fixate de fiecare instituție, organ sau organism privind folosirea acestora în scopul reproducerii.

Unele logouri cuprind și denumirea instituției, a organului sau a organismului, care poate să nu fie unică pentru toate versiunile lingvistice. Pentru simplificarea prezentării, aceste denumiri variabile au fost omise.

A se vedea, de asemenea, punctul 9.5 (titluri oficiale și ordinea enumerării lor).

Instituții și organe

Drapelul european – color Uniunea Europeană Drapelul european – alb-negru
Parlament – logo color Parlament Parlament – logo alb-negru
Consiliul European – logo color Consiliul European  
Consiliu – logo color Consiliu  
Comisia – logo color Comisia (*) Comisia – logo alb-negru
Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă Instanță – logo color Curtea de Justiție Court of Justice și Tribunalul de Primă Instanță – logo alb-negru
Banca Centrală Europeană – logo color Banca Centrală Europeană Banca Centrală Europeană – logo alb-negru
Curtea de Conturi – logo color Curtea de Conturi Curtea de Conturi – logo alb-negru
Serviciul European de Acțiune Externă – logo color Serviciul European de Acțiune Externă Serviciul European de Acțiune Externă – logo alb-negru
Comitetul Economic și Social European – logo color Comitetul Economic și Social European Comitetul Economic și Social European – logo alb-negru
Comitetul Regiunilor – logo color Comitetul European
al
 Regiunilor
Comitetul Regiunilor – logo alb-negru
Banca Europeană de Investiții – logo color Banca Europeană de Investiții Banca Europeană de Investiții – logo alb-negru
Fondul European de Investiții – logo color Fondul European de Investiții Fondul European de Investiții – logo alb-negru
Ombudsman – logo color Ombudsman Ombudsman – logo alb-negru
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – logo color Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor – logo alb-negru

Servicii interinstituționale
și organisme descentralizate

Agenția Europeană de Apărare – logo color Agenția Europeană de Apărare Agenția Europeană de Apărare – logo alb-negru
Agenția Europeană de Mediu – logo color Agenția Europeană de Mediu Agenția Europeană de Mediu – logo alb-negru
Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – logo color Agenția Europeană de Siguranță a Aviației  
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – logo color Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului – logo alb-negru
eu-LISA — logo color Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție eu-LISA — logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Medicamente – logo color Agenția Europeană pentru Medicamente Agenția Europeană pentru Medicamente – logo alb-negru
Frontex – logo color Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Frontex – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Produse Chimice – logo color Agenția Europeană pentru Produse Chimice Agenția Europeană pentru Produse Chimice – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – logo color Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – logo alb-negru
Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă – logo color Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă – logo alb-negru
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – logo color Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (*) Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare – logo alb-negru
Agenția GNSS European – logo color Agenția GNSS European Agenția GNSS European – logo alb-negru
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei  
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – logo color Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene  
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate — logo color Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate — logo alb-negru
Europol – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii Europol – logo alb-negru
CEPOL – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii CEPOL – logo alb-negru
Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor – logo color Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor – logo alb-negru
European Banking Authority — couloured emblem Autoritatea Bancară Europeană  
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale  
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – logo color Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – logo alb-negru
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe  
Biroul European de Sprijin pentru Azil – logo color Biroul European de Sprijin pentru Azil Biroul European de Sprijin pentru Azil – logo alb-negru
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – logo color Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene – logo alb-negru
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – logo color Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – logo alb-negru
Cedefop – logo color Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale Cedefop – logo alb-negru
Centrul Satelitar al Uniunii Europene – logo color Centrul Satelitar al Uniunii Europene Centrul Satelitar al Uniunii Europene – logo alb-negru
Comitetul unic de rezoluție – logo color Comitetul unic
de rezoluție
Comitetul unic de rezoluție – logo alb-negru
Eurojust – logo color Eurojust Eurojust – logo alb-negru
Eurostat – logo color Eurostat Eurostat – logo alb-negru
Fundația Europeană de Formare – logo color Fundația Europeană de Formare Fundația Europeană de Formare – logo alb-negru
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – logo color Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă – logo alb-negru
Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați – logo color Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați – logo alb-negru
Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene – logo color Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene – logo alb-negru
întreprinderea comună Fusion for Energy – logo color întreprinderea comună Fusion for Energy întreprinderea comună Fusion for Energy – logo alb-negru
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie – logo color Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie  
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – logo color Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – logo alb-negru
Oficiul European pentru Selecția Personalului – logo color Oficiul European pentru Selecția Personalului  
Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice — logo color Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice  
Oficiul pentru Publicații – logo color Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene Oficiul pentru Publicații – logo alb-negru
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – logo color Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – logo alb-negru
Școala Europeană de Administrație – logo color Școala Europeană de Administrație Școala Europeană de Administrație – logo alb-negru
(*)
Începând cu februarie 2012, utilizarea logoului Comisiei Europene devine obligatorie pentru următoarele agenții executive:
— Agenția Executivă pentru Cercetare,
— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente,
— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură,
— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele,
— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.
Excepție: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare continuă să folosească logoul propriu.
Actualizat la: 13.7.2017
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare