ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha A2Emblémy

Emblémy, ktoré sú tu zobrazené, slúžia len pre informáciu. Neboli vzaté do úvahy špecifické podmienky, ktoré si určili jednotlivé inštitúcie, orgány, medziinštitucionálne služby alebo agentúry pre prípad použitia alebo reprodukcie emblémov.

Súčasťou niektorých emblémov sú aj názvy inštitúcií, orgánov alebo agentúr, ich podoba sa však v jednotlivých jazykových zneniach rôzni. Pre zjednodušenie zobrazenia sa variabilné názvy vypustili.

Pozri tiež bod 9.5 (úradné názvy a poradie).

Inštitúcie a orgány

Európska vlajka – farebná Európska únia Európska vlajka – čiernobiela
Parlament – farebný emblém Parlament Parlament – čiernobiely emblém
Európska rada – farebný emblém Európska rada Európska rada – čiernobiely emblém
Rada – farebný emblém Rada Rada – čiernobiely emblém
Komisia – farebný emblém Komisia (*) Komisia – čiernobiely emblém
Súdny dvor in Súd prvého stupňa – farebný emblém Súdny dvor Súdny dvor in Súd prvého stupňa – čiernobiely emblém
Európska centrálna banka – farebný emblém Európska centrálna banka Európska centrálna banka – čiernobiely emblém
Dvor audítorov – farebný emblém Dvor audítorov Dvor audítorov – čiernobiely emblém
Európska služba pre vonkajšiu činnosť – farebný emblém Európska služba pre vonkajšiu činnosť Európska služba pre vonkajšiu činnosť – čiernobiely emblém
Európsky hospodársky a sociálny výbor – farebný emblém Európsky hospodársky a sociálny výbor Európsky hospodársky a sociálny výbor – čiernobiely emblém
Výbor regiónov – farebný emblém Európsky výbor regiónov Výbor regiónov – čiernobiely emblém
Európska investičná banka – farebný emblém Európska investičná banka Európska investičná banka – čiernobiely emblém
Európsky investičný fond – farebný emblém Európsky investičný fond Európsky investičný fond – čiernobiely emblém
Ombudsman – farebný emblém ombudsman Ombudsman – čiernobiely emblém
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov – farebný emblém európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov – čiernobiely emblém

Medziinštitucionálne služby a agentúry (decentralizované organizácie)

Agentúra Euratomu pre zásobovanie – farebný emblém Agentúra Euratomu pre zásobovanie Agentúra Euratomu pre zásobovanie – čiernobiely emblém
eu-LISA — farebný emblém Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti eu-LISA — čiernobiely emblém
Agentúra Európskej únie pre azyl – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre azyl Agentúra Európskej únie pre azyl – čiernobiely emblém
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva  
Eurojust – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Eurojust – čiernobiely emblém
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť – čiernobiely emblém
CEPOL – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva CEPOL – čiernobiely emblém
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky  
Europol – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva Europol – čiernobiely emblém
Agentúra Európskej únie pre vesmírny program — farebný emblém Agentúra Európskej únie pre vesmírny program Agentúra Európskej únie pre vesmírny program — čiernobiely emblém
Agentúra Európskej únie pre základné práva – farebný emblém Agentúra Európskej únie pre základné práva Agentúra Európskej únie pre základné práva – čiernobiely emblém
Agentúra na podporu orgánu BEREC — farebný emblém Agentúra na podporu orgánu BEREC Agentúra na podporu orgánu BEREC — čiernobiely emblém
Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva – farebný emblém Európska agentúra pre kontrolu rybárstva Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva – čiernobiely emblém
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – farebný emblém Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – čiernobiely emblém
Európska agentúra pre lieky – farebný emblém Európska agentúra pre lieky Európska agentúra pre lieky – čiernobiely emblém
Frontex – čiernobiely emblém Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Európska environmentálna agentúra – farebný emblém Európska environmentálna agentúra Európska environmentálna agentúra – čiernobiely emblém
Európska chemická agentúra – farebný emblém Európska chemická agentúra Európska chemická agentúra – čiernobiely emblém
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – farebný emblém Európska nadácia pre odborné vzdelávanie Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – čiernobiely emblém
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – farebný emblém Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok  
Európska námorná bezpečnostná agentúra – farebný emblém Európska námorná bezpečnostná agentúra Európska námorná bezpečnostná agentúra – čiernobiely emblém
Európska obranná agentúra – farebný emblém Európska obranná agentúra Európska obranná agentúra – čiernobiely emblém
Európska prokuratúra — farebný emblém Európska prokuratúra Európska prokuratúra — čiernobiely emblém
Európska škola verejnej správy – farebný emblém Európska škola verejnej správy Európska škola verejnej správy – čiernobiely emblém
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – farebný emblém Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – čiernobiely emblém
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť – farebný emblém Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť  
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – barvni emblem Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania – čiernobiely emblém
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – farebný emblém Európsky inštitút pre rodovú rovnosť Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – čiernobiely emblém
Európsky orgán práce – farebný emblém Európsky orgán práce Európsky orgán práce – čiernobiely emblém
Európsky orgán pre bankovníctvo – farebný emblém Európsky orgán pre bankovníctvo  
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – farebný emblém Európsky orgán pre cenné papiere a trhy  
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – farebný emblém Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov – čiernobiely emblém
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – farebný emblém Európsky úrad pre bezpečnosť potravín Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – čiernobiely emblém
Európsky úrad pre výber pracovníkov – farebný emblém Európsky úrad pre výber pracovníkov Európsky úrad pre výber pracovníkov – čiernobiely emblém
Eurostat – farebný emblém Eurostat Eurostat – čiernobiely emblém
Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie – farebný emblém Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie – čiernobiely emblém
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií – farebný emblém Jednotná rada pre riešenie krízových situácií Jednotná rada pre riešenie krízových situácií – čiernobiely emblém
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie – farebný emblém Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie – čiernobiely emblém
Satelitné stredisko Európskej únie – farebný emblém Satelitné stredisko Európskej únie Satelitné stredisko Európskej únie – čiernobiely emblém
spoločný podnik Fusion for Energy – farebný emblém spoločný podnik Fusion for Energy spoločný podnik Fusion for Energy – čiernobiely emblém
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – farebný emblém Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – čiernobiely emblém
Úrad pre publikácie – farebný emblém Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie Úrad pre publikácie – čiernobiely emblém
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín – farebný emblém Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín – čiernobiely emblém
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum – farebný emblém Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum ( *) Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum – čiernobiely emblém
Železničná agentúra Európskej únie — farebný emblém Železničná agentúra Európskej únie Železničná agentúra Európskej únie — čiernobiely emblém
(*)
Od februára 2012 musia emblém Európskej komisie používať aj výkonné agentúry (pozri podbod 9.5.4). Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum si však ponecháva vlastný emblém.
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2022
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana