ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

A2. pielikumsEmblēmas

Šeit attēlotās emblēmas domātas tikai informatīvam nolūkam, neietekmējot specifiskus iestādes, struktūras, iestāžu kopējā dienesta vai aģentūras noteikumus.

Dažas emblēmas ietver iestādes, struktūras vai aģentūras nosaukumu, tāpēc dažkārt tās atšķiras dažādās valodās. Šajā pielikumā vienkāršības labad atšķirīgie nosaukumi emblēmās nav attēloti.

Sk. arī 9.5. punktu (oficiālie nosaukumi un uzskaitījuma secība).

Iestādes un struktūras

Eiropas karogs – krāsains Eiropas Savienība Eiropas karogs – melnbalts
Eiropas Parlaments – krāsaina emblēma Eiropas Parlaments Eiropas Parlaments – melnbalta emblēma
Eiropadome – krāsaina emblēma Eiropadome Eiropadome – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Padome – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Padome Eiropas Savienības Padome – melnbalta emblēma
Komisija – krāsaina emblēma Eiropas Komisija (*) Komisija – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Tiesa, Pirmās instances tiesa un Civildienesta tiesa – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Tiesa Eiropas Savienības Tiesa, Pirmās instances tiesa un Civildienesta tiesa – melnbalta emblēma
Eiropas Centrālā banka – krāsaina emblēma Eiropas Centrālā banka Eiropas Centrālā banka – melnbalta emblēma
Revīzijas palāta – krāsaina emblēma Revīzijas palāta Revīzijas palāta – melnbalta emblēma
Eiropas Ārējās darbības dienests – krāsaina emblēma Eiropas Ārējās darbības dienests Eiropas Ārējās darbības dienests – melnbalta emblēma
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – krāsaina emblēma Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komiteja
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – melnbalta emblēma
Reģionu komiteja – krāsaina emblēma Eiropas Reģionu komiteja Reģionu komiteja – melnbalta emblēma
Eiropas Investīciju banka – krāsaina emblēma Eiropas Investīciju banka Eiropas Investīciju banka – melnbalta emblēma
Eiropas Investīciju fonds – krāsaina emblēma Eiropas Investīciju fonds Eiropas Investīciju fonds – melnbalta emblēma
Eiropas Ombuds – krāsaina emblēma Eiropas Ombuds Eiropas Ombuds – melnbalta emblēma
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – krāsaina emblēma Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – melnbalta emblēma

Iestāžu kopējie dienesti un aģentūras
(decentralizētās struktūras)

BEREC atbalsta aģentūra – krāsaina emblēma BEREC atbalsta aģentūra BEREC atbalsta aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Administrācijas skola – krāsaina emblēma Eiropas Administrācijas skola Eiropas Administrācijas skola – melnbalta emblēma
Eiropas Aizsardzības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Aizsardzības aģentūra Eiropas Aizsardzības aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde – krāsaina emblēma Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde – melnbalta emblēma
Eiropas Banku iestāde – krāsaina emblēma Eiropas Banku iestāde  
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Darba iestāde – krāsaina emblēma Eiropas Darba iestāde Eiropas Darba iestāde – krāsaina emblēma
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts – krāsaina emblēma Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts – melnbalta emblēma
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – krāsaina emblēma Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds  
Eiropas Izglītības fonds – krāsaina emblēma Eiropas Izglītības fonds Eiropas Izglītības fonds – melnbalta emblēma
Eiropas Jūras drošības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Jūras drošības aģentūra Eiropas Jūras drošības aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs – krāsaina emblēma Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs  
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – krāsaina emblēma Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – melnbalta emblēma
Eiropas Personāla atlases birojs – krāsaina emblēma Eiropas Personāla atlases birojs Eiropas Personāla atlases birojs – melnbalta emblēma
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (*) Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs – krāsaina emblēma Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs – melnbalta emblēma
Eiropas Prokuratūra – krāsaina emblēma Eiropas Prokuratūra Eiropas Prokuratūra – melnbalta emblēma
Frontex – krāsaina emblēma Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
eu-LISA — krāsaina emblēma Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā eu-LISA — melnbalta emblēma
Eiropols – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai Eiropols – melnbalta emblēma
Eurojust – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās Eurojust – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra  
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra  
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra – melnbalta emblēma
Publikāciju birojs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Publikāciju birojs Publikāciju birojs – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Satelītcentrs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Satelītcentrs Eiropas Savienības Satelītcentrs – melnbalta emblēma
Eiropas Policijas akadēmija – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra Eiropas Policijas akadēmija – melnbalta emblēma
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs – krāsaina emblēma Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs – melnbalta emblēma
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde – krāsaina emblēma Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde  
Eiropas Vides aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Vides aģentūra Eiropas Vides aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Zāļu aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Zāļu aģentūra Eiropas Zāļu aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra – melnbalta emblēma
Euratom Apgādes aģentūra – krāsaina emblēma Euratom Apgādes aģentūra Euratom Apgādes aģentūra – melnbalta emblēma
Eurostat – krāsaina emblēma Eurostat Eurostat – melnbalta emblēma
Kopienas Augu šķirņu birojs – krāsaina emblēma Kopienas Augu šķirņu birojs Kopienas Augu šķirņu birojs – melnbalta emblēma
kopuzņēmums “Fusion for Energy” – krāsaina emblēma kopuzņēmums Fusion for Energy kopuzņēmums “Fusion for Energy” – melnbalta emblēma
Vienotā noregulējuma valde – krāsaina emblēma Vienotā noregulējuma valde Vienotā noregulējuma valde – melnbalta emblēma
(*)
Sākot ar 2012. gada februāri, Eiropas Komisijas emblēmu izmanto šādas izpildaģentūras (sk. 9.5.4. punktu). Vienīgi Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra patur savu emblēmu.
Pēdējoreiz atjaunināts: 1.6.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa