ISSN 1831-5380
Juridisks paziņojums | Vietnes plāns | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

A2. pielikumsEmblēmas

Šeit attēlotās emblēmas domātas tikai informatīvam nolūkam, neietekmējot specifiskus iestādes, struktūras, iestāžu kopējā dienesta vai aģentūras noteikumus.

Dažas emblēmas ietver iestādes, struktūras vai aģentūras nosaukumu, tāpēc dažkārt tās atšķiras dažādās valodās. Šajā pielikumā vienkāršības labad atšķirīgie nosaukumi emblēmās nav attēloti.

Sk. arī 9.5. punktu (oficiālie nosaukumi un uzskaitījuma secība).

Iestādes un struktūras

Eiropas karogs – krāsains Eiropas Savienība Eiropas karogs – melnbalts
Eiropas Parlaments – krāsaina emblēma Eiropas Parlaments Eiropas Parlaments – melnbalta emblēma
Eiropadome – krāsaina emblēma Eiropadome  
Eiropas Savienības Padome – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Padome  
Komisija – krāsaina emblēma Eiropas Komisija (*) Komisija – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Tiesa, Pirmās instances tiesa un Civildienesta tiesa – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Tiesa Eiropas Savienības Tiesa, Pirmās instances tiesa un Civildienesta tiesa – melnbalta emblēma
Eiropas Centrālā banka – krāsaina emblēma Eiropas Centrālā banka Eiropas Centrālā banka – melnbalta emblēma
Revīzijas palāta – krāsaina emblēma Revīzijas palāta Revīzijas palāta – melnbalta emblēma
Eiropas Ārējās darbības dienests – krāsaina emblēma Eiropas Ārējās darbības dienests Eiropas Ārējās darbības dienests – melnbalta emblēma
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – krāsaina emblēma Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komiteja
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – melnbalta emblēma
Reģionu komiteja – krāsaina emblēma Reģionu komiteja Reģionu komiteja – melnbalta emblēma
Eiropas Investīciju banka – krāsaina emblēma Eiropas Investīciju banka Eiropas Investīciju banka – melnbalta emblēma
Eiropas Investīciju fonds – krāsaina emblēma Eiropas Investīciju fonds Eiropas Investīciju fonds – melnbalta emblēma
Eiropas Ombuds – krāsaina emblēma Eiropas Ombuds Eiropas Ombuds – melnbalta emblēma
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – krāsaina emblēma Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs – melnbalta emblēma

Iestāžu kopējie dienesti un aģentūras
(decentralizētās struktūras)

eu-LISA — coloured emblem Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā eu-LISA — black and white emblem
Eiropas Administrācijas skola – krāsaina emblēma Eiropas Administrācijas skola Eiropas Administrācijas skola – melnbalta emblēma
Eiropas Aizsardzības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Aizsardzības aģentūra Eiropas Aizsardzības aģentūra – krāsaina emblēma
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde  
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Aviācijas drošības aģentūra  
European Banking Authority — couloured emblem Eiropas Banku iestāde  
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts – krāsaina emblēma Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts – melnbalta emblēma
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – krāsaina emblēma Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – melnbalta emblēma
Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs — krāsaina emblēma Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs
Eiropas GNSS aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas GNSS aģentūra Eiropas GNSS aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Izglītības fonds – krāsaina emblēma Eiropas Izglītības fonds Eiropas Izglītības fonds – melnbalta emblēma
Eiropas Jūras drošības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Jūras drošības aģentūra  
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs – krāsaina emblēma Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs  
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs – krāsaina emblēma Eiropas Patvēruma atbalsta birojs Eiropas Patvēruma atbalsta birojs – melnbalta emblēma
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – krāsaina emblēma Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – melnbalta emblēma
Eiropas Personāla atlases birojs – krāsaina emblēma Eiropas Personāla atlases birojs  
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (*) Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Policijas birojs (Europol) – krāsaina emblēma Eiropas Policijas birojs (Eiropols) Eiropas Policijas birojs (Europol) – melnbalta emblēma
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs – krāsaina emblēma Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs – melnbalta emblēma
Frontex – krāsaina emblēma Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra — krāsaina emblēma Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra — melnbalta emblēma
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra  
Publikāciju birojs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Publikāciju birojs Publikāciju birojs – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Satelītcentrs – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Satelītcentrs Eiropas Savienības Satelītcentrs – melnbalta emblēma
Eiropas Policijas akadēmija – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra Eiropas Policijas akadēmija – melnbalta emblēma
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs – krāsaina emblēma Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs – melnbalta emblēma
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde  
Eiropas Vides aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Vides aģentūra Eiropas Vides aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Zāļu aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Zāļu aģentūra Eiropas Zāļu aģentūra – melnbalta emblēma
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra – krāsaina emblēma Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra – melnbalta emblēma
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Energoregulatoru sadarbības aģentūra  
Eurojust – krāsaina emblēma Eurojust Eurojust – melnbalta emblēma
Eurostat – krāsaina emblēma Eurostat Eurostat – melnbalta emblēma
Kopienas Augu šķirņu birojs – krāsaina emblēma Kopienas Augu šķirņu birojs Kopienas Augu šķirņu birojs – melnbalta emblēma
kopuzņēmums “Fusion for Energy” – krāsaina emblēma kopuzņēmums Fusion for Energy kopuzņēmums “Fusion for Energy” – melnbalta emblēma
Vienotā noregulējuma valde – krāsaina emblēma Vienotā noregulējuma valde Vienotā noregulējuma valde – melnbalta emblēma
(*)
Sākot ar 2012. gada februāri, Eiropas Komisijas emblēmu izmanto šādas izpildaģentūras:
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra,
— Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra,
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra,
Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra,
— Pētniecības izpildaģentūra.
Vienīgi Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra patur savu emblēmu.
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.10.2016.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa