ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha A2Znaky

Znaky jsou uvedeny pouze pro informaci a nejsou zde vzaty v úvahu specifické podmínky, které si určily jednotlivé orgány, instituce, interinstitucionální služby nebo jiné subjekty.

V některých znacích musí být zahrnut název příslušného orgánu, instituce nebo jiného subjektu, někdy odlišný podle jazyka. Pro zjednodušení byly proměnlivé názvy ze znaků vypuštěny.

Viz také oddíl 9.5 (úřední názvy a pořadí).

Orgány a instituce

Evropská vlajka – v barvě Evropská unie Evropská vlajka – v černobílé
Parlament – barevný znak Parlament Parlament – černobílý znak
Evropská rada – barevný znak Evropská rada  
Rada – barevný znak Rada  
Komise – barevný znak Komise (*) Komise – černobílý znak
Soudní dvůr a Soud prvního stupně – barevný znak Soudní dvůr Soudní dvůr a Soud prvního stupně – černobílý znak
Evropská centrální banka – barevný znak Evropská centrální banka Evropská centrální banka – černobílý znak
Účetní dvůr – barevný znak Účetní dvůr Účetní dvůr – černobílý znak
Evropská služba pro vnější činnost – barevný znak Evropská služba pro vnější činnost Evropská služba pro vnější činnost – černobílý znak
Evropský hospodářský a sociální výbor – barevný znak Evropský hospodářský
a sociální výbor
Evropský hospodářský a sociální výbor – černobílý znak
Výbor regionů – barevný znak Výbor regionů Výbor regionů – černobílý znak
Evropská investiční banka – barevný znak Evropská investiční banka Evropská investiční banka – černobílý znak
Evropský investiční fond – barevný znak Evropský investiční fond Evropský investiční fond – černobílý znak
evropský veřejný ochránce práv – barevný znak evropský veřejný ochránce práv evropský veřejný ochránce práv – černobílý znak
evropský inspektor ochrany údajů – barevný znak evropský inspektor ochrany údajů evropský inspektor ochrany údajů – černobílý znak

Interinstitucionální služby a decentralizované subjekty

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací – barevný znak Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací – černobílý znak
Evropská policejní akademie – barevný znak Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva Evropská policejní akademie – černobílý znak
Agentura Evropské unie pro základní práva – barevný znak Agentura Evropské unie pro základní práva  
Agentura Evropské unie pro železnice — barevný znak Agentura Evropské unie pro železnice Agentura Evropské unie pro železnice — černobílý znak
Agentura pro evropský GNSS – barevný znak Agentura pro evropský GNSS Agentura pro evropský GNSS – černobílý znak
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů  
Eurojust – barevný znak Eurojust Eurojust– černobílý znak
Eurostat – barevný znak Eurostat Eurostat – černobílý znak
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – barevný znak Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – černobílý znak
Evropská agentura pro bezpečnost letectví – barevný znak Evropská agentura pro bezpečnost letectví  
Evropská agentura pro chemické látky – barevný znak Evropská agentura pro chemické látky Evropská agentura pro chemické látky – černobílý znak
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu – barevný znak Evropská agentura pro kontrolu rybolovu Evropská agentura pro kontrolu rybolovu – černobílý znak
Evropská agentura pro léčivé přípravky – barevný znak Evropská agentura pro léčivé přípravky Evropská agentura pro léčivé přípravky – černobílý znak
Evropská agentura pro námořní bezpečnost – barevný znak Evropská agentura pro námořní bezpečnost  
Frontex – barevný znak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex – černobílý znak
eu-LISA — barevný znak Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva eu-LISA — černobílý znak
Evropská agentura pro životní prostředí – barevný znak Evropská agentura pro životní prostředí Evropská agentura pro životní prostředí – černobílý znak
Evropská nadace odborného vzdělávání – barevný znak Evropská nadace odborného vzdělávání Evropská nadace odborného vzdělávání – černobílý znak
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek – barevný znak Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek – černobílý znak
Evropská obranná agentura – barevný znak Evropská obranná agentura Evropská obranná agentura – černobílý znak
Evropská správní škola – barevný znak Evropská správní škola Evropská správní škola – černobílý znak
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost – barevný znak Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost  
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – barevný znak Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – černobílý znak
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání – barevný znak Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání – černobílý znak
Evropský institut pro rovnost žen a mužů – barevný znak Evropský institut pro rovnost žen a mužů Evropský institut pro rovnost žen a mužů – černobílý znak
European Banking Authority — couloured emblem Evropský orgán pro bankovnictví  
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Evropský orgán pro cenné papíry a trhy  
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění  
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu – barevný znak Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu – černobílý znak
Evropský policejní úřad – barevný znak Evropský policejní úřad Evropský policejní úřad – černobílý znak
Evropský úřad pro bezpečnost potravin – barevný znak Evropský úřad pro bezpečnost potravin Evropský úřad pro bezpečnost potravin– černobílý znak
Evropský úřad pro výběr personálu – barevný znak Evropský úřad pro výběr personálu  
Jednotný výbor pro řešení krizí Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí
Odrůdový úřad Společenství – barevný znak Odrůdový úřad Společenství Odrůdový úřad Společenství – černobílý znak
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie – barevný znak Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie – černobílý znak
Satelitní středisko Evropské unie – barevný znak Satelitní středisko Evropské unie Satelitní středisko Evropské unie – černobílý znak
společný podnik Fusion for Energy – barevný znak společný podnik Fusion for Energy společný podnik Fusion for Energy – černobílý znak
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – barevný znak Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – černobílý znak
Úřad pro publikace Evropské unie – barevný znak Úřad pro publikace Evropské unie Úřad pro publikace Evropské unie – černobílý znak
Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací — barevný znak Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací  
Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti – barevný znak Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti– černobílý znak
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum – barevný znak Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (*) Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum – černobílý znak
(*)
Od února 2012 musí být znak Evropské komise používán také těmito výkonnými agenturami:
— Výkonná agentura pro inovace a sítě,
— Výkonná agentura pro malé a střední podniky,
— Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny,
— Výkonná agentura pro výzkum,
— Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.
Pouze Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum si ponechá svůj vlastní znak.
Poslední aktualizace: 18. 1. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana