ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

A3. pielikums Bieži lietoti saīsinājumi un simboli

1. Uzrunas, tituli un citi saīsinājumi, kurus lieto ar personvārdiem

a. god. augsti godātais
Dr. doktors
kdze kundze
kgs kungs
ļ. cien. ļoti cienījamā
prof. profesors
Sv. Svētais/Svētā
V. E. Viņa(-as) Ekselence

2. Mērvienības

% procenti
°C Celsija grādi
promiles
A ampēri
cm centimetri
cm2 kvadrātcentimetri
cm3 kubikcentimetri
cnt centneri
dl decilitri
b biti
dB decibeli
g grami
GB gigabaiti
Gb gigabiti
h stundas
ha hektāri
hl hektolitri
Hz herci
J džouli
kB kilobaiti
kb kilobiti
kg kilogrami
km kilometri
km2 kvadrātkilometri
kN kiloņūtoni
kv. km kvadrātkilometri
kW kilovati
kWh kilovatstundas
l litri
m metri
m2 kvadrātmetri
m3 kubikmetri
MB megabaiti
mb megabiti
mg miligrami
min minūtes
ml mililitri
mm milimetri
mm2 kvadrātmilimetri
mm3 kubikmilimetri
MPa megapaskāli
MW megavati
N ņūtoni
Pa paskāli
s sekundes
t tonnas
TB terabaiti
V volti
W vati

3. Daudzuma apzīmējumi

milj. miljoni
mljrd. miljardi
trilj. triljoni
tūkst. tūkstoši

4. Simboli

~ apmēram, aptuveni
< mazāks
> lielāks
vienāds vai mazāks
vienāds vai lielāks

5. Valodas

fr. franču
gr. grieķu
it. itāļu
lat. latīņu
latv. latviešu
val. valoda
zv. zviedru

6. Citi saīsinājumi

a/s akciju sabiedrība
att. attēls
g. gads
gab. gabals
gk. galvenokārt
gs. gadsimts
lpp. lappuse
NB! nota bene; ievēro labi
Nr. numurs
piem. piemēram
piez. piezīme
plkst. pulksten
sal. salīdzināt
sēj. sējums
SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību
sk. skatīt
starpt. starptautisks
t. i. tas ir
t. s. tā sauktais
t. sk. to skaitā
tab. tabula
u. c. un citi
u. tml. un tamlīdzīgi
utt. un tā tālāk
vid. vidējais
Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa