ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Prilog A2.Amblemi

Amblemi su ovdje umnožavanju samo u informativne svrhe i ne dovode u pitanje posebne uvjete koje je za njihovu uporabu pri reprodukciji odredila svaka institucija, tijelo, međuinstitucijska služba ili organizacija.

Neki amblemi sadržavaju ime institucije, tijela, ureda ili agencije, a ono se katkad razlikuje ovisno o jezicima. Radi lakšeg prikaza, ta su imena ispuštena.

Vidjeti također točku 9.5. (službeni nazivi i redoslijed).

Institucije i tijela

Europska zastava – u boji Europska unija Europska zastava – crno-bijela
Parlament – znak u boji Parlament Parlament – crno-bijeli znak
Europsko vijeće – znak u boji Europsko vijeće Europsko vijeće – crno-bijeli znak
Vijeće – znak u boji Vijeće Vijeće – crno-bijeli znak
Komisija – znak u boji Komisija (*) Komisija – crno-bijeli znak
Sud – znak u boji Sud Sud – crno-bijeli znak
Europska središnja banka – znak u boji Europska središnja banka Europska središnja banka – crno-bijeli znak
Revizorski sud – znak u boji Revizorski sud Revizorski sud – crno-bijeli znak
Europska služba za vanjsko djelovanje – znak u boji Europska služba za vanjsko djelovanje Europska služba za vanjsko djelovanje – crno-bijeli znak
Europski gospodarski i socijalni odbor – znak u boji Europski gospodarski i socijalni odbor Europski gospodarski i socijalni odbor – crno-bijeli znak
Odbor regija – znak u boji Europski odbor regija Odbor regija – crno-bijeli znak
Europska investicijska banka – znak u boji Europska investicijska banka Europska investicijska banka – crno-bijeli znak
Europski investicijski fond – znak u boji Europski investicijski fond Europski investicijski fond – crno-bijeli znak
Europski ombudsman – znak u boji Europski ombudsman Europski ombudsman – crno-bijeli znak
Europski nadzornik zaštite podataka – znak u boji Europski nadzornik za zaštitu podataka Europski nadzornik zaštite podataka – crno-bijeli znak

Međuinstitucijske službe
i decentralizirane organizacije

Agencija Europske unije za azil – znak u boji Agencija Europske unije za azil Agencija Europske unije za azil – crno-bijeli znak
Europska agencija za kibersigurnost – znak u boji Agencija Europske unije za kibersigurnost Europska agencija za kibersigurnost – crno-bijeli znak
Cepol – znak u boji Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva Cepol – crno-bijeli znak
eu-LISA — znak u boji Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde eu-LISA — crno-bijeli znak
Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa – znak u boji Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa  
Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora – znak u boji Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora  
Europol – znak u boji Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva Europol – crno-bijeli znak
Eurojust – znak u boji Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu Eurojust – crno-bijeli znak
Agencija Europske unije za svemirski program – znak u boji Agencija Europske unije za svemirski program Agencija Europske unije za svemirski program – crno-bijeli znak
Agencija Europske unije za temeljna prava – znak u boji Agencija Europske unije za temeljna prava Agencija Europske unije za temeljna prava – crno-bijeli znak
Agencija Europske unije za željeznice — znak u boji Agencija Europske unije za željeznice Agencija Europske unije za željeznice — crno-bijeli znak
Frontex – znak u boji Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Agencija za opskrbu Euratoma – znak u boji Agencija za opskrbu Euratoma Agencija za opskrbu Euratoma – crno-bijeli znak
Agencija za potporu BEREC-u – znak u boji Agencija za potporu BEREC-u Agencija za potporu BEREC-u – crno-bijeli znak
ECHA – znak u boji Europska agencija za kemikalije ECHA – crno-bijeli znak
Europska agencija za kontrolu ribarstva – znak u boji Europska agencija za kontrolu ribarstva Europska agencija za kontrolu ribarstva – crno-bijeli znak
Europska agencija za lijekove – znak u boji Europska agencija za lijekove Europska agencija za lijekove – crno-bijeli znak
Europska agencija za okoliš – znak u boji Europska agencija za okoliš Europska agencija za okoliš – crno-bijeli znak
EMSA – znak u boji Europska agencija za pomorsku sigurnost EMSA – crno-bijeli znak
EFSA – znak u boji Europska agencija za sigurnost hrane EFSA – crno-bijeli znak
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu– crno-bijeli znak Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu – znak u boji
Europska obrambena agencija – znak u boji Europska obrambena agencija Europska obrambena agencija – crno-bijeli znak
Europska upravna škola – znak u boji Europska škola za javnu upravu Europska upravna škola – crno-bijeli znak
ETF – znak u boji Europska zaklada za izobrazbu ETF – crno-bijeli znak
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta – znak u boji Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta  
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama – znak u boji Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama  
Cedefop – znak u boji Europski centar za razvoj strukovnog osoposobljavanja Cedefop – crno-bijeli znak
ECDC – znak u boji Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ECDC – crno-bijeli znak
Europski institut za jednakost spolova – znak u boji Europski institut za jednakost spolova Europski institut za jednakost spolova – crno-bijeli znak
EPSO – znak u boji Europski ured za odabir osoblja EPSO – crno-bijeli znak
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo – znak u boji Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo  
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje – znak u boji Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje – crno-bijeli znak
Europsko nadzorno tijelo za rad – znak u boji Europsko nadzorno tijelo za rad Europsko nadzorno tijelo za rad – crno-bijeli znak
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala – znak u boji Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala  
Eurostat – znak u boji Eurostat Eurostat – crno-bijeli znak
Institut Europske unije za sigurnosne studije – znak u boji Institut Europske unije za sigurnosne studije Institut Europske unije za sigurnosne studije – crno-bijeli znak
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća – znak u boji Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (*) Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća – crno-bijeli znak
Jedinstveni sanacijski odbor – znak u boji Jedinstveni sanacijski odbor Jedinstveni sanacijski odbor – crno-bijeli znak
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije – znak u boji Prevoditeljski centar za tijela Europske unije Prevoditeljski centar za tijela Europske unije – crno-bijeli znak
Satelitski centar Europske unije – znak u boji Satelitski centar Europske unije Satelitski centar Europske unije – crno-bijeli znak
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo – znak u boji Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo – crno-bijeli znak
Ured europskog javnog tužitelja – znak u boji Ured europskog javnog tužitelja Ured europskog javnog tužitelja – crno-bijeli znak
Ured za publikacije Europske unije – znak u boji Ured za publikacije Europske unije Ured za publikacije Europske unije – crno-bijeli znak
Ured Zajednice za biljne sorte – znak u boji Ured Zajednice za biljne sorte Ured Zajednice za biljne sorte – crno-bijeli znak
Fusion for Energy – znak u boji Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy” Fusion for Energy – crno-bijeli znak
(*)
Od veljače 2012. amblem Europske komisije moraju rabiti i izvršne agencije (vidjeti točku 9.5.4.). Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća zadržava vlastiti amblem.
Datum zadnje promjene: 1.6.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page