ISSN 1831-5380
Pravna napomena | Sadržaj stranice | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Prilog A2Amblemi

Amblemi su ovdje reproducirani samo u informativne svrhe i ne dovode u pitanje posebne uvjete koje je za njihovu uporabu pri reprodukciji odredila svaka institucija, tijelo, međuinstitucijska služba ili organizacija.

Neki amblemi sadržavaju ime institucije, tijela, ureda ili agencije, a ono se katkad se razlikuje ovisno o jezicima. Radi lakšeg prikaza, ta su imena ispuštena u tim amblemima.

Vidjeti također točku 9.5. (službeni nazivi i redoslijed).

Institucije i tijela

Europska zastava – u boji Europska unija Europska zastava – crno-bijela
Parlament – znak u boji Parlament Parlament – crno-bijeli znak
Europsko vijeće – znak u boji Europsko vijeće  
Vijeće – znak u boji Vijeće  
Komisija – znak u boji Komisija (*) Komisija – crno-bijeli znak
Sud – znak u boji Sud Sud – crno-bijeli znak
Europska središnja banka – znak u boji Europska središnja banka Europska središnja banka – crno-bijeli znak
Revizorski sud – znak u boji Revizorski sud Revizorski sud – crno-bijeli znak
Europska služba za vanjsko djelovanje – znak u boji Europska služba za vanjsko djelovanje Europska služba za vanjsko djelovanje – crno-bijeli znak
Europski gospodarski i socijalni odbor – znak u boji Europski gospodarski i socijalni odbor Europski gospodarski i socijalni odbor – crno-bijeli znak
Odbor regija – znak u boji Odbor regija Odbor regija – crno-bijeli znak
Europska investicijska banka – znak u boji Europska investicijska banka Europska investicijska banka – crno-bijeli znak
Europski investicijski fond – znak u boji Europski investicijski fond Europski investicijski fond – crno-bijeli znak
Europski ombudsman – znak u boji Europski ombudsman Europski ombudsman – crno-bijeli znak
Europski nadzornik zaštite podataka – znak u boji Europski nadzornik zaštite podataka Europski nadzornik zaštite podataka – crno-bijeli znak

Međuinstitucijske službe
i decentralizirane organizacije

Cepol – znak u boji Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva Cepol – crno-bijeli znak
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka – znak u boji Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka Europska agencija za sigurnost mreža i podataka – crno-bijeli znak
Agencija Europske unije za temeljna prava – znak u boji Agencija Europske unije za temeljna prava  
Agencija Europske unije za željeznice — znak u boji Agencija Europske unije za željeznice Agencija Europske unije za željeznice — crno-bijeli znak
Agencija za europski GNSS – znak u boji Agencija za europski GNSS Agencija za europski GNSS – crno-bijeli znak
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agencija za suradnju energetskih regulatora  
Eurojust – znak u boji Eurojust Eurojust – crno-bijeli znak
ECHA – znak u boji Europska agencija za kemikalije ECHA – crno-bijeli znak
Europska agencija za kontrolu ribarstva – znak u boji Europska agencija za kontrolu ribarstva Europska agencija za kontrolu ribarstva – crno-bijeli znak
Europska agencija za lijekove – znak u boji Europska agencija za lijekove Europska agencija za lijekove – crno-bijeli znak
Europska agencija za okoliš – znak u boji Europska agencija za okoliš Europska agencija za okoliš – crno-bijeli znak
EMSA – znak u boji Europska agencija za pomorsku sigurnost  
EFSA – znak u boji Europska agencija za sigurnost hrane EFSA – crno-bijeli znak
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu– crno-bijeli znak Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu – znak u boji
Europska agencija za sigurnost zračnog prometa – znak u boji Europska agencija za sigurnost zračnog prometa  
Frontex – znak u boji Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije Frontex – crno-bijeli znak
Europska obrambena agencija – znak u boji Europska obrambena agencija Europska obrambena agencija – crno-bijeli znak
Europska upravna škola – znak u boji Europska upravna škola Europska upravna škola – crno-bijeli znak
ETF – znak u boji Europska zaklada za izobrazbu ETF – crno-bijeli znak
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta – znak u boji Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta – crno-bijeli znak
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama – znak u boji Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama  
Cedefop – znak u boji Europski centar za razvoj strukovnog osoposobljavanja Cedefop – crno-bijeli znak
ECDC — couloured emblem Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ECDC – crno-bijeli znak
Europski institut za jednakost spolova – znak u boji Europski institut za jednakost spolova Europski institut za jednakost spolova – crno-bijeli znak
Europol – znak u boji Europski policijski ured Europol – crno-bijeli znak
Europski potporni ured za azil – znak u boji Europski potporni ured za azil Europski potporni ured za azil – crno-bijeli znak
EPSO – znak u boji Europski ured za odabir osoblja  
European Banking Authority — couloured emblem Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo  
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje  
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala  
Eurostat – znak u boji Eurostat Eurostat – crno-bijeli znak
Institut Europske unije za sigurnosne studije – znak u boji Institut Europske unije za sigurnosne studije Institut Europske unije za sigurnosne studije – crno-bijeli znak
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća – znak u boji Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (*) Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća – crno-bijeli znak
Jedinstveni sanacijski odbor – znak u boji Jedinstveni sanacijski odbor Jedinstveni sanacijski odbor – crno-bijeli znak
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije – znak u boji Prevoditeljski centar za tijela Europske unije Prevoditeljski centar za tijela Europske unije – crno-bijeli znak
Satelitski centar Europske unije – znak u boji Satelitski centar Europske unije Satelitski centar Europske unije – crno-bijeli znak
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo – znak u boji Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo – crno-bijeli znak
Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije — znak u boji Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije  
Ured za publikacije Europske unije – znak u boji Ured za publikacije Europske unije Ured za publikacije Europske unije – crno-bijeli znak
Ured Zajednice za biljne sorte – znak u boji Ured Zajednice za biljne sorte Ured Zajednice za biljne sorte – crno-bijeli znak
Fusion for Energy – znak u boji Zajedničko poduzeće „Fuzija za energiju” Fusion for Energy – crno-bijeli znak
eu-LISA — znak u boji Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde eu-LISA — crno-bijeli znak
(*)
Od veljače 2012. amblem Europske komisije moraju rabiti i izvršne agencije:
— Izvršna agencija za inovacije i mreže,
— Izvršna agencija za istraživanje,
— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća,
— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu,
— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu.
Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća zadržava vlastiti amblem.
Datum posljednje promjene:6.7.2016.
Vrh stranice
Previous pageNext page