ISSN 1831-5380
Avviż legali | Mappa tas-sit | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

Anness A2L-emblemi

Mingħajr ebda preġudizzju għall-kondizzjonijiet speċifiċi ffissati minn kull istituzzjoni, korp, servizz interistituzzjonali jew aġenzija għall-użu tagħhom fir-riproduzzjoni, l-emblemi ta’ hawnhekk huma riprodotti għal skopijiet ta’ informazzjoni biss.

Xi emblemi għandhom jinkludu l-isem tal-istituzzjoni, l-organu jew l-aġenzija; f’xi każijiet ivarjaw skont il-lingwa. Biex tkun issimplifikata l-preżentazzjoni, ismijiet varjabbli tħallew barra f’dawn l-emblemi.

Ara wkoll it-Taqsima 9.5 (It-titoli uffiċjali u l-ordni tal-kwotazzjoni tagħhom).

Istituzzjonijiet u korpi

Il-Bandiera Ewropea — kulur L-Unjoni Ewropea Il-Bandiera Ewropea — iswed u abjad
Il-Parlament — logo bil-kulur Il-Parlament Il-Parlament — logo bl-iswed u l-abjad
il-Kunsill Ewropew — logo bil-kulur Il-Kunsill Ewropew  
Il-Kunsill — logo bil-kulur Il-Kunsill  
Il-Kummissjoni Ewropea — logo bil-kulur Il-Kummissjoni (*) Il-Kummissjoni — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Qorti tal-Ġustizzja — logo bil-kulur Il-Qorti tal-Ġustizzja Il-Qorti tal-Ġustizzja — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Bank Ċentrali Ewropew — logo bil-kulur Il-Bank Ċentrali Ewropew Il-Bank Ċentrali Ewropew — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Qorti tal-Awdituri — logo bil-kulur Il-Qorti tal-Awdituri Il-Qorti tal-Awdituri — logo bl-iswed u l-abjad
Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna — logo bil-kulur Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew — logo bil-kulur Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kumitat tar-Reġjuni — logo bil-kulur Il-Kumitat tar-Reġjuni Il-Kumitat tar-Reġjuni — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Bank Ewropew għall-Investiment — logo bil-kulur Il-Bank Ewropew
għall-Investiment
Il-Bank Ewropew għall-Investiment — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Fond Ewropew għall-Investiment — logo bil-kulur Il-Fond Ewropew għall-Investiment Il-Fond Ewropew għall-Investiment — logo bl-iswed u l-abjad
L-Ombudsman — logo bil-kulur L-Ombudsman L-Ombudsman — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data — logo bil-kulur Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data — logo bl-iswed u l-abjad

Aġenziji u servizzi interistituzzjonali
(organizzazzjonijiet deċentralizzati)

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropa
għall-Ambjent — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropa għall-Ambjent L-Aġenzija Ewropa għall-Ambjent — logo bl-iswed u l-abjad
Frontex — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruniteri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea Frontex — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa
u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa
u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea
għas-Sigurtà Marittima — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima  
L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — logo bl-iswed u l-abjad
eu-LISA — coloured emblem L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja eu-LISA — black and white emblem
L-L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni  
L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka — logo bil-kulur L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (*) L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka — logo bl-iswed u l-abjad
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija  
L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali  
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija — logo bil-kulur l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija — logo bl-iswed u l-abjad
European Banking Authority — couloured emblem L-Awtorità Bankarja Ewropea  
L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel — logo bl-iswed u l-abjad
European Insurance and Occupational Pensions Authority — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol  
European Securities and Markets Authority — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq  
il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon — logo bil-kulur il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga  
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni
għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni
għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
L-Eurojust — logo bil-kulur L-Eurojust Eurojust — logo bl-iswed u l-abjad
Eurostat — logo bil-kulur L-Eurostat Eurostat — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ — logo bil-kulur Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tax-Xogħol u tal-Għijxien — logo bil-kulur Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tax-Xogħol u tal-Għijxien — logo bl-iswed u l-abjad
L-Impriża Konġunta “Fusion for Energy” — logo bil-kulur L-Impriża Konġunta “Fusion for Energy” L-Impriża Konġunta “Fusion for Energy” — logo bl-iswed u l-abjad
L-Iskola Amministrattiva Ewropea — logo bil-kulur L-Iskola Amministrattiva Ewropea L-Iskola Amministrattiva Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi — logo bil-kulur L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi — logo bl-iswed u l-abjad
L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà — logo bil-kulur L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal — logo bil-kulur L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal  
l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil — logo bil-kulur L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil — logo bl-iswed u l-abjad
Europol — logo bil-kulur L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija Europol — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju Komunitarju 
tal-Varjetajiet tal-Pjanti — logo bil-kulur L-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti L-Uffiċċju Komunitarju 
tal-Varjetajiet tal-Pjanti — logo bl-iswed u l-abjad
l-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi — clogo bil-kulur L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi  
l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet — logo bil-kulur L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet — logo bl-iswed u l-abjad
(*)
Minn Frar tal-2012, l-emblema tal-Kummissjoni Ewropea għandha tintuża wkoll minn dawn l-aġenziji eżekuttivi:
— l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżjoni u l-Kultura,
— l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks,
— l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji,
— l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka,
— l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel.
Madankollu, l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka tibqa’ tuża l-emblema tagħha stess.
Data tal-aħħar aġġornament: 6.7.2016
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss