ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

A1. pielikums Grafisks Eiropas emblēmas izskaidrojums

Eiropas Padome • Eiropas Komisija

Eiropas karogs

69 31

Tas ir Eiropas karogs. Tas simbolizē ne tikai Eiropas Savienību, bet arī Eiropas vienotību un identitāti plašākā nozīmē. Zelta zvaigžņu aplis nozīmē solidaritāti un harmoniju starp Eiropas tautām.

Zvaigžņu skaitam nav saistības ar dalībvalstu skaitu. Zvaigžņu ir divpadsmit tāpēc, ka skaitli divpadsmit tradicionāli uzskata par pilnības, pabeigtības un vienotības simbolu. Tāpēc karogs paliek nemainīgs, arī ES paplašinoties.

Eiropas karogs – divpadsmit zvaigžņu aplis simboliski pauž Eiropas tautu saliedētības, vienotības un saskaņas ideālus.

Karoga vēsture

Kopš Eiropas Padomes dibināšanas 1949. gadā tā apzinājās, ka Eiropai ir nepieciešams simbols, ar kuru Eiropas tautas var sevi identificēt. Parlamentārā asambleja 1955. gada 25. oktobrī vienprātīgi izvēlējās emblēmu – divpadsmit zelta zvaigžņu apli uz zila fona. Ministru komiteja 1955. gada 8. decembrī šo Eiropas karogu apstiprināja.

Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja vairākas reizes aicināja pārējās Eiropas iestādes pieņemt šo Eiropas simbolu, lai stiprinātu ideju par demokrātiskās Eiropas papildināmību, solidaritāti un vienotību.

Eiropas Parlaments uzņēmās iniciatīvu izveidot Eiropas Kopienas karogu. Šajā nolūkā 1979. gadā pēc pirmajām tiešajām vispārējām Parlamenta vēlēšanām iesniedza rezolūcijas priekšlikumu. Rezolūcijā, ko pieņēma 1983. gada aprīlī, Eiropas Parlaments ieteica par Kopienas karogu izmantot Eiropas Padomes 1955. gadā izveidoto karogu. Fontenblo sanāksmē 1984. gada jūnijā Eiropadome uzsvēra, ka Eiropas tēls un identitāte jāpopularizē gan pilsoņu vidū, gan pasaulē. Vēlāk 1985. gada Milānas sanāksmē Eiropadome apstiprināja Adonīno komitejas (ES tuvināšana tās iedzīvotājiem) priekšlikumu pieņemt Kopienas karogu. Eiropas Padome piekrita, ka Kopiena izmanto Eiropas Padomes 1955. gadā izveidoto Eiropas karogu, un Kopienas iestādes to izmanto kopš 1986. gada sākuma.

Tādējādi Eiropas karogs un emblēma simbolizē gan Eiropas Padomi, gan Eiropas Savienību. Tas kļuvis par lielisku vienotās Eiropas identitātes simbolu.

Eiropas Padome un Eiropas Savienības iestādes ir gandarītas par pieaugošo apziņu, ko pilsoņiem raisa karogs. Eiropas Komisija un Eiropas Padome raugās, lai šis simbols tiktu izmantots ar cieņu, un vajadzības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu Eiropas emblēmas nepareizu lietošanu.

Ievads

Šis grafiskais apraksts domāts, lai palīdzētu lietotājiem pareizi atveidot Eiropas simbolu. Tas ietver norādījumus simbola izveidei un nosaka standarta krāsas.

Simboliskais apraksts

Uz zilu debesu fona divpadsmit zelta zvaigznes veido apli, simbolizējot Eiropas tautu savienību. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs, jo divpadsmit simbolizē pilnību un vienotību.

Heraldiskais apraksts

Uz debeszila fona divpadsmit zelta zvaigžņu aplis, to stūriem nesaskaroties.

Ģeometriskais apraksts

Simboliku veido zils taisnstūra karogs, kura garums ir pusotras reizes lielāks par augstumu. Divpadsmit zelta zvaigznes izvietotas ar vienādu intervālu uz neredzamas apļa līnijas. Apļa centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Apļa rādiuss vienāds ar vienu trešdaļu no karoga augstuma. Katrai zvaigznei ir piecas virsotnes, kas atrodas uz neredzama apļa perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no karoga augstuma. Visas zvaigznes izvietotas stateniski, tas ir, ar vienu virsotni vertikāli un divām virsotnēm uz taisnas līnijas, kas veido taisnu leņķi pret mastu. Aplis izveidots tā, ka zvaigznes atrodas turpat, kur stundas pulksteņa ciparnīcā. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs.

Ģeometriskais apraksts

Krāsu apraksts

Simbolikā izmantotās krāsas

Pantone Reflex Blue taisnstūra virsmai; Pantone Yellow zvaigznēm. Starptautiskais Pantone krāsu katalogs ir plaši pieejams un viegli iegūstams pat neprofesionāļiem.

Krāsu apraksts
Četru krāsu drukas process

Ja izmanto četru krāsu drukas procesu, nav iespējams lietot divas standarta krāsas. Tādēļ tās jārada no jauna, izmantojot četras krāsas. Pantone Yellow iegūst, izmantojot 100 % Process Yellow. Sajaucot 100 % Process Cyan un 80 % Process Magenta, var iegūt toni, kas ir ļoti līdzīgs Pantone Reflex Blue.

Internets

Pantone Reflex Blue atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB:0/51/153 (heksadecimālais kods: 003399), un Pantone Yellow atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB:255/204/0 (heksadecimālais kods: FFCC00).

Vienkrāsas reproducēšanas process

Ja ir pieejama tikai melnā krāsa, taisnstūra kontūrai jābūt melnai un zvaigznēm – melnām uz balta fona.

Ja ir pieejama tikai zilā krāsa (tai noteikti jābūt Reflex Blue), izmantojiet to 100 %, ar baltām zvaigznēm uz 100 % zila fona.

Vienkrasas reproducešanas process

Reproducēšana uz krāsaina fona

Simboliku ieteicams attēlot uz balta fona. Centieties izvairīties no dažādu krāsu fona, īpaši – ja tās nesader ar zilo krāsu. Ja fonam obligāti jābūt krāsainam, izveidojiet apkārt taisnstūrim baltu malu, kas ir vienāda ar 1/25 no taisnstūra augstuma.

Reproducešana uz krasaina fona

Nepareizas reproducēšanas piemēri

1. Emblēma ir apgriezta otrādi. Nepareizas reproducēšanas piemēri
2. Zvaigznes nav izvietotas ar vienu staru uz augšu. Nepareizas reproducēšanas piemēri
3. Zvaigznes nav pareizi izvietotas aplī: tām jābūt tajās pašās vietās, kur stundas pulksteņa ciparnīcā. Nepareizas reproducēšanas piemēri

Simbolikas lietošanas noteikumi trešām pusēm

Principi, kas nosaka, kādā veidā Eiropas emblēmu var izmantot trešās personas, ir izklāstīti administratīvā nolīgumā ar Eiropas Padomi. Šis nolīgums ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 271, 8.9.201s, 5. lpp.)

Saskaņā ar minēto nolīgumu jebkura fiziska vai juridiska persona (“lietotājs – trešā persona”) var izmantot Eiropas emblēmu vai jebkuru tās elementu, ja vien:

a)
šī izmantošana nerada nepareizu priekšstatu vai pieņēmumu, ka pastāv saikne starp lietotāju – trešo personu un kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām, ja šāda saikne nepastāv;
b)
šī izmantošana neliek sabiedrībai kļūdaini uzskatīt, ka lietotājs saņem no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām palīdzību, finansiālu atbalstu, apstiprinājumu vai piekrišanu, ja tā tas nav;
c)
šī izmantošana nenotiek saistībā ar mērķi vai pasākumu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes mērķiem un principiem, vai ir prettiesiska citu iemeslu dēļ.

Ja Eiropas emblēmas izmantošana atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, rakstiska atļauja nav vajadzīga.

Nav pieļaujams Eiropas emblēmu vai tās imitāciju reģistrēt kā preču zīmi vai kā citas intelektuālā īpašuma tiesības.

Ja rodas jautājumi par Eiropas emblēmas izmantošanu, skatīt:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_lv#emblem

Pieprasījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tālr. +33 388412000
Fakss +33 388412052
E-pasts: legal.advice@coe.int

Izmantošanai paredzētus paraugus var lejupielādēt šeit:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lv.htm

Pēdējoreiz atjaunināts: 22.3.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa