ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A1 Ghid grafic pentru reprezentarea drapelului european

Consiliul Europei • Comisia Europeană

Drapelul european

69 31

Acesta este drapelul european. Simbolizează nu numai Uniunea Europeană, ci și unitatea și identitatea Europei într-un sens mai larg. Cercul format din stele aurii reprezintă solidaritatea și armonia între popoarele Europei.

Numărul de stele nu are nicio legătură cu numărul de state membre. Sunt douăsprezece stele deoarece această cifră simbolizează perfecțiunea, plenitudinea și unitatea. Prin urmare, drapelul rămâne nemodificat indiferent de numărul de state membre.

Drapelul european – cele 12 steluțe dispuse in cerc simbolizează unitatea, solidaritatea și armonia intre popoarele Europei.

Istoria drapelului

Încă de la înființarea sa în 1949, Consiliul Europei a fost conștient de necesitatea de a da Europei un simbol cu care locuitorii săi să se poată identifica. La 25 octombrie 1955, Adunarea Parlamentară a luat în unanimitate decizia de a alege ca emblemă un cerc de 12 stele aurii pe un fond albastru. La 8 decembrie 1955, Comitetul de Miniștri a adoptat acest simbol ca drapel european.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și-a exprimat în repetate rânduri dorința ca și alte instituții europene să adopte același simbol pentru a nu pune la îndoială, prin embleme distincte, ideea de complementaritate, solidaritate și sentimentul de unitate într-o Europă democratică.

Inițiativa adoptării unui drapel al Comunității Europene îi aparține Parlamentului European. În 1979, la puțin timp după primele alegeri ale Parlamentului European prin vot universal, a fost prezentat un proiect de rezoluție. În rezoluția sa adoptată în aprilie 1983, Parlamentul European a dispus ca drapelul comunitar să fie cel adoptat de Consiliul Europei în 1955. Consiliul European, care a avut loc în iunie 1984 la Fontainebleau, a subliniat importanța promovării imaginii și identității europene în rândul cetățenilor și în lume. Ulterior, la întâlnirea din iunie 1985 de la Milano, Consiliul European a aprobat propunerea Comitetului pentru o Europă a cetățenilor (Comitetul Adonnino) privind adoptarea de către Comunitate a unui drapel. Consiliul Europei și-a dat acordul pentru utilizarea de către Comunitate a drapelului european adoptat de această organizație în 1955, iar instituțiile comunitare l-au introdus la începutul lui 1986.

Astfel, atât Consiliul Europei, cât și Uniunea Europeană sunt reprezentate prin drapelul și emblema europeană. Acesta a devenit simbolul prin excelență al identității europene și al Europei unite.

Consiliul Europei și instituțiile Uniunii Europene și-au exprimat satisfacția cu privire la interesul tot mai mare al cetățenilor europeni față de drapelul și emblema europeană. Comisia europeană și Consiliul Europei veghează la o utilizare care respectă demnitatea acestui simbol, luând măsurile necesare împotriva oricăror utilizări abuzive ale emblemei europene.

Introducere

Acest ghid grafic este destinat să ajute utilizatorii să reproducă emblema în mod corect. Cuprinde instrucțiuni privind crearea emblemei și o definire a culorilor standard.

Descriere simbolică

Pe un fond albastru sunt reprezentate douăsprezece stele aurii, dispuse în cerc, simbolizând uniunea popoarelor Europei. Numărul stelelor este invariabil, doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

Descriere heraldică

Pe un fond azuriu se află douăsprezece stele aurii cu cinci colțuri, ale căror vârfuri nu se ating.

Descriere geometrică

Emblema are forma unui drapel dreptunghiular albastru. Lățimea este egală cu 2/3 din lungime. Cele douăsprezece stele aurii sunt situate la distanțe egale și formează un cerc imaginar. Centrul este reprezentat de punctul de intersecție al diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu 1/3 din lățimea drapelului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar. Raza acestuia este egală cu 1/18 din lățimea drapelului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț orientat în sus și două colțuri situate pe o linie dreaptă imaginară perpendiculară pe catarg.

Stelele sunt dispuse la fel ca orele de pe cadranul unui ceas. Numărul lor este invariabil.

Descriere geometrică drapelului european

Culori agreate

Emblema

Emblema are următoarele culori: Pantone Reflex Blue pentru suprafața dreptunghiului, Pantone Yellow pentru stele. Gama internațională Pantone este foarte răspândită și ușor de procurat, chiar și de către neprofesioniști.

Culori agreate drapelului european: Pantone reflex blue și Pantone yellow
Reproducerea în tetracromie

În cazul utilizării procedeului tetracromiei, nu este posibilă utilizarea celor două culori standardizate. În consecință, ele trebuie recreate utilizându-se cele patru culori ale tetracromiei. Pantone Yellow se obține utilizând 100 % de „Process Yellow”. Prin amestecul a 100 % de „Process Cyan” cu 80 % de „Process Magenta” se obține o culoare foarte asemănătoare cu Pantone Reflex Blue.

Internet

În paleta de culori pentru internet, Pantone Reflex Blue corespunde culorii RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), iar Pantone Yellow corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Reproducere în monocromie

Dacă negrul este singura culoare disponibilă, trasați chenarul dreptunghiului cu negru și tipăriți stelele cu negru pe fond alb.

Dacă albastrul este singura culoare disponibilă (trebuie să fie Reflex Blue), utilizați-l în proporție de 100 % pentru fond. Stelele vor fi reproduse în alb negativ.

Reproducere în monocromie drapelului european

Reproducere pe fond colorat

Emblema se reproduce, de preferință, pe fond alb. Evitați fondurile în culori diferite și tonurile care nu se potrivesc cu albastrul. În cazul în care nu există o alternativă la fondul colorat, trasați un chenar alb în jurul dreptunghiului, lățimea chenarului fiind egală cu 1/25 din lățimea dreptunghiului.

Reproducere drapelului european pe fond colorat

Exemple de reproducere incorectă

1. Emblema este răsturnată. Exemple de reproducere incorectă
2. Stelele nu sunt dispuse vertical. Exemple de reproducere incorectă
3. Stelele nu sunt corect poziționate în cerc: trebuie să fie aranjate la fel ca orele de pe cadranul ceasului. Exemple de reproducere incorectă

Utilizare de către terți

Principiile de utilizare a emblemei europene de către terți au fost stabilite într-un acord administrativ cu Consiliul Europei. Acest acord a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO C 271, 8.9.2012, p. 5).

În conformitate cu acest acord, orice persoană fizică sau juridică („utilizator terț”) poate folosi emblema europeană sau oricare dintre elementele sale, cu condiția ca această utilizare:

(a)
să nu creeze impresia sau supoziția că există o legătură între utilizatorul terț și oricare dintre instituțiile, organele, oficiile, agențiile și organismele Uniunii Europene sau Consiliul Europei în cazurile în care nu există o astfel de legătură;
(b)
să nu creeze opiniei publice impresia că utilizatorul beneficiază de sprijinul, sponsorizarea, aprobarea sau acordul din partea oricăreia dintre instituțiile, organele, oficiile, agențiile și organismele Uniunii Europene sau din partea Consiliului Europei, dacă nu acesta este cazul;
(c)
să nu aibă legătură cu orice obiectiv sau activitate incompatibil(ă) cu obiectivele și principiile Uniunii Europene sau ale Consiliului Europei sau care ar fi în orice alt mod ilegal(ă).

În cazul în care utilizarea emblemei europene respectă condițiile de mai sus, nu este necesar să se solicite o aprobare în scris.

Înregistrarea emblemei europene sau a unei imitații heraldice a acesteia ca marcă comercială sau ca orice alt drept de proprietate intelectuală nu este acceptabilă.

Pentru întrebări referitoare la utilizarea emblemei europene, a se vedea:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_ro#emblem

Cereri provenind din țări din afara Uniunii Europene

Consiliul Europei
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Fax +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

Originale pentru reproducere se găsesc la:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_ro.htm

Actualizat la: 22.3.2019
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare