ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

A1 priedas Europos emblemos grafinio apipavidalinimo vadovas

Europos Taryba • Europos Komisija

Europos Sąjungos vėliava

69 31

Europos Sąjungos vėliava – tai ne tik Europos Sąjungos, bet ir Europos vienybės bei identiteto plačiąja prasme simbolis. Auksinių žvaigždžių ratas reiškia Europos tautų solidarumą ir harmoniją.

Žvaigždžių skaičius neturi nieko bendra su valstybių narių skaičiumi. Dvylika žvaigždžių vėliavoje yra todėl, kad šis skaičius tradiciškai reiškia tobulumą, užbaigtumą ir vienybę. Todėl po ES plėtros etapų vėliava nėra keičiama.

Europos Sąjungos vėliava – 12 žvaigždžių vainikas simbolizuoja Europos tautų vienybę, solidarumą ir darną.

Vėliavos istorija

Nuo pat įsteigimo 1949 m. Europos Taryba suvokė, kad Europai būtinas simbolis, su kuriuo ją tapatintų jos gyventojai. 1955 m. spalio 25 d. Parlamentinė asamblėja vienbalsiai patvirtino emblemą – dvylikos auksinių žvaigždžių ratą mėlyname fone. 1955 m. gruodžio 8 d. Ministrų komitetas patvirtino tokią Europos vėliavą.

Europos Tarybos parlamentinė asamblėja kelis kartus išreiškė norą, kad kitos Europos institucijos patvirtintų tą patį simbolį – taip būtų sustiprinta skirtingų organizacijų solidarumo vieningoje ir demokratinėje Europoje idėja.

Būtent Europos Parlamentas pirmasis ėmėsi iniciatyvos patvirtinti Europos bendrijos vėliavą. Netrukus po pirmųjų visuotinių ir tiesioginių Europos Parlamento rinkimų 1979 m. buvo pateiktas rezoliucijos projektas. 1983 m. balandžio mėn. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas paskelbė, kad Bendrijos vėliava reikėtų pasirinkti 1955 m. Europos Tarybos patvirtintą vėliavą. 1984 m. birželio mėn. Fontenblo vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime pabrėžta būtinybė Europoje ir pasaulyje puoselėti Europos įvaizdį ir tapatybę. 1985 m. birželio mėn. Milane Europos Vadovų Taryba priėmė Piliečių Europos komiteto (Adonnino komiteto) pasiūlymą patvirtinti Bendrijos vėliavą. Europos Taryba pritarė, kad Bendrija naudotų 1955 m. jos patvirtintą Europos vėliavą. Bendrijos institucijos ją naudoja nuo 1986 m. pradžios.

Taigi Europos vėliava ir emblema simbolizuoja ir Europos Tarybą, ir Europos Sąjungą. Dabar jos tapo tikru vieningos Europos ir Europos tapatybės simboliu.

Europos Taryba ir Europos Sąjungos institucijos išreiškė pasitenkinimą, kad vis daugiau Europos piliečių žino apie Europos vėliavą ir emblemą. Europos Komisija ir Europos Taryba privalo užtikrinti, kad naudojant šį simbolį nebūtų pažeista Europos vėliavos ir emblemos garbė, todėl imamasi visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta netinkamo jo naudojimo.

Įvadas

Grafiniu vadovu siekiama padėti vartotojams teisingai atgaminti Europos Sąjungos emblemą. Jame pateikiamos emblemos kūrimo instrukcijos ir standartinių spalvų aprašymai.

Simbolių apibūdinimas

Mėlyno dangaus fone dvylika auksinių žvaigždžių sudėtos ratu, ir tai simbolizuoja Europos tautų sąjungą. Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika – tobulumo ir vienovės simbolis.

Heraldikos apibūdinimas

Žydrai mėlyname fone – dvylikos auksinių penkiakampių žvaigždžių, nesiliečiančių kampais, ratas.

Geometrinis apibūdinimas

Emblema yra mėlynas stačiakampis, kurio ilgis lygus 1,5 jo pločio. Dvylika auksinių žvaigždžių, išsidėsčiusių lygiais intervalais, suformuoja įsivaizduojamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai emblemos pločio. Kiekviena žvaigždė turi penkis kampus, išsidėsčiusius įsivaizduojamame apskritime, kurio spindulys lygus vienai aštuonioliktajai vėliavos pločio. Visos žvaigždės išsidėsčiusios vertikaliai, t. y. vienas kampas yra viršuje, o du kampai – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu.

Rate žvaigždės išdėstytos taip kaip valandos laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius nekintamas.

Geometrinis apibūdinimas

Spalvos

Emblema

Emblemoje naudojamos šios spalvos: „Pantone Reflex Blue“ – stačiakampio pagrindui, „Pantone Yellow“ – žvaigždėms. Tarptautinis „Pantone“ asortimentas plačiai žinomas ir prieinamas ne tik profesionalams.

Patvirtintos spalvos
Keturspalvis atgaminimo procesas

Keturspalviame atgaminimo procese negalima naudotis dviem standartinėmis spalvomis. Todėl būtina jas atkurti naudojantis keturiomis keturspalvio proceso spalvomis. „Pantone Yellow“ gaunama naudojant 100 proc. „Process Yellow“. Sumaišius 100 proc. „Process Cyan“ ir 80 proc. „Process Magenta“ galima gauti spalvą, labai panašią į „Pantone Reflex Blue“.

Internetas

„Pantone Reflex Blue“ atitinka tinklalapio paletės spalvą RGB: 0/51/153 (šešioliktainėje sistemoje: 003399), „Pantone Yellow“ atitinka tinklalapio paletės spalvą RGB: 255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).

Monochromatinis atgaminimo procesas

Jei naudojate tik juodą spalvą, pažymėkite stačiakampio kontūrus juodai ir išdėstykite juodas žvaigždes baltame fone.

Jei prieinama tik mėlyna spalva, pasirinkite „Reflex Blue“ ir naudokite ją 100 proc. fonui, o žvaigždes palikite baltas.

Monochromatinis reprodukcijos procesas

Atgaminimas ant spalvoto pagrindo

Pageidautina, kad emblemai būtų naudojamas baltas fonas. Venkite spalvoto fono ir spalvos, nesiderinančios su mėlyna. Jei negalite apsieiti be spalvoto fono, apveskite stačiakampį balta linija, kurios plotis turi būti 1/25 stačiakampio aukščio.

Reprodukcija ant spalvoto pagrindo

Klaidingo atgaminimo pavyzdžiai

1. Apversta emblema. Klaidingos reprodukcijos pavyzdžiai
2. Netaisyklingai pavaizduotos žvaigždės. Klaidingos reprodukcijos pavyzdžiai
3. Netaisyklinga žvaigždžių padėtis rate; jos turi būti išdėstytos taip kaip valandos laikrodžio ciferblate. Klaidingos reprodukcijos pavyzdžiai

Teisė naudotis tretiesiems asmenims

Trečiųjų šalių naudojimosi Europos emblema principai išdėstyti administraciniame susitarime su Europos Taryba. Šis susitarimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 271, 2012 9 8, p. 5).

Pagal šį susitarimą bet kuris fizinis ar juridinis asmuo („naudotojas“) gali naudoti Europos emblemą ar bet kurią jos dalį, jei ją naudojant:

a)
nesudaromas įspūdis ar prielaida, kad esama naudotojo ir Europos Sąjungos institucijų, organų, tarnybų, agentūrų ir įstaigų ar Europos Tarybos ryšio, kai tokio ryšio nėra;
b)
visuomenė nėra klaidinama, kad naudotojas gauna Europos Sąjungos institucijų, organų, tarnybų, agentūrų ir įstaigų ar Europos Tarybos palaikymą, paramą, patvirtinimą ar pritarimą, kai taip nėra;
c)
nėra sąsajų su tikslu ar veikla, kurie nesuderinami su Europos Sąjungos ar Europos Tarybos tikslais ir principais arba kitaip neteisėti.

Jei Europos emblema naudojama laikantis pirmiau išdėstytų sąlygų, raštiško leidimo prašyti nereikia.

Europos emblema arba jos imitacija heraldikos požiūriu negali būti registruojama kaip prekės ženklas ar bet kokia kita intelektinės nuosavybės teisė.

Dėl Europos emblemos naudojimo žr.:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_lt#emblem

Kreiptis su prašymais iš ES nepriklausančių šalių

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Faks. +33 388412052
El. paštas: legal.advice@coe.int

Originalus atgaminimui galima parsisiųsti šiuo adresu:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lt.htm

Atnaujinta: 2019 3 22
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis