ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Priloga A1 Grafični vodnik po evropskem emblemu

Svet Evrope • Evropska komisija

Evropska zastava

69 31

Evropska zastava predstavlja Evropsko unijo, enotnost Evrope ter njeno identiteto v širšem pomenu besede. Krog zlatih zvezd je simbol solidarnosti in harmonije med evropskimi narodi.

Število zvezd na zastavi nima nič skupnega s številom držav članic. Število dvanajst velja za tradicionalen simbol popolnosti, celovitosti in enotnosti. Zastava torej ostaja nespremenjena ne glede na širitve Unije.

Evropska zastava – krog z 12 zvezdami simbolizira enotnost, solidarnost in složnost narodov Evrope.

Zgodovina zastave

Svet Evrope se je že ob svojem nastanku leta 1949 zavedal, da Evropa potrebuje simbol, s katerim se lahko evropski narodi identificirajo. Parlamentarna skupščina je 25. oktobra 1955 soglasno izbrala moder emblem s krogom iz dvanajstih zlatih zvezd. Odbor ministrov ga je 8. decembra 1955 sprejel kot evropsko zastavo.

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je večkrat izrazila željo, da bi tudi druge evropske organizacije sprejele ta evropski simbol in s tem utrdile idejo solidarnosti in občutka enotnosti demokratične Evrope.

Evropski parlament je bil tisti, ki je dal pobudo za uporabo enotne zastave za Evropsko skupnost. Leta 1979, po prvih splošnih neposrednih volitvah v Parlament, je bil predstavljen predlog resolucije. Parlament je v svoji resoluciji, ki jo je sprejel aprila 1983, predlagal, naj bo zastava Skupnosti tista zastava, ki jo je leta 1955 potrdil Svet Evrope. Evropski svet je junija 1984 na srečanju v Fontainebleauju poudaril, da je nujno spodbujati identiteto in podobo Evrope med državljani in v svetu. Evropski svet je tako junija 1985 na srečanju v Milanu sprejel predlog odbora pod vodstvom Pietra Adonnina o tem, da Skupnost sprejme enotno zastavo. Potem ko je Svet Evrope izrazil svoje strinjanje s tem, da Skupnost uporabi evropsko zastavo, ki jo je sprejel leta 1955, so jo institucije Skupnosti začele uporabljati v začetku leta 1986.

Evropska zastava in emblem predstavljata tako Svet Evrope kot Evropsko unijo. Evropski emblem je postal najvišji simbol evropske identitete in združene Evrope.

Svet Evrope in institucije Evropske unije so izrazili zadovoljstvo zaradi vedno večjega zanimanja državljanov za zastavo in emblem. Evropska komisija in Svet Evrope skrbita za spoštljivo uporabo častne funkcije tega simbola in po potrebi ustrezno ukrepata proti zlorabam evropskega emblema.

Uvod

Namen tega grafičnega vodnika je uporabnikom pomagati, da izdelajo natančne reprodukcije evropskega emblema. Vodnik vključuje navodila za oblikovanje emblema in uporabo standardnih barv.

Simbolni opis

Na nebesno modri podlagi je krog dvanajstih zvezd, ki predstavlja zvezo evropskih narodov. Število zvezd se ne spreminja, saj število dvanajst predstavlja popolnost in enotnost.

Heraldični opis

Na azurno modri podlagi je dvanajst zlatih peterokrakih zvezd, katerih kraki se ne stikajo.

Geometrični opis

Emblem ima obliko pravokotne modre zastave. Njena širina je enaka eni višini in pol. Na nevidnem krogu, katerega središče je sečišče diagonal pravokotnika, je razporejenih dvanajst zlatih zvezd, ki so ena od druge enakomerno oddaljene. Polmer kroga znaša eno tretjino višine celotne zastave. Vsaka zvezda ima pet krakov. Ti se nahajajo na obodu nevidnega kroga, polmer tega kroga je enak eni osemnajstini višine zastave. Vse zvezde ležijo pokončno, kar pomeni, da en krak gleda navzgor, konici dveh krakov pa se dotikata nevidne ravne črte, ki je pravokotna na drog zastave.

Razporeditev zvezd v krogu ustreza položaju ur na številčnici. Njihovo število se ne spreminja.

Geometrični opis

Predpisane barve

Emblem

Barvi emblema sta: Pantone Reflex Blue za površino pravokotnika; Pantone Yellow za zvezde. Mednarodna paleta barv Pantone je zelo razširjena in dostopna tudi nestrokovnjakom.

Predpisane barve
Štiribarvni postopek reprodukcije

Pri štiribarvnem tisku teh dveh standardnih barv ni mogoče uporabljati, zato jih je treba ustvariti iz štirih barv, ki so pri tem postopku na voljo. Pantone Yellow dobimo iz 100 % Process Yellow. Z mešanjem 100 % Process Cyan in 80 % Process Magenta lahko dobimo barvo, ki je zelo podobna Pantone Reflex Blue.

Internet

Na spletni paleti Pantone Reflex Blue ustreza barvi RGB:0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399), Pantone Yellow pa barvi RGB:255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00).

Enobarvna reprodukcija

Če je na voljo le črna barva, emblem tvorijo črne zvezde na beli podlagi, obdani s črnim obrisom.

Če je na voljo le modra barva, se mora za podlago uporabljati 100 % Reflex Blue, zvezde pa ostanejo bele.

Enobarvna reprodukcija

Reprodukcija na barvnem ozadju

Po možnosti naj bo ozadje emblema belo. Večbarvnemu ozadju se izogibamo, še posebej če se ne ujema z modro barvo emblema. Če se večbarvnemu ozadju ni mogoče izogniti, naj bo pravokotnik obdan z belim robom v širini, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika.

Reprodukcija na barvnem ozadju

Primeri napačne reprodukcije

1. Emblem je obrnjen z glavo navzdol. Primeri napačne reprodukcije
2. Zvezde ne ležijo pokončno. Primeri napačne reprodukcije
3. Zvezde v krogu so napačno razporejene: ustrezati morajo položaju ur na številčnici. Primeri napačne reprodukcije

Uporaba s strani tretje osebe

Načela uporabe evropskega emblema s strani tretjih oseb so določena v upravnem sporazumu s Svetom Evrope, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije (UL C 271, 8.9.2012, str. 5).

V skladu s tem sporazumom lahko vsaka fizična ali pravna oseba („tretji uporabnik“) uporabi evropski emblem ali katerega koli izmed njegovih elementov, če ta uporaba:

(a)
ne ustvarja vtisa ali domneve, da obstaja povezava med tretjim uporabnikom in katero od institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije ali Sveta Evrope, če takšna povezava ne obstaja;
(b)
v javnosti ne ustvarja prepričanja, da ima uporabnik podporo, sponzorstvo, dovoljenje ali soglasje katere koli institucije, organa, urada ali agencije Evropske unije ali Sveta Evrope, če to ne drži;
(c)
ni povezana s cilji ali dejavnostmi, ki niso združljivi s cilji in načeli Evropske unije ali Sveta Evrope ali so kakor koli drugače nezakoniti.

Če uporaba evropskega emblema izpolnjuje navedene pogoje, ni treba prositi za pisno dovoljenje.

Registracija evropskega emblema ali njegove heraldične imitacije kot blagovne znamke ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine ni sprejemljiva.

Za vprašanja v zvezi z uporabo evropskega emblema glej:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_sl#emblem

Kontaktni naslov za prošnje iz držav, ki niso članice Evropske unije

Conseil de l’Europe
Direction du conseil juridique et du droit international public (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCIJA

Tel. +33 388412000
Faks +33 388412052
E-naslov: legal.advice@coe.int

Originali za reprodukcijo so na voljo za prenos na naslednjem naslovu:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sl.htm

Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran