ISSN 1831-5380
Juridisk meddelelse | Oversigt | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag A2 Logoer

Logoer vises kun her i informationsøjemed med forbehold af hver institutions, organs, interinstitutionelle tjenestes og agenturs egne fastsatte copyrightregler for brugen af logoerne.

Nogle logoer skal indeholde navnet på institutionen, organet eller agenturet og varierer alt efter sproget. For at forenkle præsentationen er navnet udeladt i disse logoer.

Se også punkt 9.5 (officielle navne og rækkefølge).

Institutioner og organer

Europaflaget — emblem i farver Den Europæiske Union Europaflaget — emblem i sort og hvid
Parlamentet — logo i farver Parlamentet Parlamentet — logo i sort og hvid
Det Europæiske Råd — logo i farver Det Europæiske Råd  
Rådet — logo i farver Rådet  
Kommissionen — emblem i farver Kommissionen (*) Kommissionen — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Domstol — logo i farver Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Unions Domstol — logo i sort og hvid
Den Europæiske Centralbank — logo i farver Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Centralbank —logo i sort og hvid
Revisionsretten — logo i farver Revisionsretten Revisionsretten — logo i sort og hvid
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil — logo i farver Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil — logo i sort og hvid
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — logo i farver Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — logo i sort og hvid
Regionsudvalget — logo i farver Regionsudvalget Regionsudvalget — logo i sort og hvid
Den Europæiske Investeringsbank — logo i farver Den Europæiske
Investeringsbank
Den Europæiske Investeringsbank — logo i sort og hvid
Den Europæiske Investeringsfond — logo i farver Den Europæiske
Investeringsfond
Den Europæiske Investeringsfond — logo i sort og hvid
Ombudsmanden — logo i farver Ombudsmanden Ombudsmanden — logo i sort og hvid
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — logo i farver Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — logo i sort og hvid

Interinstitutionelle tjenester
og agenturer (decentrale organisationer)

Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder  
EF-Sortsmyndigheden — logo i farver EF-Sortsmyndigheden EF-Sortsmyndigheden — logo i sort og hvid
EU-Fiskerikontrolagenturet — logo i farver EU-Fiskerikontrolagenturet EU-Fiskerikontrolagenturet — logo i sort og hvid
EU-Satellitcentret — logo i farver EU-Satellitcentret EU-Satellitcentret — logo i sort og hvid
Eurojust — logo i farver Eurojust Eurojust — logo i sort og hvid
eu-LISA — coloured emblem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed eu-LISA — black and white emblem
Frontex — logo i farver Det Europæiske Agentur for
Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser
Frontex — logo i sort og hvid
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — logo i farver Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Asylstøttekontor — logo i farver Det Europæiske Asylstøttekontor Det Europæiske Asylstøttekontor — logo i sort og hvid
European Banking Authority — couloured emblem Den Europæiske Banktilsynsmyndighed  
ECDC — couloured emblem Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC — logo i sort og hvid
Cedefop — logo i farver Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse Cedefop — logo i sort og hvid
ETF — logo i farver Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ETF — logo i sort og hvid
Det Europæiske Forsvarsagentur — logo i farver Det Europæiske Forsvarsagentur Det Europæiske Forsvarsagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Forvaltningsskole — logo i farver Den Europæiske Forvaltningsskole Den Europæiske Forvaltningsskole — logo i sort og hvid
EPSO — logo i farver Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
EFSA — logo i farver Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA — logo i sort og hvid
Det Europæiske GNSS-agentur — logo i farver Det Europæiske GNSS-agentur Det Europæiske GNSS-agentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — logo i farver Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — logo i sort og hvid
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — logo i farver Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — logo i sort og hvid
Det Europæiske Jernbaneagentur — logo i farver Det Europæiske Jernbaneagentur  
ECHA — logo i farver Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA — logo i sort og hvid
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur — logo i farver Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur  
Det Europæiske Lægemiddelagentur — logo i farver Det Europæiske Lægemiddelagentur Det Europæiske Lægemiddelagentur — sort og hvid
Det Europæiske Miljøagentur — logo i farver Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug — logo i farver Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug  
Cepol — logo i farver Det Europæiske Politiakademi Cepol — logo i sort og hvid
Europol — logo i farver Den Europæiske Politienhed Europol — logo i sort og hvid
EMSA — logo i farver Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur  
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger  
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder  
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier — logo i farver Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier — logo i sort og hvid
Pblikationskontoret — logo i farver Den Europæiske Unions Publikationskontor Pblikationskontoret — logo i sort og hvid
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed  
Eurostat — logo i farver Eurostat Eurostat — logo i sort og hvid
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — logo i farver Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (*) Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — logo i sort og hvid
fællesforetagendet Fusion for Energy — logo i farver fællesforetagendet Fusion for Energy fællesforetagendet Fusion for Energy — logo i sort og hvid
Kontoret for Harmonisering — logo i farver Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) Kontoret for Harmonisering — logo i sort og hvid
Oversættelsescentret — logo i farver Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer Oversættelsescentret — logo i sort og hvid
Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation — logo i farver Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation  
(*)
Fra februar 2012 skal Europa-Kommissionens logo også bruges af forvaltningsorganerne:
— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer
— Forvaltningsorganet for Forskning
— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk
— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd beholder imidlertid sit eget logo.
Seneste opdatering: 22.4.2015
Sidens top
Forrige sideNæste side