ISSN 1831-5380
Juridisk meddelelse | Oversigt | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag A2 Logoer

Logoer vises kun her i informationsøjemed med forbehold af hver institutions, organs, interinstitutionelle tjenestes og agenturs egne fastsatte copyrightregler for brugen af logoerne.

Nogle logoer skal indeholde navnet på institutionen, organet eller agenturet; i nogle tilfælde varierer de alt efter sproget. For at forenkle præsentationen er varierende navne udeladt i disse logoer.

 

Se også punkt 9.5 (officielle navne og rækkefølge).

Institutioner og organer

Europaflaget — emblem i farver Den Europæiske Union Europaflaget — emblem i sort og hvid
Parlamentet — logo i farver Parlamentet Parlamentet — logo i sort og hvid
Det Europæiske Råd — logo i farver Det Europæiske Råd  
Rådet — logo i farver Rådet  
Kommissionen — emblem i farver Kommissionen (*) Kommissionen — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Domstol — logo i farver Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Unions Domstol — logo i sort og hvid
Den Europæiske Centralbank — logo i farver Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Centralbank —logo i sort og hvid
Revisionsretten — logo i farver Revisionsretten Revisionsretten — logo i sort og hvid
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil — logo i farver Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil — logo i sort og hvid
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — logo i farver Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — logo i sort og hvid
Regionsudvalget — logo i farver Regionsudvalget Regionsudvalget — logo i sort og hvid
Den Europæiske Investeringsbank — logo i farver Den Europæiske
Investeringsbank
Den Europæiske Investeringsbank — logo i sort og hvid
Den Europæiske Investeringsfond — logo i farver Den Europæiske
Investeringsfond
Den Europæiske Investeringsfond — logo i sort og hvid
Ombudsmanden — logo i farver Ombudsmanden Ombudsmanden — logo i sort og hvid
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — logo i farver Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — logo i sort og hvid

Interinstitutionelle tjenester
og agenturer (decentrale organisationer)

Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder  
EF-Sortsmyndigheden — logo i farver EF-Sortsmyndigheden EF-Sortsmyndigheden — logo i sort og hvid
EU-Fiskerikontrolagenturet — logo i farver EU-Fiskerikontrolagenturet EU-Fiskerikontrolagenturet — logo i sort og hvid
EU-Satellitcentret — logo i farver EU-Satellitcentret EU-Satellitcentret — logo i sort og hvid
Eurojust — logo i farver Eurojust Eurojust — logo i sort og hvid
eu-LISA — coloured emblem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed eu-LISA — black and white emblem
Frontex — logo i farver Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning Frontex — logo i sort og hvid
EMSA — logo i farver Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed  
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — logo i farver Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Asylstøttekontor — logo i farver Det Europæiske Asylstøttekontor Det Europæiske Asylstøttekontor — logo i sort og hvid
European Banking Authority — couloured emblem Den Europæiske Banktilsynsmyndighed  
ECDC — couloured emblem Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC — logo i sort og hvid
Cedefop — logo i farver Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse Cedefop — logo i sort og hvid
ETF — logo i farver Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ETF — logo i sort og hvid
Det Europæiske Forsvarsagentur — logo i farver Det Europæiske Forsvarsagentur Det Europæiske Forsvarsagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Forvaltningsskole — logo i farver Den Europæiske Forvaltningsskole Den Europæiske Forvaltningsskole — logo i sort og hvid
EPSO — logo i farver Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
EFSA — logo i farver Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA — logo i sort og hvid
Det Europæiske GNSS-Agentur — logo i farver Det Europæiske GNSS-Agentur Det Europæiske GNSS-Agentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — logo i farver Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — logo i sort og hvid
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — logo i farver Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — logo i sort og hvid
ECHA — logo i farver Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA — logo i sort og hvid
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur — logo i farver Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur  
Det Europæiske Lægemiddelagentur — logo i farver Det Europæiske Lægemiddelagentur Det Europæiske Lægemiddelagentur — sort og hvid
Det Europæiske Miljøagentur — logo i farver Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug — logo i farver Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug  
Europol — logo i farver Den Europæiske Politienhed Europol — logo i sort og hvid
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger  
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder  
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed — logo i sort og hvid
Cepol — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse Cepol — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier — logo i farver Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur — logo i farver Den Europæiske Unions Jernbaneagentur Den Europæiske Unions Jernbaneagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret — logo i farver Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret — logo i sort og hvid
Pblikationskontoret — logo i farver Den Europæiske Unions Publikationskontor Pblikationskontoret — logo i sort og hvid
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed  
Eurostat — logo i farver Eurostat Eurostat — logo i sort og hvid
Den Fælles Afviklingsinstans — logo i farver Den Fælles Afviklingsinstans Den Fælles Afviklingsinstans — sort og hvid
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — logo i farver Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (*) Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — logo i sort og hvid
fællesforetagendet Fusion for Energy — logo i farver fællesforetagendet Fusion for Energy fællesforetagendet Fusion for Energy — logo i sort og hvid
Oversættelsescentret — logo i farver Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer Oversættelsescentret — logo i sort og hvid
Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation — logo i farver Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation  
(*)
Fra februar 2012 skal Europa-Kommissionens logo også bruges af forvaltningsorganerne:
— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer
— Forvaltningsorganet for Forskning
— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk
— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd beholder imidlertid sit eget logo.
Seneste opdatering: 6.10.2016
Sidens top
Forrige sideNæste side