ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag A2 Logoer

Logoer vises kun her i informationsøjemed med forbehold af hver institutions, organs, interinstitutionelle tjenestes og agenturs egne fastsatte copyrightregler for brugen af logoerne.

Nogle logoer skal indeholde navnet på institutionen, organet eller agenturet; i nogle tilfælde varierer de alt efter sproget. For at forenkle præsentationen er varierende navne udeladt i disse logoer.

 

Se også punkt 9.5 (officielle navne og rækkefølge).

Institutioner og organer

Europaflaget — emblem i farver Den Europæiske Union Europaflaget — emblem i sort og hvid
Parlamentet — logo i farver Parlamentet Parlamentet — logo i sort og hvid
Det Europæiske Råd — logo i farver Det Europæiske Råd Det Europæiske Råd — logo i sort og hvid
Rådet — logo i farver Rådet Rådet — logo i sort og hvid
Kommissionen — emblem i farver Kommissionen (*) Kommissionen — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Domstol — logo i farver Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Unions Domstol — logo i sort og hvid
Den Europæiske Centralbank — logo i farver Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Centralbank —logo i sort og hvid
Revisionsretten — logo i farver Revisionsretten Revisionsretten — logo i sort og hvid
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil — logo i farver Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil — logo i sort og hvid
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — logo i farver Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — logo i sort og hvid
Regionsudvalget — logo i farver Det Europæiske Regionsudvalg Regionsudvalget — logo i sort og hvid
Den Europæiske Investeringsbank — logo i farver Den Europæiske
Investeringsbank
Den Europæiske Investeringsbank — logo i sort og hvid
Den Europæiske Investeringsfond — logo i farver Den Europæiske
Investeringsfond
Den Europæiske Investeringsfond — logo i sort og hvid
Ombudsmanden — logo i farver Ombudsmanden Ombudsmanden — logo i sort og hvid
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — logo i farver Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — logo i sort og hvid

Interinstitutionelle tjenester
og agenturer (decentrale organisationer)

Agenturet for Støtte til BEREC — logo i farver Agenturet for Støtte til BEREC Agenturet for Støtte til BEREC — logo i sort og hvid
EF-Sortsmyndigheden — logo i farver EF-Sortsmyndigheden EF-Sortsmyndigheden — logo i sort og hvid
Det Europæiske Fiskerikontrolagentur — logo i farver Det Europæiske Fiskerikontrolagentur Det Europæiske Fiskerikontrolagentur — logo i sort og hvid
EU-Satellitcentret — logo i farver EU-Satellitcentret EU-Satellitcentret — logo i sort og hvid
Euratoms Forsyningsagentur – logo i farver Euratoms Forsyningsagentur Euratoms Forsyningsagentur – logo i sort og hvid
Frontex — logo i farver Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
EMSA — logo i farver Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed EMSA — logo i sort og hvid
Den Europæiske Anklagemyndighed — logo i farver Den Europæiske Anklagemyndighed Den Europæiske Anklagemyndighed — logo i sort og hvid
Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed — logo i farver Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed — logo i sort og hvid
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — logo i farver Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed — logo i farver Den Europæiske Banktilsynsmyndighed  
ECDC — logo i farver Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC — logo i sort og hvid
Cedefop — logo i farver Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse Cedefop — logo i sort og hvid
ETF — logo i farver Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ETF — logo i sort og hvid
Det Europæiske Forsvarsagentur — logo i farver Det Europæiske Forsvarsagentur Det Europæiske Forsvarsagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Forvaltningsskole — logo i farver Den Europæiske Forvaltningsskole Den Europæiske Forvaltningsskole — logo i sort og hvid
EFSA — logo i farver Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA — logo i sort og hvid
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — logo i farver Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — logo i sort og hvid
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — logo i farver Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene  
ECHA — logo i farver Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA — logo i sort og hvid
Det Europæiske Lægemiddelagentur — logo i farver Det Europæiske Lægemiddelagentur Det Europæiske Lægemiddelagentur — sort og hvid
Det Europæiske Miljøagentur — logo i farver Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur — logo i sort og hvid
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug — logo i farver Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug  
EPSO — logo i farver Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor EPSO — logo i sort og hvid
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger — logo i farver Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder — logo i sort og hvid
eu-LISA — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed eu-LISA — logo i sort og hvid
Europol — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde Europol — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder  
Eurojust — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde Eurojust — logo i sort og hvid
Cepol — logo i farver Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse Cepol — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Asylagentur — logo i farver Den Europæiske Unions Asylagentur Den Europæiske Unions Asylagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier — logo i farver Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Jernbaneagentur — logo i farver Den Europæiske Unions Jernbaneagentur Den Europæiske Unions Jernbaneagentur — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret — logo i farver Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret — logo i sort og hvid
Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur — logo i farver Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur  
Pblikationskontoret — logo i farver Den Europæiske Unions Publikationskontor Pblikationskontoret — logo i sort og hvid
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed — logo i farver Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed  
Eurostat — logo i farver Eurostat Eurostat — logo i sort og hvid
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — logo i farver Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (*) Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — logo i sort og hvid
Den Fælles Afviklingsinstans — logo i farver Den Fælles Afviklingsinstans Den Fælles Afviklingsinstans — sort og hvid
fællesforetagendet Fusion for Energy — logo i farver fællesforetagendet Fusion for Energy fællesforetagendet Fusion for Energy — logo i sort og hvid
Oversættelsescentret — logo i farver Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer Oversættelsescentret — logo i sort og hvid
(*)
Fra februar 2012 skal Europa-Kommissionens logo også bruges af forvaltningsorganerne (jf. punkt 9.5.4). Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd beholder imidlertid sit eget logo.
Seneste opdatering:1.6.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side