ISSN 1831-5380
Rättsligt meddelande | Översiktskarta | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A2 Logotyper

Logotyperna återges här enbart i informationssyfte, utan att de villkor varje institution, organ, interinstitutionell tjänsteavdelning eller övrig organisation fastställt för deras användning i reproduktionssyfte åsidosätts.

En del logotyper måste inkludera namnet på institutionen, organet eller byrån och i vissa fall varierar namnet med språket. För att förenkla presentationen har namn som varierar med språket utelämnats i dessa logotyper.

Se även punkt 9.5 (officiella benämningar och uppräkningsordning).

Institutioner och organ

Europeiska flaggan – färglogotyp Europeiska unionen Europeiska flaggan – svartvit logotyp
Parlamentet – färglogotyp parlamentet Parlamentet – svartvit logotyp
Europeiska rådet – färglogotyp Europeiska rådet  
Rådet – färglogotyp rådet  
kommissionen – färglogotyp kommissionen (*) kommissionen – svartvit logotyp
Domstolen och förstainstansrätten – färglogotyp domstolen Domstolen och förstainstansrätten – svartvit logotyp
Europeiska centralbanken – färglogotyp Europeiska centralbanken Europeiska centralbanken – svartvit logotyp
Revisionsrätten – färglogotyp revisionsrätten Revisionsrätten – svartvit logotyp
Europeiska utrikestjänsten – färglogotyp Europeiska utrikestjänsten Europeiska utrikestjänsten – svartvit logotyp
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – färglogotyp Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – svartvit logotyp
Regionkommittén – färglogotyp Regionkommittén Regionkommittén – svartvit logotyp
Europeiska investeringsbanken – färglogotyp Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsbanken – svartvit logotyp
Europeiska investeringsfonden – färglogotyp Europeiska investeringsfonden Europeiska investeringsfonden – svartvit logotyp
Ombudsmannen – färglogotyp ombudsmannen Ombudsmannen – svartvit logotyp
Europeiska flaggan – färglogotyp datatillsynsmannen Europeiska flaggan – svartvit logotyp

Interinstitutionella tjänsteavdelningar och byråer

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation — färglogotyp Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation  
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter  
Eurojust – färglogotyp Eurojust Eurojust – svartvit logotyp
Europeiska arbetsmiljöbyrån – färglogotyp Europeiska arbetsmiljöbyrån Europeiska arbetsmiljöbyrån – svartvit logotyp
European Banking Authority — couloured emblem Europeiska bankmyndigheten  
eu-LISA — coloured emblem Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa eu-LISA — black and white emblem
Europeiska byrån för GNSS – färglogotyp Europeiska byrån för GNSS Europeiska byrån för GNSS – svartvit logotyp
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – färglogotyp Europeiska byrån för luftfartssäkerhet  
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk – färglogotyp Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk  
Europeiska fiskerikontrollbyrån – färglogotyp Europeiska fiskerikontrollbyrån Europeiska fiskerikontrollbyrån – svartvit logotyp
 Europeiska försvarsbyrån – färglogotyp Europeiska försvarsbyrån  Europeiska försvarsbyrån – svartvit logotyp
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten  
Europeiska förvaltningsskolan – färglogotyp Europeiska förvaltningsskolan Europeiska förvaltningsskolan – svartvit logotyp
Frontex – färglogotyp Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex – svartvit logotyp
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – färglogotyp Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – svartvit logotyp
Europeiska jämställdhetsinstitutet – färglogotyp Europeiska jämställdhetsinstitutet Europeiska jämställdhetsinstitutet – svartvit logotyp
Europeiska kemikaliemyndigheten – färglogotyp Europeiska kemikaliemyndigheten Europeiska kemikaliemyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska läkemedelsmyndigheten – färglogotyp Europeiska läkemedelsmyndigheten Europeiska läkemedelsmyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska miljöbyrån – färglogotyp Europeiska miljöbyrån Europeiska miljöbyrån – svartvit logotyp
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – färglogotyp Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – svartvit logotyp
Europol – färglogotyp Europeiska polisbyrån Europol – svartvit logotyp
Epso – färglogotyp Europeiska rekryteringsbyrån  
Europeiska sjösäkerhetsbyrån – färglogotyp Europeiska sjösäkerhetsbyrån  
Europeiska stödkontoret för asylfrågor – färglogotyp Europeiska stödkontoret för asylfrågor Europeiska stödkontoret för asylfrågor – svartvit logotyp
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – färglogotyp Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter  
Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet – färglogotyp Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet – svartvit logotyp
Europeiska polisakademin – färglogotyp Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning Europeiska polisakademin – svartvit logotyp
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – färglogotyp Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – svartvit logotyp
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier – färglogotyp Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier – svartvit logotyp
Europeiska unionens järnvägsbyrå — färglogotyp Europeiska unionens järnvägsbyrå Europeiska unionens järnvägsbyrå — svartvit logotyp
Publikationsbyrån – färglogotyp Europeiska unionens publikationsbyrå Publikationsbyrån – svartvit logotyp
Europeiska unionens satellitcentrum – färglogotyp Europeiska unionens satellitcentrum Europeiska unionens satellitcentrum – svartvit logotyp
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – färglogotyp Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – svartvit logotyp
ECDC – färglogotyp Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC – svartvit logotyp
Cedefop – färglogotyp Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning Cedefop – svartvit logotyp
Eurostat – färglogotyp Eurostat Eurostat – svartvit logotyp
gemensamma företaget Fusion for Energy – färglogotyp gemensamma företaget Fusion for Energy gemensamma företaget Fusion for Energy – svartvit logotyp
Gemensamma resolutionsnämnden – färglogotyp Gemensamma resolutionsnämnden Gemensamma resolutionsnämnden – svartvit logotyp
Gemenskapens växtsortsmyndighet – färglogotyp Gemenskapens växtsortsmyndighet Gemenskapens växtsortsmyndighet – svartvit logotyp
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – färglogotyp Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (*) Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – svartvit logotyp
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – färglogotyp Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – svartvit logotyp
(*)
Från och med februari 2012 måste Europeiska kommissionens logotyp också användas av genomförandeorganen:
— Genomförandeorganet för forskning.
— Genomförandeorganet för innovation och nätverk.
— Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor.
— Genomförandeorganet för små och medelstora företag.
— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.
Emellertid, så behåller Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet sin egen logotyp.
Senaste uppdatering: 6.10.2016
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida