ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Nuacht

Nuashonraithe: 17.3.2020

Leathanaigh acracha

Tá rochtain ar an suíomh seo i 24 theanga oibre na n-institiúidí Eorpacha. Tá na leaganacha go léir leagtha amach de réir an struchtúir chéanna (cé is moite de Chuid IV, atá sonrach do gach teanga). Ar an gcuma sin, leis an roghchlár anuas “Roghnaigh teanga” ag barr gach leathanaigh, tiocfaidh tú gan stró ar an leathanach atá uait i dteanga ar bith.

Brexit
Tá cuid den ábhar ar an suíomh gréasáin seo á thabhairt cothrom le dáta ag Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i bhfianaise tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach. Má tá ábhar fós ar an suíomh nach léiríonn an tarraingt siar sin, ní d’aon turas gurb amhlaidh atá agus déanfar na leasuithe is gá.

Leasuithe deireanacha

Márta 2020

17.3.2020
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Eurojust

Feabhra 2020

27.2.2020
Iarscríbhinní A5, A6 agus A7, Cabo Verde, ainm gearr: athraítear “Rinn Verde” go “Cabo Verde”; ainm fada: athraítear “Poblacht Rinn Verde” go “Poblacht Cabo Verde”; déamainm: athraítear “duine ó/as Rinn Verde” go “duine ó/as Cabo Verde”; aidiacht: athraítear “ó/as Rinn Verde” go “ó/as Cabo Verde”; airgeadra: athraítear “escudo Rinn Verde” go “escudo Cabo Verde”
1.2.2020
Pointí 7.1, 7.3.2, 9.1.4 agus 9.1.5; Iarscríbhinní A7 agus А10: an Ríocht Aontaithe (imeacht na Breataine ón AE)

Eanáir 2020

15.1.2020
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: CESE
1.1.2020
Pointe 9.6, Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: “Ard-Stiúrthóireacht Thionscal na Cosanta agus an Spáis” (DEFIS) agus “Ard-Stiúrthóireacht na Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach” (REFORM)

Nollaig 2019

12.12.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), Eurojust: athraítear “Eurojust” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil”
9.12.2019
Pointe 9.6, Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: athraítear “An Lárionad Eorpach um Straitéis Pholaitiúil” (EPSC) go “IDEA – Inspioráid, Díospóireacht, Rannpháirtíocht agus Beart Luathaithe”

Samhain 2019

16.11.2019
Pointe 9.6, Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: athraítear “Tascfhórsa le haghaidh Ullmhúchán agus Seoladh na Caibidlíochta leis an Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 50 CAE” (TF50) go “An Tascfhórsa um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe” (UKTF)

Deireadh Fómhair 2019

9.10.2019
Pointe 9.6, Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta, giorrúchán (breis)

Meán Fómhair 2019

30.9.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), ERA: acrainm (breis)
4.9.2019
Iarscríbhinn A5, Antigua agus Barbúda, príomhchathair: athraítear “St. John’s” go “St John’s”

Iúil 2019

29.7.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), EASA: athraítear “Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh” go “Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta de chuid an Aontais Eorpaigh”
4.7.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), ACER: athraítear “an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh”
3.7.2019
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: BEI

Meitheamh 2019

27.6.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), ENISA: athraítear “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil”; EUIPO: athraítear “Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpach” go “Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh”
17.6.2019
Pointe 9.5, an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (bogadh é ó mhír 9.5.3 go mír 9.5.1)

Bealtaine 2019

29.5.2019
Iarscríbhinn A5, an Bhurúin, príomhchathair: athraítear “Bujumbura” go “Gítéigea”
24.5.2019
Iarscríbhinn A5, an Chasacstáin, príomhchathair: athraítear “Astana” go “Nur-Sultan”

Aibreán 2019

1.4.2019
Pointe 5.1.1, leathanach 4 den chlúdach: lógó Oifig na bhFoilseachán

Márta 2019

30.3.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, suíomh na hoifige: athraítear “Londain” go “Amstardam”; an tÚdarás Baincéireachta Eorpach, suíomh na hoifige: athraítear “Londain” go “Páras”
1.3.2019
Pointí 5.3 (cúl an leathanaigh theidil) agus 5.4 (cóipcheart): leasú

Feabhra 2019

15.2.2019
Pointí 7.1, 7.2, 7.3.2, Iarscríbhinní A5, A6 agus A7: an Mhacadóin Thuaidh (ainmniú nua)
6.2.2019
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: EUISS agus FRA
4.2.2019
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), eu-LISA: athraítear “an Ghníomhaireacht Eorpach chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais”

Nollaig 2018

20.12.2018
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): athraítear “Oifig Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach” go “Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC”

Samhain 2018

12.11.2018
Pointe 9.5.6 agus Iarscríbhinn А9, eagraíochtaí eile: Comhghnóthas ríomhaireachta ardfheidhmíochta Eorpach (nua)

Deireadh Fómhair 2018

30.10.2018
Iarscríbhinn A5, an Sahára Thiar, príomhchathair/lárionad riaracháin: athraítear “Al aaiun” go “Laayoune”
25.10.2018
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): athraítear “an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta” go “Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh”
9.10.2018
Iarscríbhinn A5, Iarscríbhinn A6 agus Iarscríbhinn A7, an tSuasalainn, ainm fada: athraítear “Ríocht na Suasalainne” go “Ríocht Eswatini”; ainm gearr: athraítear “an tSuasalainn” go “Eswatini”

Meán Fómhair 2018

25.9.2018
Pointe 5.9.2, tagairtí do na Conarthaí (leasú)
18.9.2018
Pointí 7.1.1 agus 7.1.2 (tíortha), 9.1.4 agus 9.1.5 (seoltaí), Iarscríbhinní A5, A6, A7 agus A10: an tSeicia, ainm gearr
10.9.2018
Pointe 7.2.1, ord leaganacha teanga agus ord na gcód ISO (leasú)

Lúnasa 2018

20.8.2018
Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, airgeadraí: Veiniséala (VES, nua; VEF, tarraingthe siar)

Iúil 2018

13.7.2018
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála
11.7.2018
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha (nua)
4.7.2018
Pointe 3.3, forálacha leasaitheacha (leasuithe)
1.7.2018
Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, airgeadraí: an Mháratáin (MRO, tarraingthe siar), São Tomé agus Príncipe (STD, tarraingthe siar)

Meitheamh 2018

19.6.2018
Pointe 3.5.2, gníomhartha a liostú (leasú)
12.6.2018
Pointe 4.2.3, treoracha clóscríbhneoireachta (leasú)

Bealtaine 2018

22.5.2018
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Eurofound, Frontex
11.5.2018
Iarscríbhinn A5, Vailís agus Futúna, ainm fada: athraítear “Vailís agus Futúna” go “Críoch Oileáin Vailís agus Futúna”

Aibreán 2018

12.4.2018
Pointe 7.3.3, suíomh an chóid ISO (EUR) nó an chomhartha euro (€) i suimeanna: nuashonrú (athraíodh na rialacha in LV agus in NL)

Márta 2018

26.3.2018
Pointe 9.5.5, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí de chuid Euratom: F4E (leasú)
20.3.2018
Pointe 9.5.3, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (leasú)
7.3.2018
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (nua)
1.3.2018

Feabhra 2018

5.2.2018
Pointe 5.1.1(c): an clúdach (fógra poiblíochta) (leasú)

Eanáir 2018

23.1.2018
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, institiúidí agus comhlachtaí: athraítear “Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála” go “Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála”
15.1.2018
Iarscríbhinn A5, an Libia, ainm fada: athraítear “an Libia” go “Stát na Libia”
1.1.2018
Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, airgeadraí: an Mháratáin (MRU, nua), São Tomé agus Príncipe (STN, nua)

Na leasuithe
(2009-2017)

Le haghaidh na leasuithe roimhe seo, féach ar “Na leasuithe”.

barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile