ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Na leasuithe

(2009-2017)

2017

8.12.2017
Pointe 5.1.1(c): an clúdach (fógra poiblíochta) (leasú)
30.11.2017
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2, А4 agus А9, eu-LISA (leasú)
20.11.2017
Pointe 9.5.1 agus Iarscríbhinn А9, institiúidí agus comhlachtaí: Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) (ainm nua)
24.10.2017
Pointe 9.5.2 agus Iarscríbhinn А9, seirbhísí idirinstitiúideacha: CERT-EU (nua)
6.10.2017
Pointí 7.1.1 (tíortha) agus 7.2.1 (teangacha), Seirbia: traslitriú Laidine (leasú)
13.7.2017
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí
30.6.2017
Pointe 9.5.3, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): ACER (gníomh leasaithe á ullmhú)
12.5.2017
Pointí 4.4 (aitheantóirí), 5.1.1 (an clúdach) agus 5.3 (cúl an leathanaigh theidil): treoracha nua maidir le conas aitheantóirí agus faisnéis fhoilsitheoirí a lua (leath-athbhreithnithe)
1.5.2017
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2, А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), Europol: athraítear “an Oifig Eorpach Póilíní” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí”
15.2.2017
Pointe 9.5.1 agus Iarscríbhinní А2, А4 agus А9 (na hinstitiúidí agus na comhlachtaí):
ní mór ainmniú “Coiste Réigiúin an Aontais Eorpaigh” a ionadú le “Coiste Eorpach na Réigiún”, an gnáthainm a úsáidtear anois (féach liosta i 24 theanga); úsáidtear “Coiste na Réigiún” i dtéacsanna dlíthiúla agus i Sraith L d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus sna téacsanna sin amháin.
14.2.2017
Iarscríbhinní A4: athraítear “cif” go “CIF”, athraítear “fob” go “FOB” (Incoterms 2010)
27.1.2017
Pointe 5.9.3, tagairtí do chásanna os comhair na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta (foilseacháin Chúirt Bhreithiúnais): leasú
1.1.2017
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: athraítear “Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas agus Cultúr” go “Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr” (… i 24 theanga)

Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, airgeadraí: an Bhealarúis (BYR, tarraingthe siar)

2016

21.12.2016
Pointe 2.5, sínitheoirí: leasú (an Coimisiún)
8.12.2016
Pointí 9.1.4 agus 9.1.5, seoltaí: leasú (Éire, Eircode)
21.10.2016
Iarscríbhinn A5, Buircíne Fasó: ainm an tsaoránaigh (“duine ó/as Bhuircíne Fasó” go “duine ó Bhuircíne Fasó/as Buircíne Fasó”) agus aidiacht (“ó/as Bhuircíne Fasó” go “ó Bhuircíne Fasó/as Buircíne Fasó”); Cúrasó: ainm an tsaoránaigh (“duine ó/as Cúrasó” go “duine ó Chúrasó/as Cúrasó”) agus aidiacht (“ó/as Cúrasó” go “ó Chúrasó/as Cúrasó”)
11.10.2016
Pointí 3.2 agus 3.2.2: conas tagairt do ghníomh (leasú)
6.10.2016
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2, А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), Frontex: athraítear “an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh” go “an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta”
23.9.2016
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: seirbhís nua (Tascfhórsa le haghaidh Ullmhúchán agus Seoladh na Caibidlíochta leis an Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 50 CAE)
(… i 24 theanga)
1.9.2016
Pointí 5.9.3 agus 9.5.1 agus Iarscríbhinn А9, an Chúirt Bhreithiúnais: Binse na Seirbhíse Sibhialta a dhíscaoileadh
30.8.2016
Iarscríbhinní A10, Réigiúin: nua
8.8.2016
Iarscríbhinní A5 agus A7: Arúba, Cúrasó, Sint Maarten, airgeadra: athraítear “guilder” go “gildear” (gildear Aintillí na hÍsiltíre, gildear Arúba); an Bhealarúis, an Rúis, airgeadra: athraítear “rouble” go “rúbal” (rúbal na Bealarúise, rúbal na Rúise); an Chéinia, an tSomáil, an Tansáin, Uganda, airgeadra: athraítear “schilling” go “scilling” (scilling na Céinia, scilling na Somáile, scilling na Tansáine, scilling Uganda); Iosrael, airgeadra: athraítear “shekel” go “seiceal”; an Éigipt, an Liobáin, an tSiria, an tSúdáin, an tSúdáin Theas , fo-aonad airgeadra: athraítear “piastre” go “piastar”
3.8.2016
Iarscríbhinní A5, A6 agus A7: athraítear “Anguilla” go “Angaíle”; an Bholaiv, ainm fada: athraítear “Stát Ilnáisiún na Bolaive” go “Stát Ilnáisiúnach na Bolaive”; athraítear “Curaçao” go “Cúrasó”; Hong Cong, ainm fada: athraítear “Sainréigiún Riaracháin Hong Cong i nDaonphoblacht na Síne” go “Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne”; athraítear “Manainn” go “Oileán Mhanann”
6.7.2016
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí
1.7.2016
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2, А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): athraítear “an Coláiste Eorpach Póilíneachta” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí”

Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: athraítear “an AS um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint Shibhialta (ECHO)” go “an AS um Chosaint Shibhialta Eorpach agus um Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO)”
(… i 24 theanga)

Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, airgeadraí: an Bhealarúis (BYN, nua)
22.6.2016
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, Eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): Europol (leasú)
15.6.2016
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): athraítear “an Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid” go “Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh”
3.6.2016
Iarscríbhinn A5, an Chambóid, fo-aonad airgeadra (leasú)
19.5.2016
Pointe 4.2.3, treoracha clóscríbhneoireachta: uaschamóga (nua)
13.5.2016
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: an Bord Réitigh Aonair
23.3.2016
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А2, А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): athraítear “an Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (OHIM)” go “Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpach (EUIPO)”
8.3.2016
Pointí 9.1.1, 9.1.4 agus 9.1.5, seoltaí: leasú (an Spáinn, Lucsamburg, an Ísiltír)
4.3.2016
Pointe 9.5.3, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí), “Tá sé á ullmhú faoi láthair”: Europol (leasú)
3.3.2016
Pointe 5.1.1(c): fógra maidir le “EU Bookshop” (leasú)
25.2.2016
Iarscríbhinní A5 agus A7, Peiriú, airgeadra: athraítear “nuevo sol” go “sol”
23.2.2016
Pointe 7.1.1 agus Iarscríbhinn A5, an Íoslainn, ainm fada: athraítear “Poblacht na hÍoslainne” go “an Íoslainn”
19.2.2016
Pointe 9.5.3, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): “Modhnuithe a glacadh” + “Tá sé á ullmhú faoi láthair” (leasú)
18.2.2016
Pointí 1.2.2 agus 1.2.3, uimhriú na ngníomhartha (leasú)
16.2.2016
Iarscríbhinn A5, Samó Mheiriceá, príomhchathair (an nóta)

2015

9.11.2015
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe, an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach: athraítear “GERI” go “EFCA”
6.11.2015
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Eurostat
4.11.2015
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, eagraíochtaí díláraithe: athraítear “Gníomhaireacht um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise de chuid an Aontais Eorpaigh” go “Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise”
21.10.2015
Pointe 9.5.6 agus Iarscríbhinn А9, Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin 2 (ainm nua)
29.9.2015
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, athraítear “Údarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach” go “an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde” agus athraítear “an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí” go “an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí”(leasú)
14.9.2015
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
24.7.2015
Iarscríbhinn A5, Oileáin Cayman, príomhchathair: athraítear “Georgetown” go “George Town”
16.6.2015
Pointí 4.4.1 agus 5.1.1: ISBN agus chód barra (leasú)
10.6.2015
Iarscríbhinn A5, Neipeal, ainm fada: athraítear “Neipeal” go “Poblacht Chónaidhme Dhaonlathach Neipeal”
30.4.2015
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Oifig Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach
22.4.2015
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: Parlaimint na hEorpa
15.4.2015
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn А9, Oifig Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (leasú)
8.4.2015
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh: athraítear “EUSC” go “Satcen”
13.3.2015
Pointe 9.5.6 agus Iarscríbhinn A9: Comhghnóthas ECSEL (ainm nua)
5.2.2015
Pointe 5.1.1(c): fógra maidir le “EU Bookshop” (leasú)
20.1.2015
Pointí 9.5.4 agus 9.6 agus Iarscríbhinn A9, gníomhaireachtaí feidhmiúcháin: athraítear “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia” go “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia” (17.12.2014)
16.1.2015
Pointí 9.5.3 agus 9.6 agus Iarscríbhinn A9, Eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí): an Bord Réitigh Aonair (1.1.2015)
1.1.2015
Pointe 1.2.2 agus táblaí achoimre, uimhriú na ngníomhartha (modh nua)

Pointe 7.3.2, Iarscríbhinní A5 agus A7, an Liotuáin, airgeadra: athraítear “litas” go “euro”

Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin (leasú)

2014

30.11.2014
Pointe 9.6, an Lárionad Eorpach um Straitéis Pholaitiúil (1.11.2014)
12.11.2014
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn A9, an Coláiste Eorpach Póilíneachta, suíomh na hoifige: athraítear “Bramshill” go “Búdaipeist”
24.9.2014
Iarscríbhinn A5, an Téaváin, ainm fada: athraítear “Poblacht na Síne, an Téaváin” go “an Téaváin”; an nóta (leasú)
19.9.2014
Iarscríbhinn A5, Srí Lanca, príomhchathair: athraítear “Sri Jayawardenapura Kotte” go “Sri Jayawardenapura-Kotte” + nóta
17.9.2014
Iarscríbhinní A5 agus A7, an Indinéis, airgeadra: athraítear “rupee” go “rúipí” (rúipí na hIndia, rúipí Neipeal, rúipí Oileán Mhuirís, rúipí na Pacastáine, rúipí na Séiséal, rúipí Shrí Lanca)
15.9.2014
Iarscríbhinn A4, na príomhacrainmneacha agus na príomhghiorrúcháin: athraítear “AID” go “USAID”
4.9.2014
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh
16.7.2014
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta
27.6.2014
an Albáin (tír iarrthóir nua)
2.5.2014
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: EMCDDA, ENISA, FRA agus GSA; ionchomharthaí nua: ACER, BEREC, EIOPA, ESMA, eu-LISA agus ÚBE
8.4.2014
Pointe 9.5.3, Eagraíochtaí díláraithe: struchtúr
7.3.2014
Pointe 9.5.3, Eagraíochtaí díláraithe: Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (bogtha ó Phointe 9.5.6)
6.3.2014
Iarscríbhinn A2, na hionchomharthaí: “an Chúirt Iniúchóirí” agus “Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh”
25.2.2014
Pointí 5.3 agus 5.4: leathanach catalógrafach
20.1.2014
Pointí 9.5.4 agus 9.6 agus Iarscríbhinn А9, gníomhaireachtaí feidhmiúcháin: athraítear “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus um Nuálaíocht (EACI)” go “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)”, “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus um Thomhaltóirí (EAHC)” go “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia (Chafea)” agus “Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Ghréasáin Iompair Thras-Eorpaigh (TEN-T EA)” go “an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA)”
1.1.2014
Pointe 7.3.2, Iarscríbhinní A5 agus A7, an Laitvia, airgeadra: athraítear “lats” go “euro”

2013

28.11.2013
Pointí 5.3.2 agus 5.11: cóipcheart
23.10.2013
Pointe 9.5.6 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí eile: Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (tuilleadh eolais)
1.8.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe: eu-LISA (an Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistíocht Oibríochtúil Chórais IT ar Mhórscála sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais) (tuilleadh eolais)
25.7.2013
Iarscríbhinn A5, an tSomáil, ainm fada: athraítear “Poblacht na Somáile” go “Poblacht Chónaidhme na Somáile”; an nóta (scriosadh é)
16.7.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe: athraítear “an Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Líonra agus Faisnéise” go “Gníomhaireacht um Shlándáil Gréasán agus Faisnéise de chuid an Aontais Eorpaigh” (tuilleadh eolais)
12.7.2013
Pointe 5.9(c): Tagairtí do chásanna os comhair na Cúirte Breithiúnais, na Cúirte Ginearálta agus Bhinse na Seirbhíse Sibhialta (leasú)
1.7.2013
Pointí 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 agus 9.1.5; Iarscríbhinní A7 agus А8: an Chróit (Ballstát)

Pointe 3.2 agus Pointe 3.2.2: an chaoi nua ina ndéantar tagairt do ghníomhartha
19.6.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe: an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí (tuilleadh eolais)
13.6.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe: Údarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach (tuilleadh eolais)
7.6.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe: an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (tuilleadh eolais)
4.6.2013
Iarscríbhinn A5, an Iordáin, fo-aonad airgeadra: athraítear “100 qirsh, 1 000 fils” go “100 qirsh, [1 000 fils]”
27.5.2013
Pointe 5.1.1(c): fógra maidir le “EU Bookshop” (leasú)
Pointe 5.3.1(a): cúl an leathanaigh theidil (leasú)
24.5.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn A9, Eagraíochtaí díláraithe: an Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistíocht Oibríochtúil Chórais IT ar Mhórscála sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (tuilleadh eolais)
21.5.2013
Iarscríbhinn A5, Srí Lanca, príomhchathair: athraítear “Colombo” go “Sri Jayawardenapura Kotte
30.4.2013
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Eagraíochtaí díláraithe: ACER na GSA (tuilleadh eolais)
25.4.2013
Iarscríbhinní A5, A6 agus A7, athraítear “Burma/Maenmar” go “Maenmar/Burma”
18.4.2013
Iarscríbhinní A5 agus A7, San Héilin, Oileán na Deascabhála agus Tristan da Cunha, airgeadra: athraítear “punt San Héilin” go “punt San Héilin (San Héilin agus Oileán na Deascabhála); punt steirling (Oileán na Deascabhála agus Tristan da Cunha)”
15.4.2013
Iarscríbhinní A5 agus A7, an Indinéis, airgeadra: athraítear “rupiah na hIndinéise” go “rupiah”
12.4.2013
Iarscríbhinn A1, bratach na hEorpa: úsáid de chuid tríú páirtithe (leasú)
12.3.2013
Iarscríbhinní A5, A6 agus A7, San Héilin, Oileán na Deascabhála agus Tristan da Cunha: ainm gearr (“San Héilin” go “San Héilin, Oileán na Deascabhála agus Tristan da Cunha”), ainm an tsaoránaigh (“duine ó Shan Héilin” go “duine ó Shan Héilin, Oileán na Deascabhála agus Tristan da Cunha”) agus aidiacht (“ó Shan Héilin” go “ó Shan Héilin, Oileán na Deascabhála agus Tristan da Cunha”)
20.2.2013
Iarscríbhinn C: doiciméid (nua)
1.1.2013
Iarscríbhinní A5 agus A7, an tSaimbia, airgeadra: athraítear “ZMK” go “ZMW”

2012

4.12.2012
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinní А4 agus А9: Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn: EASO níl ach an t-aon ghiorrúchán amháin do na teangacha uile

Iarscríbhinn A2, ionchomhartha nua (EASO)

Iarscríbhinn A5, Arúba, Curaçao agus Sint Marten: nótaí
29.11.2012
Pointe 9.1.5: Seoltaí sna Ballstáit: tréithe sonracha
5.11.2012
Iarscríbhinn A2: ionchomhartha nua (an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí)
18.10.2012
Pointe 9.5.2 agus Iarscríbhinní А4 agus А9, Scoil Riaracháin Eorpach: athraítear “EAS” go “EUSA”
1.10.2012
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: athraítear “AS an Bheartais Réigiúnaigh” go “AS an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh”
(… i 23 theanga)
1.9.2012
Iarscríbhinní A5 agus A7, Veiniséala, airgeadra: athraítear “bolívar fuerte” go “bolívar”
1.7.2012
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: AS na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta (CNECT) (leasú)
(… i 23 theanga)
30.4.2012
Nuashonraíodh an téacs chun an leagan clóite a tháirgeadh (is é an téacs seo an bunleagan anois).
27.3.2012
Iarscríbhinn A2, ionchomharthaí: Frontex (leasú)
1.3.2012
An tSeirbia (tír is iarrthóir)

Iarscríbhinn A1, ionchomhartha Eorpach: teagmháil/an Coimisiún (leasú)

Iarscríbhinn A2, ionchomharthaí: an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (leasú); gníomhaireachtaí feidhmiúcháin (leasú)
24.2.2012
Iarscríbhinn A5, Burma/Maenmar, príomhchathair: athraítear “Rangún” go “Néipíadá”
16.2.2012
Iarscríbhinn A5, Oileáin Cocos (Keeling), príomhchathair: athraítear “Bantam” go “West Island”
30.1.2012
Iarscríbhinn A2, ionchomharthaí: an Coimisiún
17.1.2012
Iarscríbhinn A2, ionchomharthaí: Scoil Riaracháin Eorpach
1.1.2012
Pointe 7.1.1 agus Iarscríbhinn A5, an Ungáir, ainm fada: athraítear “Poblacht na hUngáire” go “an Ungáir”

2011

9.12.2011
An Chróit (tír is iarrthóir)
22.9.2011
Iarscríbhinn A5, an Libia, ainm fada: athraítear “Daon-Phoblacht Mhór Shóisialach Arabach” go “an Libia”
26.8.2011
9.8.2011
Iarscríbhinn A5, Iarscríbhinn A6 agus Iarscríbhinn A7: an tSúdáin Theas (airgeadra nua)
22.6.2011
Iarscríbhinn A5, Burma/Maenmar: athraítear “Maenmar” go “Burma/Maenmar”, athraítear “Aontas Mhaenmar” go “Burma/Maenmar”
20.5.2011
Iarscríbhinn A2, ionchomharthaí: EPSO
16.5.2011
Iarscríbhinn A5, Mayotte, ainm fada: athraítear “Comhroinn Mayotte” go “Mayotte” (Déanadh roinn agus réigiún thar lear (DOM-ROM) de Mhayotte ar an 31.3.2011)
20.4.2011
Iarscríbhinn A5, an tSomáil, ainm fada (athraítear “an tSomáil” go “Poblacht na Somáile”)
16.4.2011
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: FPI (leasú)
8.4.2011
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: DEVCO (leasú)
14.3.2011
Iarscríbhinn A5, Niue, ainm fada (athraítear “Poblacht Niue” go “Niue”)
28.2.2011
Pointe 7.1.1, tíortha; agus 7.2.1, teangacha; Iarscríbhinn A7 agus doiciméad achomair: “EU-27 agus na tíortha is iarrthóirí” (en): tír iarrthóir nua, 17.12.2010 (Montainéagró)
10.2.2011
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: RTD (leasú), FPIS, DEVCO (ainm nua), RELEX, DEV, AIDCO (scriosta)
19.1.2011
Pointe 9.5.3 agus Iarscríbhinn A9: EIGE (an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne) — níl ach giorrúchán amháin do gach teanga
 
Iarscríbhinn nua A8: Na cóid teanga (an tAontas Eorpach)
Rinneadh Iarscríbhinn A9 den Iarscríbhinn A8 “Na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na seirbhísí idirinstitiúideacha agus na heagraíochtaí: liosta ilteangach”
11.1.2011
Iarscríbhinn A5, Iarscríbhinn A6 agus Iarscríbhinn A7, Aintillí na hÍsiltíre: díscaoilte; is stáit féinrialaithe iad Curaçao agus Saint-Martin de chuid Ríocht na hÍsiltíre (10.10.2010)
7.1.2011
Pointe 9.6, ard-stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin; na teidil oifigiúla: na hathruithe: (EMPL)
1.1.2011
Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, airgeadra: an Eastóin (euro)

2010

21.12.2010
Iarscríbhinn A2: ionchomhartha nua (EIGE)
13.12.2010
Pointe 7.1.1, an Chipir, ainm gearr, teanga fhoinseach (Κύπρος)
9.11.2010
Pointe 9.5, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
7.10.2010
Iarscríbhinn A8, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
6.10.2010
28.9.2010
Iarscríbhinn A5 agus Iarscríbhinn A7, Nicearagua, airgeadra: athraítear “córdoba” go “córdoba oro”
14.6.2010
Pointe 9.5, ar líne
16.7.2010
Pointe 5, ar líne
14.6.2010
Pointe 7.1.2, ar líne
28.5.2010
Pointe 7.2, ar líne
20.5.2010
Pointe 7.1.1, ar líne
17.5.2010
Pointí 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 agus 5.5, ar líne
24.3.2010
Iarscríbhinn A5, liosta tíortha: Neipeal, ainm fada (athraítear “Poblacht Chónaidhme Dhaonlathach Neipeal” go “Neipeal”)
17.3.2010
Iarscríbhinn A8: MECS (an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí)
9.3.2010
Iarscríbhinn A2: ionchomhartha nua (Europol)
8.3.2010
Iarscríbhinn A8, liosta ilteangach: “Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht” agus “Gníomhaireacht Soláthair Euratom”
3.3.2010
Pointe 9.3, uimhreacha teileafóin (uimhreacha i ngrúpaí)
26.2.2010
Iarscríbhinn A8, athraítear an t-acrainm i gcomhair na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach go EMA
24.2.2010
Pointe 4.3 agus Pointe 4.4, ar líne
 
Iarscríbhinn A2, ionchomharthaí nua (ETF agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach)
10.2.2010
20.1.2010
Iarscríbhinn A8, liosta ilteangach (Conradh Liospóin)

2009

16.12.2009
Pointe 4.2, ar líne
8.12.2009
Pointe 4.1, ar líne
1.12.2009
Leasuithe arbh é Conradh Liospóin ba shiocair leo:
féach an chaipéis achomair “summary document” (en) / “document de synthèse” (fr)
7.10.2009
Pointí 9.1, 9.2, 9.3 agus 9.4, ar líne
28.9.2009
Iarscríbhinn A8, gníomhaireacht (an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh)
10.9.2009
Iarscríbhinn A1, treoir ghrafaice maidir leis an ionchomhartha Eorpach: ar líne
 
Iarscríbhinn A8, liosta ilteangach: ar líne
21.7.2009
Iarscríbhinn A5, liosta tíortha, críocha agus airgeadraí: ar líne

Iarscríbhinn A7, rangú na bpríomhchód airgeadra: ar líne
15.7.2009
Cuirtear an t-ainm “Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh” in ionad “Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach” le héifeacht ón 1.1.2009
8.7.2009
Iarscríbhinn A6, ord chóid na dtíortha agus na gcríoch: ar líne
20.2.2009
Cuid a hAon — An Iris Oifigiúil: ar líne
Is dréachtleagan é seo atá ag feitheamh ar fhaomhadh críochnúil.
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile