ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Arhīvi

Iepriekšējās izmaiņas
(2007. gads–2017. gads)

2017. gads

8.12.2017.
5.1.1(c) punkts: vāks (publicitātes paziņojums) (EU Bookshop) (izmaiņa)
20.11.2017
9.5.1. punkts un А9. pielikums, iestādes un organizācijas: Eiropas Prokuratūra (EPPO) (pievienots)
24.10.2017.
9.5.2. punkts un А9. pielikums, iestāžu kopējie dienesti: CERT-EU (pievienots)
6.10.2017.
7.1.1. (valstis) un 7.2.1. punkts (valodas), Serbija: transliterācija latīņu alfabētā (mainīts)
13.7.2017.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Jūras drošības aģentūra
30.6.2017.
9.5.3. punkts, decentralizētas struktūras (aģentūras): ACER (grozošais tiesību akts atrodas sagatavošanā)
12.5.2017.
4.4. (Publikāciju biroja piešķirtie identifikatori), 5.1.1. (Uz vāka norādāmā informācija) un 5.3. punkts (Titullapas otra puse): jauni norādījumi par to, kā izvietot identifikatorus un informāciju par izdevēju (teksts daļēji pārstrādāts)
1.5.2017.
9.5.3. punkts un A2., A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras), Eiropols: “Eiropas Policijas birojs” aizstāj ar “Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai”
15.2.2017.
9.5.1. punkts un A2., A4. un А9. pielikums (iestādes un struktūras):
nosaukums “Eiropas Savienības Reģionu komiteja” jāaizstāj ar šobrīd vispārpieņemto “Eiropas Reģionu komiteja” (sk. 24 valodu sarakstu); tīri juridiskos dokumentos un Oficiālā Vēstneša L sērijā izmantojams nosaukums “Reģionu komiteja”. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27.1.2017.
5.9.3. punkts, atsauces uz Tiesas un Vispārējās tiesas lietām (Tiesas publikācijas): mainīts
1.1.2017.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: “Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts” aizstāj ar “Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts” (… 24 valodās)

A5. un A7. pielikums, valūtas: Baltkrievija (BYR, izņemts no apgrozības)

2016. gads

21.12.2016.
2.5. punkts, paraksti: mainīts (Komisija)
8.12.2016.
9.1.4. un 9.1.5. punkts, adreses: mainīts (Īrija, Eircode)
11.10.2016.
3.2. un 3.2.2. punkts: atsauces uz tiesību aktiem (atjauninājums)
6.10.2016.
9.5.3. punkts un A2., A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras), Frontex: “Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām” aizstāj ar “Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra”
23.9.2016.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: jauns dienests (Darba grupa LES 50. pantā paredzēto sarunu sagatavošanai un risināšanai ar Apvienoto Karalisti)
(… 24 valodās)
1.9.2016.
5.9.3. un 9.5.1. punkts un А9. pielikums, Tiesa: Civildienesta tiesas likvidēšana
6.7.2016.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra
1.7.2016.
9.5.3. punkts un A2., A4. un A9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras): “Eiropas policijas akadēmija” aizstāj ar “Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra”

9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ĢD (ECHO) kļūst par Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ĢD (ECHO)
(… 24 valodās)

A5. un A7. pielikums, valūtas: Baltkrievija (BYN, jauns)
22.6.2016.
9.5.3. punkts un A9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras): Eiropols (mainīts)
15.6.2016.
9.5.3. punkts un A2. un A9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras): “Eiropas Dzelzceļa aģentūra” aizstāj ar “Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra”
3.6.2016.
A5. pielikums, Kambodža, sīknauda (mainīts)
19.5.2016.
4.2.3. punkts, norādījumi teksta drukāšanai ar datoru: apostrofi (pievienots)
13.5.2016.
A2. pielikums, emblēmas: Vienotā noregulējuma valde
20.4.2016.
A5. pielikums, Folklenda (Malvinu) Salas, sīknauda: “jaunais penss” aizstāj ar “penss”
23.3.2016.
9.5.3. punkts un A2., A4. un A9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras): “Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)” aizstāj ar “Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)”
8.3.2016.
9.1.1., 9.1.4. un 9.1.5. punkts, adreses: mainīts (Luksemburga, Nīderlande, Spānija)
25.2.2016.
A5. un A7. pielikums, Peru, valūta: “jaunais sols” aizstāj ar “sols”
23.2.2016.
1.2.2. un 1.2.3. punkts, tiesību aktu numerācija (mainīts)

7.1.1. punkts un A5. pielikums, Islande, pilnais nosaukums: “Islandes Republika” aizstāj ar “Islande”
19.2.2016.
9.5.3. punkts, decentralizētas struktūras (aģentūras): “Pieņemtas izmaiņas” + “Sagatavošanā” (pievienots)
16.2.2016.
A5. pielikums, ASV Samoa, galvaspilsēta (piezīme)

2015. gads

26.11.2015.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, Eiropas Vides aģentūra: “EEA” aizstāj ar “EVA”
12.11.2015.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums: “Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra” aizstāj ar “Eiropas Ķimikāliju aģentūra”
10.11.2015.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra: “EZKA” aizstāj ar “EFCA
6.11.2015.
A2. pielikums, emblēmas: Eurostat
21.10.2015.
9.5.6. punkts un A9. pielikums: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (pievienots)
13.10.2015.
A5. pielikums, ASV Mazās Aizjūras Salas: īsais un pilnais nosaukums (“ASV Mazās Aizjūras salas” aizstāj ar “ASV Mazās Aizjūras Salas”) un apzīmētājs (“ASV Mazo Aizjūras salu” aizstāj ar “ASV Mazo Aizjūras Salu”)
14.9.2015.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
14.8.2015.
2.2., 2.7. un 3.2. punkts un kopsavilkuma tabulas: “pamatojums” aizstāj ar “norāde”
11.8.2015.

A5. pielikums,
ASV Mazās Aizjūras Salas: īsais un pilnais nosaukums (“ASV Mazās Aizjūras Salas” aizstāj ar “ASV Mazās Aizjūras salas”) un apzīmētājs (“ASV Mazās Aizjūras Salu” aizstāj ar “ASV Mazo Aizjūras salu”);
Maroka, galvaspilsēta: “Rabata” aizstāj ar “Rabāta”;
Sudāna, galvaspilsēta: “Hartuma” aizstāj ar “Hartūma”

A10. pielikums, reģioni: “Briseles reģions” aizstāj ar “Galvaspilsētas Briseles reģions”, “Hanovere” aizstāj ar “Hannovere”, “Viduspireneji” aizstāj ar “Dienvidi-Pireneji”, “Helsinki-Uusimaa” aizstāj ar “Helsinki-Ūsimā”, “Stockholma” aizstāj ar “Stokholma” un “Lielā Mančestra” aizstāj ar “Lielmančestra”

16.6.2015.
4.4.1. un 5.1.1. punkts: ISBN un svītrkoda (mainīts)
10.6.2015.
A5. pielikums, Nepāla, pilnais nosaukums: “Nepāla” aizstāj ar “Nepālas Federatīvā Demokrātiskā Republika”
12.5.2015.
9.5.6. punkts un A9. pielikums: biorūpniecības kopuzņēmums (pievienots) + kopuzņēmums Shift2Rail (pievienots)
30.4.2015.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs
22.4.2015.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Parlaments
15.4.2015.
9.5.3. punkts un А9. pielikums, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (mainīts)
8.4.2015.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, Eiropas Savienības Satelītcentrs: “EUSC” aizstāj ar “Satcen
13.3.2015.
9.5.6. punkts un A9. pielikums: kopuzņēmums ECSEL (pievienots)
5.2.2015.
5.1.1(c) punkts: īss apraksts par ES grāmatnīcu (EU Bookshop) (mainīts)
20.1.2015.
9.5.4. un 9.6. punkts un А9. pielikums, izpildaģentūras: “Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra” aizstāj ar “Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra” (17.12.2014.)
16.1.2015.
9.5.3. un 9.6. punkts un А9. pielikums, decentralizētas struktūras (aģentūras): Vienotā noregulējuma valde (1.1.2015.)
1.1.2015.
1.2.2. punkts un kopsavilkuma tabulas, tiesību aktu numerācija (jaunā metode)

7.3.2. punkts un A5. un A7. pielikums, Lietuva, valūta: “lits” aizstāj ar “euro”

9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti (mainīts)

2014. gads

30.11.2014.
9.6. punkts un A4. pielikums, Eiropas Politiskās stratēģijas centrs (1.11.2014.)
14.11.2014.
9.5.3. punkts un А9. pielikums, Eiropas policijas akadēmija, mītne: “Bremshila” aizstāj ar “Budapešta”
27.10.2014.
A5. pielikums, ASV Mazās Aizjūras Salas, apzīmētājs: “—” aizstāj ar “ASV Mazās Aizjūras Salu”; Dienviddžordžija un Dienvidsendviču Salas, apzīmētājs: “—” aizstāj ar “Dienviddžordžijas un Dienvidsendviču Salu”
24.9.2014.
A5. pielikums, Taivāna, pilnais nosaukums: “Ķīnas Republika, Taivāna” aizstāj ar “Taivāna”; piezīme (mainīts)
16.9.2014.
A4. pielikums, akronīmi un abreviatūras: “AID” aizstāj ar “USAID
4.9.2014.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropadome un Eiropas Savienības Padome
16.7.2014.
A2. pielikums, emblēmas:Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
27.6.2014.
Albānija (jauna kandidātvalsts)
2.5.2014.
A2. pielikums, emblēmas: EMCDDA, ENISA un GSA; jaunas emblēmas: ACER, BEREC, EAAPI, EBI, EVTI un eu-LISA
8.4.2014.
9.5.3. punkts, decentralizētas struktūras: struktūra
7.3.2014.
9.5.3. punkts, decentralizētas struktūras: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (pārvietots no 9.5.6. punkta)
6.3.2014.
A2. pielikums, emblēmas: “Revīzijas palāta” un “Eiropas Savienības Satelītcentrs”
27.2.2014.
A10. pielikums, reģioni (sprememba)
25.2.2014.
5.3. un 5.4. punkts: kataloga dati
24.2.2014.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, abreviatūras: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“EIOPA” aizstāj ar “EAAPI”), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (“ESMA” aizstāj ar “EVTI”)
1.1.2014.
9.5.4. un 9.6. punkts un А9. pielikums, izpildaģentūras: “Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI)” aizstāj ar “Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)”, “Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC)” aizstāj ar “Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)” un “Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA)” aizstāj ar “Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)”

7.3.2. punkts un A5. un A7. pielikums, Latvija, valūta: “lats” aizstāj ar “euro”

2013. gads

5.12.2013.
5.3.2. un 5.11. punkts: autortiesības
11.11.2013.
9.5.6. punkts un А9. pielikums: “ARTEMIS kopuzņēmums” aizstāj ar “Artemis kopuzņēmums”
8.11.2013.
A5., A6. un A7. pielikums: “Sintmartēna” aizstāj ar “Sentmartēna”
23.10.2013.
9.5.6. punkts un A4. un А9. pielikums, citas organizācijas: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (vairāk…)
26.8.2013.
5.9(c). punkts: atsauces uz Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas lietām (izmaiņa)
1.8.2013.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: eu-LISA (Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (vairāk…)
25.7.2013.
A5. pielikums, Somālija, pilnais nosaukums: “Somālijas Republika” aizstāj ar “Somālijas Federatīvā Republika”; piezīme (dzēsta)
16.7.2013.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: “Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra” aizstāj ar “Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra” (vairāk…)
1.7.2013.
7.1., 7.2., 7.3.2., 9.1.4. un 9.1.5. punkts;, A7. un А8. pielikums: Horvātija (dalībvalsts)

3.2. un 3.2.2. punkts: jauna kārtība, kā izdara atsauces uz citiem tiesību aktiem
19.6.2013.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (vairāk…)
13.6.2013.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (vairāk…)
7.6.2013.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: Eiropas Banku iestāde (vairāk…)
4.6.2013.
A5. pielikums, Jordānija, sīknauda: “fils” aizstāj ar “piastrs (100) [fils (1 000)]”
27.5.2013.
5.1.1(c) punkts: īss apraksts par ES grāmatnīcu (EU Bookshop) (mainīts)
5.3.1(a) punkts: titullapas otra puse (mainīts)
24.5.2013.
9.5.3. punkts un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (vairāk…)
21.5.2013.
A5. pielikums, Šrilanka, galvaspilsēta: “Kolombo” aizstāj ar “Šri Džajavardanapūra Kote”
30.4.2013.
9.5.3. punkts un А9. pielikums, decentralizētas struktūras: ACER un GSA (vairāk…)
25.4.2013.
A5., A6. un A7. pielikums: “Birma/Mjanma” aizstāj ar “Mjanma/Birma”
18.4.2013.
A5. un A7. pielikums, Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salas, valūta: “Sv. Helēnas Salas mārciņa” aizstāj ar “Sv. Helēnas Salas mārciņa (Svētās Helēnas un Debesbraukšanas salas; sterliņu mārciņa (Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas sala)”
12.4.2013
A1. pielikums, Eiropas emblēma: simbolikas lietošanas noteikumi trešām pusēm (mainīts)
12.3.2013.
A5., A6. un A7. pielikums, Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salas: īsais nosaukums (“Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salas” aizstāj ar “Sv. Helēnas sala”), iedzīvotājs (“Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salu iedzīvotājs(-a)” aizstāj ar “Sv. Helēnas Salas iedzīvotājs(-a)”) un apzīmētājs (“Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salu” aizstāj ar “Sv. Helēnas salas”)
28.2.2013.
C. pielikums: dokuments (pievienots)
1.1.2013.
A5. un A7. pielikums, Zambija, valūta: “ZMK” aizstāj ar “ZMW”

2012. gads

4.12.2012.
9.5.3. punkts un A4. un А9. pielikums, Eiropas Patvēruma atbalsta birojs: saīsinājums “EASO (mainīts)

A2. pielikums, emblēmas: EASO (pievienots)

A5. pielikums, Aruba, Kirasao un Sintmartēna: piezīmes
28.11.2012.
A4. pielikums, akronīmi un abreviatūras: SJO (mainīts)
19.11.2012.
A10. pielikums, reģioni: pieejams tiešsaistē
5.11.2012.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Ārējās darbības dienests (pievienots)
18.10.2012.
9.5.2. punkts un A4. un А9. pielikums, Eiropas Administrācijas skola: “EAS” aizstāj ar “EUSA
1.10.2012.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: Reģionālās politikas ĢD kļūst par Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD
(… 23 valodās)
1.9.2012.
A5. un A7. pielikums, Venecuēla, valūta: “stiprais bolivārs” aizstāj ar “bolivārs”
23.7.2012.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (mainīts)
1.7.2012.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ĢD (INFSO) kļūst par Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD (CNECT)
(… 23 valodās)
31.3.2012
Teksts ir atjaunināts, sagatavojot rokasgrāmatas papīra versijas izdošanu (atjauninātais teksts kļūst par rokasgrāmatas pamatversiju).
27.3.2012
A2. pielikums, emblēmas: Frontex (mainīts)
1.3.2012.
Serbija (kandidātvalstis)

A1. pielikums, Eiropas emblēma: kontakti/Komisija (mainīts)

A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Aizsardzības aģentūra (mainīts); izpildaģentūras (mainīts)
24.2.2012.
A5. pielikums, Birma/Mjanma, galvaspilsēta: “Jangona” aizstāj ar “Nepjido”
30.1.2012.
A2. pielikums, emblēmas: Komisija
17.1.2012.
A2. pielikums, emblēmas: Eiropas Administrācijas skola
1.1.2012.
7.1.1. punkts un A5. pielikums, Ungārija, pilnais nosaukums: “Ungārijas Republika” aizstāj ar “Ungārija”

9.5.3. punkts, A2., A4. un A8. pielikums: nosaukums: “Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra” (KZKA) aizstāj ar “Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra” (EZKA)

2011. gads

9.12.2010.
Horvātija (valsts, kas pievienojas)
22.9.2011.
A5., A6. un A7. pielikums: Lībija, pilnais nosaukums: “Lībijas Lielā Sociālistiskā Arābu Tautas Džamāhīrija” aizstāj ar “Lībija”; “Seišela salas” aizstāj ar “Seišelas”, “Seišela Salu Republika” aizstāj ar “Seišelu Republika”, “Seišela Salu rūpija” aizstāj ar “Seišelu rūpija”
22.8.2011.
A5., A6. un A7. pielikums: “ASV Mazās Aizjūras teritorijas” aizstāj ar “ASV Mazās Aizjūras Salas”; “Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika” aizstāj ar “bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika”
12.8.2011.
A5., A6. un A7. pielikums: Dienvidsudāna (jauns)
28.6.2011.
A5. pielikums, Birma/Mjanma, īsais/pilnais nosaukums: “Mjanma” un “Mjanmas Savienība” aizstāj ar “Birma/Mjanma”
20.5.2011.
A2. pielikums, emblēmas: EPSO
18.5.2011.
A5. pielikums, Svālbara un Jana Majena sala, īsais/pilnais nosaukums: “Svālbaras arhipelāgs un Jana Majena sala” aizstāj ar “Svālbara un Jana Majena sala”

A5. pielikums, Majota, pilnais nosaukums: “Majotas departamentālā kopiena” aizstāj ar “Majota” (kopš 2011. gada 31. marta Majotai ir Francijas aizjūras departamenta un reģiona statuss (DOM-ROM = département et région d’outre-mer))
20.4.2011.
A5. pielikums, Dienviddžordžija un Dienvidsendviču Salas, galvaspilsēta; Somālija, pilnais nosaukums: “Somālija” aizstāj ar “Somālijas Republika”
16.4.2011.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti: FPI (mainīts)
8.4.2011.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti: DEVCO (mainīts nosaukums)
14.3.2011.
A5. pielikums, Niue, pilnais nosaukums: “Niues Republika” aizstāj ar “Niue”
28.2.2011.
7.1.1. (valstis), 7.2.1. (valodas) un 7.3.2. (valūtas) punkts; A7. pielikums un kopsavilkuma dokuments “EU-27 un kandidātvalstis” (en, fr): jauna kandidātvalsts, 17.12.2010. (Melnkalne)
11.2.2011.
9.5.3. punkts un A2., A4. un A9. pielikums: “Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrző Hatósága” ir mainījis nosaukumu uz “Eiropas GNSS aģentūra”
10.2.2011.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: RTD (mainīts nosaukums), FPIS, DEVCO (pievienots), RELEX, DEV, AIDCO (dzēsts)
19.1.2011.
9.5.3. punkts un A9. pielikums: EIGE (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts) – viens un tas pats saīsinājums visās valodās
18.1.2011.
Jaunais A8. pielikums: “Valodu kodi (Eiropas Savienība)”
Agrākais A8. pielikums “Iestādes, struktūras, starpiestāžu dienesti un organizācijas – vairākvalodu saraksts” tagad ir A9. pielikums
11.1.2011.
A5., A6. un A7. pielikums: Nīderlandes Antiļas: vairs nepastāv kā teritoriāla vienība; Kirasao un Sintmārtena kļuvušas par autonomām valstīm Nīderlandes Karalistes sastāvā (10.10.2010.)
6.1.2011.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti: atjauninājums (EMPL)
1.1.2011.
7.3.2. punkts, A5. un A7. pielikums, valūtas: Igaunija (euro)

2010. gads

21.12.2010.
A2. pielikums: jauna emblēma (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts)
13.12.2010.
7.1.1. punkts, Kipra, īsais nosaukums oriģinālvalodā (Κύπρος)
5.11.2010.
9.5. punkts, Eiropas Ārējās darbības dienests (pievienots)
18.10.2010.
А5. pielikums, Čehijas Republika, īsais nosaukums: “Čehija” aizstāj ar “Čehijas Republika”
7.10.2010.
А4. un A8. pielikums, Eiropas Ārējās darbības dienests (pievienots)
14.9.2010.
A5. pielikums, Tuvalu, galvaspilsēta: “Fongafale” aizstāj ar “Funafuti”
10.9.2010.
9.5.3. punkts, A2., A4. un A8. pielikums: Frontex, nosaukums “Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām” (atjaunināts)
26.8.2010.
9.5.3. punkts un A8. pielikums: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra nosaukuma latviskais akronīms ESPKC aizstāts ar ECDC. Visās valodās tiek lietots viens un tas pats akronīms
11.8.2010.
A5. pielikums, Ziemeļu Marianas Salas, galvaspilsēta: “Garapana” aizstāj ar “Saipana”
5.8.2010.
A4. pielikums: COST (jaunais nosaukums)
16.7.2010.
9.5.6. punkts un A8. pielikums: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
1.7.2010.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: atjauninājums (HOME + JUST, DEV, ECHO)
1.6.2010.
5. punkts, publikācijas struktūra: pieejama tiešsaistē
26.4.2010.
A5. pielikums, Afganistāna, pilnais nosaukums: “Afganistānas Islāma Valsts” aizstāj ar “Afganistānas Islāma Republika”
29.3.2010.
A5. pielikums, Sv. Helēnas Sala, pilnais nosaukums: “Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas” aizstāj ar “Svētās Helēnas, Debesbraukšanas un Tristana da Kuņas Salas”
25.3.2010.
4.3. punkts, publikāciju tipoloģija, un 4.4. punkts, identifikatori: pieejami tiešsaistē
24.3.2010.
A5. pielikums, Nepāla, pilnais nosaukums: “Nepālas Federatīvā Demokrātiskā Republika” aizstāj ar “Nepāla”
17.3.2010.
9.5.1. punkts, A4. un A8. pielikums: EDAU (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs)
9.3.2010.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: atjauninājums (ENER, MOVE, CLIMA)

A2. pielikums: jauna emblēma (Europol)
8.3.2010.
A8. pielikums, vairākvalodu saraksts: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts un Euratom Apgādes aģentūra (pievienots)
3.3.2010.
9.3. punkts, tālruņa numuri: atjauninājums (numuru grupas)
2.3.2010.
A5. un A7. pielikums, valūtas: Turkmenistāna (TMM, izņemts no apgrozības)
26.2.2010.
9.5.3. punkts, A4. un A8. pielikums: izveidots jauns akronīms – EMEA aizstāts ar EMA (Eiropas Zāļu aģentūra)
24.2.2010.
A2. pielikums: jaunas emblēmas (ETF un Eiropas Zāļu aģentūra)
26.1.2010.
9.5. punkts, Eiropas Savienības administratīvā struktūra: atjauninājums (Lisabonas līgums)
20.1.2010.
A8. pielikums, vairākvalodu saraksts: atjauninājums (Lisabonas līgums)
 
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: Personāla un administrācijas ĢD kļūst par Cilvēkresursu un drošības ĢD

2009. gads

20.12.2009.
A5., A6. un A7. pielikums: Senbartelmī un Senmartēna (pievienots)
17.12.2009.
9.5.6. punkts un A8. pielikums: kopuzņēmumi
1.12.2009.
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
30.11.2009.
4.2. punkts: pieejams tiešsaistē
11.11.2009.
9.5.5. punkts un A8. pielikums: SESAR kopuzņēmums
14.10.2009.
A2. pielikums: jauna emblēma (Eiropas Dzelzceļa aģentūra)
6.10.2009.
A5., A6. un A7. pielikums: Džērsija, Gērnsija un Menas Sala (pievienots)
30.9.2009.
9.5.4. un 9.6. punkts: izveidoti jauni akronīmi – PHEA aizstāts ar EAHC un ERC – ar ERCEA.
23.9.2009.
9.5.6. punkts un A8. pielikums: jauna aģentūra (Energoregulatoru sadarbības aģentūra)
27.8.2009.
4.1. punkts: pieejama tiešsaistē
15.7.2009.
Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam ir mainīts nosaukums. No 2009. gada 1. jūlija biroja pilnais nosaukums ir “Eiropas Savienības Publikāciju birojs” (atjauninājums)
10.7.2009.
A2. pielikums: jauna emblēma (Publikāciju birojs)
1.7.2009.
A5. un A7. pielikums, valūtas: Zimbabve (ZWR, izņemts no apgrozības)
24.6.2009.
A2. pielikums: jaunas emblēmas (ERC, FRA, REA)
29.5.2009.
A5. pielikums, Bolīvija, pilnais nosaukums: “Bolīvijas Republika” aizstāj ar “Bolīvijas Daudznāciju Valsts”
17.4.2009.
A2. pielikums: jauna emblēma (Eiropas Transporta tīklu izpildaģentūra)
17.4.2009.
A5. un A7. pielikums, valūtas: Kuba (CUC, jauns)
24.3.2009.
9.5. punkts, atjauninājums (9.5.5., 9.5.6.)
19.3.2009.
A2. pielikums: jauna emblēma (EIF)
24.2.2009.
A5. un A7. pielikums, valūtas: Zimbabve (ZWL, jauns)
1.1.2009.
A5. un A7. pielikums, valūtas: Turkmenistāna (TMT, jauns), Zimbabve (ZWD, izņemts no apgrozības; ZWR, jauns)
1.1.2009.
7.3.2. punkts, A5. un A7. pielikums, valūtas: Gana (GHC, izņemts no apgrozības), Slovākija (euro)
 
9. nodaļa, adreses un tālruņa numuri: rakstības noteikumu izmaiņas.
Sākot ar 2009. gada 1. janvāri, jaunie noteikumi pilnībā attieksies uz visiem jaunajiem tekstiem. Pakāpeniski pielāgos esošos rīkus (dokumentus, interneta vietnes, datu bāzes u. c.).
Atjaunināšanas nolūkā ir mainīts satura rādītājs.
  Iepriekš Tagad
Adreses 7.1.3. 9.1. (no 9.1.1. līdz 9.1.5.)
Elektroniskās adreses 9.3. 9.2.
Tālruņa numuri 9.2. 9.3.
Atsauces uz darbiem
Norādes uz Oficiālo Vēstnesi
9.1.
9.4.
9.4.

2008. gads

24.11.2008.
A6. pielikums: pievienotas teritorijas
5.9.2008.
7.3.1. un 7.3.3. punkts: euro
1.9.2008.
A2. pielikums: jauna emblēma (Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs)
25.7.2008.
9.5.3. punkts, A2. un A8. pielikums: jauna aģentūra (Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām)

A2. pielikums: jauna emblēma (Eiropas Aizsardzības aģentūra)
11.7.2008.
9.5.4., 9.6. punkts un A8. pielikums: Sabiedrības veselības programmas izpildaģentūra kļūst par Veselības un patērētāju izpildaģentūru
12.6.2008.
A5. pielikums: valstis, Nepāla: mainīts pilnais nosaukums
24.4.2008.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD kļūst par Veselības un patērētāju ĢD
29.3.2008.
9.6. punkts, Komisijas ģenerāldirektorātu un dienestu oficiālie nosaukumi: Zivsaimniecības un jūrlietu ĢD kļūst par Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD
19.3.2008.
A2. pielikums (Cedefop)
11.2.2008.
9.5.4., 9.6. punkts un A8. pielikums: jaunas izpildaģentūras (Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra un Pētniecības izpildaģentūra)
5.2.2008.
9.5.3. punkts, A2., A4. un A8. pielikums: Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas uzraudzības iestāde, jauns akronīms (GSA)
1.2.2008.
A5. pielikums: pieejams tiešsaistē
29.1.2008.
A1., A2., A3., A4., A6., A7., A8. pielikums: pieejams tiešsaistē
23.1.2008.
7., 8. un 9. nodaļa: pieejama tiešsaistē
21.1.2008.
6. nodaļa (Tipogrāfiskas norādes un teksta pārbaude): pieejama tiešsaistē
16.1.2008.
Ceturtā daļa (Publikācijas latviešu valodā): tīmekļa vietnes ir pabeigtas un tagad pieejamas tiešsaistē
14.1.2008.
Pirmā daļa (Oficiālais Vēstnesis): tīmekļa vietnes ir pabeigtas un tagad pieejamas tiešsaistē

2007. gads

11.2007.
Pirmā daļa (Oficiālais Vēstnesis) + Ceturtā daļa (Publikācijas latviešu valodā): teksts ir pabeigts, un tiek sagatavotas attiecīgās tīmekļa vietnes.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa