ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.3.2. Informacje dotyczące produktu z papieru zadrukowanego

Każdy produkt z papieru zadrukowanego musi co do zasady zawierać następujące informacje, które podawane są przez drukarnię:

nazwa drukarni i nazwa kraju, w którym wydruk został wykonany,
mające zastosowanie oznakowanie(-a) ekologiczne,
ewentualnie informacja na temat użytego papieru.

Nazwa drukarni i nazwa kraju, w którym wydruk został wykonany

Informacja dotycząca nazwy drukarni i kraju, w którym wydruk został wykonany, jest identyczna we wszystkich wersjach językowych. Podawana jest ona kursywą w języku angielskim:

Printed by [nazwa drukarni] in [nazwa kraju]

Oznakowanie ekologiczne

Informacje dotyczące produktu z papieru zadrukowanego podawane są w postaci jednego oznakowania ekologicznego lub kilku oznakowań ekologicznych, na przykład:

fsc-logo       pefc-logo

Informacja na temat użytego papieru

Informację na temat użytego papieru można podać za pomocą jednego z następujących sformułowań:

papier nowy:
WYDRUKOWANO NA PAPIERZE BIELONYM BEZ CHLORU PIERWIASTKOWEGO (ECF)
WYDRUKOWANO NA PAPIERZE BIELONYM BEZ CHLORU (TCF)
papier z recyklingu:
WYDRUKOWANO NA PAPIERZE Z RECYKLINGU
WYDRUKOWANO NA PAPIERZE Z RECYKLINGU BEZ CHLORU (PCF)

W przypadku papieru z recyklingu nie można nigdy stosować wyrażenia „bielony bez chloru”. Niemożliwe jest bowiem prześledzenie pochodzenia każdego rodzaju papieru użytego w pro­cesie recyklingu (a zatem zagwarantowanie całkowitej nieobecności chloru). W rzeczywistości to proces recyklingu może odbywać się bez użycia chloru.

Ostatnia aktualizacja: 22.11.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona