ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.3. Na odwrocie strony tytułowej

5.3.1. Elementy

See also the quick reference guide.

Na odwrocie strony tytułowej znajdują się kolejno następujące elementy:

w publikacjach drukowanych – formuła Printed by [nazwa drukarni] in [nazwa kraju] (w jęz. angielskim, kursywą), określająca miejsce druku publikacji i – w odpowiednim przypadku – oznakowanie ekologiczne i/lub informacja dotycząca papieru zadrukowanego (zob. pkt 5.3.2),
w odpowiednim przypadku – sformułowanie Dokument ukończony w [miesiąc] [rok] r.,
w odpowiednim przypadku – sformułowanie Wydanie zmienione, Wydanie poprawione lub x. wydanie,
w odpowiednim przypadku – uwaga dotycząca odpowiedzialności instytucji (zob. pkt 5.4.3),
miejsce wydania (siedziba Urzędu Publikacji), nazwa wydawcy i rok wydania (na mocy decyzji 2009/496/WE, Euratom z dnia 26 czerwca 2009 r. wydawcą jest Urząd Publikacji Unii Europejskiej),
informacja dotycząca praw autorskich (copyright) oraz ewentualnie uwaga dotycząca zezwolenia na powielanie) – zob. również pkt 5.4.1 oraz 5.4.2,
w odpowiednim przypadku – informacja na temat praw autorskich do ilustracji, jeżeli informacje te nie znajdują się bezpośrednio przy ilustracjach (zob. pkt 5.4.4),
identyfikatory (numery ISBN, DOI itd.) (zob. również pkt 4.4).
Uwaga:
Rok wydania umieszcza się po nazwie instytucji wydawniczej w celu jego wyraźnego odróżnienia od roku dotyczącego praw autorskich (zob. pkt 5.4.1(c)).
Na odwrocie strony tytułowej
1. Informacja dotycząca papieru zadrukowanego
2. Informacja dotycząca manuskryptu/wydania
3. Dodatkowe informacje służb autora
4. Miejsce i rok wydania, wydawca
6. Identyfikatory
Na odwrocie strony tytułowej
Ostatnia aktualizacja: 19.4.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona