ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Arhivă

Istoricul modificărilor (2008-2017)

2017

8.12.2017
Punctul 5.1.1(c): coperta (nota informativă) (modificare)
20.11.2017
Punctul 9.5.1 și anexa А9, instituții și organe: Parchetul European (EPPO)
24.10.2017
Punctul 9.5.2 și anexa А9, servicii interinstituționale: CERT-EU
6.10.2017
Punctele 7.1.1 (țări) și 7.2.1 (limbi), Serbia: transliterație (modificare)
28.9.2017
Punctele 6.4 și 10.1.7, ghilimelele: actualizat
30.6.2017
Punctul 9.5.3, organisme descentralizate (agenții): ACER (act de modificare în curs de elaborare)
6.6.2017
Punctul 10.2.3, acronime: modificare
12.5.2017
Punctele 4.4 (identificatori), 5.1.1 (coperta) și 5.3 (versoul paginii de titlu): instrucțiuni noi privind amplasarea identificatorilor și a informațiilor editoriale (revizuire parțială)
1.5.2017
Punctul 9.5.3 și anexele А2, А4 și А9, organisme descentralizate (agenții), Europol: „Oficiul European de Poliție” devine „Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii”
5.4.2017
Punctul 2.5, semnături: modificare (Comisie)
15.2.2017
Punctul 9.5.1 și anexele А2, А4 și А9 (instituții și organe):
denumirea „Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene” se înlocuiește cu „Comitetul European al Regiunilor”’, care devine astfel denumirea utilizată curent (a se vedea lista în 24 de limbi); în textele pur juridice și în Jurnalul Oficial seria L, a se utiliza „Comitetul Regiunilor”. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
14.2.2017
Anexa A4, sigle și acronime: „caf” devine „CIF”, „fob” devine „FOB” (Incoterms 2010)
27.1.2017
Punctul 5.9.3, trimiteri la cauzele Curții de Justiție și ale Tribunalului (publicații ale Curții de Justiție): modificare
1.1.2017
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: „Direcția Generală Educație și Cultură” devine „Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură” (… în 24 de limbi)

Anexele A5 și A7, monede: Belarus (BYR, suprimat)

2016

21.12.2016
Punctul 2.5, semnături: modificare (Comisie)
8.12.2016
Punctele 9.1.4 și 9.1.5, adrese: modificări (Irlanda, Eircode)
11.10.2016
Punctele 3.2 și 3.2.2: trimiteri la un act (actualizare)
6.10.2016
Punctul 9.5.3 și anexele А2, А4 și А9,organisme descentralizate (agenții), Frontex: „Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene” devine „Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă”
23.9.2016
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: nou serviciu (Grupul de lucru pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE)
(… în 24 de limbi)
1.9.2016
Punctele 5.9.3 și 9.5.1 și anexa А9, Curtea de Justiție: desființarea Tribunalului Funcției Publice
6.7.2016
Anexa A2, logouri: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
1.7.2016
Punctul 9.5.3 și anexele A2, A4 și A9, organisme descentralizate (agenții): „Colegiul European de Poliție” devine „Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii”

Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: DG Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO) devine DG Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)
(… în 24 de limbi)

Anexele A5 și A7, monede: Belarus (BYN, nou)
22.6.2016
Punctul 9.5.3 și anexa A9, organisme descentralizate (agenții): Europol (modificări)
15.6.2016
Punctul 9.5.3 și anexele A2 și A9, organisme descentralizate (agenții): „Agenția Europeană a Căilor Ferate” devine „Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate”
3.6.2016
Anexa A5, Cambodgia, subdiviziune monetară (modificări)
19.5.2016
Punctul 4.2.3, convenții de dactilografiere: apostrof (noua)
13.5.2016
Anexa A2, logouri: Comitetul unic de rezoluție
20.4.2016
Anexa A5, Insulele Falkland, subdiviziune monetară: „noul penny” devine „penny”
23.3.2016
Punctul 9.5.3 și anexele A2, A4 și A9, organisme descentralizate (agenții): „Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)” devine „Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)”
8.3.2016
Punctele 9.1.1, 9.1.4 și 9.1.5, adrese: modificări (Luxemburg, Spania, Țările de Jos)
25.2.2016
Anexele A5 și A7, Peru, monedă: „sol nou” devine „sol”
23.2.2016
Punctul 7.1.1 și anexa A5, Islanda, denumirea completă: „Republica Islanda” devine „Islanda”
19.2.2016
Punctul 9.5.3, organisme descentralizate (agenții): „Modificările adoptate” + „În pregătire” (noua)
16.2.2016
Anexa A5, Samoa Americană, capitala (notă)

2015

6.11.2015
Anexa A2, logouri: Eurostat
27.10.2015
Punctul 9.5.3, anexele A4 și A9: „Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă” devine „Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă”
26.10.2015
Anexa A4, AIEA: „Agenția Internațională a Energiei Atomice” devine „Agenția Internațională pentru Energie Atomică”
21.10.2015
Punctul 9.5.6 și anexa A9: întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2 (denumiri noi)
13.10.2015
Anexa A5, Yemen, capitala: „San’a” devine „Sanaa”
14.9.2015
Anexa A2, logouri: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
16.6.2015
Punctele 4.4.1 și 5.1.1: ISBN și codului de bare (modificare)
10.6.2015
Anexa A5, Nepal, denumirea completă: „Nepal” devine „Republica Federală Democratică Nepal”
12.5.2015
Punctul 9.5.6 și anexa A9: întreprinderea comună pentru bioindustrii (denumiri noi) + întreprinderea comună Shift2Rail (denumiri noi)
30.4.2015
Anexa A2, logouri: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
22.4.2015
Anexa A2, logouri: Parlamentul European
15.4.2015
Punctul 9.5.3 și anexa A9, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (modificare)
8.4.2015
Punctul 9.5.3, anexele A4 și A9, Centrul Satelitar al Uniunii Europene : „CSUE” devine „Satcen”
17.3.2015
Punctul 9.5.3, anexele A4 și A9, corectură: „Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale)” devine „Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)”
13.3.2015
Punctul 9.5.6 și anexa A9: întreprinderea comună ECSEL (denumiri noi)
5.2.2015
Punctul 5.1.1(c): nota privind EU Bookshop (modificare)
20.1.2015
Punctele 9.5.4 și 9.6 și anexa А9, agenții executive: „Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente” devine „Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente” (17.12.2014)
16.1.2015
Punctele 9.5.3 și 9.6 și anexa А9, organisme descentralizate (agenții): Comitetul unic de rezoluție (1.1.2015)
1.1.2015
Punctul 1.2.2 și tabele recapitulative, numerotarea actelor (metodă nouă)

Punctul 7.3.2, anexele A5 și A7, Lituania, monedă: „litas” devine „euro”

Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei (modificări)

2014

30.11.2014
Punctul 9.6 și anexa А4, Centrul European de Strategie Politică (1.11.2014)
14.11.2014
Punctul 9.5.3 și anexa А9, Colegiul European de Poliție, sediul: „Bramshill” devine „Budapesta”
5.11.2014
Anexa A5, Saint Vincent și Grenadinele, denumire scurtă și denumire completă: „Saint Vincent și Grenadine” devine „Saint Vincent și Grenadinele”
29.10.2014
Anexa A5, Moldova, adjectiv și cetățean/locuitor: „moldovean, moldovenesc” devine „din Republica Moldova”
3.10.2014
Anexa A5, coloana „Cetățean/locuitor” (noua)
24.9.2014
Anexa A5, Taiwan, denumire completă: „Republica Chineză, Taiwan” devine „Taiwan”; notă (modificare)
15.9.2014
Anexa A4, sigle și acronime: „AID” devine „USAID”
4.9.2014
Anexa A2, logouri: Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene
16.7.2014
Anexa A2, logouri: Agenția Europeană de Siguranță a Aviați
27.6.2014
Albania (nouă țară candidată)
2.5.2014
Anexa A2, logouri: ENISA, FRA, GSA și OEDT; noi logouri: ACER, OAREC, ABE, EIOPA, ESMA și eu-LISA
8.4.2014
Punctul 9.5.3, organisme descentralizate: structura
11.3.2014
Anexa A10, regiuni (modificare)

Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: DG Combaterea Schimbărilor Climatice devine DG Politici Climatice
7.3.2014
Punctul 9.5.3, „Organisme descentralizate (agenții)”: Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (transferat de la punctul 9.5.6)
6.3.2014
Anexa A2, logouri: „Curtea de Conturi” și „Centrul Satelitar al Uniunii Europene”
25.2.2014
Punctele 5.3 și 5.4: fișă catalografică
24.2.2014
Punctul 9.5.3 și anexele А4 și А9, organisme descentralizate: „Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale” devine „Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale” (corectură)
1.1.2014
Punctele 9.5.4 și 9.6 și anexa А9, agenții executive: „Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI)” devine „Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)”, „Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori (EAHC)” devine „Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (Chafea)” și „Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA)” devine „Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)”

Punctul 7.3.2, anexele A5 și A7, Letonia, monedă: „lats” devine „euro”

2013

17.12.2013
Anexa A10, regiuni (noua)
3.12.2013
Punctul 9.5.3 și anexele А4 și А9, organisme descentralizate: Enisa (corectură)
29.11.2013
Punctele 5.3.2 și 5.11: copyrightul
11.11.2013
Punctul 9.5.6 și anexa А9, alte organizații: „Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice” devine „Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice”
6.11.2013
Punctul 9.5.3 și anexele А4 și А9, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie: „EMCDDA” devine „OEDT”
23.10.2013
Punctul 9.5.6 și anexa А9, alte organizații: Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (detalii…)
28.8.2013
Punctul 5.9(c): Trimiteri la cauzele Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice (modificare)
1.8.2013
Punctul 9.5.3 și anexa А9, organisme descentralizate: eu-LISA (Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (detalii…)
25.7.2013
Anexa A5, Somalia, denumire completă: „Republica Somalia” devine „Republica Federală Somalia”; notă (suprimată)
16.7.2013
Punctul 9.5.3 și anexele А4 și А9, organisme descentralizate: „Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor” devine „Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor” (detalii…)
1.7.2013
Punctele 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 și 9.1.5; anexele А7 și А8: Croația (Statul membru)

Punctele 3.2 și 3.2.2: Noile reguli de trimitere la un act
19.6.2013
Punctul 9.5.3 și anexa А9, organisme descentralizate: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (detalii…)
13.6.2013
Punctul 9.5.3 și anexa А9, organisme descentralizate: Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale (detalii…)
7.6.2013
Punctul 9.5.3 și anexa А9, organisme descentralizate: Autoritatea Bancară Europeană (detalii…)
4.6.2013
Anexa A5, Iordania, subdiviziune monetară: „100 qirsh, 1 000 fils” devine „qirsh (100), [fils (1 000)]”
29.5.2013
Punctul 9.5.3 și anexele А4 și А9, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie: „OEDT” devine „EMCDDA” (modificare anulată la 6.11.2013)
27.5.2013
Punctul 5.1.1(c): nota privind EU Bookshop (modificare)
Punctul 5.3.1(a): versoul paginii de titlu (modificare)
24.5.2013
Punctul 9.5.3 și anexa А9, organisme descentralizate: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (detalii…)
21.5.2013
Anexa A5, Sri Lanka, capitala: „Colombo” devine „Sri Jayawardenapura Kotte”
30.4.2013
Punctul 9.5.3 și anexa А9, organisme descentralizate: ACER și GSA (detalii…)
25.4.2013
Anexele A5, A6 și A7, „Birmania/Myanmar” devine „Myanmar/Birmania”
18.4.2013
Anexele A5 și A7, Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, moneda: „liră din Sfânta Elena” devine „liră din Sfânta Elena (Sfânta Elena și Ascension); liră sterling (Ascension și Tristan da Cunha)”
12.4.2013
Anexa A1, drapelul european: utilizare a emblemei europene de către terți (modificare)
12.3.2013
Anexele A5, A6 și A7, Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, denumire scurtă și adjectiv: „Sfânta Elena” devine „Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha”
27.2.2013
Anexa C: documente
1.1.2013
Anexele A5 și A7, Zambia, moneda: „ZMK” devine „ZMW”

2012

4.12.2012
Punctul 9.5.3 și anexa А9, Biroul European de Sprijin pentru Azil: abreviere „EASO”

Anexa A2, logourile: EASO

Anexa A5, Aruba, Curaçao și Sint-Maarten: notă
5.11.2012
Anexa A2, logourile: Serviciul European de Acțiune Externă
18.10.2012
Punctul 9.5.2 și anexele А4 și А9, Școala Europeană de Administrație: „EAS” devine „EUSA”
1.10.2012
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: DG Politica Regională devine DG Politică Regională și Urbană
(… în 23 de limbi)
1.9.2012
Anexele A5 și A7, Venezuela, moneda: „bolívar fuerte” devine „bolívar”
23.7.2012
Anexa A2, logourile: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (modificări)
1.7.2012
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: DG Societatea Informațională și Media (INFSO) devine DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (CNECT)
(… în 23 de limbi)
27.3.2012
Anexa A2, logourile: Frontex (modificări)
7.3.2012
Serbia (țări candidate)

Anexa A2, logourile: Agenții executive (modificări)
29.2.2012
Text actualizat pentru realizarea versiunii tipărite (acest text devine noua versiune de bază)
29.2.2012
Partea întâi – Jurnalul Oficial: actualizare

Punctele 7.2.1 și 7.2.2 [limbi]: „olandeză” devine „neerlandeză”

Partea a patra – Reguli și convenții specifice limbii române: actualizare

Anexa A1, drapelul european: contact/Comisia (modificări)

Anexa A2, logourile: Agenția Europeană de Apărare (modificări)
24.2.2012
Anexa A5, Birmania/Myanmar, capitala: „Yangon” devine „Naypyidaw”
14.2.2012
Anexa A5, Insulele Cocos (Keeling), capitala: „Bantam” devine „West Island”
30.1.2012
Anexa A2, logourile: Comisia
17.1.2012
Anexa A2, logourile: Școala Europeană de Administrație
1.1.2012
Punctul 7.1.1 și anexa A5, Ungaria, denumirea completă: „Republica Ungară” devine „Ungaria”

Punctul 9.5.3 și anexele A2, A4 și A9: Denumirea „Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului” (ACCP) se înlocuiește cu denumirea „Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului” (EFCA)

2011

9.12.2011
Croația (țară în curs de aderare)
7.10.2011
Anexele A5, A6 și A7: „Marianele de Nord” devine „Insulele Mariane de Nord”
22.9.2011
Anexa A5, Libia, denumirea completă: „Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă” devine „Libia”
26.8.2011
Anexele A5, A6 și A7: „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” devine „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”
8.8.2011
Anexele A5, A6 și A7: Sudanul de Sud (nou)
30.6.2011
Anexa A5, Birmania/Myanmar, denumirea scurtă: „Myanmar” devine „Birmania/Myanmar”; denumirea completă: „Uniunea Myanmar” devine „Birmania/Myanmar”
20.5.2011
Anexa A2, logourile: EPSO
19.5.2011
Anexa A5, Svalbard și Jan Mayen, denumirea completă: „Insulele Svalbard și Jan Mayen” devine „Svalbard și Jan Mayen”
17.5.2011
Anexa A5, Mayotte, denumirea completă: „Colectivitatea Departamentală Mayotte” devine „Mayotte” (Mayotte devine departament și regiune de peste mări (DOM-ROM) la 31.3.2011.)
20.4.2011
Anexa A5, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, centrul administrativ: „King Edward Point (Grytviken)”, monedă (FKP, suprimat); Somalia, denumirea completă („Somalia” devine „Republica Somalia”)
16.4.2011
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: FPI (denumire modificată)
8.4.2011
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: DEVCO (denumire modificată)
30.3.2011
Anexa A5, Fiji, denumirea completă: „Republica Insulelor Fiji” devine „Republica Fiji”
14.3.2011
Anexa A5, Niue, denumirea completă: „Republica Niue” devine „Niue”
28.2.2011
Punctele 7.1.1 [țări], 7.2.1 [limbi] și 7.3.2 [monede]; anexa A7 și documentul de sinteză „EU-27 și țările candidate” (en, fr): nouă țară candidată, 17.12.2010 (Muntenegru)
11.2.2011
Punctul 9.5.3 și anexele A2, A4 și A9: Denumirea „Autoritatea Europeană de Supraveghere a Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS)” se înlocuiește cu denumirea „Agenția GNSS European”
10.2.2011
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: RTD (denumire modificată), FPIS, DEVCO (denumiri noi), RELEX, DEV, AIDCO (denumiri suprimate)
19.1.2011
Punctul 9.5.3 și anexa A8: EIGE (Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați) – abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice

Noua anexă A8, Codurile limbilor (Uniunea Europeană)

Fosta anexă A8, „Instituții, organe, servicii interinstituționale și organizații: listă multilingvă”, devine anexa A9
14.1.2011
Anexele A5, A6 și A7, Antilele Olandeze: dizolvare; Curaçao și Sint-Maarten devin state autonome ale Regatului Țărilor de Jos (10.10.2010)
7.1.2011
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: actualizare (EMPL)
1.1.2011
Punctul 7.3.2, anexele A5 și A7, monedă: Estonia (euro)

2010

21.12.2010
Anexa A2: logo nou (Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați)
13.12.2010
Punctul 7.1.1, Cipru, denumirea scurtă în limba-sursă (Κύπρος)
8.11.2010
Punctul 9.5, Serviciul European de Acțiune Externă
7.10.2010
Anexele А4 și A8, Serviciul European de Acțiune Externă
28.9.2010
Anexele A5 și A7, Nicaragua, monedă: „cordoba” devine „córdoba oro”
27.8.2010
Punctul 9.5, anexele A4 și A8, Școala Europeană de Administrație: abreviere (EAS; abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice)
 
Punctul 9.6 și anexa A4, Centrul Comun de Cercetare: abreviere (JRC; abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice — a nu se mai utiliza CCC)
11.8.2010
Anexa A5, Marianele de Nord, capitala: „Garapan” devine „Saipan”
5.8.2010
Anexa A4: online
30.7.2010
Anexele A5, A6 și A7: Guernsey, Insula Man, Jersey
16.7.2010
Anexa A3: online

Punctul 9.5.6 și anexa A8: Biroul European de Sprijin pentru Azil
1.7.2010
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: actualizare (JLS devine HOME + JUST; DEV; ECHO)
27.5.2010
Punctul 5: online
29.3.2010
Anexa A5, țări: Sfânta Elena, denumirea completă („Sfânta Elena și Teritoriile Dependente” devine „Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha”)
24.3.2010
Anexa A5, țări: Nepal, denumirea completă („Republica Federală Democratică Nepal” devine „Nepal”)
17.3.2010
Punctul 9.5.1 și anexa A8: AEPD (Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor)
9.3.2010
Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: actualizare (ENER, MOVE, CLIMA)

Anexa A2: logo nou (Europol)
8.3.2010
Anexa A8, listă multilingvă: Institutul European de Inovare și Tehnologie și Agenția de Aprovizionare a Euratom
2.3.2010
Anexele A5 și A7, monede: Turkmenistan (TMM, suprimat)
26.2.2010
Punctul 9.5.3 și anexa A8: EMEA devine EMA (Agenția Europeană pentru Medicamente)
 
Punctul 9.3, numere de telefon: actualizare (numere grupate)
24.2.2010
Anexa A2: logo-uri noi (ETF, Agenția Europeană pentru Medicamente)
3.2.2010
Punctele 4.3 și 4.4: online
20.1.2010
Anexa A8, listă multilingvă: actualizare (Tratatul de la Lisabona)

Punctul 9.6, direcții generale și servicii ale Comisiei: DG Personal și Administrație devine DG Resurse Umane și Securitate
11.1.2010
Punctul 9.5, structura administrativă a Uniunii Europene: actualizare (Tratatul de la Lisabona)

2009

17.12.2009
Punctul 9.5.6 și anexa A8: întreprinderile comune
11.12.2009
Punctul 4.2: online
1.12.2009
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
11.11.2009
Punctul 9.5.5 și anexa A8: întreprinderea comună SESAR
14.10.2009
Anexa A2: logo nou (Agenția Europeană a Căilor Ferate)
30.9.2009
Punctele 9.5.4 și 9.6: PHEA devine EAHC, ERC devine ERCEA
24.9.2009
Punctul 9.5.6 și anexa A8: genție nouă (Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei)
7.9.2009
Punctul 4.1: online
30.7.2009
Punctul 6: online
22.7.2009
Punctele 8 și 9.6: online
14.7.2009
Denumirea „Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene” se înlocuiește cu denumirea „Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene”, cu efect de la 1.7.2009 (actualizare).
10.7.2009
Anexa A2: logo nou (Oficiul pentru Publicații)
1.7.2009
Anexele A5 și A7, monede: Zimbabwe (ZWR, suprimat)
30.6.2009
Punctul 9.5: online
25.6.2009
Punctul 7.3: online
24.6.2009
Anexa A2: logo-uri noi (ERC, FRA, REA)
7.5.2009
Anexele A5 și A7: online
30.4.2009
Anexele B1, B2, B3 și C: online
21.4.2009
Anexa A2: logo nou (Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport)
6.4.2009
Anexa A6: online

Partea a patra – Reguli și convenții specifice limbii române: online
26.3.2009
Punctele 7.1 și 7.2: online
19.3.2009
Anexa A2: logo nou (FEI)
1.1.2009
Punctul 9, adrese și numere de telefon: actualizare (modificarea regulilor de redactare).
Aceste modificări vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009 pentru toate textele noi. Instrumentele existente (documente, site-uri, baze de date… ) vor fi adaptate progresiv.
Datorită mărimii actualizării, cuprinsul a fost modificat astfel:

  Varianta anterioară Varianta actuală
Adrese 7.1.3 9.1 (9.1.1-9.1.5)
Adrese electronice 9.3 9.2
Numere de telefon 9.2 9.3
Citarea unor publicații
Trimiteri la Jurnalul Oficial
9.1
9.4
9.4

2008

1.9.2008
Anexa A2: logo nou (Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene)
8.8.2008
Anexa A1: online
25.7.2008
Anexele A2 și A8: agenție nouă (Întreprindere comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune)

Anexa A2: logo nou (Agenția Europeană de Apărare)
11.7.2008
Anexa A8: Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori
30.5.2008
Anexa A2: online
22.5.2008
Anexa A8: online
25.3.2008
Deschiderea site-ului; Partea întâi (Jurnalul Oficial) disponibilă online
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare