ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

7.3.3. Zasady zapisu jednostek monetarnych

Użycie pełnej nazwy (euro)

Jeżeli mowa o jednostce monetarnej w znaczeniu ogólnym, bez podawania kwoty, stosuje się pełną nazwę waluty. Wyjątkiem są tabele [zob. „Użycie kodu ISO (EUR)”]:

kwota wyrażona w euro
suma w funtach szterlingach
Uwaga:
W publikacjach ogólnych w języku polskim, w których nie występuje wiele liczb, dopuszczalne jest użycie następującej formy:
11 mln euro
1,5 mld euro

Użycie kodu ISO (EUR)

W tekście

Zasadniczo, gdy jednostka monetarna poprzedzona jest kwotą, stosuje się kod ISO (EUR). Jest to forma obowiązująca w tekstach prawnych (Dziennik Urzędowy).

wymagana kwota w wysokości 12 500 EUR
kwota do wypłacenia nie przewyższa 1 550 EUR
W tabelach

W nagłówkach tabel i wykresów stosuje się kod ISO w następującej formie (podany w nawia­sach i kursywą):

(w EUR)
(w tys. EUR)
(w mln EUR)
Akty prawne – Dziennik Urzędowy
Euro

W tekstach publikowanych w Dzienniku Urzędowym kwoty zapisuje się w całości cyframi i stosuje się kod ISO (EUR):

10 000 EUR
1 000 000 EUR (nie 1 milion EUR, nie 1 mln EUR)
Inne waluty

W tekstach w języku polskim w wypadku walut innych niż euro, gdy jednostka monetarna poprzedzona jest kwotą, podaje się odpowiedni kod ISO:

dochody w wysokości 300 DKK i wydatki w wysokości 505 DKK
Trybunał Obrachunkowy

W tekstach Trybunału Obrachunkowego w języku polskim nazwę waluty towarzyszącej kwocie zapisuje się słownie:

wydatki w wysokości 15 000 euro

Użycie symbolu „€”

Symbol „€” stosuje się wyłącznie ze względów graficznych (np. w wykresach). Jest także dopuszczalny w tekstach niespecjalistycznych i materiałach reklamowych (np. w katalogach sprzedaży), jak również w komunikatach prasowych.

W edytorach tekstu symbol „€” uzyskuje się, naciskając jednocześnie klawisze: prawy „Alt” oraz cyfrę „4” lub lewy „Alt” oraz kombinację cyfr „0128”. Specyfikacje techniczne dotyczące symbolu euro można pobrać ze strony Komisji poświęconej euro (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Uwaga:
W HTML należy wziąć pod uwagę wygląd końcowy i strukturę dokumentu. Teksty utworzone przy użyciu standardu Unicode z reguły nie stwarzają problemów. Jednakże w starszych tekstach, opartych na standar­dzie ISO 8859, kod HTML „&euro” generuje symbol „€”, który jest widoczny na ekranie komputera, nie zawsze jednak widać go na wydruku. Problemu tego można uniknąć, stosując obrazek w formacie GIF lub JPG). W wypadku tekstów, które będą automatycznie przesłane na stronę intranetową lub internetową, radzimy unikać użycia symbolu „€” (zamiast tego użyć kodu ISO „EUR”).

Pozycja kodu ISO (EUR) w kwotach

Skrót EUR umieszcza się po kwocie, ze spacją:

kwota 30 EUR
Uwaga:
W języku angielskim, irlandzkim i maltańskim stosuje się odwrotną kolejność, tzn. kod walutowy ISO umieszcza się przed kwotą:
an amount of EUR 30

Pozycja symbolu euro (€) w kwotach

Symbol euro „€” umieszcza się po kwocie, ze spacją:

kwota 30 €
Uwaga:
W języku angielskim, irlandzkim, maltańskim i niderlandzkim stosuje się odwrotną kolejność, tzn. kod walutowy ISO umieszcza się przed kwotą:
an amount of €30 (bez spacji)

Z tysiącami, milionami lub miliardami

Kwoty w tysiącach, milionach czy miliardach zapisuje się, stosując odpowiednie skróty:

650 tys. PLN
6 mln EUR
3,3 mld USD

Czterocyfrowe kwoty zapisuje się ze spacją:

3 980 EUR

Dane budżetowe: miliony i miliardy

W publikacjach ogólnych w języku polskim stosuje się skróty mln i mld w zapisie kwot w milionach i miliardach:

2 mld euro

W wypadku danych budżetowych zaleca się stosowanie następujących reguł:

do trzech cyfr po przecinku:
1,326 mld (nie: 1 326 mln)
nie stosuje się więcej niż trzech cyfr po przecinku:
1 326,1 mln (nie: 1,3261 mld)

Pozwala to na łatwiejsze czytanie i porównywanie liczb.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona