ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

4.2. Teksty oryginalne (manuskrypty)

Od końca lat 90. manuskrypty tworzy się w formie elektronicznej (w programie Word, w formacie PDF, HTML itp.). W przygotowaniu i obróbce tekstu wykorzystuje się określone narzędzia informatyczne (makra, programy do korekty itd.). Niniejszy podrozdział opisuje metody pozwalające zoptymalizować obróbkę tekstów przeznaczonych do publikacji, które można zastosować oprócz tradycyjnej korekty językowej.

W zaleceniach tych skupiono się na edycji plików w programie Word, który jest standardowym edytorem tekstu używanym w instytucjach europejskich do tworzenia tekstów oryginalnych. Podstawowe zasady opisane poniżej można łatwo zastosować w wypadku każdego innego oprogramowania dostępnego na rynku.

4.2.1. Łańcuch produkcyjny

Teksty oryginalne dostarczane przez służby autora („manuskrypty”) muszą być bardzo starannie przygotowane. Aby proces wydawniczy przebiegał sprawnie i wydajnie, zaleca się ustanowienie „łańcucha produkcyjnego” między służbami autora, Urzędem Publikacji i drukarniami.

„Łańcuch produkcyjny” obejmuje wspólne zasady pracy stosowane od samego początku tworzenia tekstu w formie elektronicznej:

arkusze stylów/szablony lub protokoły znaczników (zob. pkt 4.2.2),
reguły standardowej pisowni (włącznie z zastosowaniem zasad i konwencji zawartych w niniejszym Przewodniku na jak najwcześniejszym etapie przygotowywania tekstów).

Przed rozpoczęciem pracy kierownik projektu ustala w ścisłej współpracy z autorem i drukar­nią wszystkie parametry produkcji, łącznie z wymaganą konfiguracją plików. Na tym etapie należy jednak przede wszystkim precyzyjnie uzgodnić stosowanie protokołów znaczników lub arkuszy stylów (zob. pkt 4.2.2), których definicja ściśle zależy od programów do transkodo­wania i odzyskiwania używanych przez drukarnie.

Każda czynność powinna obejmować jak najwięcej ogniw w łańcuchu produkcyjnym, tak aby uniknąć powtarzania wielu zbędnych – i czasem bardzo kosztownych – ręcznych operacji, będących często źródłem błędów. Dzięki temu proces wydawniczy przebiega o wiele szybciej, uzyskuje się optymalną jakość i obniża koszty produkcji.

Ustalony i zharmonizowany plan prac pozwala każdemu z uczestników procesu zoptymali­zować własne procedury. W ogólnie stosowanym systemie można uzgodnić identyczne procedury dla wszystkich uczestników procesu produkcji, szczególnie dla drukarni. Dzięki temu w nagłych wypadkach Urząd, a więc również autorzy, może zwrócić się w razie potrzeby do innego wykonawcy, bez przerywania procesu produkcji.

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona