ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Arkiv

Ændringer 2000-2017

2017

8.12.2017
Punkt 5.1.1(c): omslaget (bekendtgørelsesnotits) (ændring)
20.11.2017
Punkt 9.5.1 og bilag А9, institutioner og organer: Den Europæiske Anklagemyndighed
24.10.2017
Punkt 9.5.2 og bilag А9, interinstitutionelle tjenester: CERT-EU
6.10.2017
Punkt 7.1.1 (lande) og 7.2.1 (sprog), Serbien: latinske omskrivninger (ændring)
13.7.2017
Bilag A2, logoer: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
30.6.2017
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer): ACER (ændringsretsakt under udarbejdelse)
12.5.2017
Punkt 4.4 (identifikationskoder), 5.1.1 (omslaget) og 5.3 (titelbladets bagside): nye instruktioner om angivelse af identifikationskoder og udgiverens oplysninger (delvist revideret)
1.5.2017
Punkt 9.5.3 og bilag А2, А4 og А9, decentrale organisationer (agenturer), Europol: »Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde« i stedet for »Den Europæiske Politienhed«
15.2.2017
Punkt 9.5.1 og bilag А2 og А9 (institutioner og organer):
betegnelsen »Den Europæiske Unions Regionsudvalg« skal erstattes af »Det Europæiske Regionsudvalg«, som nu er det navn, der normalt anvendes (se listen på 24 sprog); i rent juridiske tekster og i EU-Tidende, L-udgaven, bruges »Regionsudvalget«.
14.2.2017
Bilag A3, Mongoliet, forkortelser: »CIF« i stedet for »cif«, »FOB« i stedet for »fob« (Incoterms 2010)
27.1.2017
Punkt 5.9.3, henvisninger til domme og sager ved Domstolen og Retten (publikationer fra Den Domstol): ændring
1.1.2017
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: »Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur« i stedet for »Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur« (… på 24 sprog)

Bilag A5 og A7, valutaer: Hviderusland (BYR, afskaffelse)

2016

21.12.2016
Punkt 2.5, underskrifter: ændring (Kommissionen)
12.12.2016
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Det Europæiske Fiskerikontrolagentur« i stedet for »EU-Fiskerikontrolagenturet«
8.12.2016
Punkt 9.1.4 og 9.1.5, adresser: ændring (Irland, Eircode)
11.10.2016
Punkt 3.2 og 3.2.2: retsakter — anførelser og henvisninger (opdatering)
6.10.2016
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer), Frontex: »Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning« i stedet for »Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser«
23.9.2016
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny tjeneste (Taskforcen for Forberedelse og Gennemførelse af Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i henhold til Artikel 50 i TEU)
(… på 24 sprog)
1.9.2016
Punkt 5.9.3 og 9.5.1 og bilag А9, Domstolen: Personaleretten opløses
26.8.2016
Bilag A5, Mongoliet, hovedstad: »Ulaanbaatar« i stedet for »Ulan Bator«
6.7.2016
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
1.7.2016
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse« i stedet for »Det Europæiske Politiakademi«

Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: GD for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) bliver til GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)
(… på 24 sprog)

Bilag A5 og A7, valutaer: Hviderusland (BYN, ny)
22.6.2016
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): Europol (ændring)
15.6.2016
Punkt 9.5.3 og bilag А2 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Den Europæiske Unions Jernbaneagentur« i stedet for »Det Europæiske Jernbaneagentur«
3.6.2016
Bilag A5, Cambodja, valuta, underenhed (ændring)
19.5.2016
Punkt 4.2.3, instrukser for indtastningen: apostrof (nyt)
13.5.2016
Bilag A2, logoer: Den Fælles Afviklingsinstans
23.3.2016
Punkt 9.5.3 og bilag А2, А4 og А9, decentrale organisationer (agenturer): »Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)« i stedet for »Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)«
8.3.2016
Punkt 9.1.1, 9.1.4 og 9.1.5, adresser: ændring (Spanien, Luxembourg, Nederlandene)
4.3.2016
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer), »Under udarbejdelse«: Europol (ændring)
25.2.2016
Bilag A5 og A7, Peru, valuta: »sol« i stedet for »nuevo sol«
23.2.2016
Punkt 7.1.1 og bilag A5, Island, officielt navn: »Island« i stedet for »Republikken Island«
19.2.2016
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer): »Vedtagne ændringer« + »Under udarbejdelse« (nyt)
17.2.2016
Punkt 1.2.2 og 1.2.3, nummerering af retsakter og dokumenter (ændring)
16.2.2016
Bilag A5, Amerikansk Samoa, hovedstad (note)
21.1.2016
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer), EF-Sortsmyndigheden: »CPVO« i stedet for »OCVV«

2015

25.11.2015
Punkt 9.5.3 og bilag A9, decentrale organisationer (agenturer): »Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed« i stedet for »Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur«
6.11.2015
Bilag A2, logoer: Eurostat
21.10.2015
Punkt 9.5.6 og bilag A9: fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (nyt)
14.9.2015
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
24.7.2015
Bilag A5, Moldova, hovedstad: »Chisinau« i stedet for »Kisjinjov«
16.6.2015
Punkt 4.4.1 og 5.1.1: ISBN og stregkode (ændring)
10.6.2015
Bilag A5, Nepal, officielt navn: »Den Demokratiske Forbundsrepublik Nepal« i stedet for »Nepal«
26.5.2015
Punkt 7.1.1, 7.3.2, bilag A5, А6 og А7: »den tidligere jugoslaviske republik Makedonien« i stedet for »Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«

Bilag A5, А6 og А7: »Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean« i stedet for »det britiske territorium i Det Indiske Ocean«; »De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis« i stedet for »de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis«
12.5.2015
Punkt 9.5.6 og bilag A9: fællesforetagendet for biobaserede industrier (nyt) + fællesforetagendet Shift2Rail (nyt)
30.4.2015
Bilag A2, logoer: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation
22.4.2015
Bilag A2, logoer: Europa-Parlamentet
15.4.2015
Punkt 9.5.3 og bilag A9, Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (ændring)
8.4.2015
Punkt 9.5.3, bilag A4 og A9, EU-Satellitcentret: »Satcen« i stedet for »EUSC«
13.3.2015
Punkt 9.5.6 og bilag A9: fællesforetagendet ECSEL (nyt)
5.2.2015
Punkt 5.1.1(c): notits vedrørende EU Bookshop (ændring)
21.1.2015
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): »Det Europæiske GNSS-Agentur« i stedet for »Det Europæiske GNSS-agentur«
20.1.2015
Punkt 9.5.4 og 9.6 og bilag А9, forvaltningsorganer: »Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer« i stedet for »Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer« (17.12.2014)
16.1.2015
Punkt 9.5.3 og 9.6 og bilag А9, decentrale organisationer (agenturer): Den Fælles Afviklingsinstans (1.1.2015)
1.1.2015
Punkt 1.2.2, nummerering af retsakter og dokumenter (ny metode)

Punkt 7.3.2, bilag A5 og A7, Litauen, valuta: »euro«

Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester (ændring)

2014

16.12.2014
Punkt 1.3.3, 5.9, 9.5 og bilag А9: »Personaleretten« i stedet for »EU-Personaleretten«
30.11.2014
Punkt 9.6, Det Europæiske Center for Politisk Strategi (1.11.2014)
12.11.2014
Punkt 9.5.3 og bilag А9, Det Europæiske Politiakademi, sæde: »Budapest« i stedet for »Bramshill«
28.10.2014
Bilag A5, Sydgeorgien og Sydsandwichøerne, adjektiv: »fra Sydgeorgien og Sydsandwichøerne« i stedet for »—«
24.9.2014
Bilag A5, Taiwan, officiel betegnelse: »Taiwan« i stedet for »Republikken Kina, Taiwan«; note (ændring)
17.9.2014
Bilag A5, A6 og A7, »De Forenede Stater« i stedet for »USA«; officiel betegnelse: »De Forenede Staters mindre øbesiddelser« i stedet for »USA’s mindre øbesiddelser«
15.9.2014
Bilag A4, akronymer: USAID i stedet for AID
8.9.2014
Bilag A5, Sri Lanka, hovedstad: »Sri Jayawardenapura Kotte« i stedet for »Sri Jayawardenapura-Kotte«
4.9.2014
Bilag A2, logoer: Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union
16.7.2014
Bilag A2, logoer: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Bilag A4, akronymer: ASEAN
27.6.2014
Albanien (nyt kandidatland)
2.5.2014
Bilag A2, logoer: EONN, ENISA, FRA og GSA; nye logoer: ACER, BEREC, EBA, EIOPA, ESMA og eu-LISA
8.4.2014
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer: struktur
3.4.2014
Punkt 9.5.4 og 9.6 og bilag А9, forvaltningsorganer: Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (»CHAFEA« i stedet for »Chafea«)
7.3.2014
Punkt 9.5.3, decentrale organisationer: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (flyttet fra punkt 9.5.6)
6.3.2014
Bilag A2, logoer: »Revisionsretten« og »EU-Satellitcentret«
22.11.2013
Punkt 5.3 og 5.4: side med katalogoplysninger

Bilag A10, regioner: nyt bilag
1.1.2014
Punkt 9.5.4 og 9.6 og bilag А9, forvaltningsorganer: »Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)« i stedet for »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)«, »Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (Chafea)« i stedet for »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)«, »Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)« i stedet for »Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)«

Punkt 7.3.2, bilag A5 og A7, Letland, valuta: »euro«

2013

28.11.2013
Punkt 5.3.2 og 5.11: copyright
22.11.2013
Bilag A10, regioner: nyt bilag
6.11.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А9, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug: »EONN« i stedet for »EMCDDA«
5.11.2013
Punkt 9.2: elektroniske adresser

Fjerde del, punkt 10: ny struktur og nye retskrivningsregler

Bilag А3: nye retskrivningsregler

Bilag А4: ny version (efter komplet revision)
23.10.2013
Punkt 9.5.6 og bilag А4 og А9, andre organisationer: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (mere …)
1.8.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer: eu-LISA (Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (mere …)
25.7.2013
Bilag A5, Somalia, officiel betegnelse: »Den Føderale Republik Somalia« i stedet for »Republikken Somalia«; note (slettet)
16.7.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer: »Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed« i stedet for »Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed« (mere …)
1.7.2013
Punkt 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 og 9.1.5; bilag A7 og А8: Kroatien (medlemsstat)

Punkt 3.2 og 3.2.2: Ny metode til anførelse af andre retsakter
19.6.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (mere …)
13.6.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (mere …)
7.6.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (mere …)
4.6.2013
Bilag A5, Jordan, underenhed: »100 piastre, [1 000 fils]« i stedet for »1 000 fils«
29.5.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug: »EMCDDA« i stedet for »EONN« (ændring annulleret den 6.11.2013)
27.5.2013
Punkt 5.1.1(c): notits vedrørende EU Bookshop (ændring)
Punkt 5.3.1(a): titelbladets bagside (ændring)
24.5.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А9, decentrale organisationer: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (mere …)
21.5.2013
Bilag A5, Sri Lanka, hovedstad: »Sri Jayawardenapura-Kotte« i stedet for »Colombo«
30.4.2013
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, decentrale organisationer: ACER og GSA (mere …)
25.4.2013
Bilag A5, A6 og A7, »Myanmar/Burma« i stedet for »Burma/Myanmar«
18.4.2013
Bilag A5 og A7, Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha, valuta: »Saint Helena-pund (Saint Helena og Ascension)« i stedet for »Saint Helena-pund«
12.4.2013
Bilag A1, Europaemblemet: tredjemands brug (ændring)
12.3.2013
Bilag A5, A6 og A7, Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha, område, indbyggerbetegnelse og adjektiv: »Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha« i stedet for »Saint Helena«
14.2.2013
Bilag C: dokumenter (ændring)
1.1.2013
Bilag A5 og A7, Zambia, valuta: »ZMW« i stedet for »ZMK«

2012

4.12.2012
Punkt 9.5.3 og bilag А4 og А9, Det Europæiske Asylstøttekontor: forkortelse »EASO« (ændring)

Bilag A2, logoer: EASO (tilføjelse)

Bilag A5, Aruba, Curaçao og Sint-Maarten: noter
5.11.2012
Bilag A2, logoer: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (tilføjelse)
18.10.2012
Punkt 9.5.2 og bilag А4 og А9, Den Europæiske Forvaltningsskole: »EUSA« i stedet for »EAS«
1.10.2012
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: GD for Regionalpolitik bliver til GD for Regionalpolitik og Bypolitik
(… på 23 sprog)
1.9.2012
Bilag A5 og A7, Venezuela, valuta: »bolívar« i stedet for »bolívar fuerte«
31.7.2012
Bilag A5, Fransk Polynesien, adjektiv: »franskpolynesisk« i stedet for »franspolynesisk«
23.7.2012
Bilag A2, logoer: Det Europæiske Kemikalieagentur (ændring)
1.7.2012
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: GD for Informationssamfundet og Medier (INFSO) bliver til GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (CNECT)
(… på 23 sprog)
31.3.2012
Opdateret udgave til trykning af papirudgaven (denne tekst bliver basisudgaven).
27.3.2012
Bilag A2, logoer: Frontex (ændring)
1.3.2012
Serbien (kandidatlande)

Bilag A1, Europaemblemet: kontakt/Kommissionen (ændring)

Bilag A2, logoer: Det Europæiske Forsvarsagentur (ændring); forvaltningsorganer (ændring)
21.2.2012
Bilag A5, Burma/Myanmar, hovedstad: »Naypyidaw« i stedet for »Yangon«; Serbien, officielt navn: »Republikken Serbien« i stedet for »Serbien«
30.1.2012
Bilag A2, logoer: Kommissionen
27.1.2012
Bilag C, dokumenter
17.1.2012
Bilag A2, logoer: Den Europæiske Forvaltningsskole
1.1.2012
Punkt 7.1.1 og bilag A5, Ungarn, officielt navn: »Ungarn« i stedet for »Republikken Ungarn«

Punkt 9.5.3, bilag A2 og A9: »EF-Fiskerikontrolagenturet« erstattes af »EU-Fiskerikontrolagenturet« (EFCA)

2011

9.12.2011
Kroatien (tiltrædende stat)
22.9.2011
Bilag A5, Libyen, officielt navn: »Libyen« i stedet for »Den Store Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya«
7.9.2011
Bilag A5, Colombia, hovedstad: »Bogota« i stedet for »(Santa Fe de) Bogota«
8.8.2011
Bilag A5, A6 og A7, »tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Den« i stedet for »Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Den«
8.8.2011
Bilag A5, A6 og A7, Sydsudan (nye)
27.6.2011
Bilag A5, Burma/Myanmar, kortform: »Burma/Myanmar« i stedet for »Myanmar«; officielt navn: »Burma/Myanmar« i stedet for »Unionen Myanmar«
20.5.2011
Bilag A2, logoer: EPSO
16.5.2011
Bilag A5, Mayotte, officielt navn: »Mayotte« i stedet for »Departementsområdet Mayotte« (Mayotte blev et oversøisk departement og region (DOM-ROM) den 31.3.2011)
28.4.2011
Bilag A5, Hongkong (opdatering); Somalia, officielt navn: »Republikken Somalia« i stedet for »Somalia«; Sydgeorgien og Sydsandwichøerne, hovedby: »King Edward Point (Grytviken)« i stedet for »—«
16.4.2011
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater: FPI (ændring)
8.4.2011
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater: DEVCO (ændring)
29.3.2011
Bilag A5, Fiji, officielt navn: »Republikken Fiji« i stedet for »Republikken Fijiøerne«
14.3.2011
Bilag A5, Niue, officielt navn: »Niue« i stedet for »Republikken Niue«
28.2.2011
Punkt 7.1.1, lande, 7.2.1, sprog, og 7.3.2, valutaer, bilag A7 og sammendrag »EU-27 og kandidatlande« (en, fr): nyt kandidatland, 17.12.2010 (Montenegro)
11.2.2011
Punkt 9.5.3, bilag A2, A4 og A9: »Tilsynsmyndigheden for den Europæiske GNSS« erstattes af »Det Europæiske GNSS-agentur«
10.2.2011
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater: RTD (ændring), FPIS, DEVCO (tilføjet), RELEX, DEV, AIDCO (fjernet)
19.1.2011
Punkt 9.5.3 og bilag A9: EIGE (Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder) — ens forkortelse på alle sprog
13.1.2011
Nyt bilag A8, »Sprogkoder (Den Europæiske Union)«

Det gamle bilag A8, »Institutioner, organer, interinstitutionelle tjenester og organisationer: flersproglig liste«, er ændret til Bilag A9.
11.1.2011
Bilag A5, A6 og A7, De Nederlandske Antiller: opløst; Curaçao og Sint-Maarten bliver selvstændige stater under Kongeriget Nederlandene (10.10.2010)
7.1.2011
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: opdatering (EMPL)
1.1.2011
Punkt 7.3.2, bilag A5 og A7, valutaer: Estland (euro)

2010

21.12.2010
Bilag A2: nyt logo (Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder)
13.12.2010
Punkt 7.1.1, Cypern, almindelig betegnelse på landets egne sprog (Κύπρος)
15.11.2010
Punkt 9.5, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (tilføjelse)
7.10.2010
Bilag A8, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (tilføjelse)
10.9.2010
Punkt 9.5.3, bilag A2 og A8: Frontex, betegnelse »Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser« (opdatering)
26.8.2010
Punkt 9.6 og bilag A4, Det Fælles Forskningscenter: forkortelse (JRC, ens forkortelse på alle sprog; brug ikke FFC)
6.8.2010
Bilag A4: Cost (nyt navn)
16.7.2010
Punkt 9.5.6 og bilag A8: Det Europæiske Asylstøttekontor
1.7.2010
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: opdatering (HOME + JUST i stedet for JLS; DEV; ECHO)
26.4.2010
Kapitel 5: opdatering (nye version)
29.3.2010
Bilag A5, lande: Sankt Helene, officielt navn (»Sankt Helene, Ascension og Tristan da Cunha« i stedet for »Sankt Helene med tilhørende områder«)
24.3.2010
Bilag A5, lande: Nepal, officielt navn (»Nepal« i stedet for »Den Demokratiske Forbundsrepublik Nepal«)
22.3.2010
Punkt 4.3, typer af publikationer, og 4.4, identifikationskoder, (nye)
17.3.2010
Punkt 9.5.1, bilag A4 og A8: EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse)
9.3.2010
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: opdatering (ENER, MOVE, CLIMA)

Bilag A2: nyt logo (Europol)
8.3.2010
Bilag A8, flersproglig liste: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Euratoms Forsyningsagentur (tilføjelser)
1.3.2010
Bilag A5 og A7, valutaer: Turkmenistan (TMM, afskaffelse)
26.2.2010
Punkt 9.3, telefonnumre: opdatering (alternative telefonnumre)
25.2.2010
Punkt 9.5.3 og bilag A8: EMEA erstattes af EMA
24.2.2010
Bilag A2: nye logoer (ETF og Det Europæiske Lægemiddelagentur)
20.1.2010
Bilag A8, flersproglig liste: opdatering (Lissabontraktaten)
19.1.2010
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: GD for Personale og Administration bliver til GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed
8.1.2010
Punkt 9.5, Den Europæiske Unions administrative struktur: opdatering (Lissabontraktaten)

2009

17.12.2009
Punkt 9.5.6 og bilag A8: fællesforetagender
1.12.2009
Punkt 5.2.2, copyright: opdatering

Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:
see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
9.11.2009
Punkt 9.5.5 og bilag A8: SESAR-fællesforetagendet (nyt)
30.10.2009
Punkt 4.2: opdatering (version 2009)
16.10.2009
Bilag A5, A6 og A7, Stater og territorier: Guernsey, Isle of Man, Jersey (nye)
14.10.2009
Bilag A2: nyt logo (Det Europæiske Jernbaneagentur)
30.9.2009
Punkt 9.5.4 og 9.6: PHEA erstattes af EAHC, ERC erstattes af ERCEA
22.9.2009
Punkt 9.5.6 og bilag A8: nyt agentur (Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder)
27.8.2009
Punkt 4.1: opdatering (version 2009)
13.7.2009
»Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer« erstattes af »Den Europæiske Unions Publikationskontor« med virkning fra den 1.7.2009 (opdatering)
10.7.2009
Bilag A2: nyt logo (Den Europæiske Unions Publikationskontor)
1.7.2009
Bilag A5 og A7, valutaer: Zimbabwe (ZWR, afskaffelse)
24.6.2009
Bilag A2: nye logoer (ERC, FRA, REA)
25.5.2009
Bilag A5: Eritrea, officielt navn (ændring)
4.5.2009
Bilag A5: Bolivia, officielt navn (ændring)
21.4.2009
Bilag A2: nyt logo (Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet)
15.4.2009
Bilag A5 og A7, valutaer: Cuba (CUC, nye)
19.3.2009
Punkt 9.5, opdatering (9.5.5, 9.5.6)
19.3.2009
Bilag A2: nyt logo (EIF)
24.2.2009
Bilag A5 og A7, valutaer: Zimbabwe (ZWL, nye)
16.1.2009
Bilag A5 og A7, valutaer: Turkmenistan (TMT, nye), Zimbabwe (ZWD, afskaffelse; ZWR, nye)
8.1.2009
Bilag A5, lande: Nepal, officielt navn (ændring)
1.1.2009
Punkt 7.3.2, bilag A5 og A7, valutaer: Ghana (GHC, afskaffelse), Slovakiet (euro)
 
Punkt 9, postadresser og telefonnumre: ændring af skrivereglerne:
Denne ændring træder i kraft den 1. januar 2009 for alle nye tekster. Eksisterende tekster (dokumenter, websider, databaser …) bør gradvist tilpasses.
I betragtning af opdateringens vigtighed ændres indholdsfortegnelsen som følger:

  Før Nu
Adresser 7.1.3 9.1 (9.1.1 - 9.1.5)
Elektroniske adresser 9.3 9.2
Telefonnumre 9.2 9.3
Citat fra publikationer
Henvisning til Den Europæiske Unions Tidende
9.1
9.4
9.4

2008

25.11.2008
Bilag A6: territoriekoder (ny)
13.11.2008
Bilag A4, akronymer: ændringer (Cogeca, COPA)
1.9.2008
Bilag A2: nyt logo (Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer)
25.7.2008
Punkt 9.5.3, bilag A2 og A8: nyt agentur (Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling)

Bilag A2: nyt logo (Det Europæiske Forsvarsagentur)
11.7.2008
Punkt 9.5.4, 9.6 og bilag A8: Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet bliver til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere
12.6.2008
Bilag A5, lande: Nepal, officielt navn (ændring)
3.6.2008
Punkt 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.3 (ny): opdatering af information om euro
24.4.2008
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: GD for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse bliver til GD for Sundhed og Forbrugere
29.3.2008
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: GD for Fiskeri og Maritime Anliggender bliver til GD for Maritime Anliggender og Fiskeri
13.3.2008
Bilag A2, opdatering: logo (Cedefop)
7.3.2008
Fjerde del — Generelle regler for dansk: ændringer vedr. accenter, anførselstegn, andre forkortelser, genitiv af forkortelser, der ender på forkortelsespunktum, bindestreger, sammensætninger med forkortelser, punkt 10.3.6(d) og (u); desuden er der foretaget en opdatering af eksemplerne.
11.2.2008
Punkt 9.5.4, 9.6 og bilag A8: nye forvaltningsorganer (Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd og Forvaltningsorganet for Forskning)
5.2.2008
Punkt 9.5.3, bilag A2, A4 og A8: Tilsynsmyndigheden for den Europæiske GNSS, nyt akronym (GSA)
3.1.2008
Punkt 7.3.2: Cypern, Malta (euro)

2007

12.12.2007
Bilag A2, opdatering: logo (EFSA)
28.11.2007
Bilag A5 og A7, valutaer: Cypern/Malta (euro, 1.1.2008), Ghana (ghanesisk cedi), Madagaskar (iraimbilanja), Venezuela (bolivar fuerte, 1.1.2008)
21.11.2007
Bilag A2: nye logoer (Rådet, Den Tilsynsførende, ECHA)
19.11.2007
Bilag A5, lande: Montenegro, officielt navn (ændring)
8.10.2007
Bilag A1, grafisk vejledning til Europaemblemet: opdatering
12.9.2007
Punkt 6: opdatering
27.7.2007
Punkt 9.6, Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet: kode (internt brug) = TENEA; usynlig nummerkode = 84
1.7.2007
Bilag A5 og A7, Sudan: afkaffelse af den sudanesiske dinar (SDD)
18.6.2007
Bilag A5, A6 og A7, lande, sprog og valutaer: Island, Sudan, Slovenien, Zimbabwe (valutaer), Montenegro, Serbien (lande)

Punkt 7, lande, sprog og valutaer: tilpasning i henhold til udvidelsen 2007
12.6.2007
Punkt 9.5.4, 9.6 og bilag A8, forvaltningsorganer: Forvaltningsorganet for Intelligent Energi bliver til Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation

Bilag A2, opdatering: logo (EFSA)
31.5.2007
Agenturer, opdatering (punkt 9.5 og 9.6)
21.5.2007
Bilag A8: opdatering
2.5.2007
Bilag A2: nye logoer
24.4.2007
Søgefunktionen er nu disponibel
7.3.2007
Punkt 7, lande, sprog og valutaer: tilpasset udvidelsen + sammendrag »EU-27 og kandidatlande« (en, fr)
1.1.2007
Udvidelse 2007: vigtig information (lande, sprog, valuta)

2006

31.12.2006
Opdatering af Første del (Den Europæiske Unions Tidende)
9.5.2006
Nyt domænenavn for Europa: europa.eu erstatter eu.int
Glem ikke opdatering af bogmærker (http://publications.europa.eu/code/… i stedet for http://publications.eu.int/code/…)!
11.4.2006
Bilag C, »Formandskab« (vigtig bemærkning)
22.3.2006
Bilag A2, EU-institutionernes logoer: nyt logo (Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed)
10.3.2006
Bilag A2, EU-institutionernes logoer: nyt logo (Det Europæiske Jernbaneagentur)
7.3.2006
Punkt 7.3.2, bilag A5 og A7, valutaer:
Rumænien, RON
2.3.2006
Punkt 7.3.2, bilag A5 og A7, lande og valutaer:
Aserbajdsjan, ny manat (AZN)
Libyen, officielt navn
Mozambique, ny metical (MZN)
Tyrkiet, afskaffelse af den gamle lira (TRL)
16.2.2006
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater og tjenester: ændring (COMM), nye tjenester (forvaltningsorganer)

Bilag A5, Libyen (officielt navn), Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo (XOF i stedet for XAF)

2005

24.5.2005
Bilag A2, EU-institutionernes logoer: nye logoer til Parlamentet
18.5.2005
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater: ændring (BEPA)
21.4.2005
Punkt 9.5, Den Europæiske Unions administrative struktur (+ bilag A8): ændringer
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser er et agentur under første søjle og ikke under tredje søjle; agenturets sæde er i Warszawa; agenturets forkortelse er Frontex på alle sprog
20.4.2005
Punkt 9.6, Kommissionens generaldirektorater: ændring (»Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter« i stedet for »Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne«)
12.4.2005
Punkt 9.5: institutioner, organer, interinstitutionelle tjenester, agenturer (decentrale organisationer) og forvaltningsorganer: officielle navne og rækkefølge (ny + opdatering af den protokollære orden)

Nyt bilag A8: institutioner, organer, interinstitutionelle tjenester, agenturer (decentrale organisationer) og forvaltningsagenturer: flersproglig liste
6.4.2005
Bilag A2: ny version (agenturer og logoer i farve)
11.2.2005
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: ændring (INFSO)
7.2.2005
Punkt 9.6, navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny udgave

2004

18.10.2004
Punkt 8.2: fodnoter, punktum
15.9.2004
Bilag A2: navneændring (»Det Europæiske Lægemiddelagentur« i stedet for »Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering«) — forkortelsen EMEA forbliver den samme på alle sprog
3.9.2004
Punkt 7.1.1, lande, 7.2.1, sprog, og 7.3.2, valutaer, bilag A7 og sammendrag »EU-25 og kandidatlande« (en, fr): nyt kandidatland (Kroatien)
4.6.2004
Punkt 7, lande, sprog og valutaer (7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2), og bilag A6 og A7: tilpasset udvidelsen
5.5.2004
Punkt 9.6, et nyt generaldirektorat: (Generaldirektoratet for Informationsteknologi) er oprettet pr. 1.5.2004, som tilføjes listen med Kommissionens generaldirektorater.

Bilag A1, grafisk vejledning til Europaemblemet: afsnittet »tredjemands benyttelse af emblemet«, ændring af internetadresse

Bilag A2, EU-institutionernes logoer: erstatning af »De Europæiske Fællesskaber« med »Den Europæiske Union« (det første logo)
6.4.2004
Bilag A4, akronymer: ny version (efter komplet revision)
23.3.2004
23.2.2004
Punkt 9.6, Generaldirektoratet for Tolkning: Koden INCO ændres til SCIC.
30.1.2004
Bilag A5 og A7, ændringer (valutaer):
Colombia (COU), Madagaskar (MGA), Rusland (RUR slettet), Surinam (SRD)

2003

21.11.2003
Bilag A3 og A4: EU-15, EUR-12
13.11.2003
Navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny udgave (erstatter udgaven fra juni 2001)
16.10.2003
Punkt 7.3, valutaer: nye afsnit
7.3.1. Euro
7.3.2. Valuater: ISO-koder og rækkefølge

SAMMENDRAG »Kandidatlande — maj 2004« (en, fr)

Bilag A5 og A6, Serbien og Montenegro: ISO-kode = CS (fjernelse af den midlertidige kode YU)
1.9.2003
Brug ikke mere »EUR-OP«, men »Publikationskontoret« (tilpasning)
28.8.2003
Bilag A2 (logoer)
17.7.2003
15.7.2003
Bilag A5, ændringer:
Afghanistan (note + valutaforkortelse), Adygej + Rusland + SNG (RUB/RUR, note), Comorerne (officielt navn), Fiji (kort navn), Niue (officielt navn), Pavestolen/Vatikanstaten, Somalia (officielt navn)

Bilag A6: Cookøerne, Fiji, Niue, Vatikanstaten/Pavestolen

Bilag A7: fodnote
26.5.2003
Sprog, tilpasning (punkt 7.2, 7.2.1 og 7.2.2)
30.4.2003
For de nuværende medlemsstater skal ISO-koderne anvendes, undtagen for Grækenland og Det Forenede Kongerige (bevar koderne EL og UK): tilpasning (punkt 7.1.1 og 7.1.2, bilag A5 og A6).
21.3.2003
Bilag A5: Côte d’Ivoire (Yamoussoukro, XOF)
14.3.2003
Tilføjelse (bilag C)
18.2.2003
Navnet Jugoslavien eksisterer ikke mere. Det er erstattet af Serbien og Montenegro (bilag A5 og A6).
5.2.2003
1.2.2003
Den 1. februar 2003 ændres navnet på De Europæiske Fællesskabers Tidende. På denne dato træder Nice-traktaten i kraft, hvorefter publikationens navn er Den Europæiske Unions Tidende.
7.1.2003
Punkt 10.1.9 , punkt 10.1.11, punkt 10.1.14: tilpasning (RO2001)

2002

17.12.2002
Punkt 10.1.1 til 10.1.14, punkt 10.3.2 til 10.3.6, punkt 11: tilpasning (RO2001)
16.9.2002
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: ændring
(brug ikke længere »Det Økonomiske og Sociale Udvalg« og »De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg«)
3.9.2002
Punkt 10.3.6: internet i stedet for Internet

Bilag A4: Eurydice
28.8.2002
Bilag A5: Bahrain (officielt navn)
10.7.2002
Bilag A5: valuta, euro (Andorra, Belgien, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Grækenland, Guadeloupe, Irland, Italien, Luxembourg, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederlandene, Portugal, Réunion, Saint Pierre og Miquelon, San Marino, Spanien, Tyskland, Vatikanstaten, Østrig)
Afghanistan (officielt navn)
Israel (valuta)
Østtimor (officielt navn + ISO-kode)

Bilag A6: Østtimor

Bilag A7: euro, Bulgaria, Israel + kandidatlandene/tidligere valutaer
10.6.2002
Bilag A5, Cypern: valuta, ændring (cent i stedet for mils)
16.4.2002
Eurostat = også som fuldt navn (det statistiske kontor — med små bogstaver — bruges nu kun som forklarende benævnelse): tilpasning (bilag A2 og A4)
6.3.2002
Tilpasning til RO2001
(punkt 10.1.5, 10.1.14 (margennummer 142) og 11)

2001

25.10.2001
Anførselstegn (brug af kun ét niveau): opdatering af punkt 6.4 og 10.1.3
14.9.2001
Irsk/gælisk: forskel i betydning, sprogets retslige status (punkt 7.2.1 og 7.2.2)
22.8.2001
Navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny udgave (erstatter udgaven fra juni 2001)
(to tilføjelser: Den Politiske Konsulentgruppe og Intern Revisionstjeneste, én ændring: kode for GD for Finanskontrol = FC)
5.7.2001
Bilag A5: ændringer (Belarus, Tadsjikistan)
18.6.2001
Navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny udgave (erstatter udgaven fra maj 2001)
21.5.2001
Navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny udgave (erstatter udgaven fra februar 2001)
(ændring: Generaldirektoratet for Presse og Kommunikation)
17.4.2001
Punkt 7.2.1, sprogenes betegnelser: ændringer + relation til ISO-netstedet
30.3.2001
Tilpasning til euro
(punkt 3.1.3, 7.3, 10.2, bilag A4, bilag A7 og indeks)
14.3.2001
Bilag A4, akronymer: ændringer (NIS, NUS, SNG)
22.2.2001
Navnene på Kommissionens generaldirektorater: ny udgave (erstatter udgaven fra oktober 2000)

Kommissionens generaldirektorater, tilpasning (punkt 10.3.6 + indeks)
22.2.2001
Bilag A5, fortegnelse over stater og territorier, Myanmar: i stedet for »myanmarisk«, læs »myanmarsk«

2000

15.12.2000
Punkt 10.1.6, forkortelser af egennavne: ændring (2. afsnit)

Punkt 10.1.14, tegnsætning: ændring (margennummer 142)

Bilag 3, forkortelser og symboler: måleenheder (ændring), statistiske symboler og forkortelser (ændring), politiske grupper i Europa-Parlamentet (fjernelse)
5.12.2000
21.11.2000
Punkt 7.1.3, adresser: ændring (margennummer 112, adresser, strukturen)
Bilag A5, stater og territorier: ændring (Ecuador, Tadsjikistan)
25.10.2000
Navnene på Kommissionens generaldirektorater
9.2000
Af hensyn til netstedets organisering (navigation mellem sprogversionerne og senere udviklingsmuligheder) har vi foretaget en omstrukturering af bilagene, som herefter vil være som følger i den danske version:
Gammel nummerering Ny nummerering
Bilag 1 Bilag A1
Bilag 2 Bilag A2
Bilag 3 Bilag A3
Bilag 4 Bilag A4
Bilag 5 Bilag A5
Bilag 6 Bilag A6
Bilag 7 Bilag A7
NB:
Bilag A1, A2 … = generelle bilag, bilag B (eller bilag B1, B2 … = det enkelte sprogs særegne bilag, bilag C = diverse.

For september 2000

KOLONNE 1: adressen på den berørte fil • KOLONNE 2: stikord (ændringens emne) • KOLONNE 3: ændringens art • KOLONNE 4: 11 = ændringer i alle versioner; DA = kun ændringer i den danske version; tomt = ændringer i visse versioner • KOLONNE 5: dato for ændringen.
indledning kontaktadresser ændring af kontaktadresser 11 4.2000
punkt 6.5, tegnsætning i tal   1. afsnit, 2. linje: i stedet for »… af et mellemrum …« læses »… af et halvt, fast mellemrum …« DA 5.2000
bilag A2, institutionernes logoer logo
BEI/EIB
BEI/EIB: ændring af logo 11 6.2000
bilag A4, akronymer program akronym
 Phare
i stedet for »fællesskabshandlingsplan for samordnet bistand til Polen og Ungarn« læses »fællesskabshandlingsplan for samordnet bistand til de central- og østeuropæiske lande (anses nu som værende et egennavn; formuleringen Polen-Ungarn må ikke længere bruges)« 11 6.2000
bilag A5, stater og territorier statsnavn ny landeliste   7.2000
bilag A6, landekoder land
ISO-kode
i stedet for »Fiji« læses »Fijiøerne»
MK (tilføjet)
 
11
6.2000
7.2000
bilag A7, valutakoder valuta
ISO-kode
ILS (ny shekel)
EU-lande: euro tilføjet
 
11
7.2000
7.2000
indeks   Cedefop, EU-15 mv., forkortelsespunktum, fremhævning, kursiv (ændring/tilføjelser) DA 5.2000
Sidens top
Forrige sideNæste side