ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Archív

Predchádzajúce úpravy – zmeny a doplnenia
(2007 – 2017)

2017

8. 12. 2017
Podbod 5.1.1(c): obálka (poznámka) (zmenený)
20.11.2017
Podbod 9.5.1 a príloha А9, inštitúcie a orgány: Európska prokuratúra (pridané)
24. 10. 2017
Podbod 9.5.2 a príloha А9, medziinštitucionálne služby: CERT-EU (pridané)
6. 10. 2017
Podbody 7.1.1 (krajiny) a 7.2.1 (jazyky), Srbsko: prepis do latinky (zmenený)
13. 7. 2017
Príloha A2, emblémy: Európska námorná bezpečnostná agentúra
30. 6. 2017
Podbod 9.5.3, decentralizované organizácie (agentúry): ACER (pozmeňujúci akt v procese prípravy)
12. 5. 2017
Podbody 4.4 (identifikátory), 5.1.1 (obálka) a bod 5.3 (rub titulnej strany): nové pokyny týkajúce sa uvádzania identifikátorov a informácií o vydavateľovi (čiastočne revidované)
1. 5. 2017
Podbod 9.5.3 a prílohy А2, А4 a А9, decentralizované organizácie (agentúry), Europol: „Európsky policajný úrad“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva“
15. 2. 2017
Podbod 9.5.1 a prílohy A2, A4 a A9 (inštitúcie a orgány):
názov „Výbor regiónov Európskej únie“ sa nahrádza názvom „Európsky výbor regiónov“, ktorý sa teraz používa ako bežný názov (pozri zoznam v 24 jazykoch); v čisto právnických textoch a v sérii L úradného vestníka sa používa „Výbor regiónov“. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27. 1. 2017
Podbod 5.9.3, odkazy na veci Súdneho dvora a Všeobecného súdu (uverejnenia Súdneho dvora ): zmenený
1.1.2017
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: „Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru“ sa mení na „Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru“ (… v 24 jazykoch)

Prílohy A5 a A7, meny: Bielorusko (BYR, zrušená)

2016

21. 12. 2016
Bod 2.5, podpisy: zmenený (Komisia)
8. 12. 2016
Podbody 9.1.4 a 9.1.5, adresy: zmenený (Írsko, Eircode)
10. 11. 2016
Príloha A10, regióny, Španielsko: „Kastília-León“ sa mení na „Kastília a León“
11. 10. 2016
Body 3.2 a 3.2.2: odkazy na akt (aktualizované)
6. 10. 2016
Podbod 9.5.3 a prílohy А2 a А9, decentralizované organizácie (agentúry), Frontex: „Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie“ sa mení na „Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž“
23. 9. 2016
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: nové GR (Osobitná skupina pre prípravu a vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ)
(… v 24 jazykoch)
1. 9. 2016
Podbody 5.9.3 a 9.5.1 a príloha А9, Súdny dvor: zrušenie Súdu pre verejnú službu
6. 7. 2016
Príloha A2, emblémy: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
1. 7. 2016
Podbod 9.5.3 a prílohy A2, A4 a A9, decentralizované organizácie (agentúry): „Európska policajná akadémia“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva“

Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) sa nahrádza GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO)
(… v 24 jazykoch)

Prílohy A5 a A7, meny: Bielorusko (BYN, nové)
22. 6. 2016
Podbod 9.5.3 a príloha A9, decentralizované organizácie (agentúry): Europol (zmenený)
15. 6. 2016
Podbod 9.5.3 a prílohy A2 a A9, decentralizované organizácie (agentúry): „Európska železničná agentúra“ sa mení na „Železničná agentúra Európskej únie“
3. 6. 2016
Príloha A5, Kambodža, čiastková menová jednotka (zmenený)
19. 5. 2016
Podbod 4.2.3, požiadavky týkajúce sa písania: apostrof (pridané)
13. 5. 2016
Príloha A2, emblémy: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
20. 4. 2016
Príloha A5, Falklandy, čiastková menová jednotka: „nová penca“ sa mení na „penca“
23. 3. 2016
Podbod 9.5.3 a prílohy A2, A4 a A9, decentralizované organizácie (agentúry): „Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)“ sa mení na „Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)“
8. 3. 2016
Podbody 9.1.1, 9.1.4 a 9.1.5, adresy: zmenený (Holandsko, Luxembursko, Španielsko)
25. 2. 2016
Prílohy A5 a A7, Peru, základná menová jednotka: „nový sol“ sa mení na „sol“
23. 2. 2016
Podbody 1.2.2 a 1.2.3, číslovanie aktov (zmenený)

Podbod 7.1.1 a príloha A5, Island, úplný názov: „Islandská republika“ sa mení na „Island“
19. 2. 2016
Podbod 9.5.3, decentralizované organizácie (agentúry): „Prijaté zmeny“ + „Vo fáze prípravy“ (pridane)
16. 2. 2016
Príloha A5, Americká Samoa, hlavné mesto (poznámka)

2015

6. 11. 2015
Príloha A2, emblémy: Eurostat
21. 10. 2015
Podbod 9.5.6 a príloha A9: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (pridané)
14. 9. 2015
Príloha A2, emblémy: európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
13. 7. 2015
Príloha A5, Kajmanie ostrovy, hlavné mesto: „Georgetown“ sa mení na „George Town“
16. 6. 2015
Podbody 4.4.1 a 5.1.1: ISBN a čiarový kód (zmenený)
10. 6. 2015
Príloha A5, Nepál, úplný názov: „Nepál“ sa mení na „Nepálska federatívna demokratická republika“
12. 5. 2015
Podbod 9.5.6 a príloha A9: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (pridané) + wspólne przedsięwzięcie Shift2Rail (pridané)
30. 4. 2015
Príloha A2, emblémy: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
22. 4. 2015
Príloha A2, emblémy: Európsky parlament
15. 4. 2015
Podbod 9.5.3 a príloha A9: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (zmenený)
8. 4. 2015
Podbod 9.5.3 a prílohy А4 a А9, Satelitné stredisko Európskej únie: „EUSC“ sa mení na „Satcen“
13. 3. 2015
Podbod 9.5.6 a príloha A9: spoločný podnik ECSEL (pridané)
5. 2. 2015
Podbod 5.1.1(c): poznámka týkajúca sa kníhkupectva EU Bookshop (zmenený)
20. 1. 2015
Podbody 9.5.4 a 9.6 a príloha А9, výkonné agentúry: „Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny“ sa mení na „Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny“ (17. 12. 2014)
16. 1. 2015
Podbody 9.5.3 a 9.6 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry): Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (1. 1. 2015)
1. 1. 2015
Podbod 1.2.2 a súhrnné tabuľky, číslovanie aktov (nové spôsoby)

Podbod 7.3.2, prílohy A5 a A7, Litva, základná menová jednotka: „litas“ sa mení na „euro“

Podbod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie (zmenený)

2014

30. 11. 2014
Podbod 9.6, Európske centrum politickej stratégie (1. 11. 2014)
14. 11. 2014
Podbod 9.5.3 a príloha А9, Európska policajná akadémia, sídlo: „Bramshill“ sa mení na „Budapešť“
24. 9. 2014
Príloha A5, Taiwan, úplný názov: „Čínska republika, Taiwan“ sa mení na „Taiwan“; poznámka (zmenený)
17. 9. 2014
Príloha A5: Clipperton, skrátený názov: „Ostrov Clipperton“ sa mení na „Clippertonov ostrov“; Svätý Bartolomej, obyvateľské meno („obyvateľ, obyvateľka Svätého Bartolomeja“), prídavné meno („zo Svätého Bartolomeja“)
Prílohy A5, A6 a A7: Svätý Martin, úplný názov a skrátený názov: „Sint Maarten“ sa mení na „Svätý Martin“, obyvateľské meno („obyvateľ, obyvateľka Svätého Martina“), prídavné meno („zo Svätého Martina“)
4. 9. 2014
Príloha A2, emblémy: Európska rada a Rada Európskej únie
16. 7. 2014
Príloha A2, emblémy: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
27. 6. 2014
Albánsko (nová kandidátska krajina)
2. 5. 2014
Príloha A2, emblémy: EMCDDA, ENISA, FRA a GSA; nové emblémy: ACER, BEREC, EBA, EIOPA, ESMA a eu-LISA
8. 4. 2014
Podbod 9.5.3, decentralizované organizácie: štruktúra
7. 3. 2014
Podbod 9.5.3, decentralizované organizácie:Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (presunutý z podbodu 9.5.6)
6. 3. 2014
Príloha A2, emblémy: „Dvor audítorov“ a „Satelitné stredisko Európskej únie“
25. 2. 2014
Body 5.3 a 5.4: strana s katalógovými údajmi

Príloha A10, regióny: nová príloha
1. 1. 2014
Podbody 9.5.4 a 9.6 a prílohy А4 a А9, výkonné agentúry: „Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)“ sa mení na „Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)“, „Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)“ sa mení na „Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (Chafea)“ a „Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA)“ sa mení na „Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)“

Podbod 7.3.2, prílohy A5 a A7, Lotyšsko, základná menová jednotka: „lats“ sa mení na „euro“

2013

2. 12. 2013
Body 5.3.2 a 5.11: copyright (autorské práva)
23. 10. 2013
Podbod 9.5.6 a príloha А9, ďalšie organizácie: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (viac…)
9. 9. 2013
Podbod 5.9(c): Odkazy na veci Súdneho dvora, Súdu prvého stupňa a Súdu pre verejnú službu (zmenený)
1. 8. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: eu-LISA (Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (viac…)
30. 7. 2013
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: „Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo“ sa mení na „Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo“
25. 7. 2013
Príloha A5, Somálsko, úplný názov: „Somálska republika“ sa mení na „Somálska federatívna repubilka“; poznámka (zrušené)
16. 7. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: „Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť“ (viac…)
1. 7. 2013
Body 7.1, 7.2; podboby 7.3.2, 9.1.4 a 9.1.5; prílohy А7А8: Chorvátsko (členský štát)

Body 3.2 a 3.2.2: nový spôsob písania odkazov na iné akty
19. 6. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (viac…)
13. 6. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (viac…)
7. 6. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: Európsky orgán pre bankovníctvo (viac…)
4. 6. 2013
Príloha A5, Jordánsko, čiastková menová jednotka: „100 qirsh, 1 000 fils“ sa mení na „qirsh (100), [fils (1 000)]“
27. 5. 2013
Podbod 5.1.1(c): poznámka týkajúca sa kníhkupectva EU Bookshop (zmenený)
Podbod 5.3.1(a): rub titulnej strany (zmenený)
24. 5. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (viac…)
22. 5. 2013
Príloha A5, Papua-Nová Guinea, úplný názov: „Papua-Nová Guinea“ sa mení na „Nezávislý štát Papua-Nová Guinea“
21. 5. 2013
Príloha A5, Srí Lanka, hlavné mesto: „Kolombo“ sa mení na „Šrí Džajavardanapura Kotte“
15. 5. 2013
Podbody 4.2.3 a 10.1.6: úvodzovky
30. 4. 2013
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie: ACER a GSA (viac…)
25. 4. 2013
Prílohy A5, A6 a A7: „Barma/Mjanmarsko“ sa mení na „Mjanmarsko/Barma“
18. 4. 2013
Prílohy A5 a A7: Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, základná menová jednotka: „svätohelenská libra“ sa mení na „svätohelenská libra (Svätá Helena a Ascension); libra šterlingov (Ascension a Tristan da Cunha)“
12. 4. 2013
Príloha A1, Európska vlajka: použitie tretími stranami (zmenený)
12. 3. 2013
Prílohy A5, A6 a A7: Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha: skrátený názov („Svätá Helena“ sa mení na „Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha“), obyvateľské meno („Svätohelenčan, Svätohelenčanka“ sa mení na „obyvateľ, obyvateľka Svätej Heleny, Ascensionu a Tristanu da Cunha“) a  prídavné meno („svätohelenský“ sa mení na „zo Svätej Heleny, Ascensionu a Tristanu da Cunha“)
20. 2. 2013
Príloha C: dokumenty
1. 1. 2013
Prílohy A5 a A7: Zambia, základná menová jednotka: „ZMK“ sa mení na „ZMW“

2012

4. 12. 2012
Podbod 9.5.3 a príloha А9, Európsky podporný úrad pre azyl: skratka „EASO“

Príloha A2, emblémy: EASO

Príloha A5, Aruba, Curaçao a Sint Maarten: poznámky
5. 11. 2012
Príloha A2, emblémy: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
18. 10. 2012
Podbod 9.5.2 a prílohy А4 a А9, Európska škola verejnej správy: „EAS“ sa mení na „EUSA“
1. 10. 2012
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: GR pre regionálnu politiku sa nahrádza GR pre regionálnu a mestskú politiku
(… v 23 jazykoch)
1. 9. 2012
Prílohy A5 a A7: Venezuela, základná menová jednotka: „bolívar fuerte“ sa mení na „bolívar“
23. 7. 2012
Príloha A2, emblémy: Európska chemická agentúra (zmenený)
1. 7. 2012
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá (INFSO) sa nahrádza Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT)
(… v 23 jazykoch)
27. 3. 2012
Príloha A2, emblémy: Frontex (zmenený)
1. 3. 2012
Srbsko (kandidátske krajiny)

Príloha A1, európsky emblém: kontakt/Komisia (zmenený)

Príloha A2, emblémy: Európska obranná agentúra (zmenený); výkonné agentúry (zmenený)
27. 2. 2012
Príloha A5, Barma/Mjanmarsko, hlavné mesto: „Rangún“ sa mení na „Nepjito“
16. 2. 2012
Príloha A5, Kokosové ostrovy, hlavné mesto: „Bantam“ sa mení na „West Island“
30. 1. 2012
Príloha A2, emblémy: Komisia
17. 1. 2012
Príloha A2, emblémy: Európska škola verejnej správy
1. 1. 2012
Bod 7.1.1 a príloha A5, Maďarsko, úplný názov: „Maďarská republika“ sa mení na „Maďarsko“

Podbod 9.5.3 a prílohy A2, A4 a A9: Názov „Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva“ (CFCA) sa nahrádza názvom „Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva“ (EFCA)

2011

9. 12. 2011
Chorvátsko (pristupujúca krajina)
8. 12. 2011
Príloha A2, emblémy: Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (zmenený)
17. 11. 2011
Príloha A5, Svätý Tomáš a Princov ostrov, základná menová jednotka: "centavo" sa mení na "centimo"
10. 2011
Papierová verzia (text tlačeného vydania je novou základnou verziou).
22. 9. 2011
Príloha A5, Líbya, úplný názov: „Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija“ sa mení na „Líbya“
Príloha B3, Názvy príloh k Dohode o EHP (nová)
26. 8. 2011
Prílohy A5, A6 a A7: „Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“ sa mení na „bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko“
12. 8. 2011
Prílohy A5, A6 a A7: Južný Sudán (nový)
30. 6. 2011
Príloha A5, Barma/Mjanmarsko, krátený názov: „Mjanmarsko“ sa mení na „Barma/Mjanmarsko“; úplný názov: „Mjanmarský zväz“ sa mení na „Barma/Mjanmarsko“
17. 6. 2011
20. 5. 2011
Príloha A2, emblémy: EPSO
17. 5. 2011
Príloha A5, Mayotte, úplný názov: „departmentálne spoločenstvo Mayotte“ sa mení na „Mayotte“ [Mayotte sa stal zámorským departmánom a územím (DOM-ROM) 31. 3. 2011.]
27. 4. 2011
Podbod 9.5.1 a príloha A9, skratky na použitie: EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor), SD (Súdny dvor Európskej únie) a VR (Výbor regiónov)
20. 4. 2011
Príloha A5, Hongkong, aktualizované; Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy, administratívne stredisko [King Edward Point (Grytviken)]; Somálsko, úplný názov („Somálsko“ sa mení na „Somálska republika“)
16. 4. 2011
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: FPI (zmenený)
8. 4. 2011
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: DEVCO (zmenený)
30. 3. 2011
Príloha A5, Fidži, úplný názov: „Republika Fidžijských ostrovov“ sa mení na „Fidžijská republika“
14. 3. 2011
Príloha A5, Niue, úplný názov: „Samosprávne zámorské teritórium ostrova Niue“ sa mení na „Niue“
11. 2. 2011
Podbody 7.1.1, krajiny, 7.2.1, jazyky a 7.3.2, meny; príloha A7 a súhrnný dokument „EU-27 a kandidátske krajiny“ (en, fr): nová kandidátska krajina, 17. 12. 2010 (Čierna Hora)
11. 2. 2011
Podbod 9.5.3 a prílohy A2 a A9: Názov „Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)“ sa nahrádza názvom „Agentúra pre európsky GNSS“
10. 2. 2011
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: RTD (zmenený), FPIS, DEVCO (pridané), RELEX, DEV, AIDCO (zrušené)
19. 1. 2011
Podbod 9.5.3 a príloha A9: EIGE (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť) – jednotná skratka pre všetky jazykové znenia
18. 1. 2011
Nová príloha A8 “Jazykové kódy (Európska únia)”

Stará príloha A8 “Inštitúcie, orgány, medziinštitucionálne služby a organizácie: viacjazyčný zoznam“ sa zmenila na prílohu A9
14. 1. 2011
Prílohy A5, A6 a A7: Holandské Antily: rozpustené; Curaçao a Sint Maarten sa stali autonómnymi štátmi Holandského kráľovstva (10. 10. 2010)
7. 1. 2011
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: aktualizované (EMPL)
1. 1. 2011
Podbod 7.3.2, prílohy A5 a A7, meny: Estónsko (euro)

2010

21. 12. 2010
Príloha A2: nový emblém (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť)
13. 12. 2010
Podbod 7.1.1, Cyprus, skrátený názov v pôvodnom jazyku (Κύπρος)
16. 11. 2010
Bod 9.5, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (pridané)
7. 10. 2010
Prílohy А4 a A8, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (pridané)
28. 9. 2010
Prílohy A5 a A7, Nikaragua, základná menová jednotka: „córdoba oro“ sa mení na „cordoba“
14. 9. 2010
Príloha A5, Tuvalu, hlavné mesto: „Funafuti“ sa mení na „Vaiaku“
27. 8. 2010
Bod 9.5, prílohy A4 a A8, Európska škola verejnej správy: skratka (EAS; jednotná skratka pre všetky jazykové znenia)
 
Bod 9.6 a príloha A4, Spoločné výskumné centrum: skratka (JRC; jednotná skratka pre všetky jazykové znenia — nepoužívať SVC)
11. 8. 2010
Príloha A5, Severné Mariány, hlavné mesto je Saipan, nie Garapan
5. 8. 2010
Príloha A4: COST (nový názov)
16. 7. 2010
Podbod 9.5.6 a príloha A8: Európsky podporný úrad pre azyl
1. 7. 2010
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: aktualizované (HOME + JUST, DEV, ECHO)

Príloha A3, bežné skratky, symboly a značkové slová: online
7. 6. 2010
Kapitola 5: online
29. 3. 2010
Príloha A5, krajiny: Svätá Helena, úplný názov Svätá Helena a závislé územia sa mení na Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
25. 3. 2010
Bod 4.3, typológia publikácií, a 4.4, identifikátory: online
24. 3. 2010
Príloha A5, krajiny: Nepál, úplný názov Nepálska federatívna demokratická republika sa mení na Nepál
17. 3. 2010
Podbod 9.5.1, prílohy A4 a A8: EDPS (európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)
9. 3. 2010
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: aktualizované (ENER, MOVE, CLIMA)

Príloha A2: nový emblém (Europol)
8. 3. 2010
Príloha A8, viacjazyčný zoznam: Európsky inovačný a technologický inštitútand a Agenţia de Aprovizionare a Euratom (pridané)
3. 3. 2010
Bod 9.3, telefónne čísla: aktualizované (skupinové telefónne čísla)
2. 3. 2010
Prílohy A5 a A7, meny: Turkménsko (TMM, zrušený)
26. 2. 2010
Podbod 9.5.3 a príloha A8: skratka EMEA sa nahrádza skratkou EMA (Európska agentúra pre lieky)
24. 2. 2010
Príloha A2: nové emblémy (ETF, Európska agentúra pre lieky)
20. 1. 2010
Príloha A8, viacjazyčný zoznam: aktualizované (Lisabonská zmluva)

Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: Generálne riaditeľstvo pre personál a administratívu sa nahrádza Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť
19. 1. 2010
Bod 9.5, organizačná štruktúra Európskej únie: aktualizované (Lisabonská zmluva)

2009

17. 12. 2009
Podbod 9.5.6 a príloha A8: spoločných podnikov
8. 12. 2009
Prílohy A5, A6 a A7: Guernsey, Jersey, Man (pridané)
1. 12. 2009
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:
see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
30. 11. 2009
Bod 4.2: online
11. 11. 2009
Podbod 9.5.5 a príloha A8: spoločný podnik SESAR
14. 10. 2009
Príloha A2: nový emblém (Európska železničná agentúra)
28. 9. 2009
Podbod 9.5.4 a 9.6: skratka PHEA sa nahrádza skratkou EAHC, skratka ERC sa nahrádza skratkou ERCEA
28. 9. 2009
Podbod 9.5.3 a príloha A8: agentúra (Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky)
2. 9. 2009
Bod 4.1: online
15. 7. 2009
Názov Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev sa nahrádza názvom Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie s účinnosťou od 1. januára 2009 (aktualizované)
10. 7. 2009
Príloha A2: nový emblém (Úrad pre publikácie)
1. 7. 2009
Prílohy A5 a A7, meny: Zimbabwe (ZWR, zrušený)
25. 6. 2009
Príloha A4, základné akronymy: online
24. 6. 2009
Príloha A2: nové emblémy (ERC, FRA, REA)
20. 5. 2009
Príloha A5, krajiny: Bolívia, úplný názov
21. 4. 2009
Príloha A2: nový emblém (Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť)
17. 4. 2009
Prílohy A5 a A7, meny: Kuba (CUC, nové)
26. 3. 2009
Bod 9.5, aktualizované (9.5.5, 9.5.6)
19. 3. 2009
Príloha A2: nový emblém (Európsky investičný fond)
1. 1. 2009
Podbod 7.3.2, meny: Slovensko (euro)

Kapitola 9, zmena pravidiel v písaní adries a telefónne čísla
Táto zmena sa bude od 1. januára 2009 uplatňovať na všetky nové texty. Existujúce pomôcky (dokumenty, internetové stránky, databázy…) sa budú meniť postupne.
Kvôli aktualizácii sa obsah mení takto:

  Starý Nový
Adresy 7.1.3. 9.1. (9.1.1. až 9.1.5.)
Elektronické adresy 9.3. 9.2.
Telefónne čísla 9.2. 9.3.
Citácia literatúry
Odkazy na úradný vestník
9.1.
9.4.
9.4.

2008

10. 11. 2008
Kapitola 7: online
28. 8. 2008
Príloha A2: emblém (Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie)
25. 7. 2008
Podbod 9.5.3 a príloh A2 a A8: agentúra (Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy)
Príloha A2: emblém (Európska obranná agentúra)
16. 7. 2008
Kapitola 9: online
11. 7. 2008
Príloha A8: Výkonná agentúra pre program verejného zdravia sa mení na Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov
3. 6. 2008
Kapitola 8: online
2. 6. 2008
Kapitola 6: online
22. 5. 2008
Príloha A8: online
21. 5. 2008
Príloha A2: online
29. 1. 2008
Príloha A1: online

2007

11. 12. 2007
Prvá časť (Úradný vestník) + štvrtá časť (Slovenské publikácie): webové stránky sú hotové a sú online (nová PDF verzia je dostupná: prvá časť/štvrtá časť).
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana