ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Arhiiv

Eelmised muudatused
(2007–2017)

2017

8.12.2017
Punkt 5.1.1(c): kaas (avaldamismärge) (muudatus)
20.11.2017
Punkt 9.5.1 ja lisa A9, institutsioonid ja organid: Euroopa Prokuratuur (lisatud)
24.10.2017
Punkt 9.5.2 ja lisa A9, institutsioonidevahelised teenistused: CERT-EU (lisatud)
19.10.2017
Lisa A5, Põhja-Korea, pealinn: P’yŏngyang, nüüd Pyongyang
17.10.2017
Lisa A4, EDF/EAF (muudatus)
6.10.2017
Punktid 7.1.1 (riigid) ja 7.2.1 (keeled), Serbia: transliteratsioon (muudatus)
13.7.2017
Lisa A2, embleemid: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
30.6.2017
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused (ametid): ACER (muutmisakt on koostamisel)
12.5.2017
Punktid 4.4 (tunnused), 5.1.1 (kaas) ja 5.3 (tiitellehe verso): tunnuste määramise uued juhised ja väljaandja teave (osaliselt uuendatud)
1.5.2017
Punkt 9.5.3 ja lisad А2, А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Europol: Euroopa Politseiamet, nüüd Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet
15.2.2017
Punkt 9.5.1 ja lisad А2, А4 ja А9 (institutsioonid ja organid):
ametlik nimetus „Euroopa Liidu Regioonide Komitee“ asendatakse ametliku nimetusega „Euroopa Regioonide Komitee“ (vt 24keelset loendit); õigusaktides ja ELT L-seerias tuleb kasutada nimetust „Regioonide Komitee“. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
14.2.2017
Lisad A3 ja A4: cif, nüüd CIF; fob, nüüd FOB (Incoterms 2010)
27.1.2017
Punkt 5.9.3, viitamine Euroopa Kohtu ja Üldkohtu (Euroopa Liidu Kohtu väljaanded): muudatus
1.1.2017
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: hariduse ja kultuuri peadirektoraat, nüüd hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat (… 24 keeles)

Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Valgevene (BYR, kõrvaldatud)

2016

21.12.2016
Punkt 2.5, allkirjad: muudatus (Komisjon)
8.12.2016
Punktid 9.1.4 ja 9.1.5, aadressid: muudatus (Iirimaa, Eircode)
3.11.2016
Lisa A10, piirkonnad: Castilla-León, nüüd Castilla ja León
11.10.2016
Punktid 3.2 ja 3.2.2: aktidele osutamine (muudatus)
6.10.2016
Punkt 9.5.3 ja lisad А2, А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid), Frontex: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur, nüüd Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
23.9.2016
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: uus teenistus (Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 alusel korraldatavate läbiääkimiste ettevalmistamise ja pidamise töörühm)
(… 24 keeles)
1.9.2016
Punktid 5.9.3 ja 9.5.1 ja lisa А9, Euroopa Kohus: Avaliku Teenistuse Kohus lõpetab tegevuse
6.7.2016
Lisa A2, embleemid: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
1.7.2016
Punkt 9.5.3 ja lisad А2, А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Politseikolledž, nüüd Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO) muutub Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)
(… 24 keeles)

Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Valgevene (BYN, lisatud)
22.6.2016
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Europol (muutettu)
15.6.2016
Punkt 9.5.3 ja lisad А2 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Euroopa Raudteeagentuur, nüüd Euroopa Liidu Raudteeamet
3.6.2016
Lisa A5, Kambodža, väiksem rahaühik (muutettu)
19.5.2016
Punkt 4.2.3, juhised teksti sisestamiseks: ülakoma (lisatud)
13.5.2016
Lisa A2, embleemid: Ühtne Kriisilahendusnõukogu
20.4.2016
Lisa A5, Falklandi saared, väiksem rahaühik: uus penn, nüüd penn
19.4.2016
Lõpetava jutumärgi muudatus ( asendatakse järgmisega: ) — vt punkt 10.1.6
23.3.2016
Punkt 9.5.3 ja lisad А2, А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM), nüüd Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
8.3.2016
Punktid 9.1.1, 9.1.4 ja 9.1.5, aadressid: muudatus (Hispaania, Luksemburg, Madalmaad)
25.2.2016
Lisad A5 ja A7, Peruu, rahaühik: uus soll, nüüd soll
23.2.2016
Punkt 7.1.1 ja lisa A5, Island, ametlik nimetus: Islandi Vabariik, nüüd Island
19.2.2016
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused (ametid): „Vastuvõetud muudatused“ + „Kavandamisjärgus“ (lisatud)
16.2.2016
Lisa A5, Ameerika Samoa, pealinn (märkus)
15.2.2016
Punktid 1.2.2 ja 1.2.3, aktide nummerdamine (muudatus)

2015

10.11.2015
Punkt 9.5.1 ja lisa A9: Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nüüd liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
6.11.2015
Lisa A2, embleemid: Eurostat
21.10.2015
Punkt 9.5.6 ja lisa A9: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (lisatud)
14.9.2015
Lisa A2, embleemid: Euroopa Andmekaitseinspektor
13.7.2015
Lisa A5, Kaimanisaared, pealinn/halduskeskus: Georgetown, nüüd George Town
16.6.2015
Punktid 4.4.1 ja 5.1.1: ISBN ja vöötkoodi (muudatus)
10.6.2015
Lisa A5, Nepal, ametlik nimetus: Nepal, nüüd Nepali Demokraatlik Liitvabariik
12.5.2015
Punkt 9.5.6 ja lisa A9: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (lisatud) + ühisettevõte Shift2Rail (lisatud)
30.4.2015
Lisa A2, embleemid: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo
22.4.2015
Lisa A2, embleemid: Euroopa Parlament
15.4.2015
Punkt 9.5.3 ja lisad A9, Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (muudatus)
8.4.2015
Punkt 9.5.3, lisad A4 ja A9, Euroopa Liidu Satelliidikeskus: EUSC nüüd Satcen
13.3.2015
Punkt 9.5.6 ja lisa A9: ühisettevõte ECSEL (lisatud)
5.2.2015
Punkt 5.1.1(c): märge EU Bookshopi kohta (muudatus)
20.1.2015
Punktid 9.5.4 ja 9.6 ja lisa А9, rakendusametid: Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet, nüüd Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (17.12.2014)
16.1.2015
Punktid 9.5.3 ja 9.6 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused (ametid): Ühtne Kriisilahendusnõukogu (1.1.2015)
1.1.2015
Punkt 1.2.2 ja kokkuvõtlikud tabelid, aktide nummerdamine (uus meetod)

Punkt 7.3.2, lisad A5 ja A7, Leedu, rahaühik: euro asendab litt

Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid (muudatus)

2014

30.11.2014
Punkt 9.6, Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus (1.11.2014)
17.11.2014
Lisad A5, А6 ja А7, Keenia, riik: Kenya, nüüd Keenia; ametlik nimetus: Kenya Vabariik, nüüd Keenia Vabariik; elanik: kenyalane, nüüd keenialane; rahaühik: Kenya šilling, nüüd Keenia šilling.
12.11.2014
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, Euroopa Politseikolledž, asukoht: Bramshill, nüüd Budapest
6.11.2014
Lisa A5, Roheneemesaared, ametlik nimetus: Roheneemesaarte Vabariik, nüüd Cabo Verde Vabariik; elanik: caboverdelane (lisatud); rahaühik: Roheneemesaarte eskuudo, nüüd Cabo Verde eskuudo
24.9.2014
Lisa A5, Taiwan, ametlik nimetus: Hiina Vabariik, Taiwan, nüüd Taiwan; märkus (muudatus)
4.9.2014
Lisa A2, embleemid: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu
16.7.2014
Lisa A2, embleemid: Euroopa Lennundusohutusamet
27.6.2014
Albaania (uus kandidaatriik)
2.5.2014
Lisa A2, embleemid: EMCDDA, ENISA, FRA ja GSA; uued embleemid: ACER, BEREC, EBA, EIOPA, ESMA ja eu-LISA
8.4.2014
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused: ülesehitus
7.3.2014
Punkt 9.5.3, detsentraliseeritud asutused: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (punktist 9.5.6 üle toodud)
6.3.2014
Lisa A2, embleemid: Kontrollikoda ja Euroopa Liidu Satelliidikeskus
25.2.2014
Punktid 5.3 ja 5.4: kataloogiandmed

Lisa A10, piirkonnad: uus lisa
1.1.2014
Punktid 9.5.4 ja 9.6 ja lisa А9, rakendusametid: Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI), nüüd Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME), Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus, nüüd Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet, Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC), nüüd Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea), Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA) ja nüüd Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA), Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet, nüüd Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Punkt 7.3.2, lisad A5 ja A7, Läti, rahaühik: euro asendab latt

2013

28.11.2013
Punktid 5.3.2 ja 5.11: autoriõigus
23.10.2013
Punkt 9.5.6 ja lisad А4 ja А9, teised asutused: Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (loe lisaks…)
26.8.2013
Punkt 5.9(c): Viitamine Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuasjadele (muudatus)
1.8.2013
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused: eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet) (loe lisaks…)
25.7.2013
Lisa A5, Somaalia, ametlik nimetus: Somaali Vabariik, nüüd Somaalia Liitvabariik; märkus (kustutatud)
16.7.2013
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet, nüüd Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (loe lisaks…)
1.7.2013
Punktid 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 ja 9.1.5; lisad A7 ja А8: Horvaatia (liikmesriik)

Punktid 3.2 ja 3.2.2: Uus teistele aktidele osutamise viis
19.6.2013
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (loe lisaks…)
13.6.2013
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (loe lisaks…)
7.6.2013
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused: Euroopa Pangandusjärelevalve (loe lisaks…)
4.6.2013
Lisa A5, Jordaania, väiksem rahaühik: 100 qirsh’i, 1 000 filli, nüüd 100 qirsh’i, [1 000 filli]
27.5.2013
Punkt 5.1.1(c): märge EU Bookshopi kohta (muudatus)

Punkt 5.3.1(a): tiitellehe verso (muudatus)
24.5.2013
Punkt 9.5.3 ja lisa А9, detsentraliseeritud asutused: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (loe lisaks…)
21.5.2013
Lisa A5, Sri Lanka, pealinn: Colombo, nüüd Sri Jayewardenepura Kotte
15.5.2013
Punkt 9.3, lühendid ja sümbolid (muudatus)
8.5.2013
Lisa A5, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha, elanik: sainthelenalane, ascensionlane, tristandacunhalane nüüd Saint Helena, Ascensioni ja Tristan da Cunha elanik
30.4.2013
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, detsentraliseeritud asutused: ACER ja GSA (loe lisaks…)
25.4.2013
Lisad A5, A6 ja A7, Birma/Myanmar, nüüd Myanmar/Birma
18.4.2013
Lisad A5 ja A7, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha, rahaühik: Saint Helena nael, nüüd Saint Helena nael (Saint Helena ja Ascension); naelsterling (Ascension ja Tristan da Cunha)
12.4.2013
Lisa A1, Euroopa lipp: kasutamine kolmandate isikute poolt (muudatus)
12.3.2013
Lisad A5, A6 ja A7, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha: riik (Saint Helena, nüüd Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha) ja elanik (sainthelenalane, nüüd sainthelenalane, ascensionlane, tristandacunhalane)
26.2.2013
Lisa C: dokumendid (muudatus)
1.2.2013
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat muutub sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat
(… 23 keeles)
1.1.2013
Lisad A5 ja A7, Sambia, rahaühik: ZMK, nüüd ZMW

2012

4.12.2012
Punkt 9.5.3 ja lisad А4 ja А9, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet: lühend EASO (muudatus)

Lisa A2, embleemid: EASO (lisatud)

Lisa A5, Curaçao ja Sint-Maarten: märkused
5.11.2012
Lisa A2, embleemid: Euroopa välisteenistus (lisatud)
18.10.2012
Punkt 9.5.2 ja lisad А4 ja А9, Euroopa Haldusjuhtimise Kool: EAS, nüüd EUSA
1.10.2012
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: regionaalpoliitika peadirektoraat muutub regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat
(… 23 keeles)
17.9.2012
Punktid 1.2.2, 1.2.3, 1.3.3 ja register: EMP Ühiskomitee, nüüd EMP ühiskomitee
1.9.2012
Lisad A5 ja A7, Venezuela, rahaühik: boliivar fuerte, nüüd boliivar
23.7.2012
Lisa A2, embleemid: Euroopa Kemikaaliamet (muudatus)
1.7.2012
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: infoühiskonna ja meedia peadirektoraat (INFSO) muutub kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiks (CNECT)
(… 23 keeles)
16.4.2012
Lisa A5, Mani saar, elanik: manilane, nüüd manlane
27.3.2012
Lisa A2, embleemid: Frontex (muudatus)
1.3.2012
Serbia (kandidaatriigid)

Lisa A1, Euroopa logo: kontakt/komisjon (muudatus)

Lisa A2, embleemid: Euroopa Kaitseagentuur (muudatus); rakendusametid (muudatus)
24.2.2012
Lisa A5, Birma/Myanmar, pealinn: Yangon, nüüd Naypyidaw
14.2.2012
Lisa A5, Kookossaared, pealinn: Bantam, nüüd West Island
30.1.2012
Lisa A2, embleemid: komisjon (muudatus)
17.1.2012
Lisa A2, embleemid: Euroopa Haldusjuhtimise Kool (muudatus)
1.1.2012
Punkt 7.1.1 ja lisa A5, Ungari, ametlik nimetus: Ungari Vabariik, nüüd Ungari

Punkt 9.5.3 ja lisad A2, A4 ja A9: „Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur“ (CFCA) asendub „Euroopa Kalanduskontrolli Amet“ (EFCA)

2011

9.12.2011
Horvaatia (ühinev riik)
8.12.2011
Lisa A2, embleemid: Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (muudatus)
29.11.2011
Lisad A5, A6 ja A7: endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, nüüd endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (riik + ametlik nimetus)
10.2011
Paberväljaandeks ajakohastatud tekst (millest saab algversioon).
27.10.2011
Lisa A5, São Tomé ja Príncipe, väiksem rahaühik: sentaavo, nüüd sentimo
22.9.2011
Lisa A5, Liibüa, ametlik nimetus: Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija, nüüd Liibüa
1.9.2011
Neljas osa (eesti keele reeglid): uuesti läbi vaadatud versioon
11.8.2011
Punkt 7.1.1, lisad A5 ja A7, Tšehhi Vabariik, riik: Tšehhi, nüüd Tšehhi Vabariik
9.8.2011
Lisad A5, A6 ja A7: Lõuna-Sudaan (lisatud)
19.7.2011
Esimene osa (Euroopa Liidu Teataja): uuesti läbi vaadatud versioon
27.6.2011
Lisa A5, Birma/Myanmar, riik: Myanmar, nüüd Birma/Myanmar; ametlik nimetus: Myanmari Liit, nüüd Birma/Myanmar
20.5.2011
Lisa A2, embleemid: EPSO
16.5.2011
Lisa A5, Mayotte, ametlik nimetus: Mayotte´i departemangu õigustes ühendus, nüüd Mayotte (Mayotte´ist on 31.3.2011 saanud ülemeredepartemang ja -piirkond)
28.4.2011
Institutsioonidevaheline stiilijuhis on nüüd institutsioonidevaheline stiilijuhend (veebilehe uuendus)
26.4.2011
Lisa A5, Hongkong (ühisettevõtted); Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared, halduskeskus: —, nüüd King Edward Point (Grytviken); Somaalia, ametlik nimetus: Somaalia, nüüd Somaali Vabariik
13.4.2011
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: FPI (muudatus)
8.4.2011
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: DEVCO (muudatus)
29.3.2011
Lisa A5, Fidži, ametlik nimetus: Fidži Saarte Vabariik, nüüd Fidži Vabariik.
14.3.2011
Lisa A5, Niue, ametlik nimetus: Niue Vabariik, nüüd Niue.
28.2.2011
Punktid 7.1.1 (riigid), 7.2.1 (keeled) ja 7.3.2 (vääringud); lisa A7 ja koonddokument „27 ELi liikmesriiki ja kandidaatriigid“ (en, fr): uus kandidaatriik, 17.12.2010 (Montenegro)
11.2.2011
Punkt 9.5.3, lisad A2, A4 ja A9: „Euroopa GNSSi Järelevalveamet“ asendub „Euroopa GNSSi Agentuur“
10.2.2011
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: RTD (muudatus), FPIS, DEVCO (lisatud), RELEX, DEV, AIDCO (kustutatud)
19.1.2011
Punkt 9.5.3 ja lisa A9: EIGE (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut) – ühtne lühend kõikides keeltes
 
Uus lisa A8: „Euroopa Liidu ametlike keelte koodid“
 
Vana lisa A8 – „Institutsioonid, organid, institutsioonidevahelised teenistused ja asutused: mitmekeelne nimistu“ – on muutunud lisaks A9
11.1.2011
Lisad A5, A6 ja A7: Madalmaade Antillid: riiki enam ei eksisteeri; Curaçao ja Sint-Maarten muutusid Madalmaade Kuningriigi autonoomseteks maadeks (10.10.2010)
7.1.2011
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: ühisettevõtted (EMPL)
1.1.2011
Punkt 7.3.2, lisad A5 ja A7, rahaühikud: Eesti (euro)

2010

21.12.2010
Lisa A2: uus embleem (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)
13.12.2010
Punkt 7.1.1, Küpros, originaalkeelne lühinimi (Κύπρος)
16.11.2010
Punkt 9.5, Euroopa välisteenistus (lisatud)
7.10.2010
Lisa A8, Euroopa välisteenistus (lisatud)
13.9.2010
Lisa A5, Tuvalu, pealinn: Vaiaku/Fungafuti, nüüd Funafuti
18.8.2010
Punkt 9.5.3, lisad A4, A5 ja A8: Euroopa Keskkonnaagentuur, nüüd Euroopa Keskkonnaamet
11.8.2010
Lisa A5, Põhja-Mariaanid, pealinn: Garapan, nüüd Saipan
5.8.2010
Lisa A4: COST (uusi nimi)
16.7.2010
Punkt 9.5.6 ja lisa A8: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
1.7.2010
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: ühisettevõtted (HOME, JUST; DEV; ECHO)
26.4.2010
Punkt 5: online
8.4.2010
Lisa A5, riigid: Austraalia, ametlik nimetus (Austraalia, nüüd Austraalia Liit)
29.3.2010
Lisa A5, riigid: Saint Helena, ametlik nimetus (Saint Helena asumaa ja sõltkonnad, nüüd Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha)
24.3.2010
Lisa A5, riigid: Nepal, ametlik nimetus (Nepali Föderatiivne Demokraatlik Vabariik, nüüd Nepal)
9.3.2010
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: ühisettevõtted (ENER, MOVE, CLIMA)
Lisa A2: uus embleem (Europol)
8.3.2010
Lisa A8, mitmekeelne nimistu: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ja Euratomi Tarneagentuur (lisatud)
1.3.2010
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Türkmenistan (TMM, kõrvaldatud)
26.2.2010
Punkt 9.5.3, lisad A4 ja A8: lühend EMEA asendub EMA-ga (Euroopa Ravimiamet)
 
Punkt 9.3, telefoninumbrid: ühisettevõtted (telefoninumbrite rühmad)
24.2.2010
Lisa A2: uued embleemid (ETF ja Euroopa Ravimiamet)
29.1.2010
Punktid 4.3, väljaannete tüübid, ja 4.4, identifitseerimistunnused: online
20.1.2010
Punkt 9.6, komisjoni peadirektoraadid: personali ja halduse peadirektoraat muutub personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadiks
19.1.2010
Lisa A8, mitmekeelne nimistu (Lissaboni leping)
11.1.2010
Punkt 9.5, Euroopa Liidu haldusstruktuur (Lissaboni leping)

2009

17.12.2009
Punkt 9.5.6 ja lisa A8: ühisettevõtted
14.12.2009
Lisad A5, A6 ja A7: Saint-Barthélemy, Saint-Martin (lisatud)
1.12.2009
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
30.11.2009
Punkt 4.2: online
 
Muudatused lisas C
11.11.2009
Punkt 9.5.5 ja lisa A8: ühisettevõte SESAR
10.7.2009
Lisa A2: uus embleem (Euroopa Raudteeagentuur)
30.9.2009
Lisad A5, A6 ja A7: Guernsey, Jersey, Mani saar (lisatud)
 
Punktid 9.5.4 ja 9.6: PHEA asendub EAHC-ga, ERC asendub ERCEA-ga.
23.9.2009
Punkt 9.5.6 ja lisa A8: uus amet (Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)
3.9.2009
Punkt 4.1: online
14.7.2009
„Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus“ asendub „Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega“ alates 1.7.2009 (veebilehe uuendus).
10.7.2009
Lisa A2: uus embleem (väljaannete talitus)
1.7.2009
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Zimbabwe (ZWR, kõrvaldatud)
24.6.2009
Lisa A2: uued embleemid (ERC, FRA, REA)
4.5.2009
Lisa A5, riigid: Boliivia, ametlik nimetus muutus
21.4.2009
Lisa A2: uued embleemid (Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet)
15.4.2009
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Kuuba (CUC, lisatud)
31.3.2009
Muudatused punkts 9.5 (9.5.5, 9.5.6)
19.3.2009
Lisa A2: uus embleem (EIF)
24.2.2009
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Zimbabwe (ZWL, lisatud)
16.1.2009
Lisad A5 ja A7, rahaühikud: Türkmenistan (TMT, lisatud), Zimbabwe (ZWD, kõrvaldatud; ZWR, lisatud)
1.1.2009
Punkt 7.3.2, lisad A5 ja A7, rahaühikud: Ghana (GHC, kõrvaldatud), Slovakkia (euro)
Punkt 9, aadressid ja telefoninumbrid: muudatused kirjutamise eeskirjades.
Muudatus rakendub alates 1. jaanuarist 2009 kõigile uutele tekstidele. Olemasolevad dokumendid, andmebaasid jne viiakse järk-järgult kooskõlla uute eeskirjadega. Stiilijuhendi sisukord muutub järgmiselt.
  Vana Uus
Aadressid 7.1.3 9.1 (9.1.1 kuni 9.1.5)
Elektroonilised aadressid 9.3 9.2
Telefoninumbrid 9.2 9.3
Töödele viitamine
Viited Euroopa Liidu Teatajale
9.1
9.4
9.4

2008

26.11.2008
Lisa A6: lisatud territoriumikoodid
1.9.2008
Lisa A2: uus embleem (Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus)
26.8.2008
25.7.2008
Punkti 9.5.3, lisad A2 ja A8: uus amet (ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte)
 
Lisa A2: uus embleem (Euroopa Kaitseagentuur)
11.7.2008
Punkte 9.5.4, 9.6 ja lisa A8: Rahvatervise Programmi Täitevametist saab Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet.
12.6.2008
Lisa A5, riigid: Nepali ametlik nimetus muutus
23.5.2008
Lisa A5: online
24.4.2008
Punkti 9.6, komisjoni peadirektoraadid: tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat muutub tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
29.3.2008
Punkti 9.6, komisjoni peadirektoraadid: kalandus- ja merendusasjade peadirektoraat (FISH) muutub merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadiks (MARE)
19.3.2008
Lisa A2: embleemid (Cedefop)
11.2.2008
Punkte 9.5.4, 9.6 ja lisa A8: uued rakendusametid (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet ja Teadusuuringute Rakendusamet)
5.2.2008
Punkti 9.5.3, lisad A2, A4 ja A8: Euroopa GNSS Järelevalveamet, uus lühend (GSA)
21.1.2008
Punkti 10.8 (lühendid ja akronüümid) ja lisa A4: online.
14.1.2008
Lisa A3: online.
9.1.2008
Lisa A8: online.
7.1.2008
Lisad A7 ja C: online.
4.1.2008
Lisad A1, A2, ja A6: online.
3.1.2008
Punkti 7.3.2: Küpros, Malta (euro).
 
9. peatükk: online.

2007

20.12.2007
8. peatükk: online.
17.12.2007
7. peatükk: online.
14.12.2007
6. peatükk: online.
7.9.2007
Esimese osa (Euroopa Liidu Teataja) ja neljanda osa (eesti keele reeglid) tekst on lõpetatud ning online.
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg