ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Esipuhe

Yksi Euroopan unionin ensisijaisista tehtävistä ja tärkeistä velvollisuuksista on tiedon julkaiseminen ja levittäminen kaikilla EU-kielillä.

Tämän tehtävän laajuutta ja monitahoisuutta ei aina tiedosteta. Julkaistavan aineiston monikielisyyden ja sen koko ajan kasvavan määrän vuoksi ainoastaan jatkuva työmenetelmien kehittäminen ja toiminnan järkeistäminen takaavat, että tämä tehtävä voidaan täyttää päivittäisessä työssä.

Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet on laadittu tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Teos on tulos työstä, joka alkoi vuonna 1993 julkaistusta toimittajan käsikirjasta (Vade-mecum de l’éditeur). Lopputulokseen pääsemiseksi on käyty pitkiä ja perusteellisia keskusteluja, joihin kaikki toimielimet ovat osallistuneet aktiivisesti. Kielellisen yhtenäistämisen toteuttaminen niin suuressa kielimäärässä vaikutti aluksi utopialta, mutta tämä valtava työ on saatu päätökseen tuloksekkaasti: julkaisukäsikirjan 24 kielitoisintoa ovat nyt saatavilla internetissä (osoitteessa https://publications.europa.eu/code//).

Kaksikymmentäneljä kieliyhteisöä on luonut tekstinlaadinnalle yhteiset puitteet, joiden avulla Euroopan unionin toimielimistä voidaan välittää yhtenäinen kuva EU:n kansalaisille. Julkaisukäsikirja on osoitus siitä, ettei monikielisyys välttämättä merkitse eroavaisuuksia, sillä teos toimii yhteisenä nimittäjänä eri kieliryhmille samoin kuin kaikille toimielimille, elimille ja virastoille, joiden määrä on viime vuosina moninkertaistunut. EU haluaa vastata kaikkien odotuksiin, ja se on onnistunut kokoamaan kielelliset resurssinsa yhteen ja kääntämään näennäiset eroavaisuudet yhdistäväksi tekijäksi kaikkien niiden tahojen välillä, jotka osallistuvat Euroopan unionin tuottamien tekstien laatimiseen.

Toimielinten välisen komitean työn päätelmiä on noudatettava kaikissa EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa ja julkaisutoimiston on valvottava, että ne pannaan täytäntöön. Sovittujen käytänteiden noudattamisella taataan kuva kansalaistensa palvelemiseen omistautuneesta EU:sta: jokaiselle kansalaiselle tarjotaan tietoa hänen omalla kielellään ja samalla taataan viestinnän kielellinen yhdenmukaisuus.

Martine REICHERTS
Pääjohtaja
Julkaisutoimisto

Huom.
Tämä teksti on alun perin julkaistu ranskaksi.
Päivitetty viimeksi: 29.9.2014.
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu