ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

Uvodna riječ

Širenje informacija na svim jezicima jedna je od prvenstvenih i temeljnih zadaća Europske unije.

Javnost obično nije svjesna opsega i složenosti te zadaće, kao ni sve većeg broja i višejezičnosti dokumenata koji se distribuiraju. Svakodnevno ispunjavanje te zadaće zahtijeva stalni razvoj tehnika koje se rabe i neprestanu racionalizaciju.

Međuinstitucijski stilski priručnik sastavljen je na temelju tih uvjeta. Priručnik, koji je naslijedio Priručnik za urednike iz 1993., plod je dugotrajnih pregovora u kojima sve institucije Europske unije aktivno sudjeluju. Činilo se nemogućim provesti postupak jezičnog normiranja s tako velikim brojem jezika. Unatoč tomu, ovaj se projekt pokazao uspješnim te je priručnik u međuvremenu postao dostupan na 24 jezika na internetskim stranicama Ureda za publikacije (https://publications.europa.eu/code//).

Zajedničkom radnom sredinom 24 jezične zajednice nastoje građanima predstaviti postojanost institucija Europske unije. Budući da se njime povezuju različite jezične skupine, kao i institucije, tijela i agencije kojih je posljednjih godina sve više, priručnik dokazuje da višejezičnost nije nužno razlog nespojivosti. Njime se spajaju jezični izvori, stoga ta nespojivost postaje izvor jedinstva među svim sudionicima u izradi tekstova za Europsku uniju.

Zaključci Odbora Međuinstitucijskoga stilskog priručnika primjenjuju se u svim institucijama, a Ured za publikacije nadzire njihovu provedbu. Poštovanje dogovora utvrđenih u priručniku jamstvo je za Europu koja će biti na usluzi svojim građanima pružajući im uslugu na vlastitom jeziku i brinući se istodobno za usklađenost i jedinstvenost poruke.

Martine REICHERTS
Glavna direktorica
Ureda za publikacije

Napomena:
Izvorni tekst ove uvodne riječi objavljen je na francuskom.
Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page