ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Introduktion

Formidling og offentliggørelse af information på alle sprog er en forpligtelse og en opgave af vital betydning for Den Europæiske Union.

Ikke alle ved, at det samtidig er en opgave, der bliver stadig mere omfattende og kompleks. I betragtning af den stadigt voksende mængde flersproget information, der skal offentliggøres, kan denne opgave desuden kun løses takket være stadige tekniske fremskridt og målrettede rationaliseringsbestræbelser.

Vejledning i Udformning af EU-publikationer skal ses i dette perspektiv. Den er resultatet af en proces, der blev indledt i 1993 med Vademecum for udgivere, og er blevet til på grundlag af en lang række forhandlinger i et effektivt samarbejde mellem EU-institutionerne. Det kan forekomme utopisk at skabe sproglig standardisering for så mange sprog. Men projektet er alligevel lykkedes, og resultatet kan ses på Vejledningens netsted (https://publications.europa.eu/code//), hvor de 24 sprogudgaver ligger.

Det er 24 sprogsamfund, som hermed har skabt fælles samarbejdsrammer og således også givet EU-institutionerne mulighed for at præsentere sig over for borgerne på en mere ensartet måde. Vejledningen sikrer samordning mellem de forskellige sprog og også mellem institutionerne og de decentrale organer, som der er blevet flere af i de senere år, og den er dermed et bevis på, at flersprogethed ikke behøver at skabe skel. EU vil kunne give borgerne svar på deres spørgsmål og kan med dette værktøj forene de sproglige ressourcer og vende det tilsyneladende virvar af sprog til en samlende faktor for alle, der arbejder med EU’s tekster.

De beslutninger, der er taget af det tværinstitutionelle udvalg for denne vejledning, gælder for alle EU-institutionerne, og det påhviler Publikationskontoret at gennemføre dem. At overholde retningslinjerne i vejledningen er at sende et klart signal om, at EU er til for borgerne: De får adgang til tekster på deres modersmål, og budskabet bliver ensartet.

Martine REICHERTS
Generaldirektør
Publikationskontoret

NB:
Denne introduktion blev først offentliggjort på fransk.
Seneste opdatering: 1.7.2013
Sidens top
Forrige sideNæste side