ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Eessõna

Teabe leviku tagamine kõigis keeltes on Euroopa Liidu jaoks prioriteet ja oluline kohustus.

Selle ülesande ulatusest ja keerukusest ei ole inimesed enamasti teadlikud, kuid kuna levitatavaid materjale on üha rohkem ja paljudes keeltes, võimaldab seda ülesannet igapäevaselt täita vaid kasutatava tehnika jätkuv areng ja pidev ratsionaliseerimine.

Institutsioonidevaheline stiilijuhend on valminud just seda silmas pidades. 1993. aastal toimetaja vademeekumiga alanud protsessi tulemusena valminud teos on pikkade ja kõigi Euroopa Liidu institutsioonide aktiivsel osalusel toimunud läbirääkimiste vili. Keeleline ühtlustamine tundus nii suure hulga keelte puhul utoopiline. Ja siiski oli see suurejooneline projekt edukas, sest stiilijuhendi veebilehel (https://publications.europa.eu/code//) on kättesaadavad 24 keeleversiooni.

24 keelekogukonda on suutnud koostada ühise töökava, kindlustades seeläbi Euroopa Liidu institutsioonide poolt kodanikele edastatava kuvandi stabiilsuse. Tagades kooskõla nii eri keelerühmade kui ka institutsioonide, organite ja detsentraliseeritud asutuste vahel, mille arv on viimastel aastatel mitmekordistunud, näitab see teos, et mitmekeelsus ei pea tingimata olema erimeelsuste allikas. Euroopa soovib vastata kõigile ja selle töövahendi abil on õnnestunud ühendada keeleressursid, et muuta see näilik erinevus võrreldamatuks ühtsuseks kõigi nende vahel, kes osalevad Euroopa Liidu tekstide koostamises.

Stiilijuhendi institutsioonidevahelise komitee otsuseid kohaldatakse kõigis Euroopa Liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning väljaannete talitus peab kontrollima nende rakendamist. Stiilijuhendi järgimine aitab edastada kujundit kodanike teenistuses olevast Euroopast: tagada kodanike teenindamine nende emakeeles, jälgides samal ajal, et kõigile levitataks ühesugust sõnumit.

Martine REICHERTS
peadirektor
väljaannete talitus

NB!
Eessõna tekst avaldati algselt prantsuse keeles.
Viimati uuendatud: 1.7.2013
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg