ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus sekä tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Julkaisutoimiston verkkosivusto on tarkoitettu avuksi kaikille Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tekstinlaadintaan osallistuville. Julkaisutoimisto pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. Julkaisutoimisto ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 2000–2019

Toimielinten yhteisiä tekstinlaadinnan ohjeita on sallittua käyttää uudelleen maksutta ja ilman erillistä kirjallista lupaa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, edellyttäen että lähde mainitaan, sekä seuraavilla ehdoilla:

1)
Jos uudelleenkäyttö edellyttää Toimielinten yhteisten tekstinlaadinnan ohjeiden tai sen osien kääntämistä muille kuin julkaisutoimiston julkaisemien virallisten kielitoisintojen kielille taikka asiasisällön tai tekstin muuttamista, on tällaisista käännöksistä ja muutoksista mainittava erikseen loppukäyttäjän tiedoksi. Tällöin on lisättävä vastuuvapauslauseke, jonka mukaan julkaisutoimistoa ei voida pitää vastuussa sisällöstä.
2)
Edellä mainittu yleinen lupa ei koske logoja eikä tavaramerkkejä.

Euroopan komissio noudattaa komission päätöksen mukaisia uudelleenkäyttöperiaatteita (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).

Kaikissa muissa Toimielinten yhteisten tekstinlaadinnan ohjeiden tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa:

Office des publications de l’Union européenne (Euroopan unionin julkaisutoimisto)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (tekijänoikeuksien ja oikeudellisten asioiden yksikkö)
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG
Sähköposti: op-copyright@publications.europa.eu

Tietosuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan internetsivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.

Tämä perustuu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001 (EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Toimielinten yhteisten tekstinlaadinnan ohjeiden palveluosoitteisiin lähetettyihin sähköpostiviesteihin vastattaessa henkilötiedoista käytetään ainoastaan vastaamiseen tarvittavat tiedot.Jos kirjelaatikon hallinnointiryhmä ei pysty vastaamaan kysymykseesi, se lähettää sähköpostisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on lähetetty.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköpostisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit liittää ne viestiisi.

Ristiriitatilanteessa kysymyksiä tai valituksia voi osoittaa Euroopan komission tietosuojavastaavalle tai Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty viimeksi: 20.6.2019
Sivun alkuun