ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Publikationskontoret henvender sig med dette websted til alle, der er involveret i at udarbejde tekster for Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer. Vi tilstræber, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl. Publikationskontoret påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på siden.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 2000-2019

Vejledning i Udformning af EU-publikationer kan vederlagsfrit og uden skriftlig tilladelse genanvendes til kommercielle og ikkekommercielle formål på følgende betingelser, forudsat at kilden angives:

1)
Hvis genanvendelsen indebærer en oversættelse af Vejledning i Udformning af EU-publikationer eller dele heraf til andre sprog end dem, der er indeholdt i de sprogudgaver, som Publikationskontoret har offentliggjort officielt, eller ændringer af data eller tekst, skal dette fremgå tydeligt for slutbrugerne af oplysningerne. En meddelelse om Publikationskontorets ansvarsfraskrivelse skal medtages.
2)
Alle logoer og varemærker er udelukket fra ovennævnte generelle tilladelse.

Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastlagt ved Kommissionens afgørelse 2011/833/UE (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).

Henvendelser vedrørende alle andre spørgsmål om ophavsret til Vejledning i Udformning af EU-publikationer:

Office des publications de l’Union européenne (Den Europæiske Unions Publikationskontor)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Afdelingen for copyright og juridiske spørgsmål)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-post: op-copyright@publications.europa.eu

Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU’s institutioner bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Når du sender en e-mail til en af fællespostkasserne for Vejledning i Udformning af EU-publikationer, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at besvare e-mailen. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-post videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail om, hvor dit spørgsmål sendes hen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Spørgsmål og klager i tilfælde af tvister kan sendes til Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Seneste opdatering: 20.6.2019
Sidens top