ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

Jogi nyilatkozat

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségi nyilatkozat , a szerzői jogvédelmi nyilatkozat és a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

Felelősségi nyilatkozat

A Kiadóhivatal azok számára hozta létre és tartja fenn ezt a honlapot, akik az Európai Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei számára állítanak elő dokumentumokat. Célunk az, hogy mindig időszerű és pontos információk álljanak a felhasználók rendelkezésére. Ha arról értesülünk, hogy a webhelyen hibás információk szerepelnek, igyekezni fogunk a pontatlanságokat kijavítani. Mindazonáltal a Kiadóhivatal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a webhelyen közzétett információk tekintetében.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

© Európai Unió, 2000–2019

Az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató a forrás feltüntetése és az alábbi feltételek tiszteletben tartása mellett térítésmentesen és írásbeli engedély nélkül felhasználható kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból:

1)
Ha a felhasználás az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató egy részének vagy egészének egy olyan nyelvre történő fordítását jelenti, amely nem szerepel a Kiadóhivatal által hivatalosan megjelentetett nyelvi változatok között, illetve ha az adatok vagy a szöveg módosításával jár, erről egyértelműen tájékoztatni kell az információ végfelhasználóját. Felhasználás esetén a Kiadóhivatal felelősségét kizáró nyilatkozatot is fel kell tüntetni.
2)
A fent említett általános engedély hatálya nem terjed ki semmilyen logóra és védjegyre sem.

A bizottsági anyagok további felhasználását a 2011/833/EU bizottsági határozat szabályozza (HL L 330., 2011.12.14., 39. o).

Az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerzői jogait érintő egyéb kérdésekben munkatársaink az alábbi címen szolgálnak felvilágosítással:

Office des publications de l’Union européenne (Az Európai Unió Kiadóhivatala)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Szerzői joggal és más jogi kérdésekkel foglalkozó részleg)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezetten védelmezi a felhasználók adatait.

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmének biztosítása a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul (HL L 8., 2001.1.12., 1. o).

Ha e-mailt küld az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató egyik elektronikus postafiókjába, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítjük. Amennyiben az elektronikus postaláda kezeléséért felelős személyzet nem tud válaszolni az Ön kérdésére, továbbítja azt az illetékesekhez. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, üzenetében tegye fel azokat.

Vitás ügyek esetén kérdéseit, illetve panaszait az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az európai adatvédelmi biztoshoz intézheti.

Utolsó frissítés: 2019. 6. 20.
Az oldal tetejére