ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

Bevezetés

Az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató, amely 1997-ben először még csak tizenegy, később már huszonnégy nyelven jelent meg, egy 1993-ban a szerkesztők számára készített vademecum (Vade-mecum for editors) kiadásával kezdődött folyamat eredményeképpen született. Az útmutató a kidolgozásában részt vevő nyelvi közösségek száma miatt a maga nemében egyedülálló teljesítmény a nyelvi harmonizáció terén. Célja, hogy az Európai Unió valamennyi intézménye, szerve és szervezete számára referenciaeszközként szolgáljon az írásos szövegek elkészítéséhez.

A megvalósítás érdekében intézményközi irányítóbizottságot állítottak fel, amely valamennyi intézményben kijelölte az egyes nyelvek képviselőit, akik munkájukat a Kiadóhivatalban működő koordinációs csoport felügyelete alatt végzik.

A sokszor lényegesen eltérő gyakorlatok harmonizálására irányuló törekvések az intézmények soknyelvűségének figyelembevételével történtek annak érdekében, hogy a szövegek az összes hivatalos nyelven összehasonlíthatók legyenek, tiszteletben tartva ugyanakkor az egyes nyelvek sajátosságait is.

Az I. rész azokat a szabályokat tartalmazza, amelyeket szigorúan alkalmazni kell az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jogi aktusok megszerkesztésénél, a II. részben pedig az általános jellegű kiadványokra vonatkozó fő technikai és szerkesztési szabványok találhatók. Az egyes nyelvekre kidolgozott és a IV. részben összefoglalt iránymutatások mellett a 24 nyelvi csoportnak sikerült az összes nyelvre vonatkozó szabályokban is megállapodniuk, amelyeket az útmutató III. része tartalmaz. Ez utóbbi rész kiváló alapot nyújthat a nyelvek közötti harmonizáció folytatásához valamennyi intézményben.

Az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban foglalt egységes szabályok alapvetően elsőbbséget élveznek minden egyéb, másutt javasolt vagy korábban alkalmazott megoldással szemben; alkalmazásuk a szövegek megalkotásának valamennyi fázisában kötelező.

Ennek a – jellegéből adódóan – folyamatosan aktualizálandó útmutatónak a célja végső soron az, hogy dinamikus párbeszédre ösztönözze valamennyi felhasználóját. A szerzők ezért aktív együttműködésre kérnek minden érintettet, azaz arra, hogy osszanak meg velük minden hasznos információt, jelezzenek minden hibát vagy hiányosságot, illetve küldjék el javaslataikat a következő címre:

Office des publications de l’Union européenne (Az Európai Unió Kiadóhivatala)
Coordination «Code de rédaction» („Kiadványszerkesztési útmutató” koordináció)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

E-mail küldése:

általános kérdések
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
a magyar nyelvet érintő kérdések
(OP-CODE-DE-REDACTION-HU@publications.europa.eu).
Utolsó frissítés: 2022. 2. 5.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal