ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Sissejuhatus

1993. aastal koostati toimetaja käsiraamat ja selle jätkuna ilmus 1997. aastal institutsioonidevaheline stiilijuhend 11 keeles ja seejärel laiendatult 24 keeles. See on ainulaadne keelelise ühtlustamise projekt, sest selle väljatöötamisega tegeles arvukalt keelekogukondi. See on mõeldud kasutamiseks kirjalike tekstide puhul viitematerjalina kõigi Euroopa Liidu institutsioonide ning organite ja asutuste poolt.

Teose koostamiseks oli vaja luua institutsioonidevaheline juhtkomitee, mis määras kõigi institutsioonide ja kõigi keelte jaoks esindajad, kes töötavad väljaannete talituses asuva koordineerimisrühma juhtimise all.

Erinevate lähenemisviiside ühtlustamisel on arvestatud asjaolu, et institutsioonid on mitme­keelsed, mistõttu tekstid peavad olema kõigis ametlikes keeltes võrreldavad, kuid arvestama samal ajal iga keele eripära.

Esimeses osas on esitatud eeskirjad, mida peab Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate aktide puhul rangelt järgima, teises osas üldväljaannete peamised tehnilised ja toimetamisstandardid. Peale selle on lisaks igale keelele ainuomastele reeglitele, mis on koondatud neljandasse osasse, 24 keelerühma leppinud kokku kõikidele keeltele omased ühised tavad, mis on esitatud teose kolmandas osas. See osa kujutab endast tõelist katalüsaatorit kõigi keelte ja kõigi institutsioo­nide tavade ühtlustamiseks.

Stiilijuhendis esitatud ühised kokkulepped on ülimuslikud kõigi muude mujal pakutud või varem kasutatud lahenduste üle, nende rakendamine on kohustuslik kirjaliku menetluse kõigis etappides.

Lõpetuseks, käesoleva teose eesmärk on eelkõige edendada dünaamilist dialoogi kõigi selle kasutajate vahel, kuna stiilijuhendit tuleb pidevalt ajakohastada. Teose autorid kutsuvad seega kõiki lugejaid üles aktiivselt osalema ja esitama kasulikku teavet, juhtima tähelepanu vigadele või lünkadele ning esitama ettepanekuid järgmisel aadressil:

Office des publications de l’Union européenne (Euroopa Liidu Väljaannete Talitus)
Coordination «Code de rédaction» (stiilijuhendi töörühm)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

E-posti teel saab ühendust võtta järgmistes küsimustes:

üldküsimused
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
eesti keele küsimused
(OP-CODE-DE-REDACTION-EE@publications.europa.eu).
Viimati uuendatud: 5.2.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg