ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Ievads

Process, kas sākās 1993. gadā ar “Vademecum redaktoriem”, turpinājās 1997. gadā, kad tika publicēta Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata – sākotnēji 11 valodās un pēc tam jau 24 valodās. Šī rokasgrāmata ir unikāls lingvistiskās standartizācijas procesa rezultāts, jo tās izstrādē ir iesaistītas tik daudzas valodu kopienas. Tas iecerēts kā rakstītā vārda atsauces instruments visām Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām.

Tā izstrādei un pilnveidei bija nepieciešams izveidot iestāžu pārvaldības komiteju, kura iecēla pārstāvjus katrā iestādē un attiecībā uz katru valodu. Šie pārstāvji strādā koordinācijas grupas uzraudzībā, kura atrodas Publikāciju birojā.

Reizēm tik atšķirīgo lingvistisko prakšu saskaņošanas centieni ir īstenoti, ņemot vērā iestāžu darba daudzvalodību, jo ir nepieciešama tekstu salīdzināmība visās oficiālajās valodās, vienlaikus nezaudējot katrai valodai piemītošo garu.

Rokasgrāmatas pirmajā daļā iekļauti noteikumi, kas stingri jāievēro, izstrādājot dokumentus, ko publicē Oficiālajā Vēstnesī, savukārt otrajā daļā ietverti būtiski tehniski vai redakcionāli standarti saistībā ar vispārējām publikācijām. Turklāt papildus katrai valodai raksturīgiem noteikumiem, kas aplūkoti ceturtajā daļā, divdesmit četru valodu pārstāvji ir panākuši unikālu vienošanos par darba principiem attiecībā uz visām valodām; tie iekļauti rokasgrāmatas trešajā daļā. Šī rokasgrāmatas daļa ir īsts katalizators, lai turpinātu saskaņošanas darbu visās valodās un iestādēs kopā.

Vienotie principi, kas iekļauti publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā, faktiski ir dominējošā pozīcijā attiecībā pret jebkuru citu vai iepriekš izmantotu risinājumu; tie jāpiemēro visos rakstiskās procedūras posmos.

Visbeidzot, šis izdevums galvenokārt ir pamats dinamiskai mijiedarbībai starp visiem tā lietotājiem, jo tam nepieciešama nepārtraukta atjaunināšana. Tādēļ tā autori aicina visas ieinteresētās personas aktīvi piedalīties, sniedzot lietderīgu informāciju, norādot uz kļūdām vai izlaidumiem vai izsakot ierosinājumus šādam dienestam:

Office des publications de l’Union européenne (Eiropas Savienības Publikāciju birojs)
Coordination “Code de rédaction” (Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas koordinācija)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA

E-pasts:

vispārīgi jautājumi
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
jautājumi, kas saistīti ar latviešu valodu
(OP-CODE-DE-REDACTION-LV@publications.europa.eu).
Pēdējoreiz atjaunināts: 5.2.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa