ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Uvod

Medinstitucionalni slogovni priročnik je bil kot nadaljevanje pobude iz leta 1993, ko je bil oblikovan Vade-mecum for editors (Vodnik za urednike), objavljen leta 1997, prvotno v enajstih, pozneje pa v štiriindvajsetih jezikih. Priročnik je edinstven dosežek jezikovnega usklajevanja na področju urejanja besedil, saj so pri njegovi pripravi sodelovale številne jezikovne skupnosti. Namenjen je vsem institucijam, organom, uradom in agencijam Evropske unije kot referenčno orodje pri pisanju besedil.

Za pripravo priročnika je bil ustanovljen medinstitucionalni odbor, ki je imenoval predstavnike iz vseh institucij in za vse jezike. Ti predstavniki delujejo pod okriljem usklajevalne skupine Urada za publikacije.

V prizadevanjih za uskladitev včasih zelo različnih praks se je upoštevala večjezičnost institucij, ki zahteva primerljivost besedil v vseh uradnih jezikih in hkrati ohranjanje posebnosti posameznih jezikov.

Prvi del vključuje pravila, ki jih je obvezno treba upoštevati pri pripravi aktov in dokumentov za objavo v Uradnem listu, v drugem delu pa so zbrana glavna tehnična in uredniška pravila za splošne publikacije. Poleg dogovorov za posamezne jezike, ki so predstavljeni v četrtem delu, je štiriindvajsetim skupinam uspelo oblikovati tudi skupna pravila za vse jezike, ki so zbrana v tretjem delu priročnika. Ta del je izhodišče za nadaljnje jezikovno usklajevanje med vsemi jeziki in institucijami.

Enotni dogovori, zbrani v tem slogovnem priročniku, imajo načeloma prednost pred vsemi rešitvami, ki so bile predlagane drugje ali predhodno uporabljene. Upoštevati jih je treba na vseh stopnjah priprave besedil.

Zlasti pa je priročnik namenjen dinamični interakciji med vsemi uporabniki, saj se bo stalno posodabljal. Avtorji zato vabimo vse uporabnike, da koristne informacije, morebitne napake ali pomanjkljivosti ter predloge sporočite na naslov:

Office des publications de l’Union européenne (Urad za publikacije Evropske unije)
Coordination «Code de rédaction» (Oddelek za usklajevanje slogovnega priročnika)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

E-naslov:

splošna vprašanja
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
vprašanja v zvezi s slovenskim jezikom
(OP-CODE-DE-REDACTION-SL@publications.europa.eu).
Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran