ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Pravne informacije

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Urad za publikacije vzdržuje to spletišče za vse, ki sodelujejo pri pripravi besedil za institucije, organe, urade in agencije Evropske unije. Prizadevamo si, da so informacije posodobljene in točne. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti. Vendar Urad za publikacije ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 2000–2019

Medinstitucionalni slogovni priročnik se lahko ponovno uporabi za komercialne in nekomercialne namene brez kakršnega koli plačila ali pisnega dovoljenja, če se navede vir in upoštevajo naslednji pogoji:

1)
Če ponovna uporaba vključuje prevod Medinstitucionalnega slogovnega priročnika ali njegovih delov v jezike, ki niso med jezikovnimi različicami, ki jih uradno izdaja Urad za publikacije, ali spremembe podatkov ali besedila, mora biti to jasno navedeno za končnega uporabnika informacij. Vključiti je treba izjavo o omejitvi odgovornosti Urada za publikacije.
2)
Zgornje splošno dovoljenje ne velja za logotipe ali blagovne znamke.

Politiko ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije ureja Sklep Komisije 2011/833/EU (UL L 330, 14.12.2011, str. 39).

Za vsa druga vprašanja o avtorskih pravicah glede Medinstitucionalnega slogovnega priročnika se obrnite na naslednji naslov:

Office des publications de l’Union européenne
Secteur «Copyright et questions juridiques»
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG
E-naslov: op-copyright@publications.europa.eu

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija spoštuje varstvo podatkov uporabnikov.

Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Ko pošljete elektronsko sporočilo v katerega od namenskih poštnih predalov Medinstitucionalnega slogovnega priročnika, se zberejo samo tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za odgovor. Če vam ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ni zmožna odgovoriti, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vas pa bo po elektronski pošti obvestila, kateri službi je posredovala vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v vaše sporočilo, mi pa se bomo potrudili, da najdemo ustrezne odgovore.

Vprašanja ali pritožbe v primeru spora lahko predložite pooblaščencu za varstvo podatkov Evropske komisije ali evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Zadnja sprememba: 20. 6. 2019
Na vrh strani