ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Aviz juridic

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor și sunt supuse regulilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Denegare de responsabilitate

Oficiul pentru Publicații întreține acest site internet pentru uzul tuturor părților implicate în producerea de texte pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene. Scopul nostru este să prezentăm, la timp, informații exacte. Dacă ni se semnalează erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere sau obligație în legătură cu informațiile publicate pe acest site.

Aviz privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 2000-2019

Ghidul de redactare interinstituțional poate fi reutilizat fără plata vreunei taxe și fără licență scrisă, în scopuri comerciale și necomerciale, atât timp cât sursa este menționată, precum și cu următoarele condiții:

1)
atunci când reutilizarea implică o traducere a Ghidului de redactare interinstituțional ori a unor părți ale acestuia în alte limbi decât cele ale edițiilor publicate oficial de către Oficiul pentru Publicații sau atunci când se aduc modificări datelor sau textului, utilizatorul final trebuie informat în mod clar cu privire la acest lucru. Trebuie inclusă, de asemenea, o declarație de denegare a responsabilității Oficiului pentru Publicații;
2)
avizul general menționat mai sus nu se aplică nici logourilor sau mărcilor înregistrate.

Politica Comisiei Europene în materie de reutilizare este pusă în aplicare prin Decizia 2011/833/UE a Comisiei (JO L 330, 14.12.2011, p. 39).

Pentru toate celelalte aspecte legate de drepturile de autor în relație cu Ghidul de redactare interinstituțional, vă rugăm să contactați:

Office des publications de l’Union européenne
Secteur «Copyright et questions juridiques»
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor.

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea de către instituțiile Uniunii Europene a datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Atunci când trimiteți un mesaj electronic la una dintre căsuțele poștale funcționale ale Ghidului de redactare interinstituțional, datele dumneavoastră personale sunt colectate doar în măsura necesară furnizării unui răspuns. Dacă echipa care administrează căsuța poștală nu poate răspunde la întrebarea dumneavoastră, atunci e-mailul pe care l-ați trimis este direcționat către un alt serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră personale legate de acesta, nu ezitați să le includeți în mesaj.

În cazul unui conflict, întrebările sau plângerile pot fi adresate responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene sau Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Actualizat la: 20.6.2019
Sus