ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Teisinė informacija

Šios svetainės informacijai taikomos teisinės atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės apribojimas

Leidinių biuras tvarko šią svetainę, skirtą visiems, susijusiems su Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų tekstų rengimu ir leidyba. Siekiame, kad informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Gavę pranešimą apie klaidą, stengsimės ją ištaisyti, tačiau Leidinių biuras neprisiima jokios teisinės atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios svetainėje pateikiamos informacijos.

Pranešimas apie autorių teisių apsaugą

© Europos Sąjunga, 2000–2019

Institucijų leidinių rengimo vadovą galima naudoti tiek kartų, kiek reikia, be jokio mokesčio ar rašytinio leidimo naudoti jį komerciniais ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis ir laikomasi šių sąlygų:

1)
Kai pakartotinis naudojimas yra susijęs su Institucijų leidinių rengimo vadovo ar jo dalių vertimu į kitas kalbas nei tos, kuriomis jį oficialiai skelbia Leidinių biuras, arba duomenų ar teksto pakeitimais, ši informacija turi būti aiškiai pateikiama galutiniam naudotojui. Tokiais atvejais turi būti įtrauktas ir Leidinių biuro atsisakymas prisiimti teisinę atsakomybę.
2)
Šis bendrasis leidimas netaikomas jokiems logotipams ar prekių ženklams.

Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika nustatyta Komisijos sprendimu (OL L 330, 2011 12 14, p. 39).

Visais kitais su Institucijų leidinių rengimo vadovo autorių teisėmis susijusiais klausimais kreipkitės šiuo adresu:

Office des publications de l’Union européenne (Europos Sąjungos leidinių biuras)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (Autorių teisių ir teisinių klausimų skyrius)
2, rue Mercier
L-2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS
El. paštas: op-copyright@publications.europa.eu

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga saugo vartotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Europos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.45/2001 (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Kai siunčiate elektroninę žinutę į kurią nors iš Institucijų leidinių rengimo vadovo pašto dėžučių, joje kaupiami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui išsiųsti. Jeigu pašto dėžutės administratoriai negali atsakyti į jūsų klausimą, jie perduoda jūsų e.laišką kitai tarnybai. E.paštu jums bus pranešta, kuriai tarnybai buvo perduotas jūsų klausimas.

Jeigu turite klausimų dėl savo e.laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami to klauskite savo laiške.

Ginčo atveju klausimai ar skundai gali būti teikiami Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Atnaujinta: 2019 6 20
Į puslapio viršų