ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Indledning

Efter en længere tilblivelsesproces, der startede i 1993 med lanceringen af Vademecum for Udgivere, udkom Vejledning i Udformning af EU-Publikationer i sin oprindelige form første gang i 1997 på 11 sprog, som siden er blevet til 24. Den er udtryk for en enestående sproglig harmonisering som følge af det store antal sprogsamfund, som samarbejder om udarbejdelsen. Den skal tjene som referenceværktøj ved skriftlig kommunikation i alle EU-institutioner og -organer.

Opdateringen af den har krævet, at der blev nedsat et interinstitutionelt udvalg, som har udpeget en række repræsentanter i hver institution og for hvert sprog. Disse repræsentanters arbejde koordineres af en gruppe medarbejdere på Publikationskontoret.

Den nødvendige harmonisering mellem til tider helt forskellige praksisser sker i lyset af EU-institutionernes flersprogethedspolitik, som kræver, at teksterne skal være sammenlignelige på alle de officielle EU-sprog, uden at det går ud over hvert enkelt sprogs særpræg.

I første del beskrives de regler, som ubetinget skal overholdes ved udarbejdelsen af retsakter, der offentliggøres i EU-Tidende, og i anden del de vigtigste tekniske og redaktionelle retningslinjer for publikationer generelt. Ud over de sprogspecifikke normer, som er indeholdt i fjerde del, har de 24 grupper lagt sig fast på fælles normer for samtlige sprog. Disse fremgår af tredje del, der dermed er en katalysator for harmoniseringen mellem samtlige sprog og institutioner.

De fælles konventioner og retningslinjer i vejledningen har i princippet forrang for andre løsninger og anden tidligere anvendt praksis. De skal anvendes i alle faser af de skriftlige procedurer.

Det skal også fremhæves, at denne vejledning i allerhøjeste grad er et værktøj til dynamisk samspil mellem brugerne, ikke mindst fordi den i sagens natur må ajourføres fortløbende. Forfatterne tager derfor med tak imod bidrag i form af praktiske oplysninger, forslag og påpegning af fejl eller mangler. Henvendelse herom kan rettes til:

Office des publications de l’Union européenne (Den Europæiske Unions Publikationskontor)
Coordination »Code de rédaction« (Koordineringsgruppen for »Vejledning i Udformning af EU-publikationer«)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Kontakt via elektronisk post:

generelle spørgsmål
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
spørgsmål angående det danske sprog
(OP-CODE-DE-REDACTION-DA@publications.europa.eu).
Seneste opdatering: 5.2.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side