ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Johdanto

Vade-mecum for editors julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1993 toimittajan käsikirjan muodossa. Sitä seurasi Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet, joka julkaistiin alun perin vuonna 1997 yhdellätoista unionin kielellä, ja nykyisin se on saatavana jo kahdellakymmenelläneljällä kielellä. Tämä teos on ainutlaatuisen kielellisen yhtenäistämisprosessin tulos. Teos on tarkoitettu apuvälineeksi tekstinlaadintaa koskevissa kysymyksissä kaikille Euroopan unionin toimielimille, elimille ja virastoille.

Tämän julkaisun valmistelemista varten on perustettu toimielinten välinen komitea, joka puolestaan on valinnut edustajat kaikista toimielimistä ja kutakin kieltä varten. He työskentelevät julkaisutoimiston erityisen koordinointiryhmän seurannassa.

Erilaisia tekstinlaadintakäytänteitä yhtenäistettäessä on otettu huomioon toimielinten monikielisyys, joka edellyttää, että eri virallisilla kielillä laaditut tekstit ovat vertailukelpoisia keskenään mutta samaan aikaan niissä säilytetään kunkin kielen erityispiirteet.

Ensimmäisessä osassa ovat pakolliset säännöt, joita on noudatettava toimitettaessa virallisessa lehdessä julkaistavia säädöksiä. Toinen osa puolestaan sisältää yleisiä julkaisuja koskevat tärkeimmät tekniset ja toimitukselliset normit. Neljännessä osassa ovat kielikohtaiset ohjeet, ja sen lisäksi 24 kieliryhmää ovat sopineet kaikille kielille yhteisistä käytänteistä, jotka on koottu kolmanteen osaan, jonka pohjalta yhdenmukaistamisprosessia jatketaan kaikkien kielten ja kaikkien toimielinten osalta.

Julkaisukäsikirjassa esitetyt yhteiset käytänteet korvaavat periaatteessa muut tai aiemmat käytänteet, ja niitä on sovellettava tekstinlaadinnan kaikissa vaiheissa.

Julkaisukäsikirja on tarkoitettu ennen kaikkea kannustamaan dynaamista vuoropuhelua käyttäjien välillä, sillä sitä päivitetään jatkuvasti. Siksi teoksen laatijat pyytävät lukijoita ilmoittamaan virheistä tai puutteista ja toimittamaan yleisiä huomautuksia ja parannusehdotuksia seuraavaan osoitteeseen:

Office des publications de l’Union européenne (Euroopan unionin julkaisutoimisto)
Coordination «Code de rédaction» (Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet – koordinaatio)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

Sähköposti:

sisältöä koskevat kysymykset
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
suomen kieltä koskevat kysymykset
(OP-CODE-DE-REDACTION-FI@publications.europa.eu).
Päivitetty viimeksi: 5.2.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu