W Julkaisutoimisto – Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet – FAQ
ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Vastauksia kysymyksiisi (FAQ)

Onko julkaisukäsikirja neuvoa-antava ohjeisto vai ehdottomasti noudatettavien tekstinlaatimissääntöjen kokoelma?
Kaikkia käsikirjassa esitettyjä käytänteitä ja sääntöjä on noudatettava kokonaisuudessaan kaikenlaisia yhteisöjen toimielinten ja elinten tekstejä (paperi- tai sähköisessä muodossa) laadittaessa (P. de Boissieun tiedoksianto hänen toimiessaan Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston johtokunnan puheenjohtajana - ks. julkaisukäsikirjan alkulause).
Kuinka ehdottomasti voin luottaa tietoihin maiden, kielten ja valuuttojen nimistä?
Julkaisukäsikirjasta on tullut Euroopan unionin toimielinten ja elinten virallinen lähdeteos, kun etsitään vastauksia maiden nimiä, valuuttoja ja kieliä koskeviin kysymyksiin.
Käsikirjan sisältöä koskevat päätökset tehdään virallisen menettelyn mukaan varsinkin neuvoston terminologiapalvelun kanssa, joka on vastuussa näistä tiedoista IATEssa (ja tarvittaessa otetaan yhteyttä asianomaiseen palveluun). Sisällön laatimista koordinoi julkaisutoimisto (”Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet” -jaos).

Kaikki lisätiedot, kysymykset, huomautukset ja ehdotukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
OP-ISG-coordination@publications.europa.eu
Ovatko Toimielinten yhteisten tekstinlaadinnan ohjeet saatavilla myös muissa muodoissa?

Kyllä, julkaisukäsikirja on saatavilla PDF-muodossa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Nämä PDF:t voi ladata ilmaiseksi ”EU-julkaisut”-sivustolta. Tekstin uusi asettelu helpottaa käsitteiden tunnistamista sekä kirjoitussääntöjen ja yhteisten käytäntöjen muistamista.

Julkaisukäsikirjaa päivitetään säännöllisesti. Viimeisimmät muutokset löytyvät ”Uutta”-sivulta.
En pysty avaamaan tietokoneellani PDF-asiakirjoja. Miksi?
Acrobat ReaderAvataksenne PDF-muotoisia tiedostoja tarvitsette Acrobat Reader -ohjelman, jonka voitte ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta.

Mikäli tiedosto ei näy oikein selaimessa näytöllänne, tallettakaa se Tiedosto-valikon Tallenna nimellä… -komennolla esimerkiksi työpöydälle, ja avatkaa se Acrobat Reader -ohjelmalla. Voitte myös etsiä apua Adoben käyttäjätukisivustolta (vain englanniksi). Sieltä löytyy täsmällisiä vastauksia laitekohtaisiin ongelmiin.
Päivitetty viimeksi: 1.3.2022
Sivun alkuun