ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Viitteet

Oikeudellinen tausta

Euroopan yhteisön virallisten julkaisujen toimiston perustamisesta 16 päivänä tammikuuta 1969 tehty päätös 69/13/Euratom, EHTY, ETY (EYVL L 13, 18.1.1969), kumottu ja korvattu Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyllä Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätöksellä 2009/496/EY, Euratom (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41):

1 artikla

Euroopan unionin julkaisutoimisto, jäljempänä ’toimisto’, on toimielinten yhteinen toimisto, jonka tavoitteena on varmistaa Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin toimielinten julkaisujen julkaiseminen parhain mahdollisin edellytyksin.”

*

Komission julkaisujen koordinointikomitean määritelmän mukaan julkaisu on ”useina kappaleina julkaistu kirjallinen tuote, joka rahoitetaan talousarviosta ja joka on suunnattu pääasiallisesti ulkopuolisille vastaanottajille”.

Julkaisutoimisto vastaa muun muassa seuraavista tehtävistä:

i)
formaattien standardointi;
ii)
julkaisujen ulkoasun yhtenäistäminen.
Huom.
Edellä mainitun päätöksen mukaisesti nimi ”Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto” on muutettu nimeksi ”Euroopan unionin julkaisutoimisto” 1. heinäkuuta 2009 lähtien.

Vastuunjako

Toimielinten yhteisten tekstinlaadinnan ohjeiden laatimisesta vastaavat

toimielinten välinen komitea, jonka julkaisutoimiston johtokunta on nimittänyt ja joka koostuu seuraavien toimielinten edustajista: Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan keskuspankki, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä Euroopan alueiden komitea
julkaisutoimiston perustama julkaisukäsikirjan koordinointiryhmä
toimielinten väliset virallisten kielten työryhmät (yksi ryhmä jokaiselle kielelle), jonka jäsenet nimittää toimielinten välinen komitea.

Toimielinten välinen komitea nimittää viralliset edustajat, jotka osallistuvat työryhmien toimintaan. Komitea toimii myös välimiehenä mahdollisissa kiistatilanteissa.

Julkaisukäsikirjan koordinointiryhmä on vastuussa työn hallinnasta. Se huolehtii työn organisoinnista, valvoo eri työryhmien tekemien ratkaisujen yhdenmukaisuutta ja vastaa työn aikataulusta ja etenemisestä. Koordinointiryhmä huolehtii myös julkaisukäsikirjan verkkosivuston ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Virallisten kielten työryhmät toimivat julkaisukäsikirjan koordinointiryhmän alaisuudessa ja vastaavat tekstinlaadinnan ohjeiden laatimisesta omalla kielellään sekä huolehtivat versionsa päivityksestä. Ryhmissä toimii lisäksi julkaisutoimiston edustajia, jotka koordinoivat työn etenemistä ja välittävät tietoa koordinointiryhmälle. Virallisten kielten työryhmissä työskentelee edustajia toimielinten kielipalveluista, kuten juristi-lingvistejä, kääntäjiä, terminologeja ja korjauslukijoita.

Lisäksi ryhmät kuulevat käsiteltävien asiakokonaisuuksien mukaisesti eri päätöksentekoelimiä, kuten komission pääsihteeristöä, protokollaosastoa sekä ulkosuhteista vastaavia viranomaisia. Ryhmät tekevät yhteistyötä myös kansainvälisten organisaatioiden kanssa erityisesti standardoinnin alalla (ISO-standardointi).

Päivitetty viimeksi: 7.9.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu