ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Introducere

Ghidul de redactare interinstituțional – precedat de un vademecum al editorului lansat în 1993 – a fost publicat inițial în 1997, în 11 limbi oficiale, și apoi extins treptat la 24 de limbi. Ghidul reprezintă o realizare fără precedent în domeniul armonizării lingvistice, datorită numărului impresionant de comunități lingvistice care au participat la elaborarea acestuia. Acesta are scopul de a servi drept instrument de referință pentru textele scrise ale tuturor instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii Europene.

Elaborarea ghidului a necesitat înființarea unui comitet director interinstituțional care a desemnat o serie de reprezentanți în fiecare instituție și pentru fiecare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Acești reprezentanți lucrează sub tutela unui grup de coordonare situat în cadrul Oficiului pentru Publicații.

Efortul de armonizare necesar în contextul unor practici uneori divergente este realizat în perspectiva multilingvismului instituțiilor, care solicită comparabilitatea textelor în toate limbile oficiale, precum și, în același timp, respectarea caracterului specific fiecărei limbi.

Partea întâi reunește regulile de strictă aplicare în redactarea actelor publicate în Jurnalul Oficial, iar partea a doua cuprinde principalele norme tehnice sau de redactare referitoare la publicațiile generale. În plus, în afara convențiilor proprii fiecărei limbi, regrupate în partea a patra, reprezentanții instituțiilor au reușit să încheie convenții de lucru unice pentru toate limbile, enumerate în partea a treia a ghidului. Această secțiune constituie un adevărat catalizator pentru continuarea procesului de armonizare între toate limbile și între toate instituțiile.

În principiu, convențiile uniforme reținute în ghidul de redactare prevalează față de orice altă soluție propusă sau utilizată anterior, iar aplicarea acestora este obligatorie în toate etapele de producție a unei publicații.

Ghidul se vrea a fi, înainte de toate, o procedură de interacțiune dinamică între toți utilizatorii săi, având în vedere faptul că, prin natura sa, este destinat să facă obiectul unei actualizări continue. Autorii săi îi invită, așadar, pe toți utilizatorii să contribuie activ prin comunicarea oricărei informații utile, prin semnalarea oricărei erori sau omisiuni sau prin transmiterea de sugestii serviciului următor:

Office des publications de l’Union européenne (Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene)
Coordination «Code de rédaction» (Coordonare „Ghid de redactare”)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

Contact prin poșta electronică pentru:

întrebări de ordin general
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu);
întrebări referitoare la limba română
(OP-CODE-DE-REDACTION-RO@publications.europa.eu).
Actualizat la: 30.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare